USA får inte styra svensk säkerhetspolitik


Vid Stockholms välbesökta och framgångsrika seminarium i Alvik 2-3 september antogs följande uttalande:
Fredsduva

Stockholms fredsseminarium 2-3 september samlade ca 140 deltagare första dagen och närmare 100 deltagare andra dagen. Detta uttalande antogs då mötet avslutades.

Förenta Staterna har genom sin försvarsminister James Mattis och sin chargé d’affaires David Lindwall satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FN-avtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder.

Sedan mer än 50 år har Sverige drivit kamp mot kärnvapen nationellt och internationellt. Sedan 1963 gäller riksdagens beslut att Sverige inte ska ha kärnvapen.
Kärnvapen stor
Sveriges regering måste omedelbart avvisa USA:s fräcka inblandning i svensk politik och klargöra att Sveriges säkerhetspolitik beslutas av Sveriges folk, inte av främmande makt.

Enligt Förenta Staternas talespersoner kan ett förbud mot kärnvapen störa vårt lands samarbete med Nato. Det bekräftar att värdlandsavtalet öppnar för kärnvapen och innebär en stor risk för vårt lands säkerhet.

Sverige är och ska förbli ett alliansfritt land, ej medlem i Nato.

Sittande regering och Sveriges riksdag måste ratificera FN-avtalet om förbud mot kärnvapen.

3 september 2017
Deltagare vid Stockholms fredsseminarium”

Programmet för Stockholms fredsseminarium

Lördag 2 september 14:00–18:00, i Nockebysalen 2 trappor.

14:00-14:40 Maj Britt Theorin – Norden som fredsaktör
14:40-15:40 Jan Öberg – Fredsarbete 1989 – 2029
15:40-16:00 paus
16:00-16:40 Pål Steigan – Nato och det förändrade världsläget efter 1990. (Nato og endringene i verdenssituasjonen etter 1990.)
16:40-17:20 Pelle Sunvisson – Åland 17 – en fredsövning
17:20-18:00 Diskussion

Moderator: Eva Myrdal
RyssKrig-768954

Söndag 3 september 10:00-13:00 i Brommasalen 2 trappor.

10:00-10:30 Jan Myrdal – Folken tumlar inte ut i krig; de knuffas ut
10:30-11:00 Ola Tunander – Ubåtshotet – Den djupa staten på grunt vatten
11:00-11:30 Stefan Lindgren – Ryssland och Nato

11:30-11:45 Paus
11:45-12:15 Tine Spang-Olsen – Danmark i NATO – Danmark ud af NATO
12:15-12:45 Henrik Hjelle – Norge och Natos krig, arbetet mot Nato
12:45-13:00 Staffan Ekbom– Varför mobilisera mot Aurora 17

Moderator: Agnes Käll

Aurora 17 Stefan LindgrenBild i artikel av Stefan Lindgren

Stockholms fredsseminarium gick utmärkt. Det var under lördagen fullsatt i Nockebysalen i Medborgarhuset i Alvik, en bit över hundra intresserade som stannade under det 4 timmar långa mötet. Och lika många kom idag söndag!
Det var utmärkta föredrag och god stämning.

Föredragen kommer att publiceras.

Maj-Britt Theoron Stockholms fredsseminariumMaj-Britt Theorin

Jan-Myrdal-talarstol

Moderator: Agnes Käll

Arrangör: Folket i Bild/Kulturfront-Stockholmsavdelningen
Vi tar tacksamt emot bidrag/stöd till vårt plusgirokonto 51653-4.
Skriv Fredsseminarium vid betalningen.

Information om tidningen och föreningen Folket i Bild/Kulturfront.
* Folket i Bild/Kulturfront är en av de få tidningarna som inte tar emot mot presstöd. Tidningen lever på prenumeranter (knappt 2000), lösnummerförsäljning och ideellt arbete. Dock finns sedan ett par år en särskild fond för att kunna avlöna skribenter av inrikes reportage. Det vill inte vara någon”vänstertidning”, och vill nå ut brett.
* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.
* Tidningen har kommit ut sedan 1972 och ägs av föreningen med samma namn.
* § 1 i stadgarna säger ”Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.”
* ”Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.”
* En utmärkt hemsida med flera artiklar varje vecka och ofta intressant debatt.
* Tidningen finns sedan 1972 med denna plattform, men replierar på en tidigare tidning med samma namn.

Folkets kulturkonf-uppsala

i , , , , , , , , , , , , , ,


5 svar till “USA får inte styra svensk säkerhetspolitik”

 1. I Aftonbladet finns en debatt-artikel av ledande socialdemokrater, med liknande innehåll som i uttalandet.

  http://www.aftonbladet.se/debatt/a/02rEJ/sverige-maste-saga-ja-till-karnvapenforbudet

  Sverige måste säga ja till kärnvapenförbudet
  Debattörerna: Det är inte Trump som ska styra vår säkerhetspolitik, det gör vi själva

  AV

  Anna Sundström, Olof Palmes Internationella Center
  Philip Botström, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
  Carina Ohlsson, S-Kvinnor
  Ulf Bjereld, Socialdemokrater för tro och solidaritet
  Nasra Ali, S-studenter
  Sören Juvas, HBT-Socialdemokrater
  Anders Österberg, Unga Örnar

 2. Det börjar bli dags för USA att sluta jävlas med Nord-Korea, som nu verkar kunna försvara sig.

 3. Är det rimligt att driva ett så stort industriprojekt som Wallenbergs JAS Gripen och vara beroende av USAs välvilja när det gäller vitala komponenter som flygmotorer? Om USA säger nej kan SAAB inte leverera ett enda plan. Snacka om att befinna sig i utpressningssituation! Finns det kopplingar till svensk försvarsindustri när det gäller villkoren i värdlandsavtalet? Är det vår försvarsindustri som i första hand hotas om Sverige skriver under för kärnvapenförbud?

 4. […] Många svenskar är minst sagt irriterade över att USA, den brutala staten med sina folkrättsvidriga krig, sina illegala sanktioner, sin kriminalitet, sin tortyrverksamhet, sina kärnvapenhot och statskupper mot demokratier lägger sig i den svenska utrikespolitiken. Jag erinrar om uttalandet vid Stockholms fredsseminarium. USA får inte styra svensk säkerhetspolitik […]