Varför ökar SD så, medan andra partier blir små


SD är landets tredje största parti enligt SCB:s frågeundersökning. Denna har högre kvalitet än andra opinionsundersökningar, i vilka man ersätter den som inte svarar med en annan person. Tidigare undersökningar, tex. av det internationellt stora Yougov är omdiskuterad och svårbedömd. Den visade att SD är landets största parti. Vid valet 2002 fick SD 1,4 % av rösterna och år 2010 5,7 %, medan man nu har 3-4 gånger röststöd. SD har alltså femtondubblat sitt stöd sedan 2002 och 3-4 tredubblat det på 5 år. ”En framgångssaga” brukar man kalla sådant.

En del av förklaringen är nog den kraftigt ökade flyktingströmmen till följd av de USA-initierade krigen i ”Mellanöstern” och Afghanistan, krig som stöds av USA-allierade som Turkiet, Qatar och Saudiarabien. Denna orsak tiger Sveriges regering och EU om. Sverige har ju tagit emot fler flyktingar än något annat land i förhållande till invånarantalet. Regeringen och de flesta andra partier (undantag Vänsterpartiet) har beslutat att drastiskt ändra Sveriges invandringspolitik i riktning mot den främlingsfientliga politik som SD hela tiden förespråkat, långt före flyktingströmmen.

* ”De har enkla lösningar på komplicerade problem” säger socialdemokraternas partisekreterare Karin Jämtlin i en kommentar.
* DN:s ledare skriver under rubriken ”SD är ingen svår motständare ”Bilden av att det bara finns två åsikter i flyktingfrågan, SD och inte SD, torde ha brutits. Det är inte en dag för tidigt.” Nej SD behöver inte vara en svår motståndare, men har behandlats så. Dags för samtal med SD?
Låt mig ta upp andra aspekter.

Per Gudmundson frågade i en ledare i augusti i SvD om vad som orsakat SD:s framgångar.. Han hänvisar till en artikel av docent Karl Loxbo i Statsvetenskaplig tidskrift (2/2015) menar att Decemberöverenskommelsen är en viktig förklaring till SD:s framgångar.

Denna strategi är direkt kontraproduktiv för att motverka SD:s tillväxt. Samtidigt som kritiken av invandringspolitiken är utbredd, visar nämligen resultaten i denna artikel att väljare som uppfattar minskad konflikt mellan etablerade partier blir mer sannolika SD-väljare. Annorlunda uttryckt är det troligt att de andra riksdagspartierna, genom Decemberöverenskommelsen, har bäddat för ytterligare framgångar för SD i framtiden.

Åkesson hos Skavlan

SvDs ledarskribent Ivar Arpi skrev 20/8 om att ”inom LO-kollektivet har SD gått upp till 26 procent och S ned till 36 procent”. Denna siffra härrör från maj månad i år – tyvärr så har nog SD:s andel har ökat än mer inom LO-gruppen. Arpi skriver vidare att ”det är också i utanförskapsområden som S fortfarande erövrar egen majoritet”, dvs. i miljonprogramsområdena som domineras av invånare med utländsk bakgrund. Samtidigt har S tappat rejält i de gamla industri- och bruksorterna som domineras av majoritetssvenska invånare, och där partiet tidigare ofta utan problem kunde erhålla egen majoritet. Varken de stora socialdemokratiska partierna eller andra etablerade partier klarar att förena den ”nya” icke-vita arbetarklassen, som dessutom till stora delar står utanför den reguljära arbetsmarknaden med den ”gamla” vita arbetarklassen, som generellt arbetar heltid och har fast anställning (eller åtminstone är väl inbäddad i det generella socialförsäkrings- och välfärdssystemet).
Varför? Detta diskuteras längre ned i denna artikel.
Jimmie Åkesson untitled

Jan Myrdal skriver i artikeln ”Om fascismens väg till makten” att ”Med den nuvarande officiella franska oförmågan blir det mer troligt att Marine Le Pen kan bli Frankrikes president och om vår nuvarande vänsterpolitik – inga fascister på våra gator når framgång kan den nog pressa upp Sverigedemokraterna från 13 till 25% i nästa val”. Myrdal fick mycket kritik för detta – men han kanske får rätt.

Tidningen Proletären, organ för Kommunistiska Pertiet skrev i ”Inte konstigt att SD växer”

”Sverigedemokraterna fortsätter sin raketfärd i opinionsstödet. Enligt Statistiska Centralbyråns senaste mätning vinner de stöd främst bland arbetare och kan även kamma hem växande opinionssiffror bland människor med utländsk bakgrund. Inget konstigt i det. Till skillnad från vad finansminister Magdalena Andersson hävdar så beror SD:s tillväxt inte på att det rasistiska giftet sprider sig. Givetvis finns det rasister, men dessa är än så länge försvinnande få. SD växer utifrån verkliga problem i det svenska samhället. Problem som drabbar arbetarklassen och inte minst arbetare med utländsk bakgrund hårdast och som det politiska etablissemanget inte vill lösa.”

Pål Steigan: ”Men samtidig som SD växer på de sosiala problemen i Sverige, så är SD helt på linje med de andre partierna när det gäller nedskärningspolitiken.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Det enda som skiljt SD från övriga partier är alltså att de är motståndare till den nuvarande invandringspolitiken. Nu är skillnaderna små men många ser att övriga partier har närmast sig SD:s syn, må vara under höstens särskilda omständigheter, men SD var först ut. SD (och nu mer eller mindre de flesta andra partier) säger att i ett Sverige med massarbetslöshet, bostadsbrist och mindre resurser till gemensam välfärd så har vi inte råd att ta hit ännu fler människor. Det är ett argument som går hem, men samtidigt ett argument som bygger på att vi måste acceptera den klassorättvisa politiken.
Invandringspolitik

* Är det kanske dags rentav att diskutera med SD? Skillnaderna i dagens läge mellan SD och främst de borgerliga partierna är väl inte så stor, eller hur?Under lands-dagarna i helgen ville parti-ledaren Jimmie Åkesson regera med Moderaterna och Kristdemokraterna” skriver VLT i dagens ledare.

* SD:s mycket uppmärksammade annonskampanj i en tunnelbanestation tycks inte ha missgynnat SD
* SvD skrev i somras om SD med den horribla artikeln ”Sverigedemokraterna går i Putins ledband”, vilket torde locka till skratt men inte minska stödet för SD.
* Att SD haft en fest tillsammans med det högerextrema bandet Ultima Thule har inte påverkat opinionen.

Nedan följer några reflexioner om detta.
En viktig faktor är att Socialdemokraterna inte företräder arbetarklassens intressen och kan svara på dess missnöje med arbetslösheten och nedskärningspolitiken, och att Vänsterpartiet inte gör det konsekvent och inte heller formulerat ett tydligt socialistiskt alternativ. Här presenteras ingen klassanalys – artiklar i årets nummer av tidskriften Clarté behandlar detta. Om man inkluderar majoriteten i tjänstesektorn samt majoriteten tjänstemän på lägre eller mellannivå, som delvis lever under liknande förhållanden som arbetare utgör arbetarklassen majoriteten i samhället. Men, liksom i USA, talar massmedia bara om ”medelklassen” utan eftertanke.

Har inte Vänstern något alternativ till SD? Varför presenterat man det inte i så fall?”
Socialdemokraterna är ett prokapitalistiskt parti, som anammar dagens nyliberalism med dess ökning av arbetslöshet och socioekonomiska skillnader. Man är positiva till USA-kapitalismens viktiga TTIP-projekt. Skillnaden visavi moderaterna är liten. Vänsterpartiets ledning ifrågasätter kapitalismen i vissa sakfrågor (Nej eller Nja till vinster i välfärden), men ifrågasätter inte det kapitalistiska systemet som sådant. Man framlägger ingen konkret socialistisk vision och man saknar klassmässiga krav. Kommunistiska Partiet (KP) och SKP har flera bra krav, men är små, delvis till följd av felaktig politik.

Min gamla arbetskamrat i FIA-projektet (Förebyggande insatser mot alkoholproblem) för snart 25 år sedan, numera riksdagsledamot för Vänsterpartiet skriver frustrerat och tankeväckande på Facebook ”Hemma i ett land där SD ligger perverst högt oavsett undersökning. Tycker att vi saknar analys och ”hands on” för att stoppa utvecklingen. Vi behöver en politik som gör skillnad på höger o vänster och ger människor hopp. Men även en politisk diskussion som lyfter. Tydlighet, folklighet i en slags kombo. Ett enormt misslyckande för arbetarrörelsen demokratin och för Sverige att ett parti med rötterna i den ” bruna” rörelsen växer. Så djävla ovärdigt.”

Detta måste/bör kombineras med en progressiv politik med ökad demokrati, och ökad statlig kontroll av produktionsmedlen. Här några förslag till diskussion.
* Arbete åt alla.
* Gör facket till en kamporganisation
* Bostad är en social rättighet
* Upphäv privatiseringen av välfärden
* Kraftigare progressivitet i skattesystemet.
* Lika lön för lika arbete oberoende av kön.
* Kamp mot rasism och etnisk diskriminering
* Humanisering av EU:s flyktingpolitik
* Nej till EU:s stöd till USA/NATO:s flyktingfrämjande krigspolitik i Mellanöstern, Afghanistan och Ukraina.

i Andra om: , , , , , , ,

DN 2/12 VLT 2/12 DN 20/8 SvD Nyheterna Ultima Thule Pål Steigan SvD 2 BBC-undersökningen 2009 Cleveland Leader 9/4 2009 Frågeundersökning 2011 Pew Research Gallupundersökningen om USA som hot Globalresearch 15/12 Gulf Today 15/12 AB 13/12 Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken UD blogg Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-Kulturfront Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 DN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP


25 svar till “Varför ökar SD så, medan andra partier blir små”

 1. Jag tycker alla man pratar med, gammal som ung, arbetare som egenföretagare, svenskar som tidigare generationers invandrare säger att de kommer att rösta på SD. Sverigedemokraterna verkar ha blivit den folkrörelse som Socialdemokraterna en gång var. Mycket beror nog på dagens broilerpolitiker och deras öppna förakt mot vanligt folk. Det var skillnad förr när politikerna kom från en arbetarbakgrund och hade egna erfarenheter om hur svårt livet kan vara för vanliga arbetarfamiljer. Sen bidrar givetvis USA’s sjuka politik och islamiska terrordåd till att alltfler röstar på partier som är emot NATO-medlemskap och okontrollerad invandring.

  • Nej, nån folkrörelse är de definitivt inte. De är en rörelse som existerar enbart på pengar.

   • Partiledningen kanske existerar på grund av pengar men det gäller inte de väljare som lägger sin röst på SD. Jag känner folk som har haft cancer och blivit fruktansvärt illa behandlade av myndigheterna, folk som blivit arbetslösa och ungdomar som varken kan fe jobb eller bostad. Deras enda hopp är SD när övriga partier hånar dom för deras ängslan och kallar dom rasister. Det är skamligt av både partierna och media.

    • En folkrörelse är mer än att lägga sin röst i en låda var fjärde år. Det är att gå ut och skapa sitt samhälle utanför politiken.

     Att bränna flyktingförläggningar och aktivismen för den kulturnationalistiska idén på kontinenten går ju ut på att sparka ned flyktingar vid gränsen.

     Även om den är spektakulär så är det inte en så hälsosam rörelse och jag vet inte om den är tillräckligt omfattande för att kallas folkrörelse. Men den existerar iaf som du observerar utan pengarna.

 2. Skulle tro att SCB friserat siffrorna neråt för SD av olika skäl…den verkliga siffran för SD är nog dessvärre 26-27% och inte ca 20% som SCB hävdar. Sen så är givetvis inte en fjärdedel av väljarna rasister utan det är nog mer av missnöje med de gamla partierna och deras globaliseringsagenda/ invandrarpolitik som är orsaken. Så SD kommer inte att minska i brådrasket trots att de andra partierna mer eller mindre kopierar SD:s syn på invandringen numera.

  • Metoderna som opinionsundersökarna använder torde styra resultatet. Jag har en gissning (som jag inte kan bevisa) att de äldre metoderna att ringa och fråga folk är mindre pålitliga numera, jämfört med paneler där man kan anmäla sig själv. Ju fler människor som får tillgång till dator i hemmet, desto större och mer representativ blir en enkät som får många svar. Man kan givetvis tänka sig att vissa partier jagar på för att deras sympatisörer skall svara på undersökningarna, men om svarsfrekvensen generellt blir väldigt hög borde den snedvridningen minska. En annan sak är att det kanske känns tryggare att kryssa för sd hemma på datorn än att säga ”sd” om SCB eller SIFO ringer och frågar vem du tänker rösta på.

 3. Det här känns som en diskussion som bara går runt, runt, utan att komma någon vart. Det kan ju bero av att ”alla” faktiskt redan vet vad som är fel, och även hur lösningar kan se ut. Och är man i den situationen, att läget är klart men det verkar vara hopplöst att göra något åt det – vad gör man då? Hade de problem som sd tog upp redan på ett tidigt stadium behandlats av (skojarna i) vänsterpartierna hade vi sluppit läget där sd håller på att ta över som ”arbetarklassens parti”. Idag, när problemen är sjufalt värre, är det för sent att komma rännande och påstå att man har något att komma med. Det avslöjas direkt.

  Eller om man säger så här: ”Sd växer på grund av att man ligger närmast dagsfrågorna och förefaller mest realistiska.” Och då har man också ett svar varför de som kallas vänster klarar sig så illa. En bättre vänster, det skulle betyda att a) usla ledare rensas ut, samt b) usla medlemmar rensas ut. Men ledarna lär kämpa som galningar för att behålla sina lönsamma positioner, och de usla medlemmarna lär inte göra sig av med konstiga idéer. Kan man gissa att det är den senare kategorin som hoppar på frispråkiga kritiker som Jan Myrdal? Vi som har kritiska synpunkter får väl helt enkelt bli lika tjockhudade som Myrdal och fortsätta kritiken, hur mycket än den falska ”vänster”mobben gastar.

  • Ja, man kan antingen ge upp eller kämpa emot så länge man orkar, och söka samarbeta med andra. Ja, det är lätt sagt. Vi är dåligt organiserade, sitter och skriver och läser alltför ofta alltför ensamma.
   Det finns så många bra V-partister jag känner till – men hur kan de acceptera denna proimperialistiska, Rysslandsdemoniserande ledning som gör så mycket för att få hjälpa till att administrera kapitalismen?

   • En bra fråga Anders. Jag är varken vänster eller höger men inser att en sund vänster behövs för att motverka de girigbukar/bankirer som styr världen. Dagens vänsterledare, och diverse ljusskygga huliganer de använder, är ju dock allierade med bankirerna/media/globalisterna.

    • jag håller med dig gamla krigare. Trots åratal av prat om kampen mot kapitalismen så har vänstern aldrig kommit till någon grundläggande förståelse för hur det ekonomiska systemet fungerar och vilka som styr det. kritiken mot finansoligarkismen faller därför platt till marken och reformförslagen blir som att sätta plåster på en cancersvulst. Det beklämmande är att riktigt högerextrema grupper ( höger om SD) har denna insikt som vänstern och resten av det politiska etablissemanget saknar. Dessa grupper pekar dock ut en enda folkgrupp som ansvarig, istället för att anklaga det orättfärdiga ekonomiska systemet som vi ju faktiskt är ansvariga för alla så länge vi inte opponerar oss mot det. Utifrån detta perspektiv kan riktigt högerextrema och rasistiska krafter vinna mycket mark, när resten av den politiska paletten duckar för problemet. Min bedömning är att det var vad som hände i Tyskland på 30-talet och det kan upprepas igen. Mänskligheten har inte lärt sig ett smack av historien och därför upprepas den om och om igen. Varför vi aldrig lär oss av historien är ett annat kapitel som är värt att diskuteras, men vi som hämtar vår information om vad som händer i världen från bloggar, alternativmedia och utländska media vet ju att samtiden inte beskrivs på ett sanningsenligt sätt i de dominerande medierna och därmed är det lätt att inse att även historieskrivningen kan ha behäftats med diverse vinklingar, som gör att vi går vilse när vi försöker lära oss något av den.

     • En av den svenska ny-högerns främsta företrädare, Daniel Friberg, kallar den svenska vänstern för ”det globala kapitalets hovnarrar”. Ja, vi lever alltså i en situation där personer långt till höger har klarare uppfattning om vad som pågår än de numera rätt sorgliga trasor som kallas/kallar sig ”vänster”. En del tänkare på yttre högerkanten ser klassaspekten i vad som sker nu, hur de inhemska arbetarna trycks tillbaka och trycks ned bland annat av en våldsam migration. Nyligen kom rapporter om ökad dödlighet bland traditionella arbetargrupper i USA, men ur ”vänsterns” synpunkt kanske det är bra eftersom arbetare ändå bara är konservativa och rasistiska?

  • Kanske för att ingen av sidorna har en korrekt problembeskrivning.

   De skenbara två sidorna är två kapitalistiska sidor, där den ena är det Slavoj Zizek kallar Liberal Communists, aktuellt exempel är den senaste figuren Zuckerberg. De flesta såkallade vänster har anslutit sig till det gänget och gänget kring ”Corporate Social Responsibility”. Det andra gänget är old money, konservativa pengar, som Koch brothers mfl, under vilkas fana såkallade vänster, konservativa och nazister samlats.

   Vänster på CSR sidan är liberala och resignerade inför kapitalismen som företeelse och anser att världen blir bra bara vi tar bort allt hat och bara den fattige inte svälter, ständiga förbättringar. Dessa är ofta intellektuellt högtravande och talar mycket om den internationalistiska revolutionen, världsrevolutionen, men det är mest en ursäkt för att inte agera här och nu. Eller forma allianser med kapital som kan föra en effektiv kamp för några av ens delvärderingar på en globaliserad arena. Bill Gates och George Soros ser i deras ögon ut som det minsta av två onda ting.

   Vänster på andra sidan är konservativa och resignerade inför kapitalismen som företeelse, de ser de liberala värderingarna som splittrande av arbetarklassen, de har dessutom en lång tradition att vara emot migration i största allmänhet i sin international. Deras revolutionära inriktning har alltid varit att ta kontroll över den nationella statsmakten och med dess apparat nacka kapitalet. De anser det konservativa och nationalistiska kapitalet är det minst onda av två onda ting. Säga vad man vill om Bert Karlsson men han har inte organiserat någon kupp i tredje världen.

   Bägge tror de att de kämpar för det minst onda. Medan de bägge kämpar för kapital, kapital som trots sina motstridigheter skulle enas omedelbart för att krossa dem om de vågade gå sin egen väg. Manipulera massorna med en ”good cop och en bad cop”, tillsammans förgör de bägge sorters vänster, nyttiga idioter som aktivt deltar i sig egen förgörelse.

   Allihop uppvuxna under kalla kriget där man var valboskap, att ta ställning var att välja någon av de två stora makterna. Man följer gammal vana. Man har sedan länge glömt hur man bygger sin egen ställning.

   När man väljer det minst onda så kommer man slutligen att vara ond.

 4. Huvudorsaken till att SD:s popularitet exploderar är att massor av väljare anser att SD:s invandringspolitik är rätt. Denna uppfattning är mycket vanlig i alla samhällsskikt och i alla ålderskategorier.

  Att CIA och NATO mycket medvetet och metodiskt genom krig har skapat flyktingvågor – eller att CIA och NATO organiserat och finansierat terrorgrupper som skapar flyktingvågor, känner mycket få till. Vi har duschats med lögner under så lång tid, att vi blivit totalt förblindade i den förljugna Västvärlden.

  Anders Fogh Rasmussen och Carl Bildt jobbade frenetiskt för att hetsa igång kriget i Irak. Miljoner irakier slaktades. Hundratusentals barn fick uppleva ett brinnande helvete. Nu är det Syrien som gäller. Hittills är det bara en kvarts miljon döda i Syrien – en liten tröst. Men CIA och NATO och Carl Bildt är inte nöjda. Hur kan någon enda människa undgå att förstå vilka krafter som orsakar terror? Det är den förljugna västvärlden som skapar terror.

  Sverige är med i att skapa terrorn. I Libyen var vårt stridsflyg med ”och kämpade för demokrati”. I Afghanistan slogs vi med vapen och soldater för flickskolor och jämlikhet. Svenska massmedia spred de mest motbjudande lögner som ondskan kunde hitta på. Mängder av människor som samarbetade med Väst flyr nu Afghanistan. De vågar inte stanna kvar.

  Ett stort problem är att vi nästan alla är tysta. Vi vill inte ens veta av sanningen. Vi pratar om terror utan att ha den minsta aning om hur terror uppkommer. Ännu mindre fattar vi vilka krafter som är terrorns arbetsgivare.
  När USA faller upphör terrorn nästan automatiskt i hela världen.

  • Du har tyvärr fel i din slutsats. När USA faller, eller slutar med sina krig, så slutar inte terrorn. Islam har vuxit sig starkt och extremister som Erdogan har fått storhetsvansinne. Och alla tusentals IS-mördare blir inte goda samhällsmedborgare över en natt. De vill erövra världen med eller utan USA/EU/Saudi’s hjälp.

   • Gammal krigare
    IS existerar genom konstgjord andning. Frågan är hur de skall få in pengar utan det mäktiga Usas stöd. Troligare att resten av världen stryper dem ekonomiskt. Och Usa styr Turkiet. Erdogans skenbare motståndare Gulen är i Usa och utbildar mer jihadister för Usas aggressioner mot Kina mfl kan förmodas.
    Vi pratar om idel marionetter. Men somliga hävdar att det pågår en maktkamp i Usa mellan en mer traditionell underrättelseelit och en ny och mer extrem. De företräder eventuellt olika delar bland de rikaste i världen, som tidigare har hållit ihop mer.

   • När USA faller tappar även J P Morgan och andra Wall Street Banksters – liksom Bilderberggruppen – kraft.
    Det är dessa ondskans krafter som planerar och organiserar ”nästan” all terror. Jag borde ha formulerat min sista mening litet försiktigare – speciellt orden ”upphör terrorn nästan automatiskt i hela världen”.
    Nästan all terror är organiserad. Denna terror minskar autonatiskt när USA faller. USA:s kollaps är detta århundrades mest glädjande nyhet.

    • Det låter hoppfullt, men jag är inte så säker på det. För att få alla Banksters, som i grunden står bakom krig, landgrabbing, terror mm, att falla, så behöver vi ta ifrån dem makten över mänskligheten. Denna makt har de tillskansat sig genom att skaffa sig kontroll över det ekonomiska systemet genom att få ensamrätt på att skapa pengar. I och med att de har kontroll över pengaskapandet och hela ekonomin så kan de styra alla politiker i alla länder med ekonomiska medel. De enda länder som de inte kan styra över ser de till att invadera genom beslut av korkade och korrumperade politiker, Libyen, Irak, Syrien…. Iran står väl härnäst på tur. När dollarn kollapsar och det blir kaos i hela systemet så kommer de att föreslå en världsvaluta som åtgärd och som naturligtvis kommer att kontrolleras av samma skurkar som driver ekonomin i sank nu. För att kunna hålla ordning på ekonomin så är nästa steg en världsregering och en världspolis som håller folk på mattan…….

  • Instämmer helt i dina slutsatser. När jag beklagade mig över döda barn efter bombningar av en skola i Mosul sade en ung tjej i min närhet: De (IS) gömmer sig bland civilbefolkningen. En infernaliskt propaganda som verkligen har gått hem och som backas upp med hot mot den som är kritisk mot Imperiets politik.Och finns det någon som kan förklara sambanden mellan de franska araber som av allt att döma genomförde terrorattentaten i Paris, och IS i Syrien och Irak. De bodde ju i Paris förorter och möjligen i Bryssel och var EU-medborgare, och därför ska Storbrittanien av sitt parlament få tillstånd att bomba skolor och sjukhus i Raqqa och Mosul tillsammans med fyra andra länder. Var finns sambanden, var finns logiken?

   • Bra skrivet Marie. Det tragiska är att ingen av våra politiker eller msmjournalister klarar av att denna logiska tankeprocess. Och den viktiga fråga du ställer blir aldrig ställd i offentligheten utan bara så här, av kloka människor på bloggar eller i mindre nättidningar. En fråga som också skulle vara intressant att ställa till de som rättfärdigar civila offer med att terrorister gömmer sig där är: Skulle du tycka att det var rätt att din skola eller ditt barns skola bombades om det gömde sig en misstänkt terrorist bland barnen där? Tanken att det skulle kunna vara så är ju inte alldeles långsökt i dagsläget…….

 5. En avgörande orsak till SD:s framgång är EU-medlemskapet och öppnandet av den svenska arbetsmarknaden för arbetskraft från de gamla öststaterna i branscher som jordbruk, transport och bygg. Det har gjort att framtidsutsikterna för lågutbildade svenskar, särskilt män på landsbygden, drastiskt har försämrats. I Skåne berättas det mycket historier om hur utländska lastbilar förstör marknaden för de svenska åkerierna och dessutom kör på stulen diesel. Dieselstölder från skogsmaskiner, traktorer och andra maskiner påstås ha blivit väldigt vanliga.

  Det faktum att flyktingar ofta går arbetslösa långa tider efter att de kommit till Sverige, 7 år i medeltal påstås det, medan många låglönejobb tas tas av EU-migranter till löner som ligger under socialbidragsnormen är ju också iögonenfallande. Samtidigt har det skett en påtaglig social nedrustning som också i första hand går ut över lågutbildade etniska svenskar. Tidigare har ju SD förespråkat en form av folkhemspolitik, men här har man vänt på sistone. Det borde öppna en möjlighet till att pressa tillbaka SD, men jag har inga förhoppningar om att de etablerade partierna förmår utnyttja detta, Det skulle också kräva EU-utträde och restriktiv flyktingpolitik, och det inget av de etablerade partierna som är i närheten av.

  Det är inte förvånande att det finns ett utbrett missnöje bland lågutbildade etniska svenskar, personer som traditionellt varit sossarnas och vänsterns kärnväljare. Dessa partier har lämnat i kampen om medelklassväljarna. Många gick tillfälligtvis till borgerliga partier, men hamnade så småningom hos SD som det enda parti som verkade försvara deras intresse trots SD många tokerier. Vad annat kunde ske när sossarna och vänstern struntar i den mest utsatta delen av den etniskt svenska arbetarklassen och förfaller till identitetspolitik och hårklyverier om rasism och feminism.

 6. Ni vänsterfolk konstaterar att vänstern är i stort felriktad relativt Usa och globaliserarna.
  Men ännu vill ni inte inte tänka tanken att all realsocialism har varit starkt associerad med finansoligarkin. Och att därför alla profeter bör omvärderas och deras ideer omarbetas till ngt fruktbart där kampen mellan lägre samhällsskikt inte är det som tar hela er energi. Ovan i artikeln sörjs det över avsaknaden av klasskamp.
  Och i de förslag som nämns i slutet av artikeln finns inte ett ord om hur ngt livskraftigt och kreativt skall växa fram i Sverige mot bakgrund av hårdnande konkurrens. Bara kravmaskineriet.

 7. Att det man kallade realsocialismen var associerad med finanskapitalet kan jag inte instämma i. Staten ägde allt i de gamla östländerna och finansoligarkin var den kapitalistgrupp man först avskaffade i och med förstatligandet av bankerna och utrikeshandeln.

  Däremot har du helt rätt i att 1900-talsvänstern aldrig lyckades skapa någon hållbar modell för ekonomisk utveckling och ej heller för folkligt demokratiskt inflytande. Man kom aldrig så långt. Försöken att bygga socialistiska samhällen var just försök som genomfördes under mycket pressade förhållanden i en fientlig omvärld. Vid ryska revolutionen såg bolsjevikerna upproret i Ryssland bara som första steget i en kedja där man räknade med att arbetarklassen skulle ta makten även i en rad andra länder, framför allt i Tyskland. 1917 trodde man att revolutionen var dödsdömd om inte de utvecklade länderna i väst anslöt sig, och därvidlag fick man rätt. Det som sen skapades under Stalins terrorvälde var i mångt och mycket en tragedi.

  Å andra sidan har heller inte kapitalismen lyckats utveckla någon hållbar samhällsmodell även om stora delar av befolkningen fått en bra materiell standard i västvärlden. Vi ser imperialismens förödande konsekvenser, hur hela länder läggs i ruiner och hur religiösa fundamentalister växer fram. Vi ser också hur den tekniska utvecklingen inte kan hanteras inom kapitalismens ram och vändas till något verkligt positivt för folket. Systemet tillåter inte att vi delar på arbetet så att alla får mer fritid utan maximalt arbete måste pressas ut av varje anställd vilket leder till att stora grupper blir arbetslösa och lönerna pressas alltmer. De rika, inte minst spekulationskapitalet tillägnar sig en allt större del av samhällets överskott. De västerländska ”demokratin” har alltmera blivit ett oerhört förfinat system för manipulation och likriktning av folkets tänkande. Det finns bara en väg och alla idéer om något annat förhånas och misstänkliggörs. Inte minst inför de många krigen har vi sett hur media pumpat ut krigspropaganda för att få folket att acceptera mördandet och ibland även själva riskera döden när man skickats ut som soldater. Det påstods på 1980-talet att de politiska ledarna i öst beundrade den västerländska demokratin. Våra styrande hade lyckats skapa en politisk likriktning som man knappast kunde drömma om i öststaterna och utan det öppna våld och spioneri på den egna befolkning som man där tvingades ta till för att hålla folket i schack

  Du kritiserar kravmaskineriet, men hur ska då vänstern agera när vi är i opposition? I dagens läge när Sverige är totalt uppbundet av EU:s regelverk blir även de flesta krav ogenomförbara. Tvingar vi bönderna behandla sina djur på ett anständigt sätt går de i konkurs eftersom de inte kan ta ut merkostnaden i ett högre pris. Gränserna är öppna för import av kött producerat under under de mest vidriga förhållanden och om Sveriges riksdag förbjuder import av sådant kommer vi att tvingas backa och dessutom betala skyhöga böter. Så är det på område efter område. Först steget borde vara att lämna EU om vi ska kunna bygga ett bättre land.

  • Bengt Håkansson
   Man måste inte köpa det utländska köttet om det är erhållet med vidrig djurhållning. Många köper svenskt. Men jag instämmer i att bönderna nu ser vad nyliberalismen leder till och att det i grunden finns utrymme för samförstånd över traditionella blockgränser.
   Finanskapitalet är angloamerikanskt dominerat och det avskaffades aldrig. Det inhemska i Sovjet var samhällsnyttigt och Nobels hade bra relationer med den nationella banken som irriterade angloamerikas parasiter och var en av orsakerna till frimurarnas komplott mot Tsarryssland. Det fanns ingen som helst anledning att ingripa i Ryssland. Stolypin hoppades på 20 år av fred för att fortsätta den snabba utvecklingen av industri och ekonomi. Tom in på 1980-talet mindes Sovjet Nobel-tiden som positiv för de anställda med familjer.
   Och jag kritiserar inte kravmaskineriet utan betoningen avses ligga på akilleshälen för all vänster: Det ofruktbara ointresset för hur ngt skall skapas, hur människor skall motiveras att ta egna kreativa initiativ och mötas av gillande för det i st för avund. Vänsterfolk utgår från att det löser sig av sig självt och sen tar man procent på deras ansträngningar. Resultatet av den ofruktbara inställningen är att vänstern stärker de mest parasiterande mekanismerna, finansvärlden, och utarmar dem som har med vetenskaplig kreativitet kombinerad med entreprenörskap att göra och inte entusiasmerar för individuella skolprestationer. Utan ist nivellerar. En sund vänster bör upphöra att vara bankblinda och sluta att frukta individualismen.

 8. Jag håller med Bengt Håkansson. Det talas mycket i medierna om att (M) förlorar väljare till SD, men vilka är de som går från M till SD? Stor del av dem är de arbetarväljare som gått från S till M. De går nu vidare till ett parti som är mer renodlat, dvs ett som påstår att det gamla Sverige (det som socialdemokratin byggde upp) är på väg att försvinna. M:s kärnväljare saknar inte Erlander/Sträng/Palme. Transport och bygg har länge varit tillhåll för moderatsympatisörer. De känner sig nog mer hemma i SD än i M (vare sig de har knytblus och juveler eller Acnejeans och backslick). De delar inte SDs moralkonservativa politik men struntar i de inslagen för invandrarpolitiken är AoO. Jag tror inte de gör skillnad på EU-migranter och flyktingar. Vi ser alla EU-migranter utanför ICA oavsett var vi bor i landet och jag tror att politikernas valhänthet inför denna nya företeelse påverkar mer än flyktingarna.