USA världsledande i tortyr även före Trump!


President Trump har sagt att han ska tillåta tortyrformen ”waterboarding” om chefer för underrättelsetjänst så anser. Men USA avskaffade INTE tortyren under Obama, utan fortsatte i mera dolda former. (Se nederst).

Jag återger nu ett tidigare blogginlägg USA världsledande också i tortyr – ny SWEDHR-rapport kompletterat med utdrag från annat blogginlägg. Lika aktuellt idag

Detta är ett utdrag från en vetenskaplig baserad rapport som sammanställts till SWEDHR (Swedish Doctors for Human Rights) av doktorerna Leif Elinder och Martin Gelin och publicerats där. Jag inleder med en sammanfattning som publicerats på Newsvoice, med en något fri översättning till svenska. Vi har här 5/1 2015 i rapporterat om den nedan beskrivna rapporten till USA:s senat, som visar bl.a. att tortyrverksamheten varit och är sanktionerat av USA:s president, som alltså är en krigsförbrytare även i detta avseenden enligt internationell rätt.

Swedish_Doctors_for_Human_Rights
Sammanfattningen.
”Det amerikanska folket är inte ansvarig för tortyren eller för drönarattackerna och -morden. Ansvarig för dessa illdåd är den verkställande delen av den amerikanska regeringen, som genom att kränka den amerikanska konstitutionen, gör den amerikanska befolkningen och tusentals oskyldiga människor runt om i världen till måltavla.
Om statsunderstödd tortyr kan fortgå ostraffad, förlorar man all moralisk utgångspunkt för kritik av andra regeringars kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Genom att ”se framåt, inte bakåt” har vi tagit ett jättekliv tillbaka i tiden.

Budskapet (från USA:s regering) till alla inblandade i att begå övergrepp efter 9/11 Amerika; vare sig det gäller kidnappning, mord, fängslanden, tortyr, är att vi kommer att skydda dig från straff. Genom att förstöra bevis kommer vi att belöna dig. Men, om du vågar tala ut offentligt, kan du förvänta dig att bli straffad på hårdast tänkbara sätt!
Istället, genom att öppet och ärligt talar om tortyr, hemma och utomlands, kan vi hoppas på att få ett genomslag på allmänhetens medvetenhet och därmed på sikt kunna uppnå en förbättring av vårt beteende gentemot våra medmänniskor.
Låt oss gå samman och arbeta hårdare för att förhoppningsvis inom en överskådlig framtid kunna säga – ”Vi är på god väg att minska antalet torterade män, kvinnor och barn i vår värld.”

Utdrag ur rapporten.
”We tortured some folks” – Detta var ett viktigt uttalande från president Obama i slutet av 2014. Men hans avfärdande av ansvarsskyldighet, innebär att illdåden kommer att fortsätta. Obama har valt att tona ner de senaste krigsförbrytelser som begåtts i USA:s namn. – Han framställer dem som auktoriserar tortyr som ”patrioter” – det vill säga som stackars människor som gjorde svåra beslut under en enorm press.
Obama sade också att tortyr ”strider mot vilka vi är.” (Varför utkräver han då inte ansvar?)
Genom att beställa och urskulda tortyr är president George W. Bush, vicepresident Dick Cheney, försvarsminister Donald Rumsfeld och utrikesminister Condoleezza Rice direkt och personligen ansvariga. Enligt en väletablerad doktrin är befälhavare ansvariga för krigsförbrytelser om de visste eller borde ha vetat att deras underlydande skulle begå dem och om de inte gjorde något för att stoppa dem.
Brennan CIA-chefen leadMysgubben Brennan, f.d. CIA-chef, som tillsammans med Obama varje vecka beslöt vilka som skulle dödas av drönare ”Vilda Västern”
Det största bekymret med USA-senatens rapport om tortyr är att den terror USA genomför nu i demokratins namn råkar utgör huvuddelen av det internationella våldet. En annan anledning att fokusera på USA är att vi (i Europa) kan ha en viss inverkan på USA då landet har en relativt fri press (fastän 90 procent av pressen styrs av rika bolag).
Även om USA och västerländska så kallade demokratier vore ansvariga för bara en mindre del av våldet i världen, utgör det en del av den brutalitet som vi i väst kan ha möjlighet att påverka och på så sätt är ansvariga för.

Litet tortyrhistoria.

Trots det absoluta förbudet mot tortyr enligt internationell rätt, fortsätter tortyr att utövas i mer än 100 länder – från totalitära regimer till demokratier.
USA har dödat miljontals människor i krig under det senaste halvseklet – från Korea och Vietnam till Irak och Afghanistan. Förutom att tortera fångar, har USA delegerat våldet till dussintals brutala regimer – från Pinochet i Chile till shahen av Iran till de saudiska monarker och egyptiska generaler i dag.

Alfred McCoy, historieprofessor i USA har visat att tortyr har varit ett systematiskt verktyg, som används av amerikanska och brittiska underrättelsetjänster, under ”det senaste halvseklet.” CIA har utbildat över en miljon poliser i över 47 länder i teknik för tortyr (Se CIA:s Human Resources Training exploatering Manual).
Fånge på Guantanamo 9789173430869_large_fange-pa-guantnamo_haftad
Phoenix-programmet genomfördes av den amerikanska och sydvietnamesiska militären i Vietnam mellan 1965 och 1972 för att ”neutralisera” den nationella befrielserörelsen, FNL. Mer än 60.000 människor torterades och dödades. Ingen ledande politiker, generaler eller beslutsfattare åtalades för dessa brott.

Operationen Condor innebar att samordna försvinnande, tortyr och avrättningar av oliktänkande på 1970-talet i länder som Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay och Brasilien. Detta efter beslut av den militära underrättelsetjänsten i Chile på 1975. Condor gick långt utanför Latinamerika, med aktivitet ibland annat Italien och USA. Detta skedde med stöd av USA:s regering via bl.a. utrikesdepartementet, CIA och försvarsdepartementet.
Internationell rätt.

Konventionen mot tortyr (undertecknad av president Ronald Reagan) anger uttryckligen att ”bara följa order” är inget försvar och ”inga som helst särskilda omständigheter” kommer att godtas.
Tortyr är förbjudet enligt både inhemsk och internationell rätt. Artikel 3 i Genèvekonventionen förbjuder tortyr. Konventionen mot tortyr påbjuder att stater antingen åtalar dem som är ansvariga för tortyr eller utlämnar dessa individer.
De anklagade vid Nürnbergrättegången efter 2:a världskriget försökte hävda att de endast lydde order och därför inte var ansvariga för krigsförbrytelser. USA och allierade avvisade detta och avrättade många av dem . USA har åtalat människor som krigsförbrytare för att de gjort saker som USA nyligen har gjort t.ex. genom att åtala japanska officerare för waterboarding av amerikanska och allierade soldater.

USA-senatens tortyrrapport i december 2014.
Frihetsgudinna gråter bild

Frisläppandet av denna rapport i dec 2014 om tortute stärker denna uppfattning. Allmänheten har bara fått se 600 sidor av denna rapport på 6 000 sidor. Senaten underrättelsekommitté drog slutsatsen att:
myndighetens användning av tortyr var brutal och ineffektiv, typen av tortyr var extrem,
CIA upprepade gånger ljög om effektiviteten av tortyren,
tortyr ofta resulterade i fabricerade information
CIA:s förhörsledare berättade för fångar att de skulle skada eller sexuellt utnyttja fångarnas barn och anhöriga,
fångar dött till följd av tortyr,
fångar torterades även utan godkännande från CIA:s högkvarter,
hundratals fångar ”felaktigt hölls kvar i häkte.”
att många andra länder (54 länder) samarbetade med det amerikanska programmet.

Utdrag ur artikeln ”Obama tillåter tortyr även idag”

här från 5/1 2015.
Rehabilitering av tortyr-regimen.
Men Obama förbjöd inte tortyr 2009 och han har inte upphävt det. Han har instället rehabiliterat eller låtit godkänna tortyr med en försiktigt utformad exekutiv order som har fått föga uppmärksamhet. Han krävde, till exempel att förhörsteknikerna ska anpassas till USA-armens fältmanual, som var i överensstämmelse med Genèvekonventionen som förbjudit tortyr sedan 1956.

Men 2006 skedde revideringar i fältmanualen, särskilt genom ”Appendix M, som tillåter förhörsmetoder som går långt utöver de ursprungliga Genève-inspirerade begränsningarna i den ursprungliga utgåvan av handboken.” Detta inkluderar 19 förhörsmetoder och praxis för extraordinära metoder. Som påpekats av amerikanska psykologen Jeff Kaye Vem, som har arbetat mycket med tortyroffer, visar en ny översikt av handboken av en FN-kommitté mot tortyr (UNCAT) att ett brett utbud av teknisk tortyr fortsätter att bedrivas av USA:s regering, inklusive isolering, sensorisk deprivation, placering i påfrestande positioner, kemiskt inducerad psykos, justeringar av miljö- och kostregler.

Senatsrapporten återger bara en bråkdel av samtliga tortyrtekniker som används av CIA. Murat Kurnaz, en turkisk medborgare från Tyskland som satt Guantanamo i fem år har väckt åtal då han menar att han hade utsatt för långvarig isolering, upprepad misshandel, waterboarding, elchocker och upphängning i armarna av USA:s styrkor.
22/1, 2009 berättade pensionerade amiralen Dennis Blair, Obamas nationella säkerhetschef för senatens underrättelsekommitté att armé-manualen kommer att ändras för att möjliggöra nya former av hårda förhörs metoder, vilka skulle hemligstämplas. ”Vi har ett stort antal regler för våra trupper, men en del är hemligstämplat bl.a. för att det kan användas av våra fiender.” Obamas förmodade förbud mot CIA:s hemliga program var missvisande. Medan Vita huset tjänstemän påstod att fångar inte skulle utlämnas till ”något land som bedriver tortyr” Fångar sändes till länder inom EU som enligt uppgift inte tillåter tortyr, där de sedan torteras av CIA. Obama förbjöd inte CIA:s användning av hemliga fängelser.

Ett halvt sekel av tortyr satt i system.
Vad som sker är att Obama-administrationen inte slutar att använda tortyr, men Obama slutar att öppet medge att tortyr används rutinmässigt. Nyligen har avslöjats att hemligstämplade CIA-utbildningsmanualer från 1960-talet, 70-talet, 80-talet och 90-talen visar att CIA konsekvent använt tortyr långt innan Bushadministrationen försökte legitimera praxis offentligt.
Obama president_official_portrait_hires

I sin banbrytande studie ”A Question of Torture” påvisar historieprofessor Alfred W. McCoy med användning av officiella dokument och intervjuer med underrättelsekällor att användning av tortyr har-varit en systematisk praxis hos amerikanska och brittiska underrättelsetjänster, sanktionerade på högsta nivå, under det senaste halvseklet. Sedan andra världskriget har ”en distinkt amerikanska dold krigföringsdoktrin med psykologisk tortyr vuxit fram som en central om olaglig aspekt av amerikansk utrikespolitik.”

i Andra om: , , ,, , , ,
, , , , , , ,, , , , , ,

SWEDHR – tortyrrappor NewsvoiceTortyrartikeln 23/12


Ett svar till “USA världsledande i tortyr även före Trump!”

  1. Igår på presskonferensen så fortsatte Trump att upprepa sitt försvar av tortyr. Då stod Theresa May alldeles tyst och undslapp sig ej någon kritik för UK har ju ”special relationship” med USA och då kritiserar man ej en sådan liten sak som tortyr.