USA:s irreguljära krigföring, ”Stay behind” och Palmemordet.


Jag har denna gång åter nöjet att publicera ett gästblogginlägg av Erik Jonsson, medelålders chaufför och aktiv i Indiensolidaritet. Hans senaste inlägg här var ”Aftonbladet och barbariet i Indien” kom 13 januari. Ämnet Irreguljär (och så hemlig som möjlig) krigföring har fått ökad aktualitet genom inlägget ”Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet” av Inga-Britt Ahlenius på DN Debatt igår. Hon skriver där om en hemlig motståndsrörelse (mot eventuellt anfall från Sovjetunionen och kommunism) som upprättades i Sverige under och f.a. efter andra världskriget av CIA, i samarbete med bl.a. Tage Erlander, Olof Palme (tidvis rapportör). Hon skriver att ”Parallellen till mordet på John F Kennedy är inte bara slående utan närmast kuslig”, och tar upp idén att Palme röjdes ur vägen därför att han alltmer aktivt arbetade för nedrustning, vilket Kennedy också började göra innan han dödades. Från beskrivningen av irreguljär krigföring i detta och kommande inlägg samt från inlägget om ”unconventional warfare” är det lätt att se ”Stay Behind” som en del av USA:imperialsmens hemliga krigföring i strävan efter största möjliga kontroll över världen och dess råvaror.

Min publicerade kommentar i DN till henns inlägg: ”Stay behind”-rörelsen är väl belagt och helt i linje med USA:s handböcker idag för ”uncon ventional warfare” och irreguljär krigföring (http://globalciviliansforpeace.files.wordpress.com/2012/02/special-forces-uw-tc-18-01.pdf; http://publicintelligence.net/u-s-army-special-forces-unconventional-warfare-training-manual-november-2010/”). Det är väl belagt att USA:s stött statskupper i många länder, även av demokratiskt valda regeringar. Vad sker av CIA & USAs 900 milittärbaser i över 100 länder?”

Erik Jonssons inlägg
”USAs strateger menar att det är liten risk för att USA skall råka i reguljärt, traditionellt krig med andra stater. Däremot uppfattar de att de utkämpar ett internationellt krig mot sina fiender på andra sätt än med vanligt reguljärt krig. Detta krig kallar de ”Irregular Warfare” (IW), Irreguljär Krigföring. De menar att framgångarna i detta krig hänger på hur de lyckas bygga ”global kompetens och kapacitet”. Den menar att IW inte kommer att vinnas av USA ensamt ”utan snarare genom gemensamma ansträngningar med multinationella partners”. Det irreguljära kriget ”kommer att kräva gemensamma ansträngningar för att etablera en långsiktig hållbar närvaro i många länder och bygga upp våra partners kompetens och kapacitet”. Denna förmåga och kapacitet utökar USA operativa räckvidd och multiplicerar tillgängliga krafter och ger ökade möjligheter till att besegra motståndare.

De verksamheter som ingår IW är:

1. Upprorsrörelser.
2. Upprorsbekämpning.
3. Okonventionell krigföring.
4. Anti-terrorism.
5. Inre säkerhet i andra länder.
6. Stabilitet, säkerhets, övergångs och återuppbyggnadsverksamhet.
7. Strategisk kommunikation.
8. Psykologiska operationer.
10. Civil-militära operationer.
11. Informations-operationer.
12. Underrättelse- och kontraspionageaktiviteter.
13. Transnationell brottslig verksamhet, inklusive narkotika- och människohandel, olaglig vapenhandel och olagliga
finansiella transaktioner som stödjer eller upprätthåller IW.
14. Brottsbekämpande verksamhet inriktad på att motverka irreguljära motståndare.
Obama med flöjt 3obama2

USA:s närmaste militära målsättning just nu är, som generalen Wesley Clark har avslöjat, att erövra Syrien, Libanon, Somalia, Sudan och Iran. För att göra detta utkämpar de ett världsomspännande irreguljärt krig, som innefattar 14 olika arbetsmetoder. Av dessa är Unconventional Warfare (UW), okonventionell krigföring och Strategisk Kommunikation av särskilt intresse för oss.
9syrien2

”1-10 Den nuvarande definitionen av Okonventionell Krigföring är som följer:En verksamhet som bedrivs av med, eller genom irreguljära styrkor till stöd för en motståndsrörelse, ett uppror eller konventionella militära operationer.”(17/1 publicerade jag Anders Romelsjö inlägget ”USA:s ”unconventional warfare” – stöd till terrorism i demokratisk förklädnad).

”Denna definition speglar två viktiga kriterier: UW måste utföras av, med eller genom ombud, och sådana ombud måste vara irreguljära styrkor. Dessutom är denna definition i överensstämmande med hur USA historiskt har genomfört okonventionell krigföring. UW har genomförts till stöd för både uppror, som Contras i Nicaragua 1980, och motståndsrörelser för att besegra en ockupationsmakt, såsom med Mujahedin på 1980-talet i Afghanistan.”

För att skaffa sig så brett stöd för denna krigföring som möjligt och utsträcka den till nya grupper som normalt sett är motståndare till USA:s krig så kallar de i Syriens fall den okonventionella krigföringen för en ”revolution” och sprider ut att den breda proteströrelsen som fanns mot Syriens regering plötsligt övergick till väpnad kamp. I själva verket kan inte proteströrelse plötsligt övergå till en omfattande väpnad kamp, utan den måste planeras och föreberedas lång tid i förväg. Den stora oppositionen bestående av tiotals olika partier för ingen väpnad kamp men det gör däremot olika inhemska och utländska fundamentalistgrupper som USA-alliansen har beväpnat.

Den metod som USA använder för att skapa så brett stöd för sin krigföring som möjligt kallar de ”strategisk kommunikation”.
USA definierar strategisk kommunikation på följande sätt:

”Fokuserade ansträngningar av den amerikanska regeringen för att förstå och engagera viktiga målgrupper för att skapa, stärka eller bibehålla gynnsamma förhållanden för att främja USAs regering intressen, politik och mål. Detta med hjälp av samordnade program, planer, teman, meddelanden och produkter som synkroniseras med ansträngningar av statens samtliga instrument.”
Med andra ord, för att uppnå målet att erövra Syrien, ekonomiskt, politiskt och militärt så sprider de ut sin propaganda med hjälp av ”statens samtliga instrument”.

I Sverige vet vi att två av de som står allra närmast den allra högsta eliten i USA heter Carl Bildt och socialdemokraternas utrikespolitiska talesman Urban Ahlin som båda regelbundet träffar USAs höjdare. Vi kommer att i kommande avsnitt ”Det svenska politiska partiernas medverkan i USA-alliansens krig mot Syrien” beskriva det svenska stödet från dessa, deras partier och från andra till USA:s illegala och folkrättsvidrag krigföring.


i Andra om: , , ,, , , , , , , , , , , Libyen , , ,, , , , , ,

Inga-Britt Ahlenius DN Debatt 27/1 Artikel om Stay Behind-rörelsen av historikerna Ganser & Deland Svensson-bloggen 27/1 SKP-bloggen 27/1 USA-bloggen 27/1 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 BjörnbrumYazbek DN 3/1 Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  15 comments for “USA:s irreguljära krigföring, ”Stay behind” och Palmemordet.

 1. NSUN
  28 januari, 2013 at 20:12

  Du drar onekligen stora växlar på ett arme reglemente som vänder sig till bataljons storlek av förband…

 2. 28 januari, 2013 at 21:02

  Vad menar du? Diskuterar knappast ett arméreglemente.

  • NSUN
   29 januari, 2013 at 20:38

   Det du kallar för ”USA:s handböcker idag för ”uncon ventional warfare” och irreguljär krigföring” är ett armereglemente för en av den Amerikanska armens vapengrenar, nämligen Specialförbanden. Reglementet är till för att utbilda officerare i början av sin militära karriär. Ett utbildningshjälpmedel verken mer eller mindre. Detta är inget policy dokument, reglementet hänvisar till ett sådant, med tanke på att det är USA vi talar om är det säkert lättillgängligt för allmänheten.

   Jag tycker du generellt drar långt gående slutsatser på lite bristfällig information, eller väldigt snävt väljer ut information som verka ge stöd åt dina politiska värderingar. En bredare informations grund i kombination med ”reality check” skulle markant öka din trovärdighet.

 3. 29 januari, 2013 at 21:55

  Desto värre.. Blogginlägget utgår från dokument från USA:s krigsmakt och visar hur man underminerar eller störtar regimer runtom i världen för sitt egen intresse, in strid med olika internationella konventioner. Du verkar tycka att det är OK, och uppehåller dig vid att det är ett reglemente men inget policydokument. Men det är väl klart att reglementet uttrycker en policy. Hur skulle USA, du och världen reagera om det blev känt att t.ex. Ryssland, Kina eller Kuba hade sådana dokument? Ett av resultaten är att en vrångbild förmedlas då det passar USA, som har stora resurser för detta, och så har vi en alldeles för okritisk press generell. Det gäller nu bl.a Syrien, tidigare Libyen, nu en ”failed state” till stor del, Irak etc.

  • NSUN
   29 januari, 2013 at 22:33

   Lite hjälp på traven med reality check.

   ”Hur skulle USA, du och världen reagera om det blev känt att t.ex. Ryssland, Kina eller Kuba hade sådana dokument? ”

   Jag vet inte hur världen reagerade, men i Sverige reagerade vi med att sätta upp och utbilda speciella förband vars uppgift var hantera utländska specialförband. Dessa utländska specialförbanden förväntades vara verksamma i landet innan en formell konflikt bryter ut och understödas av lokalt rekryterade medlöpare.

 4. 30 januari, 2013 at 11:59

  En viktig skillnad är väl att USA enligt många olika belägg använder irreguljär krigföring på olika håll i brott mot freden, FN-stadgan, folkrätt och olika internationella konventioner. Det finns ju belägg för att ”Dessa utländska specialförband …. varit/är ”verksamma i landet” (Libyen,Syrien) innan (eller snart efter)en formell konflikt bryter”. Men en förfärlig acceptans har under det senaste decenniet utvecklats för USA:s våld och brutalitet i olika länder, jämfört med protesterna inför anfallet mot Irak 2003.

  Hur stor är skillnaden inför tystnaden inför Hitlertysklands uppladdning under 30-talet och de första krigsåren och dagens situation i detta avseende?

  • NSUN
   30 januari, 2013 at 19:15

   Något svårt tolkad kommentar, tror du USA är enda landet med Specialförband, alternativt enda landet som använder sina Specialförband?

   Jag måste göra dig besviken, Specialförband är verken en ny eller Amerikansk företelse. Militäraförband med uppgifter som dagens Specialförband har funnits sedan Andravärldskriget. Jag skulle även hävda att under Kallakriget var användningen av dem betydligt mer omfattande än i dag. Sverige var under Kallakriget på den motagande änden av käppen, inte bara som motagare av hjälp från USA vid en Sovjetisk ockupation utan även som måltavla även i fredstid. Sverige kontrade genom att skapa militäraförband speciliserade på att spåra upp och bekämpa fientliga Specialförband. Stor vikt lades också vid att skydda så väl anläggningar som personer som var viktiga för försvarsförmågan mot angrepp av fientliga Specialförband.

 5. 30 januari, 2013 at 19:59

  Säkert har andra länder ”specialförband”, ett i sig luddigt begrepp. Men USA är väl det enda landet som i någon omfattning använder dem – och alla övriga delar av ”irreguljär krigföring” för att störa freden i världen, i olika länder och som bryter mot olika konventioner.

  • SNurre
   1 februari, 2013 at 11:41

   du måste skämta? du kan väl inte på allvar tro att endast USA är de som använder sina specialförband? Läser du om vad som sker i Mali? Har du hört talas om vad Ryssarna gör i Baltstaterna? Har du hängt med kring vad Kina gör i sina grannländer? osv…

   • 1 februari, 2013 at 13:02

    Jag har aldrig skrivit att endast USA använser sina specialförband. Däremot är det nog klart att de gjort så betydligt mer än andra stater. Jag sitter här med boken ”Figting dirty- the inside story of covert operations from Ho Chi Minh to Osama Bin Laden”, 625 sidor som kom ut just före 11/9 2001. USA för i ökande utsträckning krig utan egna trupper, som i Libyen och med drönare. Det är en del av irreguljära krigföringen.
    Berätta gärna vad Ryssland och Kina gör i sina grannländer – med referenser som i detta (och tidigare) blogginlägg. Ett andra inlägg om irrgelujär krigföring kommer snart.

    • NSUN
     1 februari, 2013 at 20:36

     Så baserat på att du läst en bok om Amerikanska Specialförband drar du dina mycket långt gående slutsatser? Om du hade läst Thomas Rathsacks Jägare i stället hade du då trott att Danmark planerar att erövra världen?

     Skämt och sidor, Sovjetunionen/Ryssland har en längre historia med Specialförband, och har till antalet betydligt fler och större Specialförband än USA. Som mest under Kallakriget kan det ha funnits 20 Brigader borträknat de som fanns i inrikesministeriet. Antalet brigader har minskat till strax under 10. Om fokuset under Kallakriget var Västeuropa så har fokuset skiftat mot Kaukasien efter Sovjetunionens fall där Specialförband används i mycket stor utsträckning de många och till stor del i Sverige okända/bortglömda konflikterna som utkämpats där sedan början av 1990-talet. Hurvida Ryssland utför färre Specialförbands operation än USA tror jag inte går att avgöra, även om det skulle vara fallet kommer Ryssland som en mycket god tvåa.

     • 1 februari, 2013 at 22:18

      Så mycket är klart att USA:s unconventional warfare som en del av irreguljär krigföring under detta millenium verksamt bidragit till krigshandlingar som dödat övwer en miljon människor och i strid med folkrätt destabiliserat och förstört nationell självständighet i bl.a Irak, Afghanistan, Libyen och Syrfien (pågår), förutom drönar attaacker i bl.a Pakistan.

      Återkom gärna i något sammanhagn med av fakta och dokument verifierade insatser av liknande slag från andra länder.

 6. Erik Jonsson
  31 januari, 2013 at 01:51

  Bästa NSUN,

  Du kanske skulle prova att läsa dokumenten. Deras Unconventional Warfare mot Sovjet i Afghanistan var knappast en liten obetydlig sak. Hela deras nuvarande strategi på världsnivå bygger på militära operationer genom ombud. Obama beklagade sig i en intervju nyligen att de inte har resurser att kriga med sina egna soldater i både Syrien och Kongo. De hoppas att ombuden skall hjälpa till så att de kan föra många fler krig än de kan klara på egen hand.

  När man läser dina kommentarer över tid så får man känslan att ditt problem är att du uppskattar den rådande ordningen i världen, inte sant? Konservativ helt enkelt.

  • NSUN
   31 januari, 2013 at 20:00

   Nää, jag ifrågasätter beskrivningen av världsordningen. Att ett reglemente för utbildning tas som en intäckt för att det finns ”evil master plan” att ta över världen är minst sagt magtstarkt….

Comments are closed.