Vad händer i Nicaragua? På debatt i Sverige?


Achim Rödner från Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua har rapporterat från ett kaosartat möte på Solidaritetshuset nyligen.

Jag följer upp rapporten med första delen av en artikel av Jorge Capelán som ger beskrivning och analys av läget i Nicaragua.
Nicaragua Solidaritetshuset
Achim Rödners rapport.
Två studenter från kravallernas Nicaragua var i Solidaritetshuset för att informera om vad som händer i landet. Det blev ett kaosartat möte med två grupper som stod mot varandra och hade sina ståndpunkter klara redan innan mötet och som skrek åt varandra av och till under mötet. Då de inbjudna studenterna var drivande aktivister som förmedlade en förskönande bild av sig själva och betecknade regimen som 11 år av fascistisk diktatur så försvann den objektiva informationen från start. Det blev ett möte där det hela tiden kändes att det saknades något – den andra sidans argument och historia.

Det var absolut fullsatt i möteslokalen på Solidaritetshuset. Nicaraguaner boende i Sverige blandades med svenska ungdomar och ett flertal lite till åren komna volontärer som arbetat i Nicaragua under åttio- och 90-talet. De flesta hade sina sympatier redan innan mötet och svårigheten med tolkning i den av och till mycket hetsiga atmosfären gjorde det svårt att ta till sig ny information. När regeringen beskrevs som fascister av de två studenterna blev sandinistsympatisörerna upprörda och när regeringen försvarades så blev de i sin tur anklagade för bristande respekt med de som har dött och skadats.

Läs hela artikeln:
En rapport har även publicerats på Venezuelas nyhetsbyrå Telesur Telesur

ortega-y-maduro_afp.jpg_1718483346Presidenterna Ortega och Maduro

Vad händer i Nicaragua? Jorge Capeláns artikel.

Fram tills för bara några veckor sedan Nicaragua var ett exemplariskt land i Centralamerika – en av världens mest våldsamma regioner.

• Brottsligheten var en av Latinamerikas lägsta.
• Den ekonomiska tillväxten på mellan 4 och 5% var regionens andra högsta efter Panamas.
• Nicaragua var ett av de länder där såväl den relativa som den absoluta fattigdomen minskade mest i hela Latinamerika.
• Det var det enda landet i LA som producerade 90% av sina livsmedel.
• Det var kanske enda landet i LA som producerade alla sina textböcker, från grundskolan till Universitetet och vuxenutbildningen.
• Det var ett land som hade lyckats bromsa utvandringen till USA.
• Landet höll på att bli ett globalt erkänt resmål för hållbar turism.
• Kvinnornas politiska och ekonomiska deltagande blev mycket högt även med de utvecklade ländernas nivå.
• Landet lyckades sätta stopp för knarkkartellerna och den organiserade brotssligheten.

Inom loppet för några veckor skadades den bilden dramatiskt. Varför? Pågår det i Nicaragua ett folkuppror mot en orättvis och tyrannisk regim? Nej!

Låt oss göra följande tankeexperiment:
Nicaragua 171108 Ortega och TrumpOrtega och Trump
• Låt oss anta att en utländsk regering tex Ryssland, försökte med outtömliga resurser och genom sin kontroll över de internationella medierna finansiera och organisera en opposition mot Sveriges statsskick under ledning av Nationella Motståndsrörelsen (NMR).
• Låt oss dessutom anta att ett sådant projekt fick stödet av TT (medieägarnas kartell i Sverige), av Svenska Kyrkans högsta toppar samt av kriminella gäng.
• Låt oss vidare anta att varje reaktion från Statens sida för att förhindra demokratins kollaps kunde användas som förevändning för att rättfärdiga alla möjliga sorters interventioner och sanktioner mot landet.

Efter tillräckligt lång tid skulle vi bevittna en situation som liknar den som Nicaragua idag befinner sig i. (Innan någon ropar ”konspirationsteori!” just nu vill vi påminna läsaren om att Carl Bildts spekulationer om gröna gubbar och ryska sälar tas på allra största allvar i dagens Sverige – men vad vi berättar om Nicaragua har mycket starkare verklighetsförankring än det).

Vad som pågår i Nicaragua är inget folkuppror utan en operation för så kallat ”regimskifte”. Det är inte folket som håller på att störta en diktatur utan högerextrema grupper med stöd av kriminella gäng som sedan flera veckor tillbaka håller befolkningen som gisslan samtidigt som den Nationella Polisen har stränga order att inte lämna sina kaserner för att slå ner terrorvåldet.

Oppositionens representanter vid detta möte må se väldigt proggiga ut, de må kunna genussnacket, de kan till och med slänga ur sig ordet ”socialism” då och då, men på marken i Nicaragua företräder de raka motsatsen – de företräder samhällets mest elitistiska och unkna krafter. De är fascister, och gör precis som dagens Sverigedemokrater som har lärt sig det rätta snacket för att kunna passa in i rumsrena kretsar.

Vad dessa ”oppositionella ungdomar” kallar för ”paramilitära grupper” är i själva verket det organiserade folket som försvarar, inte bara sitt lands politiska system, utan även sina egna liv.

Vad oppositionens påstådda ”frihetliga aktivister” i Nicaragua gör är att stänga av vägarna och hindra människorna från att gå till sina jobb, hindra bönderna från att få ut sin produktion till marknaden, hindra pensionärer att ta ut sin pension, de sjuka att hämta sina mediciner och studenterna att plugga.

Med bomber och eldvapen hotar de människorna, de förbjuder folk att filma dem med sina mobiler, de kidnappar folk och till och med pressar dem på pengar för att kunna ta sig förbi vägspärrarna. Dessutom plundrar de och bränner ner offentliga byggnader, hälsovårdscentraler, skolor, kommunala byggnader och sandinisternas partilokaler.

Vad som pågår i Nicaragua idag är inte ett folkuppror utan motståndet av hela folket, sandinister såväl som icke-sandinister, mot ett projekt som skapats av och för mäktiga finansiella och andra eliter i USA med stödet från andra mäktiga grupper i EU.

Vem ligger bakom denna ”mjuka kuppen” i Nicaragua?

De flesta länder i Centralamerika har under historiens gång utsatts för USA:s intervention. Varje land som har stått ut en sådan intervention har inte kunnat undgå att uppleva erfarenheten minst en gång till. Nicaragua har upplevt det fler gånger än någon orkar räkna.

a) Delar av USA:s och EU:s maktelit

• Det geopolitiska läget är vad som definierar Nicaragua. Landet befinner sig i mitten av det centralamerikanska näset, med kuster mot såväl Karibien som Stillahavet. Ett starkt och välmående Nicaragua skulle utöva en stor påverkan på de internationella relationerna.
Ett fattigt och splittrat Nicaragua innebär ett underkuvad Centralamerika, det har alla stormakter förstått de senaste 200 åren. Därför är Nicaraguas det enda fallet i världen där det största landet i en region tappar territorium till mindre grannar, som Costa Rica och Honduras. Nicaragua skall förbli fattigt och i krig, det har USA beslutat för länge sedan. Costa Rica må få en viss välfärdsstat men Nicaragua… aldrig i livet! Därför har planerarna i USA:s södra kommando (USSOUTHCOM) för länge sedan (långt innan sandinisterna kom till makten) satt Nicaragua högt i sin dagordning.
Miamis extremhöger. De ”kubansk-amerikanska” senatorerna Ileana Ros-Lehtinen och Marco Rubio samt Miamis borgmästare Francis X. Suárez, alla upprepar samma diskurs som ”upprorsmännen” i Managua. Ros-Lehtinen (intim vän till den nyligen bortgångne Luis Posada Carriles, känd som västra halvklotets farligaste terrorist) ligger bakom den ökända ”Nica Act”, ett lagförslag som syftar till att USA skall lägga sitt veto mot alla lån till Nicaragua i de internationella finansiella organen – ett projekt som förkastas av hela det nicaraguanska folket. USA:s president Donald Trump är faktiskt skyldig dessa grupper som med sina röster hjälpte honom till Vita Huset.
Medan EU ger växande tecken på självständighet gentemot USA så har vissa länders eliter, däribland i Sverige, ökat sitt beroende gentemot imperiets politik. Detta kan bero såväl på ekonomiska som på ideologiska motiv. När det gäller Sverige får vi inte glömma att en av de främsta operatörerna bakom kuppen mot Honduras president Manuel Zelaya 2009 var ingen mindre än ”kuban-amerikanen” Tony Tavel, som var VD för Tigo, den svenska familjen Stenbecks telekombolag i Centralamerika. Sedan decennier tillbaka finansierar svenska SIDA anti-sandinistiska nätverk i Nicaragua.
Före detta ambassadören i Managua Eva Zetterberg gick så långt som att säga, apropå sandinisternas troliga återkomst till makten för flera år sedan att nicaraguanerna saknar förmågan att regera över sitt eget land och därför behöver de USA-amerikanska och europeiska ambassadernas ”hjälp”.

Läs mer här: USA motarbetar Nicaraguas utveckling;
Nicaragua: Förkrossande seger för Sandinisterna i kommunalvalet
Nicaragua: Sjuka barn och gravida dör på grund av den USA-stödda högeroppositionens barrikader

i Andra om: , ,, , , , ,


5 svar till “Vad händer i Nicaragua? På debatt i Sverige?”

 1. Endast ett folk med en fungerande demokrati, med förstånd nog att beväpna sig till tänderna, samt utbildning i att använda dem effektivt, kan trygga sitt land mot en psykopatiskt styrd oligarkfinans.

  Den som inte kan bita tillbaka i den psykopatiska världsordningen blir lätt ett offer. Den som avrustar under påtryckningar blir sedan invaderad, antingen militärt, med marknadsliberalism eller sekterism.

  För ett litet land som vill försvara sig kan jag enbart rekommendera att rikta in sig mot huvudet på ormen. Den sitter i Washington och är starkt påverkad av en liten girig sekt som tror sig vara särskilt utvalda av Demiurgen att sitta överst i finanspyramiden.

  Denna lilla envetna finans-sekt hatar tanken på demokrati i alla länder inkl. i USA. Även USA är under attack från dem och människorna i USA har det svårt nu. En demokratisk revolution i USA är vad folket där skulle behöva.

 2. Inget land får en USA-anstiftad kupp mot sig på grund av vad det har gjort för fel utan på grund av vad landet har lyckats med i förhållande till att stärka sitt oberoende gentemot imperiet.

  Vänstern allmänt är oftast så fokuserad på vissa politiska aspekter att det tappar ur siktet de aspekter som har med den ekonomiska politiken i stort att göra.

  Sandinisterna i Nicaragua har åstadkommit väldigt omdanande förändringar som har gått ganska så obemärkt förbi ”vänsterintelligentsian”:

  1) Enda landet i Latinamerika som producerar 90% av all mat det konsummerar. Det beror på en politik som gynnar småproducenterna. Vare sig Venezuela eller Kuba har lyckats med det.

  2) En statligt ledd politik som motverkar GMO-produktioner och skyddar de inhemska arterna. Också det är en omdanande förämdring både i Latinamerika och i resten av tredje världen (för att inte tala om de sk ”i-länderna”)

  Punkterna 1 och 2 ovan sparar Nicaragua nästan 10% av BNP årligen — en besparing som istället har satstats på det sociala området samt på att bygga en massa infrastruktur att utveckla landet med.

  3) Det stämmer inte att Nicaraguas tillväxt på ungefär 5% mellan 2009 och 2017 beror på regeringens allians med borgarklassen. FSLN må ha bidragit till den myten, men den stämmer inte alls. Det är den folkliga ekonomin, dvs små- och mellanstora bönderna, småhandlarna i städerna, transportkooperativen, nästan hela turismnäringen osv som står fr över 50% av landets BNP och över 70% av all sysselsättning i landet. Direkt till den sektorn av ekonomin går ca 500 miljoner dollar årligen från nicaraguanernas penningförsändelser till landet. Dessa medel gå oavkortat till en ekonomi som inte drivs av en kapitalistisk logik (pengar som föder pengar) utan av en icke kapitalistisk, ja, på sina håll socialistisk logik (dvs att tillfredsställa familjens behov). Den nicaraguanska ekonomin har flera investeringsmotorer: Offentliga investeringar, utländska investeringar, den sociala ekonomin och till sist de inhemska kapitalisternas investeringar. De inhemska kapitalisterna har betalat väldigt lite i skatter – på det viset kan man säga att de inte har levt upp till den påstådda överenskommelsen med regeringen. Man kan även säga att företagarorganisationernas toppar inte heller har företrätt intressena av de flesta kapitalisterna i Nicaragua utan endast intressena av en liten klick som är direkt beroende av finanserna eller av Colombias storkapital.

  4) Vad som pågår i Nicaragua idag är en sk ”mjuk statskupp”. Högerkanalerna i Nicaragua till och med råder tittarna att läsa Gene Sharps manual för en sådan kupp. Det hela startades under Obamaadministrationen och sedan anpassades till Trumpadministrationen, inte minst med en framträdande plats för den antikubanska maffian i Miami representerad av Ileana Ros-Lehtinen. En annan, mycket viktig intressent i kuppen är Alvaro Uribe vars skyddsling profilerar sig som Colombias nästa president. Colombia har haft regionala anspråk på Centralamerika sedan 200 år tillbaka i tiden. Nicaragua vann en tvist över 90.000 kvadratkilometers territorialhav i Karibien mot Colombia för några år sedan, vilket starkt ogillas av Uribe. Om sandinisterna förlorar makten i Nicaragua så kommer hela regionen att destabiliseras ytterligare. Kanarkhandeln och storfinanserna kommer att ta över helt, med ödesdigra konsekvenser för såväl Nicaragua som för resten av regionen och även för USA.