Trumps sciencefictiondiplomati mot Kuba aviserar nytt kallt krig

Aftonbladet rapporterade 3/10 liksom andra media AB Kuba kritiskt mot Tillersons utvisningsbeslut: ”Oacceptabelt” att ”USA har utvisat 15 kubanska diplomater som markering efter att de utsatts för mystiska ljudvågsattacker.”

Latinamerikakännaren Dick Emanuelsson i Honduras huvudstad Tegucialpa har behandlat detta i en artikel som jag tacksam återger och som i annan form har publicerats ”Ljudtortyr i Havanna” och hyckleri på högsta nivå

Artikeln.
USA gav i tisdags order till 16 kubanska diplomater att lämna USA inom sju dagar. Tidigare har två kubaner utvisats trots att varken myndigheterna i USA eller Kuba kunnat finna ett svar eller ursprung på varför ett antal tjänstemän på USA:s ambassad i Havanna ska har utsatts för ohörbara ”akustiska attacker”. Det hela är ett sciencefictionscenario, menade Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez när han kommenterade dagens beslut av State Departement.

Kuba USA-amb_6USA-ambassaden, (till höger) i Havanna som säger sig vara utsatt för en mystisk ”akustisk tortyr” 53 år efter att Imperiet införde sin blockad mot Kuba och två år efter att de diplomatiska relationerna återupptagits. Vem har intresse av att utsätta dessa förbindelser för ”störningar”?

Kubanska läkare, poliser eller myndigheter har inte fått möjlighet att undersöka eller tala med de påstått drabbade USA-diplomaterna. De har ej heller fått tillgång till att undersöka deras privatbostäder där de påstås har blivit utsatta för ” akustiska attacker”.

Man ska naturligtvis inte underskatta ett lands teknologiska kapacitet, även om det är fattigt. Men att Kuba skulle förfoga över en teknologi som är okänd till och med för världens mest avancerade stat inom denna sektor är tvivelaktigt.

”Nordkorea eller Iran”?

Och det vet alla. Därför poppar det nu upp alla slags märkliga konspirationsteorier om vad det kan vara som kan ”ligga bakom”. Den gamla kolonialmakten Spaniens massmedia känner ett moderligt ansvar att komma med svar och dessutom ett dräpande sådant.

El Pais menar till och med på fullt allvar att Nordkorea kan ligga bakom: “En tredje rival till USA, det talas om (Sic!) Ryssland, Iran eller Nordkorea kan ha utfört attacken, kanske med hjälp av besvärliga kubanska agenter”.

El Pais som i svenska medier helt orättvist ansetts som ett föregångsexempel för seriös journalistik kan inte ens randa ihop en trovärdig historia och det blir en pinsam läsning, menar den baskiske journalisten Jose Manzaneda i en artikel som bokstavligen klär av spanska medier i frågan om ”ljudtortyren” på USA-ambassaden i Havanna.

Kubansk terrorist som ”källa”
Men dessa spanska murvlar är i verkligen dåligt sällskap. Manzaneda tar exemplet med den gamla frankistiska dagstidningen ABC som har pratat med den kubanske terroristen Luis Zúñiga Rey. Denne tvivlar inte en sekund med att peka ut regeringen Raul Castro som direkt ansvarig för ”ljudtortyren”. Zúñiga påstår att han under tiden han avtjänade sitt straff i ett kubanskt fängelse utsattes ”långvarig auditiv tortyrer” via ”ultraljud med hög våglängd”. För att ge trovärdighet till sin berättelse noterade ABC att han för flera år sedan fördömde ´kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kuba inför FN: s allmänna råd´, med ”säte i Genève”.

Det är sant att Zúñiga talade inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna i Genevé. Vad ABC inte uppgav var att året var 2004 och att Zúñiga talade som representant för USA-regeringen, några månader efter USA:s folkrättsvidriga invasion av Irak. ABC eller andra medier som har citerat denne person har heller sällan uppgivit att Zúñiga var CIA-agent på 1970-talet och en av de mest utmärkande terroristerna bland de högerextrema kubanska-amerikanska elementen i USA.

Trump 170407

30 års fängelse för terroristattentat
Han greps 1974 när båten han färdades med anlade den kubanska kusten. Fartyget var fullastat med vapen och sprängämnen. Han dömdes till 30 års fängelse men frigavs efter 14 år. Tillbaka i USA organiserade han en paramilitär grupp. Denna finansierades av den Kuban-Amerikanska Stiftelsen (FNCA). På sin meritlista har den ett stort antal terroristattentat i Kuba, nio attentat mot Fidel Castro och bombattentat mot turistanläggningar på Kuba.

Manzaneda dräper Zúñigas uttalande om ”ljudtortyr” på den för två år sedan öppnade USA-ambassaden i Havanna med att ”Luis Zúñiga aldrig tidigare har anklagat (de kubanska myndigheterna) för att ha utsatts för ´ljudtortyr´.” Men efter drygt tio års frånvaro på den politiska scenen såg han nu sin chans.

CNN:s ”tredje aktör”

På presskonferensen i dag ställde CNN-Internationals reporter i Havanna frågan som El Pais hade gissningar om; den ”tredje aktören”.

– Kan det vara en tredje aktör inblandad? frågade CNN-reportern den kubanske utrikesministern Rodriguez.

– Det har aldrig funnits någon ”tredje aktör”, svarade Rodriguez kort.

– Jo, men de olika bomber som exploderat på turisthotell och andra platser, förklarade CNN-journalisten.

De kom inte från ett ”tredje” land, de kom från USA, dräpte Rodriguez USA-journalisten och alla de rykten som medierna har startat i ”Ambassadtemat”.

Förevändning för nytt kallt krig?
De kubanska myndigheterna informerades den 17 februari i år om de påstådda medicinska besvären i form av nedsatt hörsel eller illamående. Kubanerna insåg den politiska dynamiten och vad en eventuell incident av denna dignitet kunde innebära i de nyetablerade diplomatiska förbindelserna. Dessa har varit avbrutna sedan 1960 och Kuba har varit utsatt för en mer än ett halvt sekel lång blockad. Att den nya regeringen i Vita Huset också är en relik från det kalla krigets dagar, men med en kärnvapenarsenal aldrig tidigare skådad nivå, gör att kubanerna har agerat med mycket stor fingertoppskänsla.

USA-diplomaterna, deras familjer och bostäder i Havanna gavs därför största prioritet och beskydd enligt Genevéöverenskommelsen. Nya kanaler mellan ambassaden och den kubanska statens speciella säkerhetsenhet för diplomatkåren öppnades. En speciell expertkommitté skapades som inledde en totalt integrerad analys av händelserna. I kommittén togs poliser, läkare och vetenskapsmän in som referenser.

USA-sidan kallsinnig till att utreda

Men USA-ambassaden och State Departement har inte varit lika beredvilliga till att samarbeta med den kubanska expertkommittén. Enligt den kubanske utrikesministern har USA-ambassaden bara en gång överlämnat uppgifter av intresse. President Raul Castro tog då kontakt med ambassadens Chargé-d’affaires och insisterade i vikten av att samarbeta för att gå till botten med fallet.
I brist på uppgifter från USA-ambassaden har de kubanska experterna rest till USA för att direkt på plats ta upp diskussionen med sin motpart för att få in mer uppgifter och skapa sig en bild av fallet. Men de uppgifter som USA-representanterna har överlämnat anser den kubanska expertkommittén inte ger en tillräcklig fullödig bild för att klarlägga temat.

Men kubanerna har gått in i väggen vad gäller samarbetet med USA, trots att det borde ligga i USA-myndigheternas intresse av att få veta vad som verkligen har hänt, eller inte hänt. För den kubanske utrikesministern sa på presskonferensen vad det kubanska UD har förfäktat tidigare, att frågan om påstått ”ljudtortyr” mot USA:s ambassadtjänstemän ”inte får politiseras”.

USA-kommitté till Kuba
För Kuba har inte fått tillgång till de medicinska utredningarna som utförts av USA-läkare av de 2-3 drabbade eller haft ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter med sina USA-kollegor. Detta är naturligtvis helt nödvändigt för att medicinskt kunna slå fast vad som har hänt.

”Bara efter upprepade påstötningar hos USA:s regering kunde representanter för specialistgrupper från USA resa till Havanna i juni, augusti och september i år där de sammanstrålade med sin kubanska motpart. De uttalade sin målsättning att samarbeta mer substantiellt i utredningen av de påstådda incidenterna”, sa Kubas UD i ett uttalande som utrikesministern läste upp i dag på presskonferensen.

Det var det första gemensamma utbytet på över 50 år och bägge sidor värderade högt de tre resorna som USA-kommittén gjorde till Kuba. Resultatet hittills av arbetet mellan de bägge kommittéerna ger inga som helst bevis eller grund för att peka ut Kuba som ansvarig för de påstådda skadorna eller ursprunget till dessa.
Kuba och USA flaggorna
Språkröret USA:s UD Heather Nauert erkände i slutet av september att inte heller USA:s undersökningar av fallet inte gett något resultat.

Verkligheten är den att vi inte vet vad eller vem det är som har orsakat detta. Det är därför som undersökningen fortlöper.

Medicinska experter är skeptiska

Hittills finns det ingen trovärdig förklaring av de olika symptomen som beskrivs, inklusive yrsel, migrän, hörselnedsättning, kognitiv försämring och till och med mild hjärnskada. Beskrivningen av fallen och deras effekter kommer helt och hållet från pressen, eftersom det inte finns någon officiell rapport, uppgav Rodriguez.

Under min 40 år långa karriär har jag aldrig sett en hjärnskada som orsakats av buller, sa professor Antonio Paz Cordovez, chef på Kubas största sjukhus Hermanos Ameijeiras och ordförande för den kubanska Föreningen för Öron, Näs- och Halssjukdomar till den kubanska dagstidningen Granma den 27 september.

Han finner också det svårt att associera amnesi eller oförmåga att komma ihåg specifika ord med akustisk skada, vilket har rapporterats av vissa medier.

Och han får stöd av internationella experter.

Hjärnskada och hjärnskakning är inte möjligt, säger Joseph Pompei, en tidigare forskare vid Massachusetts Institute of Technology och en psykoakustisk expert, till nyhetsbyrån AP. Någon kanske skulle ha stoppat huvudet i en swimmingpool full av kraftfulla ultraljudsgivare.

Få rön eller bevis

Konspirationsteorier har till och med hävdat möjligheten att ett okänt och ultramodernt vapen skulle ha använt infraljud eller ultraljud.
Några av de påstådda offren berättade för pressen att de inte hört något och andra sa att de känt ljud av insekter eller skrikande metall. Från en teknisk synpunkt kan det mänskliga örat höra frekvenser från 20 Hertz (HZ) till 20 KHz (20.000 Hz).

– Det finns inte mycket bevis för att frekvensområden av infraljud och ultraljud ha en inverkan på människors hälsa, menade en före detta forskare i audiologi hos USA:s flygvapen på den prestigefyllda webbplatsen The Verge, som publicerar nyheter om teknik, som Granma citerar.

Elisa Leyva Monteros, specialist på öron-, näs- och halssjukdomar och är audionom på sjukhuset Hermanos Ameijeiras, instämmer.

Hon påpekar att ultraljud, till exempel, har använts i årtionden i diagnos och övervakning av graviditeten utan att ha visat sig orsaka skadliga effekter på fostrets hörsel. Inte heller har det rapporterats om skador hos teknikerna som dagligen använder dessa utrustningar.

Leyva Monteros hävdar att hon aldrig har diagnostiserat personer som drabbats av infraröd eller ultraljud och anser att det är svårt att upptäcka någon på Kuba.

Men en stor del av de påstådda händelserna i Havanna, enligt USA-källor, sägs ha ägt rum i trånga utrymmen, ibland i ett enda rum och med laserprecision. Det ohörbara ”ljudet” skulle bara ha påverkat en viss person utan att skada övriga.

Det är en okunnighet om vad det är och hur en ljudvåg expanderar, säger Daniel Stolik till Granma, professor på Havannas universitet och en av de kubanska fysiker som har studerat ljud.

Men Donald Trump har förmodligen inte lyssnat tidigare och än mindre i dag på sina experter, både medicinska som teknologiska för USA-presidenten har en politisk målsättning med att kasta ut 16 kubanska diplomater; att återgå till den gamla Monroedoktrinens epok med knölpåkspolitik och nya aggressioner mot sin omvärld.

Den 11 september 1980 mördades Felix Garcia Rodriguez. Han var den förste ackrediterade kubanske diplomaten i USA och hos FN. Förövare var kuban-amerikaner som alltid har beskyddats och backats upp av USA-regeringarna. Med Donald Trump förstärks denna internationellt brottsliga politik.

Mördade kubanska diplomater

Efter revolutionens seger 1 januari 1959 har terrorismen mot Kuba från USA-territorium pågått konstant. Mellan den 30 november 1961 till 3 januari 1963, alltså under 13 månader, utfördes inte mindre än 5780 terroristattentat mot Kuba med USA som Gudfader och ”Värd” för de exilkubanska terrorgrupperna.

Men också på USA-territorium genomfördes en statlig terrorism mot kubansk personal och intressen i USA.

Enligt självaste FBI genomförde den kontrarevolutionära terroristgruppen OMEGA 7 ett trettital attentat i New York, New Jersey och Florida mellan 1975-1983.

I New York mördades den kubanske diplomaten Felix Garcia Rodriguez den 11 september 1980. Garcia var den förste kubanske diplomaten som ackrediterades i FN.

Garcia hade deltagit i en högtid till minnet av den mördade chilenske presidenten Salvador Allende, ett möte arrangerat av exilchilenare i USA. Allende störtades i en USA-stödd militärkupp just detta datum 1973.

När Felix Garcia stannade sin bil framför ett stoppljus dök en hans mördare upp och sköt ihjäl den kubanske diplomaten med fyra skott.

Trumps nya knölpåkspolitik mot Latinamerika
Är det dessa politiska relikgrupper från maffians och den öppna USA-imperialismens epok, den epok som Obama lovade skulle upphöra när han träffade Latinamerika i ett kontinentalt toppmöte i Trinidad 2012 som nu ska bli Trumps nya Latinamerikapolitik?

En sak är dock klar; Kontinenten och Kuba är inte det samma som när USA led ett svidande politiskt och militärt nederlag i april 1961 då invasionen av Grisbukten genomfördes.

Ukraina embargoPågick i 55 år

i Andra om: Kuba, ,,, , , , , ,

  4 comments for “Trumps sciencefictiondiplomati mot Kuba aviserar nytt kallt krig

 1. Peter Grafström
  5 oktober, 2017 at 19:23

  För länge sen utsattes en amerikansk ambassad i Sovjet för strålning och det ledde till dödsfall så det var ngt dödligt.
  Sovjet använde verkligen mikrovågor för att avlyssna men det borde inte vara dödligt. Så en hel del talar för att det vara merikanerna som anföll sina egna diplomater för att de hade för goda relationer med värdfolket.
  Nu år 2017 har Usa mängder av sån teknologi för att framkalla just ljud som enbart den angripne märker av.
  Om ngn skulle angripa amerikanska diplomater på Kuba så är det sannolikt de inom Usas elit som inte vill ha goda relationer.
  För att kunna demonisera ett folk underlättar det om man inte lär känna dem.

  • 5 oktober, 2017 at 20:39

   Hur vet man att det var strålning som orsakade dödsfallen? Mycket stark radioaktiv strålning? Ohörbara ljud kan påverkan hälsan.Illustrerad vetenskap

 2. Martin Kullberg
  5 oktober, 2017 at 19:47

  Ja, då vet vi. Inom kort kommer ”brown note”(*) vara ett vapen!

  För bara genom att föreslå att fienden har en viss teknik, motiverar att man själv investerar i teknologin. Det är kalla kriget logik i ett nötskal.

  Fast vi lever i den postmoderna tiden, vilket innehåller bra mycket mer lögn, så det kommer vara ännu fler hittepå-vapen än förra gången.

  (*) Mytomspunnen ton eller kombination av toner som får folk att skita på sig. (Hade den funnits och gått och göra effektiv skulle den vara ett fantastiskt hjälpmedel i sjukvården!)

 3. arbetarklass
  6 oktober, 2017 at 02:49

  Hej
  OT men det här är intressant. Bloggägaren bestämmer förstås vad för kommentarer som ska publiceras här.

  Den legendariske vänstermannen Jan Myrdal skriver en artikel i papperstidningen Nya Tider. En minst sagt kontroversiell tidning som enligt Wikipedia är högerextrem. Men är Nya Tider högerextrem? Och skulle vänstermannen medverka i en högerextrem tidning? Om tillräckligt många påstår något är det då plötsligt sanning?

  Hur som helst, Myrdal menar att liberaler och socialister idag lagt beslag på mötes- och yttrandefriheten för att ha den för sig själva och inte låta någon politisk motståndare få ta del av dess rättigheter och möjligheter. Det verkar som Myrdal vill belysa något och ifrågasätta om det här utestängandet av åsikter verkligen är hållbart i det demokratiska samhället?

  Jag vill vill minnas att det var någon filosof under upplysningstiden som yttrade: ”Jag delar inte dina åsikter men tycker du har all rätt att framföra dem.”

  https://www.nyatider.nu/28617-2/

  Frågan är verkligen om det är så idag och jag tycker mig se att missnöjet jäser i folkdjupet.

Comments are closed.