Vart leder grillen? – köttkonsumtion och hälsa
Ulf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar) och skriver facklitteratur. Han var tidigare med i styrelsen för ”Folkrörelsen Nej till EU”. och en tid ordförande i de förenade FNL-grupperna (DFFG), Sveriges kanske främsta antiimperialistiska organisation efter Andra Världskriget. Han har publicerat inlägg här i flera andra ämnen. De har behandlat miljö och ekonomi, och så kallad ”humanitär intervention”, ”Är du teknikberoende min vän?” om Borgs budget, om Södertäljerättegångarna, om religion. Han har skrivit om Willy Silberstein och AS i Sverige, om ”Det själviska samhället” och om ”Den irrationella kapitalismen”. Han har skrivit om EU, tex. ”Varför angriper David Cameron EU”? om bankunionen, senast 13/7. Han har skrivit om unga vuxna, om science och fiktion, ”Jag känner mig ledsen” sa Anders Wijkman och ”Skall vi tala om raser?”

Han har också skrivit om GMO, genmodifierad gröda senast i inlägget ”Hotet mot liver – den genetiska manipulationens dolda agenda” 31/1 och 4/3 ”Hur ska vi förklara vad som sker?” Senaste inlägget var 25 maj, och handlade om Första Världskriget. Han har tidigare skrivit om privatisering av vården och senast ”Nordström i Kommunal tassar runt den heta gröten”.
Kött 2 imagesZU3NA8E3

Han tar här upp frågan om sambandet mellan köttintag och cancer, en alltmer uppmärksammad fråga. En del studier talar också för ett samband mellan köttintag och hjärtkärlsjukdomar. Aftonbladet hade t.ex. 6/3 en artikel med titlen ”Kött är mord och ger cancer”. Max 300 gram rött kött i veckan bör du äta – om du värnar om hälsan. Värst är charkuterier och grillat kött. ”Vi måste tänka om. Det räcker att man äter kött till helgen”, säger forskaren och professorn Charlotte Erlanson-Albertsson i aftobladet för ett år sedan. På Cancerfondens hemsida kan man läsa ”Vissa cancerformer är starkare kopplade till matvanor och övervikt än andra. Tjock- och ändtarmscancer, bröst- och livmoderkroppscancer, matstrupscancer, njurcancer och cancer i mun, svalg och struphuvud hör till dem.”

Medan sambandet mellan tobaks- och alkoholindustrins aktivitet – och desinformation – samt rökning och alkoholintag ingående analyserats och dessa industriers prioritering av profit på bekostnad av folkhälsa med rätta kritiserats återstår efter vad jag vet en analys av köttindustrins verksamhet i detta avseende. I Stockholm noterar man att ”köttbarer” dykt upp som en fluga, av obekant storlek. Och det omfattande matfusket -se artikeln ”Organiserad brottslighet styr matfusket” i DN 25/6 innefattar säker också kött. Man erinrar sig också de återkommande reportagen om just kött, med ny datummärkning av kött som blivit för gammalt, marknadsföring av fläskfile som oxfile etc. Miljöpartiets förslag om ursprungsmärkning av kött i en artikel på DN Debatt kan möjligen minska fusket.
Kött -faktafel.

Artikeln.
När en individ föds är det mesta oklart om det kommande livet. En sak vet vi dock med säkerhet och det är att individen kommer att dö. Detta odisputabla faktum till trots finner vi det självklart att försöka skjuta upp tidpunkten så länge som möjligt. Och det finns många strategier att välja mellan i dessa försök. Vettig kost är ett sådant medel eller vägval.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den dominerande dödsorsaken, men cancer kommer högt upp i listan av dödsorsaker.”Grillens Vänner. Vi bör nämligen inte äta mer än 500 g rött kött och charkuterivaror per vecka. Drygt 70 % män och 32 % kvinnor klarar idag inte den gränsen.

Matlarm kommer och går. Finns det därför någon anledning att fästa sig vid detta? Ja, det tycks så, då upprepade studier pekar åt samma håll. Livsmedelsverkets rapport baseras främst på två rapporter från World Cancer Reasearch Fund (WCRF), ett relativt oberoende organ, om än knutet till USA:s cancermyndighet. Den första rapporten publicerades 1997 och den andra 2007, i form av uppdatering. I den senare rapporten ges ett antal rekommendationer.
En av slutsatserna är att det finns övertygande vetenskapliga bevis för att konsumtion av rött kött och charkuteriprodukter är en riskfaktor för uppkomst av tjock- och ändtarmscancer.
Kött Hur mycket imagesPWER456V

Nu finns det naturligtvis fallgropar, eller osäkerheter, i dessa breda studier. Den största är att orsakssambandet inte är helt klarlagt. Det saknas alltså en fastställd enskild mekanism. Vidare är det en mycket stor variation i vad som beskrivits som charkuteriprodukter. Detta innebär i många fall svårigheter att utvärdera samband i epidemiologiska3 studier mellan konsumtion och uppkomst av den aktuella cancerformen.

Emellertid är materialet omfattande och kan sägas ha byggts upp successivt, vilket ökar trovärdigheten. Även t ex alkohol, högt energiintag och lågt grönsaksintag kan kopplas till cancer. När man korrigerat för dessa faktorer kvarstår dock sambandet mellan rött kött och charkuteriprodukter och tjock- och ändtarmscancer.

En ny svensk studie omfattar 37 000 män, vilka följts 1997-2010 (Henrik Ennart SvD 13/6). Vid ett intag av cirka 525 g charkvaror per vecka löpte personer 28 % högre risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med personer som åt cirka 175 g/v. Studien redovisar charkvaror och hjärtsvikt, men ger onekligen stöd riskflaggning. Det är själva processandet av charkvarorna – saltning, nitrit, fosfat och andra tillsatser samt grillning och rökning – som utgör riskerna.

Nu är rekommendationen från SLV ganska dramatisk. Konsumtionen av kött- och charkvaror har ökat mycket kraftigt, med 40 % sedan 1990-talet. Och en faktor är vår glädje att samlas kring grillen. Djurproduktionen beräknas stå för cirka 15 % av världens totala utsläpp av växthusgaser, där foderproduktion, fodersmältning (idisslare), gödsel och omvandling av regnskog är drivkrafterna.

Så sammantaget humanhälsa och miljö talar för att vi bör dra åt svångremmen. Det blir ett tufft beting – klarar vi det?

Bakgrund – samband mellan konsumtion av rött kött och tjock- och ändtarmscancer.

• De slutsatser som dras i WCRF 2007-rapporten om samband mellan konsumtion
av rött kött och tjock- och ändtarmscancer är grundade på resultat från i första
hand 16 kohortstudier1 med ett deltagarantal från 23 000 till 478 000 personer.

• De studier som rapporterar om konsumtion av rött kött som riskfaktor för tjock- och ändtarmscancer (13 studier) har, om man jämför den högsta konsumtionsgruppen med den lägsta konsumtionsgruppen, en relativ riskökning på över 1 i samtliga 13 studier. En relativ riskökning på över 1 indikerar ett positivt samband
mellan konsumtion och canceruppkomst. I fyra av dessa var sambandet statistiskt signifikant.

• Andra faktorer som kan kopplas till ökad risk för cancer är till exempel tobak, alkohol,högt energiintag och lågt grönsaksintag. Dessa och även andra livsstilsfaktorer har studierna justerat för, men trots det kvarstår sambandet mellan rött kött och charkuteriprodukter och tjock- och ändtarmscancer.


intressant.se, , , , , , , , , , , ,

Cancerfonden DN 25/6 AB 6/3 AB 8/6 2013 DN 22/1 2012 DN Debatt 19/5 2014 DN:s huvudledare 10/7 2013 DN Debatt 9/7 2013 SvT SvD 5/2 Cochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9

DN 2/7 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv


18 svar till “Vart leder grillen? – köttkonsumtion och hälsa”

 1. Det finns inga som helst vetenskapliga stöd för att kött är ohälsosamt. Det är endast sambandsstuider, och det krävs att man klumpar ihop kött och skräpmat som korv mm. Det krävs också att man bortser från vad de mer äter till stitt kött, som läsk, socker, raffinerat skräp mm. Det finns dessutom livstilsskillnader.

  Detta är samma jönseri som man sysslade med när man påstod att fett var farligt. Människor har ätit kött i 2 miljoner år. Det som dödar oss idag är socker och vitt mjöl. Gör man skräpmat av kött så är det såklart ohälsosamt, precis som när du gör skräp av vegetabilier, chips är ju potatis.

  • Det stämmer inte. Det finns också longitudinella, prospektiva kohortstudier efter vad jag vet. Denna typ av studier tillåter mer eller mindre säkra slutsatser om orsaksförhållanden, bl.a. beroende på om och hur man kontrollerat från andra faktorer, inklusive confounders.
   Att människor ätit kött länge (homo sapiens har inte funnits i 2 miljoner år) säger ingenting i orsaksfrågan.

   • Skulle vara intressant om du kunde länka till de studierna som bevisar din tes.

 2. Ursäkta Anders, du är läkare och gått på denna smörja. Människan har ätit kött och animaliskt fett i tusentals år. Vegetarism har aldrig förekommit i evolutionen. Du borde veta att vegetarianer ofta är undernärda, nog om det. Orsakssamband går alltid att få till de resultat man vill ha. En sådan forskare som har sitt levebröd på att föra ungdomar bakom ljuset ger jag inte mycket för. Att titta på TV, att polisha parkettgolv, såpa trätrappor, dessa orsakssamband till fettma, hjärtinfarkt säger ingenting om de verkliga orsakerna till dessa svåra sjukdomar. Det är den inflammationsfrämjande kosten som är orsaken till dessa sjukdomr. Du kan med vilka studier som helst få de resultat du söker efter. Koldioxid är en livsavgörande gas som gör att växtligheten har ökat och ger högre tillgång till nyttiga växter för djur och även människor. Men, denna gas är en ytterst liten del i vårt klimatsystem, endast 0,1 promille är koldioxid och den skall vi vara rädda om. Solen har större betydelse för klimatet än vad denna gas har för mänskligheten och klimatet.

  • Att människan ätit kött och fett i alla tider, och att vegetarianism sannolikt var ovanligt (?) är inget bevis eller starkt argument i sakfrågan.
   Lika litet som att jag kan informera om att jag ätit för mycket köttprodukter (tre dagar i rad) och inte fått cancer efter vad som är känt. (Men jag kommer troligen att minska min köttkonsumtion).

   Observera att detta är ett gästblogginlägg. Jag kan inte området så väl, men vet att kunskapen bl.a. vilar på epidemiologiska studier av samma slag som visade på samband mellan rökning och lungcancer, rökning och hjärtinfarkt, alkohol och ett antal sjukdomar. Man använder etablerade multivariata analyser, utgår från befintlig kunskap, formulerar hypoteser, kontrollerar för andra faktorer. I orsaksanalysen använder man kriterier av typen:kunskap från andra vetenskapsområden, kännedom om mekanismer, dos-responsförhållanden mm.
   Man kan inte göra randomiserade experiment inom detta område.

   • Är du verkligen så lättlurad Anders? Jag håller med dig i sak angående rökning och alkohol de är bevisat giftiga, i en cigarett finns närmare 7000 påvisade giftiger. Men Anders inte alla dör i cancer eller hjärtinfarkt, många dör vid 80-100 års ålder efter konsumtion av alkohol och rökning. Det finns många fler orsakssamband att räkna in i problemet. Att stirra sig blind på enbart rökning och alkohol eller animaliskt fett är ett felbeslut. I alla svåra sjukdomar måste fler orsaker räknas in som dåliga kostvanor (chips, sockervattenkonsumtion, industrilagad föda, transfetter samt lägre utbildning, sämre arbete, sömnproblem pga dåliga kostvanor och förgiftningar från mediciner och droger osv.) tas med i helhetsbegreppet.

    • Det är elementärt att i analyserna av individuella data i prospektiva studier att statistiskt kontrollera för andra riskfaktorer och för confounders. Ökad risk för sjukdomar finns för även annat än stort köttintag. Cancerfondens bedömning väger tungt.

 3. Det finnas anledning att reflektera över statistik, som vetenskaplig metod, i studiet av komplexa system, t.ex. stora befolkningsgrupper. Till skillnad från laboratorieförsök är det mycket vanskligare (eller omöjligt) att ha kontroll över alla omgivande parametrar. Det finns statistiska metoder att hantera detta men resultatet av studien kan inte ges samma vitsord som ett laboratorieförsök (där omgivande parametrar kan kontrolleras). Denna svaghet i den statistiska metoden är självfallet varje seriös forskare högst medveten om. Problemet är när forskningsresultaten skall förmedlas av journalister och andra, som inte har den statistiska metodens begränsningar klara för sig.

  Undersökningen, som ger vid handen att ett intag av cirka 525 g charkvaror per vecka ger 28 % högre risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med personer som åt cirka 175 g/v, är inget vetenskapligt bevis. Däremot pekar undersökningen på ett möjligt, eller kanske rent av troligt samband. Det återstår då att med andra vetenskapliga metoder förklara detta samband. Korrelation inte är det samma som kohesion, en sanning som även mycket vederhäftiga forskare ibland bittert får erfara.

  Statistik är en mycket användbar metod för att hitta och identifiera områden för vidare forskning. Det är i denna del som statistiken har sitt stora värde.

  • Observera att detta är ett gästblogginlägg. Jag kan inte området så väl, men vet att kunskapen bl.a. vilar på epidemiologiska studier av samma slag som visade på samband mellan rökning och lungcancer, rökning och hjärtinfarkt, alkohol och ett antal sjukdomar. Man använder etablerade multivariata analyser, utgår från befintlig kunskap, formulerar hypoteser, kontrollerar för andra faktorer. I orsaksanalysen använder man kriterier av typen:kunskap från andra vetenskapsområden, kännedom om mekanismer, dos-responsförhållanden mm.
   Man kan inte göra randomiserade experiment inom detta område.

  • Om, som Anders påpekar, det är svårt att göra randomiserade experiment inom detta område, tycker jag åtminstone själv att det är en ett rimligt och rationellt beteende att vara försiktig med kött- och charkkonsumtionen. Och att ansvariga myndigheter rekommenderar detsamma. Det här ju inte en rättegång, där det röda köttet är den åtalade, och principen måste vara att hellre fria än fälla av rättssäkerhetsskäl. Att det sedan finns miljö- och resursskäl att äta mindre kött gör ju valet ännu lättare.

  • Jag delar din syn både vad gäller en viss skepsis till epidemiologiska studier
   när man diskuterar kausalitet och studien om hjärtsvikt.

   Emellertid handlade min artikel till 90 % av konsumtion av rött kött och
   charkvarors som riskfaktor och orsak till ökad frekvens av tjock- och
   ändtarmscancer.

   Därmed missar du väl en hel del av artikelns poäng, eller har jag fel?

 4. Följer dagligen din blogg med stort intresse men kan tyvärr som andra notera att dina kunskaper i kostfrågan brister. Visserligen är detta ingen kostblogg, men ändå.
  Försiktighetsprincipen bör gälla, men notera då att den för människan nya kosten, fr.a. socker, vitt mjöl och processad mat, bör vara i fokus. Kött producerad på rätt sätt (grönbete och hö) är det absolut bästa både för hälsa och miljö.

  • Tack för synpunkter. Vilken forskning visar farligheten av socker (förutom till diabetiker, och som betydelse för att initiera ökad kaloriintag – Martin Ingvars böcker) och vitt mjöl? Är obekant med området.

   • Just rörande socker kan jag rekommendera Roberts Lustigs föreläsning ”Sugar: The Bitter Truth” som finns tillgänglig på Youtube. Gary Taubes är annars den i mitt tycke som sammanställt och skrivit bäst om kostfrågan i sin bok ”Good Calories, Bad Calories”. I Sverige har Kostdoktorn flera grundläggande presentationer om du vill få en snabb inblick. Lycka till!

 5. Ursäkta Anders men denna kommentar belyser mycket bra min ståndpunkt i detta falsarium:

  Varför inte titta på vetenskapen för sedan dra slutsatser? Är jorden på väg att överhettas med skogsbränder och översvämningar som följd av ”klimateffekten” (och att koldioxid är orsaken till det), eller är vi på väg att förgifta vår jord (med bland annat GMO och växtgifter), eller är vi på väg mot en ny istid. Mycket tyder på de två senare alternativen, medan de flesta politiker helt omhuldar det förstnämnda.

  För inte så länge sedan var det politiskt korrekt att jorden var platt. Ett falsarium som avslöjades redan år 200.

  Och om några årtionden så kanske vi återigen märker att temperaturen sjunker, trots att koldioxidhalten ökar, något vetenskapsmännen uppmärksammande 1970, varvid de förutspådde en början på en ny istid år 2000. Om vi lär av historien och av vetenskapen så kan vi nu mycket väl vara på väg mot en istid, som vi inte kan göra mycket åt, mer än att anpassa oss.

  Däremot har vi riktiga och allvarliga miljöproblem här och nu som vi kan göra något åt, men som hamnar i skuggan av klimateffekten, vilket sannolikt är syftet då då t.ex.fokus på GMO och avloppsslam på åkrar skadar ekonomiska särintressen, som helt struntar i miljön..

  Se och bedöm själv … https://www.youtube.com/watch?v=YtevF4B4RtQ

  Uppladdad den 8 april 2011 – snart en halv miljon visningar

  The film, made by British television producer Martin Durkin, presents
  scientists, economists, politicians, writers, and others who dispute the
  scientific consensus regarding anthropogenic.

  Se och lär. Mekanismerna är desamma som de medicinska dogmernas, som ju håller en hel sjukvårdsindustri under armarna. Skeptiker stämplas som förvillare, kättare eller falska profeter/profettissor

  Det var ett politiskt beslut att rekommendera fettsnåla kostråd på
  1970-talet. De som stödde det politiska beslut belönades med anslag
  och de övriga vetenskapsmännen sattes i karantän.

  Klimateffekten (CO2) är också ett politiskt beslut som saknar förankring i verkligheten och nu har en hel värld blivit bedragen. Historien upprepar sig än en gång och medborgarna står får notan.

  Kostrådsbluffen som nu sänker hela nationer är sannolikt århundradets största bluff, där klimateffekten skulle kunna kandidera som näst största. Men detta kan politiker inte säga högt, då en majoritet av väljarna tror på koldioxideffekten (även många politiker har denna uppfattning).

  Oj, vad lurade vi blir – på både hälsa, pengar och välstånd.

  Makt, inflytande och pengar (”ego business”) är det som styr.

  – Artiklar om ”klimateffekten” … NEWSVOICE … http://newsvoice.se/…/fns-hemliga-klimatrapport…/

  – Klimathotet, finns det på riktigt? Läs mer… http://www.jobbpartiet.eu/klimathotet.htm
  The great global warming swindle – Full version
  Visit: http://www.infowars.com/ Run by Kurt Nimmo http://www.prisonplanet.com/ Run by Paul Watson http://prisonplanet.tv/ Run by Paul Watson http://jonesrepo

  • Det är sant att jag tar fasta på rapporterna från FN:s klimatpanel. Kött och charkuteriprodukter kommer inte minst från nötkreatur, som avgjort bidrar till klimatförsämringen genom utsläpp av metangas, som har större effekt än koldioxid.

   Jag har också tagit intryck av Pål Steigans bok ”En gång skall jorden bliva vår.”

   30/3 skrev jag i ett blogginlägg (hittas i ”Kategorier”) följande:

   I den nya klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC står enligt DN ”Hundratals miljoner människor drabbas av översvämningar och delar av jorden blir obeboelig vid seklets slut om medeltemperaturen stiger med fyra grader, enligt klimatpanelens rapport som presenterades i natt.
   Hundratals miljoner människor drabbas av översvämningar och delar av jorden blir obeboelig vid seklets slut om medeltemperaturen stiger med fyra grader, enligt klimatpanelens rapport som presenterades i natt.Effekter av klimatförändringarna är tydliga och väldokumenterade på alla kontinenter och i haven. Glaciärer smälter, träd och koraller dör, djurarter har ändrat utbredning både på land och i haven, och jordbruk och livsmedelsproduktion har redan påverkats. Det säger FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport. Den är mer än 2.500 sidor lång, och den tyngsta och mest omfattande rapporten någonsin om hur klimatförändringarna påverkar miljö och samhällen, hur sårbara vi är och hur vi kan anpassa oss.”
   Vidare ”Bland oss människor är det de fattiga och redan utsatta som drabbas värst, av värme, torka, översvämningar, sjukdomar och brist på rent vatten.” ”Rapporten handlar också om riskbedömningar inför framtiden, och utgår då från två mycket olika scenarier: ett där vi lyckas begränsa temperaturhöjningen vid seklets slut till två grader över medeltemperaturen för 150 år sedan och ett där temperaturen har stigit med fyra grader. I det första fallet kan konsekvenserna av klimatförändringarna fortfarande vara hanterliga. Men vid en fyragradig temperaturökning kommer delar av planeten att bli obeboeliga under den varma årstiden. Dessutom talar rapporten om att hundratals miljoner människor vid kustområden kommer att drabbas av översvämningar och stormfloder.”

 6. Korruption och fusk är en integrerad del av kapitalismen, och finns också inom köttbranschen. Låt mig påminna om ”Hästköttsskandalen” (Wikipedia).

  ”8 februari 2013 meddelade Axfood, Ica och Coop att de drar tillbaka lasagne som misstänks innehålla hästkött. Det gäller varumärkena Eldorado Lasagne Bolognese 1 kilo, Willys Lasagne Bolognese 400 gram, Hemköp Lasagne Bolognese 400 gram, Coop lasagne 400 gram, och Ica Basic 400 gram. Findus drog tillbaka sin enportionslasagne 375 gram.[14]
  12 februari 2013 bekräftade branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel att svenska kedjor sålt lasagne med hästkött.[15]
  18 februari 2013 drabbades även Livsmedelskedjan Lidl i Sverige som fick dra in en fryst pastarätt med köttfärssås och en tysktillverkad gulasch.[16]
  23 februari 2013 drog brittiska Sodexo tillbaka alla frysta nötköttsprodukter sedan DNA från häst hittats i en produkt. Svenska Sodexo säger att de inte hittat några spår av häst i sina produkter och att de använder Dafgård och Servera som har egna DNA-tester sedan början av samma vecka.[17]
  25 februari 2013 hittade tjeckiska inspektörer en obekräftad mängd hästkött i köttbullar tillverkade av Dafgårds som skulle levereras till Ikea,[18] och som följd av upptäckten slutade Ikea med försäljning av köttbullar i 26 länder,[19] bland dem Sverige[20]. Dafgårds svenska fabrik i Källby tillverkar de flesta köttbullarna för Ikeas europeiska varuhus.[18]
  26 februari 2013 återkallade Lantmännen storköksförpackningar (omkring 5 kg) med produkter av varumärket Kungsörnen efter misstanke om hästkött. Det handlade om tre färsprodukter: köttbullar, kåldolmar och oxjärpar. De hade då dock ännu inte fått in några svar från analyserna.[21]
  27 februari 2013 bekräftar Dafgårds egna köttprover att det finns 1–10 procent hästkött.[förtydliga] Ikea stoppar försäljningen av wallenbergare och kålpudding från samma underleverantör och väntar in fler egna provsvar. Ikea har nu säljstopp för sina köttbullar på Ikea-varuhus i 24 länder – majoriteten av möbeljättens europeiska varuhus samt i Hongkong, Thailand och Dominikanska republiken.[22] Axfood stoppar köttbullar från Öresundschark i Malmö som i sin tur fått köttet från Irland. Detta sedan Axfoods egen analys visat att de innehåller mellan 1–5 procent hästkött. De stoppade produkterna är köttbullar av märkena Eldorado och Garant som sålts hos butikerna Willys, Hemköp och Prisxtra.[23][24][25] I samband med Islands mat- och veterinärmyndighets (MAST:s) test efter eventuellt hästkött i den isländska Gæðakokkars köttpaj som påstås innehålla 30 procent kött upptäcktes det att produkten inte innehöll något kött alls.[2][3] Försäljningen av frysta hamburgare har minskat med 43 procent i Storbritannien.[26]
  28 februari 2013 stoppar Coop försäljningen av köttbullar som en försiktighetsåtgärd eftersom de inte är testade. Köttbullarna tillverkas av Öresundschark, som också gör köttbullar åt Axfood. Axfood återkallade dagen före sina köttbullar efter fynd av hästkött.[27] Dafgård häver säljstoppet på fyra köttprodukter sedan tester visat att Dafgårdsprodukterna inte innehåller hästkött.[28]
  3 mars 2013. Ett av de största livsmedelstestföretagen på den europeiska marknaden, Eurofins, gör vid denna tidpunkt flera hundra prover varje dag i München, enligt doktor Reiner Schubbert, som är chef för Eurofins laboratorium utanför München. Det är en dramatisk ökning jämfört med tidigare. Svenska livsmedelsverket har vid denna tid bara möjlighet att genomföra de tester som har beställts av EU.[29]
  4 mars 2013. Dafgård stoppar tolv produkter medan provtagning pågår, då man efter 1000 DNA-prover och en omfattande utredning spårat den leverantör som felaktigt blandat in hästkött som nötkött. Jurister har kopplats in och bevismaterial överlämnats till myndigheterna.[30] Det framkommer senare att leverantören till Dafgård är Globe Foods i Stockholm som säger att de i sin tur blivit lurade av någon av dess två polska styckare som också i sin tur blivit lurade.[31]
  14 juli 2013. Köttskandalen visar sig inte ha fått något rättsligt efterspel. Tre av fyra aviserade anmälningar lämnades inte in och den sista mot företaget Globe Foods lades ned såväl avseende bedrägeri samt brott mot livsmedelslagen. Detta på grund av att leverantören vid kontroll hade fullgod dokumentation enligt kammaråklagare Anita Kjellén.[32]

  • ”Korruption och fusk är en integrerad del av kapitalismen…” Så även inom socialismen. Många av oss kommer ihåg de östeuropeiska idrottsdamerna med basröst och skäggväxt. Eller hur det östtyska simundret var uppbyggt på doping och sprutor utan hänsyn till om individerna skadades för livet.