Ekonomiskt krig pågår mot Ryssland, militärt hotar


Striderna i Ukraina har ökat i intensitet, både enligt Ukrainas regering och ”separatisterna”.
Det är väl belagt att utländska medborgare strider på den Ukrainska regeringens sida. Bland andra strider medborgare från Sverige i den nazistiska Azov-bataljonen. Svenska massmedia, bland andra radions Maria Person Löfgren i Moskva påstår gång på gång att ryska trupper strider i Ukraina. Några belägg för detta har mig veterligen inte presenterats trots alla påståenden. Men jag kan inte heller bestrida att så kan vara fallet. Igår rapporterades att Nobels fredspristagare Obama vill skicka effektiva vapen till Ukrainas fattiga regering för upptrappat krig mot ”separatisterna”, medan Putin liksom tidigare talade för en fredlig, politisk lösning. Den 1/2 publicerade vi här en artikel där Ukrainas generalstabschef i TV sagt att inga ryska trupper strider i Ukraina. Du har väl läst om detta i svenska massmedia? Inte? Varför det då? Det har inte jag heller.

Vi presenterar först inledningsvis en artikel från Paul Craig Roberts, biträdande finansminister under Reagan som närmast behandlar ekonomisk krigsföring och uttrycker oro för undermineringsarbete av USA & Co i Ryssland. Delar av detta har publicerats i Ryska posten och Nyhetsbanken Därefter påminner vi om färskt beslut i USA:s kongress som underlättar militärt angrepp på Ryssland.
Röda Torget

PC Roberts artikel.
Kreditvärderingsbyrån Standard & Poors nedgraderade 26 januari Rysslands kreditbetyg till skräpstatus (från BBB- till BB+), en åtgärd som fick rubeln att sjunka med mer än 6 procent. Standard & Poor är ett av de kreditvärderingsföretag som genom sina uppenbart falska AAA-betyg åt amerikanska bostadsobligationer förorsakade 2008 års finanskrasch med en internationell härdsmälta till följd. Förra veckan dömdes S & P att betala 77 miljoner dollar i böter för bedrägeri och företaget förbjöds från att bedöma ett segment av kommersiella bolånebaserade värdepapper marknaden under ett år på grund av att betyg S & P utfärdade 2011 var missvisande.

Rysslands kreditvärdighet är fortfarande rankad ett snäpp ovanför skräpstatus av de andra två stora kreditvärderingsbyåerna, Fitch Ratings och Moodys.
I ovanligt hård ordalag slår S & P fast att Ryssland präglas av underliggande svagheter som korruption och maktfullkomlighet.
Rysslands internationella reserver kommer nu att krympa, tror S & P, på grund av en massiv kapitalflykt från den privata sektorn. Denna kapitalflykt uppgick till 152 miljarder dollar i fjol efter att i genomsnitt varit 57 miljarder om året 2009-2013. Som ett resultat kommer Rysslands internationella reserver sjunka till vad som anses vara en kritiskt låg nivå, med bara tre månaders importtäckning, år 2017.

Dr Paul Craig Roberts, biträdande finansminister under Reagan, skriver att S & P:s nedvärdering av Ryssland är rent politisk. Jag återger delar av en artikel som publicerades 26/1 på PC Roberts site. Delar av den har publicerat på Nyhetsbanken.

* Enligt uppgifter som finns tillgängliga online, är den ryska statsskulden 11 % av BNP. USA:s statsskuld är 105 procent av BNP i Ryssland, ungefär tio gånger högre
* Den ryska statsskulden per invånare motsvarar 1 645 US dollar. Den amerikanska statsskulden per invånare är 56 952 US dollar.
* Rysslands statsskuld uppgår till motsvarande 235 miljarder dollar. USA:s statsskuld uppgår till 18 biljoner dollar, drygt 75 gånger mer.
* Det är USA:s kreditbetyg som borde ha nedgraderats till skräpstatus. Men detta kan inte hända. Amerikanska kreditvärderingsinstitut som berättade sanningen skulle stängas och åtalas.
* Enligt webbplatsen – http://people.howstuffworks.com/5-united-states-debt-holders. htm#page=4 – var USA i januari 2013 skyldigt Ryssland 163 miljarder dollar. Eftersom den ryska statsskulden är 235 miljarder dollar täcks 69 procent av den ryska statsskulden av amerikanska skuldförpliktelser till Ryssland.

PC Rogers menar att den ryska centralbanken med dess neoliberala ekonomer är en svaghet i sammanhanget
De nyliberala ekonomer som kontrollerar den ryska ekonomiska politiken är ett mycket större hot mot Rysslands suveränitet än ekonomiska sanktioner och amerikanska missilbaser. Han anser vidare att den ryska centralbankens slöseri med stora ryska valutareserver vid de västerländska angreppen på rubeln är dåraktigt.
Ryska valutareserver borde användas för att lösa in statsskulden, vilket skulle göra Ryssland till det enda landet i världen utan en statsskuld. Resterande dollar borde dumpas i samordnade åtgärder med Kina för att ”förstöra” dollarn, grunden för USA:s imperialism.

Alternativt kan den ryska regeringen som svar på den ekonomiska krigföringen mot Ryssland låta bli att betala sina lån till västerländska borgenärer. Ryssland har inget att förlora eftersom Ryssland redan avskuren från krediter från väst av amerikanska sanktioner. Detta skulle kris i det europeiska banksystemet, vilket skulle kunna bryta upp Europas stöd för amerikanska sanktioner.
RyssKrig-768954

En ”femte kolonn” som arbetar mot Ryssland inifrån är icke-statliga organisationer(NGO:er) som finansieras av USA och Tyskland. Dessa amerikanska agenter är maskerade som ”människorättsorganisationer”, som ”kvinnorättsorganisationer,” som ”demokratiorganisationer”.

De ryska journalisterna som är oberoende av amerikanska mutor vet att övergrepp på civila av USA-stödda ukrainska nazister är ett faktum. Men naturligtvis finns det inget sådan faktum i västerländska medier. I västerländska medier är endast ryssar ansvariga för våldet i Ukraina.

Enligt min (PC Roberts) mening är Ryssland i stor fara. Ryssarna förlitar sig på fakta, och Washington förlitar sig på propaganda. För Washington är fakta inte relevanta. Ryska röster är svaga jämfört med västerländska röster. Avsaknaden av en stark rysk röst beror på Ryssland själv som accepterar en värld styrd av amerikanska finansiella tjänster och telekommunikation. Att leva i denna värld innebär att den enda starka rösten är Washingtons.

Med tanke på de inbrytningar som Washington har i den ryska regeringen själv, de ekonomiskt starka oligarkerna och statligt anställda med västerländska kopplingar, hundratals amerikanska och tyska finansierade icke-statliga organisationer som kan få ut ryssar på gatorna för att protestera är Rysslands framtid som ett suveränt land i fara.

De amerikanska neokonservativa är obevekliga. Deras ryska motståndare är försvagade av visst gehör inne i Ryssland av nya kalla krigets propaganda som porträtterar USA som mänsklighetens framtid.”artikel). (Slut på PC Roberts

Obama hök untitled

Ny lag i USA underlättar snabbt krig mot Ryssland.
Den 4/12 antog representanthuset i USA en lag (Resolution 758) som faktiskt ger grönt ljus för USA:s president och överbefälhavare att initiera en process av militär konfrontation med Ryssland utan kongressens godkännande. Fastän den globala säkerheten står på spel och kan påverka livet för hundratals miljoner människor har den knappast uppmärksammats av massmedia. Moskva har svarat på hotet från USA och Nato. Dess gränser är hotade.
Den 3 december meddelade Rysslands försvarsministerium att man inrättat en ny militärt-politisk enhet som skulle ta över i händelse av krig.

Om resolution 758 antas som lag ger den klartecken till USA:s president att förklara krig mot Ryssland, utan formellt tillstånd av USA:s kongress.
Den kan tolkas som ”milt okonstitutionell” då den strider mot innehållet i artikel 1, avsnitt 8, av USA:s konstitution som ger kongressen makt att förklara krig. USA överväger användning av Natos kollektiva säkerhetsdoktrin för att kunna utlösa en process av militär konfrontation med Ryssland.
NATO 2

Den snabbhet med vilken denna lagstiftning antogs är ovanligt i USA-kongressens historia. Två veckor efter det att den presenterats 18/11 så antogs den 4/12 nästan med röstsiffrorna 411-10. Deras röstning påverkas säkert av Washingtons lobbygrupper. För försvarsindustrier, Wall Street och Texas oljejättar är ”krig är bra för affärerna”.
Tystnad i media

* Enligt en mycket stor opinionsundersökning i slutet av förra året från WIN och Gallup International är USA det största hotet mot världsfreden. I opinionsundersökningen tillfrågades mer än 66.000 människor i 65 länder. Man fann att 24 procent av alla tillfrågade svarade att USA ”är det största hotet mot freden i världen i dag.” Pakistan och Kina kom på andra och tredje plats med 8 respektive 6 procent. Afghanistan, Iran, Israel och Nordkorea delade fjärde plats med 4 procent.

Frihetsgudinna gråter bild


intressant.se ekonomi, , , , , , , , , , ,

PC Roberts Nyhetsbanken 2/2 USA:s skuld till Ryssland DN 3/2 Chossudovskys artikel 5/12 Ron Paul 4/12 DN Debatt 20/10 DN Debatt 21/10 DN 27/7 Washingtons osäkra anklagelser DN 24/7 Nya Jaltadeklarationen Uttalandet på Facebook Nyhetsbanken 12/7 Pål Steigans blogg 15/7 DN 13/7 DN 21/5 DN 2 21/5 Massakern i Odessa Ron Pauls uttalande Bild am Sonntag Neue Rheinische Zeitung 22/4 Undertecknare av uppropet DN 3/3 DN 2/3 Guardian 2/3 Guardian 3/3 Annarkia SvD 1/3 Z-net DN 28/2 Synpunkt på anti-ukraina propaganda DN 1/3 Svenssonbloggen 1/3 Protester mot polisbrutalitet i USA Polis mot OWS
DN:s ledare 22/2 Expo Nuland om USA:s stöd DN 23/2
DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch Knut Lindelöf 7/2

© Nyhetsbanken

  4 comments for “Ekonomiskt krig pågår mot Ryssland, militärt hotar

 1. Maggan
  3 februari, 2015 at 15:46

  Det är två dagar sedan följande uttalande från president Obama – inte! – blev publicerat i ”normala” medier:
  US-Präsident Barack Obama am 1.2.15. im Gespräch mit Fareed Zakaria von CNN: „… Mr. Putin made this decision around Crimea and Ukraine – not because of some grand strategy, but essentially because he was caught off-balance by the protests in the Maidan and Yanukovych then fleeing after we had brokered a deal to transition power in Ukraine …” https://www.freitag.de/autoren/hans-springstein/obama-bestaetigt-us-gefuehrten-putsch-in-kiew
  Det medges alltså nu, att USA hade gjort upp en ”deal” att statskuppen i Kiev skulle genomföras!
  För nästan ett år sen fick man veta, att den tyska utrikesministern Steinmeier hade kommit överens med oppositionen om att Janukovitj skulle avgå till hösten och att nyval skulle utlysas.
  EU hade lagt stor vikt på att Ryssland skulle gå med på en ny regering och att maktväxeln skulle ordnas på fredligt sätt, att man skulle undvika allt som kunde destabilisera läget i landet, alltså att även Janukovitjs parti och de som representerar östra Ukrainas intressen skulle kunna vara ense om detta och foga sig i de nya förhållandena. Ryssland, som insåg att Janukovitj inte kunde upprätthållas, var också med på detta scenario.
  EUs diplomatiska bemödanden att genomföra maktväxeln i en form som Ryssland kunde vara införstådd med, torpederades av USA, som inte brydde sig om den europeiska planen. Med det amerikanska inflytandet i Ukraina som ju pågått i åratal, kunde avtalet spräckas:
  Oppositionen uppmuntrades till en statskupp och utrustades med motsvarande vapen. Präsidenten och delar av hans parlamentsmajoritet jagades bort, Maidan-demonstranterna tvingade det övriga parlamentet att acceptera statskuppen och att Jazenjuk kom till makten.
  Den korta livstid som EUs diplomatiska uppgörelse hade, dokumenterar att den officiella läsarten, att alla Väststater skulle varit ense om det här, inte träffade saken riktigt – det gjorde däremot Nulands (representanten för US-utrikesdepartement) avlyssnade ord ”Fuck the EU”.
  Och eftersom Amerika erkände Jazenjuk-regeringen var det självklart att den var den legitima regeringen. Och resten av världen måste gå med på det, för USA hade ju förkunnat att detta villkor är giltigt. Därmed var EUs plan att integrera Ryssland i krisdiplomatin tillintetgjord.
  USA har alltid tagit sig friheten att funktionera om det europeiska Östliga Partnerskapet för sina egna ändamål. De har från första början använt EUs rekryterande av Ukraina som sitt instrument att tränga tillbaka och inringa Ryssland, har flankerat med sina egna medel att ta inflytande. Nu har de helt officiellt övertagit regin över Kiev och stiftar good governance i landet.

 2. Jan Hagberg
  4 februari, 2015 at 12:37

  På Svenska Dagbladets ledarsida dagarna före jul (20 december 2014) fanns följande krigiska rubrik
  RYSSLAND SVIKTAR UNDER TUNGA SLAG
  se här
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ryssland-sviktar-under-tunga-slag_4206543.svd

  Det var den ökände ekonomiprofessorn Anders Åslund, som formulerade sig i vad som på Swenglish kallas en OP-ED. Från sitt elfenbenstorn på Peterson Institute i Washington DC fann han det alldeles självklart att uttrycka den här meningen:
  På grund av västs finansiella sanktioner mot Ryssland kommer landet då att tvingas att halvera sin import, vilket kommer att slå hårt mot levnadsstandard men framför allt mot investeringar. Vi kan då förvänta oss att BNP faller med 8–10 procent, lite mer än 2009 då BNP föll med 7,8 procent.

  Varför blir så många förvånade, när Kreml försöker värja sig. Eller snarare, får man ens göra det? Och att heller ingen diskuterar de ekonomiska problem detta skapar för oss själva här i Europa – att USA går skadefritt är en annan sak!

  I artikeln fanns också Åslunds specialrecept för alla väder; just det avregleringar. Självkritik finns inte i den mannens förställningsvärld, trots allt det elände som följt i spåren på alla hans tidigare rekommendationer till den eftersovjetiska världen. Tjugo års praktik har hunnit skapa mycken ny fattigdom bland dem som alla blint trodde att de i stället snabbt skulle uppnå västs tidigare välfärd, just genom att böja sig för dessa Åslundska påfund.

  Från Washingtons horisont är det som vanligt självklart att lägga näsan i blöt i andras affärer. Ingen i det västerländska politiska etablissemanget säger heller ifrån om inblandning i andra länders interna affärer. Och var finns idag alla dessa (själv)goda liberaler – födda efter andra världskriget – som alltid i artiklar och bekännelser självklart utkämpat detta krig på rätt sida (de har förstås aldrig förstått att det var Röda Armén som gjorde grovjobbet) och därutöver har ondgjort sig över alla nazismens medlöpare, i vårt land och annorstädes. (En var sin egen Torgny Segerstedt!) Inför den nya tidens krigiska tongångar från den kvarvarande supermakten behagar de goda tiga still.

  Att det i Ryssland pågår en helt annan, kvalificerad ekonomisk debatt framgår av länken
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CH4Pcgoi3eE
  här med deltagande av de båda ekonomeran Chazin och Glaziev (det går att ställa in uppspelningen med engelska undertexter). Om vi hade medier som fungerade journalistiskt och kompetent, skulle de naturligtvis rapportera om något som går utöver den västliga propagandaarsenalen och vi som läsare, åhörare kunde få ta ställning på egen hand – utan pekpinnar. Att svensk Public Service med sitt allsidighetskrav skulle ta sitt uppdrag på allvar är förstås uteslutet.

 3. Peter Grafström
  5 februari, 2015 at 18:04

  Förutom alla andra aspekter på Usas omstörtande verksamhet i Ukraina behöver man tydligen även ta med i beräkningen ett spektrum av utifrån kommande skadliga sekter.

  Vladimir Mikhailovich Chernyshev, head of the Faculty of the History of Western Confessions and lecturer at the Kiev Spiritual Academy, answers questions from the publication The World and We regarding anti-traditional sectarian religious movements in Ukraine and how they function as agents in a wider geopolitical game
  …..
  If we’re speaking about the quantitative advantage of some cults on Ukrainian territory, then there are without a doubt two – the Pentecostal/Charismatic movement and the Jehovah’s Witnesses. Concerning Scientology, as is known, one of Ukraine’s political leaders, Arseniy Yatsenyuk, or at least his family, belongs to the Church of Scientology. Another well-known figure, Aleksandr Turchinov, is a representative of the Charismatic movement.
  ….
  Sunday Adelaja is a famous Nigerian who arrived in Ukraine and created an enormous cult here, the Embassy of God. It’s actually a state within a state, an enclave with its own employment and security services and infrastructure. It’s located in the bowels of the state, but lives according to its laws. Their last adventure was to found the bank “King’s Capital.” It was a total Ponzi scheme that robbed people; apartments were handed over as collateral. Today that money has yet to be found, and masses of people ended up on the streets, became homeless, and some committed suicide. And the most surprising thing is that his interests have been lobbied in the Rada. Adelaja himself speaks Russian well, but for the sake of exoticism he imitates a certain accent. This is one of the biggest cults, with just an affiliate in Ukraine, while the cult itself is scattered around the world.http://souloftheeast.org/2015/01/22/attack-of-the-cults/

 4. aa
  6 februari, 2015 at 08:31

  Som vanligt är den största Svenska ”vänster” hmm .. tidningen sysslesatt med att försöka få in oss i Nato och avfärda alla som är emot Natokuppen i Ukraina som ”troll-arme” :

  ”Nätkriget från öst är effektivt”

  ”DN kallar verksamheten för ”trollfabrik”. Egentligen vore ”troll armé” mer passande.
  Informations operationer är ett militärt instrument som syftar till att nå militära mål. Det kan handla om att hindra en amerikansk attack mot Syriens regering eller få EU handlingsförlamat när Ryssland ockuperar Krim.
  Detta är viktigt att förstå, rysk stats-tv ger inte ”andra sidan” av en händelse.
  Informationen syftar till att vinna ett krig.”
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article20274561.ab

  Natopropagandan från vissa agitatörer på DN, Aftonbladet och SvD börjar bli desperat. Våra största dagstidninger verkar vilja få oss att tro att krigen i Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen etc är startade av Ryssland istället för av USA

Comments are closed.