USA:s expresident: Tveksamt om USA har demokratiJag har i denna blogg funnit skäl att kritisera USA för spioneriverksamheten mot medborgare i det egna landet och runtom i världen. Bloggen har också riktat kritik mot minskning av rättsäkerheten och demokratin, med olika konkreta exempel och ofta med uppgifter eller analyser från experter i USA.

Man är inte ensam om sin bedömning. I en artikel i den stora tyska tidskriften Der Spiegel kan man 17/7 läsa att USA:s förre, 39:de, president Jimmy Carter (1977-81) menar att Snowdens avslöjanden om NSA var nyttiga för landet. ”Amerika har ingen fungerande demokrati”, sade Carter tisdag vid ett möte i hemstaden Atlanta enligt Der Spiegel. ”Jag tycker att inskränkningen av integritet har gått för långt,” berättade Carter för CNN. ”Och jag anser att hemlighetsmakeriet är överdrivet.”
Jimmy Carter untitled

Demokraten Carter har upprepade gånger varnat, bl.a. i en artikel i New York Times förra året, för att tilltron till USA minskat kraftigt på grund av överdriven inskränkning av medborgerliga rättigheter. Han skrev att nya amerikanska lagar ”aldrig tidigare inneburit av försvagning av vår integritet på grund av regeringen”. Han fick Nobels fredspris år 2002 för sitt arbete med mänskliga rättigheter, medan demokraten och krigspresidenten Obama väl fick det för sitt smorda munläder.

Jimmy Carter anser att spioneriskandalen undergräver demokratin i världen, eftersom människor blir alltmer misstänksamma mot amerikanska Internet-plattformar som Google och Facebook. Carter har ofta kritiserat sina efterträdare i Vita huset. Förra året fördömde han Obama-administrationen för användningen av drönarattacker.

I Atlanta, uttryckte han också sin starka pessimism över den globala situationen. Det finns idag ingen anledning för honom att vara optimistisk, sade Carter, med hänvisning till situationen i Egypten, som blivit en militärdiktatur. Han beklagade också den växande politiska klyftan i USA, det överdrivna inflytandet av pengar i amerikanska valkampanjer och de förvirrande amerikanska vallagarna. Ex-presidentens ”Carter Center” har verksamhet över hela världen, inklusive valövervakning, och är osäker på om USA uppfyllde en acceptabel standard som för val. Carter Center har lovordat valet i Venezuela.

Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

Jag finner det nu naturligt att återge en kort summering av en bedömning av en professor i juridik i USA, vilket jag även behandlat förr. Att det sker inskränkningar av demokratiska förhållanden i USA innebär inte att detta inte sker även i andra länder, eller att det inte finns länder med sämre rättsäkerhet än USA. Men supermakten USA har störst inflytande på andra länder och förtjänar särskilt uppmärksamhet. Officiellt betonar USA då demokrati i sin utrikespolitik, fast det finns inget annat land som tillnärmelsevis störtat och underminerat så många demokratier och stött eller bidragit till att upprätta så många diktaturer som USA. I detta inlägg diskuteras inte heller de plutokratiska presidentvaleti USA – det har skett i blogginlägg i slutet av förra året. Jag läser just nu en ny skrämmande, faktarik bok ”Dollarocracy” om de odemokratiska valen i USA.

Tio inskränkningar av mänskliga rättigheter i USA.
Uppgifterna nedan baseras på en artikel av juridikprofessorn Jonathan Thurley, George Washington-universitetet. ”10 reasons The U.S. Is No Longer The Land Of The Free.” (http://jonathanturley.org/2012/01/15/10-reasons-the-u-s-is-no-longer-the-land-of-the-free/) och har återgetts i modifierad form i blogginlägg i början av januari.

1. Mord på amerikanska medborgare
President Obama har liksom president GW Bush hävdat rätten att beordra dödandet av medborgare som anses vara en terrorist eller en medhjälpare till terrorism. Administrationens tjänstemän har bekräftat att presidenten kan beordra mord på en medborgare av detta skäl. Förra året godkände Obama att den amerikanske medborgaren Anwar al-Awlaqi och en annan medborgare dödades av detta skäl.

2. Frihetsberövande på obestämd tidEnligt lagen från 31/12 2011 kan terroristmisstänkta hållas i förvar av militären. Presidenten också har befogenhet att på obestämd tid frihetsberöva medborgare anklagade för terrorism. Administrationen fortsätter att hävda rätten att godtyckligt beröva medborgarna juridiska skydd utifrån eget gottfinnande
3. Godtycklig rättvisaPresidenten beslutar nu om en person ska få en rättegång i de federala domstolarna eller i en militärdomstol, ett system som har förlöjligats världen över för brist på basal rättslig säkerhet. Bush hävdade denna rätt år 2001, och Obama har fortsatt.
4. Efterforskning utan fullmakt (warrantless searches).
Presidenten kan beställa efterforskning utan fullmakt, inklusive en ny rättighet att tvinga företag och organisationer att lämna över information om medborgarnas ekonomi, kommunikationer, kontakter och föreningstillhörighet. Bush fick denna svepande befogenhet i Patriot Act 2001. År 2011 utvidgades denna befogenhet av Obama, och innefattar även t.ex. sökningar i affärsdokument och biblioteksregister. Regeringen kan använda ”nationella säkerhetsbrev” till att kräva att organisationer lämna över information om medborgarna utan att uppge skäl och också kräva att en organisation inte avslöjar detta utlämnande för den berörda parten.
5. Hemliga bevisRegeringen använder nu rutinmässigt hemliga bevis för att kvarhålla individer och använder hemlig bevisning i federala och militära domstolar. Den tvingar också bort ärenden med kritik mot USA genom att helt enkelt uppge att regeringen inte kan avslöja sekretessbelagd information i ärendet som skulle skada den nationella säkerheten. Detta påstående har skett i privata stämningar och har utan frågor accepterats av federala domare. Även juridiska yttranden som grund för regeringens åtgärder under Bush och Obama förvaltningar har hemligstämplats. Detta gör det möjligt för regeringen att åberopa hemliga rättsliga argument till stöd för hemliga förfaranden med hemliga bevis. Dessutom förs vissa fall inte till domstol alls. De federala domstolarna förnekar rutinmässigt konstitutionella aspekter för policy och program inom ramen för en snäv definition av behörighet att väcka talan.

6. Krigsförbrytelser.Världen ropade på åtal mot de ansvariga för ”waterboarding”-tortyr av terroristmisstänkta under Bushadministrationen, men Obama-administrationen uppgav 2009 att den inte skulle tillåta att CIA-anställda skulle prövas eller åtalas för detta. Detta går mot Nürnberg- principerna i internationell rätt. När domstolar i länder som Spanien började undersöka Bush’ tjänstemän för krigsbrott, krävde Obama-administrationen att utländska tjänstemän inte gick vidare med sådana fall, trots att USA länge har använt samma förfarande för misstänkta krigsförbrytare i andra länder.
Frihetsgudinna gråter bild

7. Hemlig domstol.Regeringen har ökat sin användning av den hemliga ”Foreign Intelligence Surveillance Court”, som har utökat sin hemliga verksamhet till att omfatta personer som bedöms vara medhjälpare till fientliga utländska regeringar eller organisationer. Under 2011 förnyade Obama dessa befogenheter, som kom att inkludera även möjlighet till hemliga undersökningar av individer som inte ingår i en identifierbar terroristgrupp. Obamas förvaltning har hävdat rätten att ignorera kongressens gränser för sådan övervakning.
8. Immunitet mot domstolsprövning.
Liksom Bushadministrationen har Obama-administrationen framgångsrikt drivit krav på juridisk immunitet för företag som hjälper till övervakning av medborgarna, vilket gör det omöjligt för medborgarna att påvisa och kritisera kränkning av privatlivet
9. Kontinuerlig övervakning av medborgarna.Obama-administrationen har framgångsrikt försvarat sitt påstående att den kan använda GPS-enheter för att övervaka varje steg av utvalda medborgare utan att behöva domstolsbeslut eller granskning, vilket för tankarna till Orwell.
10. Extraordinära överlämnanden.
USA:s regering har nu möjlighet att överföra både medborgare och andra till ett annat land inom ramen för ett system som kallas extraordinära överlämnanden. Man har kritiserat andra länder, som Syrien, Saudiarabien, Egypten och Pakistan för att tortera misstänkta. Obama-administrationen säger att den inte fortsätter missbruket av denna praxis under Bush, men det insisterar på oinskränkt rätt för sådana överföringar.

Övervakningen av medborgarna i USA förstärks.
Dessa nya lagar har kommit med ökade anslag till ett utökat säkerhetssystem på delstatsnivå och federal nivå, inklusive fler offentliga övervakningskameror, tiotusentals säkerhetspersonal och en massiv expansion av en terrorist-jagande byråkrati.


i Andra om: , ,, , , , , ,

Der Spiegel Nyhetsbanken DN 29/6 Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppar text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  5 comments for “USA:s expresident: Tveksamt om USA har demokrati

 1. Gösta Lilja
  21 juli, 2013 at 22:44

  Några rader skrivna av Gore Vidal vid milleniumskiftet i samband med att Bush junior fick jobbet som president av högsta domstolen.
  ”Fast vi regelbundet stigmatiserar andra samhällen som skurkstater har vi själva blivit den största skurkstaten av alla. Vi respekterar inga fördrag. Vi föraktar internationella domstolar. Vi går unilateralt till angrepp varhelst vi önskar. Vi ger order till Förenta nationerna men betalar inte våra avgifter. Vi klagar på terrorism, ändå är vårt imperium nu den största terroristen av alla. Vi bombar, invaderar ch omstörtar andra stater. Fastän vi, Förenta staternas folk, är den enda källan till legitim makt i detta land är vi inte längre representerade i kongressen. Vår kongress har kapats av storbolagen och deras ordningsmakt, imperiets militärmaskin. Vi, Förenta staternas orepresenterade folk, är lika mycket offer för denna militariserade regering som panamanerna, irakierna eller somalierna. Vi har tillåtit våra institutioner att övertas i namn av det globaliserade amerikanska imperium som är totalt främmande som begrepp för allting våra grundlagsfäder hade i åtanke. Jag misstänker att det är allt för långt gånget för att vi ska kunna återställa den republk vi förlorade för ett halvsekel sedan.”
  Gösta Lilja

 2. 21 juli, 2013 at 23:29

  Även när vi passerar dom länder vi anser ofria, amerikaner är övertygad om att varje definition av en fri nation måste innehålla sin egen – land fri. Ändå bör lagstiftning och praxis i landet skaka förtroendet. Under årtiondet sedan 11 September 2001, har detta land minskat omfattande medborgerliga rättigheter i namn av en utökad säkerhet tillstånd. Det senaste exemplet på detta var National Defense Authorization Act, som undertecknades 31 december, vilket möjliggör för obegränsad internering av medborgare. Vid vilken punkt ändrar minska de individuella rättigheter i vårt land hur vi definierar oss själva?

 3. 23 juli, 2013 at 14:36

  Snowdens avslöjanden har redan gjort mycket för att avslöja den alarmerande omfattningen av den amerikanska regeringens spioneri på sina egna medborgare och på människor runt om i världen. De har avslöjat allvarliga överträdelser av USA:s ”National Security Agency” (NSA), som syftar till att samla en överväldigande och personlig mängd information om människor i USA. Snowden har också visat att den konstanta NSA-övervakningen även gäller miljontals människor utanför USA, vars telefonsamtal, e-post och annan kommunikation inhämtas.

 4. 24 juli, 2013 at 12:14

  Och liknande övervakning har väl avslöjats i bl.a. Frankrike. Likaså har framkommit att övervakningsmyndigheter i andra länder väl kände till saken, och samarbetade – liksom Microsoft, Google, Apple m.fl.

  Sker detta i Sverige också?

 5. 25 juli, 2013 at 22:44

  USA:s rättsväsen är en integrerad del av maktapparaten. Den har frikänt en vit som mördat en obeväpnad, svart sjuttonåring och fängslat fem kubaner som informerat FBI om Miamibors planer att sabotera och terrorisera deras land.På samma sätt är USA:s demokrati en bluff.

Comments are closed.