USA är ingen demokrati säger USA-forskare


Detta blogginlägg baseras främst på en översättning av en artikel med titlen ”The U.S. Is Not a Democracy, It Is an Oligarchy” i Globalresearch 14 april av historikern och författaren Eric Zuesse.

En studie som ska publiceras hösten 2014 i den akademiska tidskriften Perspectives on Politics påstår att USA är ingen demokrati, utan en djupt korrumperad oligarki. Författarna till denna viktiga studie är Martin Gilens och Benjamin I. Page. Deras artikel har rubriken ”Testning av teorier om amerikansk politik.” Författarna klargör att befintliga uppgifter troligen underskattar omfattningen av kontrollen över USA som de superrika har.

Svaret på studiens inledande fråga ”Vem styr i detta land?” är:
”Trots det till synes starka empiriskt stödet i tidigare studier för teorier om majoritetsdemokrati, tyder våra analyser på att majoriteter av befolkningen i USA faktiskt har föga inflytande över regeringens politik.” I USA finns många funktioner som är centrala för en demokratisk samhällsstyrning, såsom regelbundna val, yttrandefrihet och föreningsfrihet, samt en utbredd möjlighet till företagsamhet. Men fortsätter författarna är ”USA:s anspråk på att vara ett demokratiskt samhälle allvarligt hotad ”. När preferenser hos den ekonomiska eliten preferenser och hos organiserade intressegrupper kontrolleras för så återstår minimal inverkan av den genomsnittlige medborgarens åsikter eller preferenser i politiken. De dominerande teorierna om demokrati stämmer inte.

För att sammanfatta: USA är ingen demokrati, men faktiskt en oligarki (fåvälde).

”Ekonomiska dominans-teorier fungerar ganska bra i vår analys, även om våra resultat nog underskattar eliters politiska inflytande. Vårt mått på preferenser hos rika amerikaner visar sig vara mindre relevanta för vanliga medborgare.

”Detta är den första vetenskapliga studien av om USA är en demokrati eller en oligarki eller en bladning i en och samma statistiska modell. Detta arbete är ett försök att göra det, med hjälp av en unik uppsättning data som omfattar mått på de viktigaste variablerna för 1779 politiska områden.” Det finns ett enormt antal politiska frågor att studera.”
Vad författarna finner trots bristerna i data är att USA är en oligarki och inget demokratiskt land överhuvudtaget. Amerikansk demokrati är en bluff, oavsett hur mycket detta budskap sprids av oligarkerna som kör landet (och som kontrollerar landets nyhetsmedia. USA liknar med andra ord i grunden Ryssland eller de flesta andra ”demokratiska” länder med tvivelaktiga val. Vi var dte inte förr men så är det helt klart idag. I dag efter denna uttömmande analys av data framkommer att den genomsnittlige amerikaner verkar ha endast en minimal statistiskt icke – signifikant betydelse på politiken. Så¨är det, i ett nötskal.”

I boken ”Dollarocracy” ges en ingående analys som påvisar hur valsystemet i USA alltmer fjärmat sig från att vara demokratiskt och ger stöd för beskrivningen ovan. Den är skriven av professor Robert McChesney och journalist John Nichols vid tidningen Nation.

1. Svårigheter att få rösta. I USA måste man registrera sig en viss tidpunkt före valet. DN skriver 25/9 2012 att ”Nya vallagar gör det svårare för minoriteter att rösta” och ”Vid valet 2008 missade 6 miljoner amerikaner sista datum för registrering och kunde ej rösta.” Vid valet 2008 var bara 71 % (146 miljoner invånare) av alla röstberättigade registrerade enligt USA:s SCB. De nya vallagarna drabbar de med mindre resurser. Vidare saknar de miljontals medborgare i USA som är dömda till fängelse rösträtt.

2. Lågt valdeltagande. Vid president- och kongressval röstar sedan decennier endast 50-60 % av de röstberättigade. Obama fick knappt 53 % av rösterna 2012 -knappt 33 % av de röstberättigade röstade för Obama. Då GW Bush vann över Al Gore år 2000 hade den senare fler röster.

3. Elektorsystemetgynnar delstater med mindre befolkning och anses medföra lägre valdeltagande i delstater som anses säkra för ena parten.

4. En stark ekonomi behövs hos presidentkandidaterna, med ekonomiskt stöd från näringslivet i praktiken. Obama fick 14,9 miljoner USD (100 000 000 kronor) från Wall Street inför valet 2008, varav 1 miljon från Goldman Sachs. Enligt morgonekot 25/9 beräknas valkampanjen totalt kosta 10 000 miljoner USD – ungefär 65 000 000 000 kr i dagens penningvärde. Inte för inte kommer många av GW Bush och Obamas män från näringslivet.

5. Smutskastning av motståndaren i annonser och reklam dominerar. Vid presidentvalet 2008 användes 2 800 miljoner dollar till TV-reklam, medan beloppet i år beräknas bli 5 000 miljoner dollar.

6. Smutskastningen har effekt. Ett känt exempel är från presidentvalskampanjen 1988. Då ledde den demokratiske kandidaten Dukakis över G Bush den äldre med 17 %. Bush kampanjgäng kom på att Dukakis gett permission till en färgad fånge, som under permissionen våltog en vit kvinna. De kunde blåsa upp detta till, liksom en nedsmutsning av hamnen i Boston till orimliga proportioner.

7. Politiska budskap har fått minskad sändningstid av TV-bolagen och drunknar tidsmässigt i all massmediareklam.

8. TV-bolagen skär guld med täljknivar genom den kraftig ökning av betalda politiska TV-inslag.

Sammanfattningsvis innebär utvecklingen en kraftig ökad kommersialisering av politiken där presidentkandidaterna blivit en handelsvara som ska säljas in, och som då också blivit mycket beroende av rika och av storbolag. Den ökade smutskastningen, de fula tricken och den minskade tiden för seriös debatt har inneburit att demokratin kraftigt urholkats, hur än den definieras.

USA:s ekonomi utreds i främst kapitel 2 i boken ”USA som världspolis”.
Stiglizt untitled

Enligt Professor Joseph Stiglitz Nobelpristagare i ekonomi 2001, f.d. ordförande i Clintons ekonomiska råd, och f.d. vice Världsbankschef är USA de förlorade möjligheternas land.

I sin bok ”The price of inequality” -How today’s divided society endangers our future” (Ojämlikhetens pris – Hur dagens delade (ojämlika) samhälle utgör en fara för vår framtid) påvisar han med massor av fakta att ojämlikheten har ökat även under Obama, liksom fattigdomen och arbetslösheten.
American poverty 2616202936_20ecce5868_b

”Occupy Wall Street”-rörelsens paroll om att ”Vi är 99 % och de 1 %” ställer viktiga frågor på sin spets.
-Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin mellan 2008 och 2010 (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 93 % av ökningen av nationalinkomsten, medan motsvarande siffra under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 var 65 %. Den rikaste 0,01 % tog 37 %.
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %.
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-Arbetslösheten är officiellt 8 %, men 22 % om man medtar även korttidsarbetslösa och långtidsarbetslösa.
-Hypotesen om att även fattigare får ökat välstånd (”trickle down”) med ökning av BNP stämmer inte med fakta.
-Detta har samband med en långvarig relativ stagnation i ekonomin,med avregleringar och kraftigt ökad finanssektor. Bill Clinton gjorde ödesdigra avregleringar;
-1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den år 2007 uppgick till 346 %.

Möjligheterna till högre utbildning beror till stor del på föräldrarnas inkomst. Studenter från fattiga hem som är duktiga i skolan har mindre sannolikhet att ta examen i college än studenter från rika hem som har sämre betyg.
-Om de tar examen har de sämre möjligheter på arbetsmarknaden än studenter från rika hem som har sämre studieinsatser. (Sid 19 i boken).
< * Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda, affärshemligheter (hur många miljarder skulle kunna sparas, t.ex. till för lägre läkemedelspriser, om läkemedelsbolagen samordnade sin forskning har jag som läkare ofta tänkt), att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön. Mänskligheten behöver väl ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser här och nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushåll i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna. Läs mer i blogginlägget 14 februari! Jag kan inte stödja Stiglitz förhoppning att allt kan rättas till genom reformer av kapitalismen.

USA:s befolkning är mer kritisk till kapitalismen och positiv till socialism än många tror!
* I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system behövdes. 2/3 menade att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. 54 % ansåg att Sovjetunionens fall var positivt. Tjugotvå procent, (61 % i Ryssland och 54 % i Ukraina) sa att det var negativt.
*En annan opinionsundersökning i USA 2009 menade endast 53 % att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009)
* I en tredje representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en fjärde opinionsundersökning, i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket av Karl Marx i boken Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987).

* Med tanke på de dominerande massmedias våldsamma kritik och smutskastning av socialism och lovord för kapitalism i decennier är siffrorna oväntat höga, eller hur?

Vad kommer då att ske? Den härskande lilla klassen släpper inte från sig makten frivilligt. Troligen kommer mänskligheten långt på vägen mot ekonomiska katastrofer och miljö- och klimatkatastrof innan slagkraftiga breda antikapitalistiska, prosocialistiska och prodemokratiska rörelser växer sig starka. Vi behöver ett bra socialistiskt parti!


intressant.se, , , , , , , , , , , , , ,

Globalresearch 14/4USA rika hamnar inte i fängelse Pål SteiganStudien DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9 SvT 7/9 Sveriges Radio 7/9 DN 6/9 , Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,

  4 comments for “USA är ingen demokrati säger USA-forskare

 1. Leif Elinder
  20 april, 2014 at 18:24

  Några synpunkter på demokrati:

  Democracy is “the substitution of election by the incompetent many for appointment by the corrupt few.” – G.B. Shaw

  ”Democracy focus on opportunities for the people to control their leaders and to oust them without the need for a revolution” – Karl Popper

  10 Reasons The U.S. Is No Longer The Land Of The Free.
  http://jonathanturley.org/2012/01/15/10-reasons-the-u-s-is-no-longer-the-land-of-the-free/

  The NDAA’s historic assault on American liberty.
  http://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2012/jan/02/ndaa-historic-assault-american-liberty

  Assault on American Liberty by Jonathan Turley
  http://www.democraticunderground.com/10164545

  Report Cites US as Example of World’s Failing Democracies International commission warns of growing influence of money in politics and attempts to suppress voter turnout.
  https://www.commondreams.org/headline/2012/09/14

  What If Democracy Is Bunk?
  http://www.creators.com/opinion/judge-napolitano/what-if-democracy-is-bunk.html

  Jimmy Carter: US “has no functioning democracy.”
  http://www.salon.com/2013/07/18/jimmy_carter_us_has_no_functioning_democracy_partner/

  Democracy Is Not Freedom.
  http://fff.org/2012/05/24/democracy-is-not-freedom/

 2. Benny H
  21 april, 2014 at 08:10

  Det är ganska uppenbart att USA är en skendemokrati om man ser på hur deras presidenter agerar. Antingen är Obama schizofren och gör i stort sett tvärtom mot vad han gick till val på, eller så styrs USA av helt andra krafter än den president man väljer. En skrämmande tanke…men med fakta på hand så känns inte den tanken alls orimlig. USA har alltid varit en plutokrati som styrs av de rika med inflytande och man har en mängd mäktiga organisationer som säkerställer att det förblir så. Valet av Obama var ett svårt test för dessa grupper och organisationer men Obama har inte tagit strid mot dessa utan fogligt utför han deras framförallt utrikespolitiska agenda. Här finns en orsak till det låga valdeltagandet i USA, folk känner att det tjänar inget till att rösta du får inte bort dessa oligarker från makten oavsett vem du väljer till president, systemet är cementerat och endast smärre avvikelser får göras. Och här kommer vi fram till varför makthavarna i USA hatar Putin vars politik går ut på att pengar inte automatiskt ska ge makt och inflytande över politiken. Putin avskaffade ju som bekant oligarkernas politiska makt och tvingade dem att betala skatter och avgifter för att få verka i Ryssland. Putinismen är en källa till ständig oro för de rika i många länder men framförallt i Storbrittanien och USA där pengar och ekonomisk makt alltid varit en självklarhet. Det svenska etablissemangets hat mot Putin är ett specialfall och beror på ryssofobi och gammalt historiskt groll, knappast att de rika i Sverige skulle känna sig hotade av Putins politik.

  • 21 april, 2014 at 08:31

   Kloka funderingar. Obama var inte så kontroversiell inför presidentvalet 2008. Han fick motsvarande 100 000 000 svenska kronor (100 miljoner) i kampanjbidrag från Wall Street inför presidentvalet 2008, varav 1 miljon dollar från Goldman Sachs, som gjort viktiga insatser för att bidra till att sätta Grekland i en bekymmersam situation. Skillnaden mellan vad han säger och vad han gör har ju sedan varit så tydlig i viktiga frågor. Jag måste säga att jag för dagen är dåligt insatt i hur Pution begränsat oligarkernas politiska ställning, men vet att en av rikaste nyligen släppts efter några år i fängelse. Återkom gärna om detta!

   • Benny H
    21 april, 2014 at 10:17

    Hej Anders!

    Putins första åtgärd som president var att ta ifrån oligarkerna den politiska makt man skaffat sig under Jeltzin. Numera får man som oligark inte verka politiskt direkt, (man gör det väl via ombud antar jag), men i vilket fall som helst så hämmar detta oligarkerna. Som alla vet så har man i USA ett system där de superrika knappast betalar någon skatt alls medan vanligt folk får betala både skatter och avgifter på löpande band. Oligarkerna i Ryssland fick ett val, sluta lägga er i politiken, betala skatter och avgifter så är ni fria att stanna kvar annars åker ni ut. Chodorkovskij vägrade som bekant och fick ett långvarigt och helt berättigat fängelsestraff då han ju hade en massa olagligheter för sig när han berikade sig själv på 90-talet. Andra rika i Ryssland insåg att det var nya tider och anpassade sig vilket ju visas av att antalet miljardärer i Moskva är flest i världen.

Comments are closed.