Tänker regeringen minska yttrandefriheten i Sverige? – Bildt & Reinfeldt förbereder, i Obamas fotspår


”Krigets första offer är sanningen” – krigskorrespondenten som hjäte och mytskapare”. Detta är namnet på en klassiker av Phillip Knightley som kom första gången 1977. På svenska kom den ut på Ordfront förlag 2003. Därifrån kan den inte köpas, och den nämns inte heller i denna tidskrifts förteckning över utgivna böcker. Det finns flera aspekter och erfarenheter av detta. Jag har i föregående blogginlägg och rapporterat något om hur USA:s regeringen minskat yttrandefriheten för krigsförförhållanden, och i andra blogginlägg hur detta demokratin reduceras inom andra områden i USA. Nu verkar tiden ha kommit till Sverige.
Carl Bildt imagesCAFRCMUO

Sverige följer efter.
Under rubriken ”Krigsjournalistik måste vara fri!” i Expressen 10/3 på visar Nils Funcke att en aktuell svens utredning föreslår minskade möjligheter till fri rapportering om krig. Nils Funcke är tryckfrihetsexpert, före detta sekreterare i Yttrandefrihetskommittén och chefredaktör för Riksdag och Departement.
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

Jag återger delar av hans artikel.
Inledningsvis skriver Funcke ”Ska det bli förbjudet att avslöja uppgifter om övergrepp och missgrepp som sker inom ramen för internationella militära insatser där Sverige deltar? Ska det bli brottsligt att publicera uppgifter om hemliga fängelser, tortyr och följderna för civilbefolkningen i till exempel Afghanistan? Frågorna inställer sig vid läsningen av Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet (SOU 2012:95). Regeringens utredare vill införa två nya brott, utlandsspioneri och grovt utlandsspioneri”

Frågorna blit högst begripliga vid fortsatt läsning av artikeln.Det framgår att om ”syftet är att bilda opinion mot eller bedriva nyhetsförmedling kring en insats ska det vara straffbart att publicera en uppgift som ”rör något förhållande av hemlig natur”. Självfallet innebär det ett ”allvarligt men” om uppgifter som kan riskera soldaters liv kommer i omlopp. Sådana uppgifter förtjänar ett starkt skydd” men det finns idag.
8assange1

Publicering av en uppgift som ”medför att insatsen försvagas, exempelvis genom att en deltagare … endast kan delta i mindre grad” ska enligt utredningen anses utgöra ett allvarligt men. Det gäller också sådant som inte direkt berör insatsen, som ”uppgifter av mer övergripande och politisk art, som till exempel avser ländernas inbördes relationer eller ett framtida samarbete”.

Det förefaller mig (A Romelsjö) klart att denna gummiparagraf kan komma att användas mot politiska manifestationer och flygblad som riktar kritik a la Wikileaks.

Funcke ”Utredningens avvägning mellan intresset av att skydda militära insatser och att kritiskt kunna granska insatserna är ytlig. Något resonemang om hur förslaget skulle påverka nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen görs inte.”

Han skriver vidare ”Att utredningen tagit lätt på yttrandefrihetsintresset återspeglas också på flera andra sätt”. Jag summerar och använder väsentligen Funckes egen text.:

1. Enligt utredningen ”är det svårt att bedöma det praktiska behovet” av nya tryck- och yttrandefrihetsbrott. Behovet brukar ha avgörande betydelse vid nya bestämmelser, särskilt om de påverkar grundläggande rättigheter. Utredningen har inte försökt att uppskatta behovet.
2. Enligt utredningen är det ”inte osannolikt att en främmande makt eller sammanslutning” skulle kunna utnyttja grundlagsskyddet för att komma över ”uppgifter som omfattas av den föreslagna kriminaliseringen”. Resonemanget är obegripligt.
3. Utredningen har inte övervägt om det kan vara tillräckligt att utöka/kärpa sekretessen för uppgifter för att uppnå samma mål som införandet av brottet utlandspionage med sina stränga påföljder.
4. Utredningen ger sken av och söker legitimitet för sina förslag genom att skriva att den ”samrått med Yttrandefrihetskommittén”. Något dokumenterat samråd i den bemärkelsen att Yttrandefrihetskommittén fått ge sin syn på utredningens förslag har inte skett.
5. Utredningen berör inte den utökning av Sveriges skyldighet att lämna rättsligt bistånd till andra länder som följer av förslaget. Med de nya brotten har andra länder rätt att förvänta sig att svenska myndigheter efterforskar och håller förhör med uppgiftslämnare i Sverige, som har lämnat uppgifter om det andra landets enheter och soldaters agerande i en internationell militär insats.
6. Frågan om vilka följder förslaget får när det gäller möjligheten att använda tvångsmedel, som hemlig telefonavlyssning och husrannsakan mot redaktioner, berörs inte.

Nils Funcke skriver avslutningsvis ”Utredningens förslag utgör en fara för en granskande krigs- och utlandsrapportering. En sådan journalistik förutsätter ibland att även uppgifter som skulle kunna utgöra ”allvarligt men” för insatsen eller kommande samarbete dras fram i ljuset.”

Medborgare, demokrater, vänner & organisationer som vill främja av sanning och tryck- och yttrandefrihet – upp till kampen mot detta förslag till inskräning av våra demokratiska rättigheter!


i Andra om: , , ,, , , , , , , ,

Manning Nobelpriskandidat Mannings modiga uttalanden vid rättegångenSvT 24 SvD 5 mars DN 28/2 Expressen N Funcke Henrik Alexandersons blogg Dagens Arena 14/3 Guardian SvD 20/10 DN 20/10 Hayden i Afghanistan.nu nr 2 2011 ”Tankbilen” Chossudovsky i Globalresearch 15/10 Counterpunch 15/10 DN Wolodarski ledare 12/10 DN 14/10 DN 12/10DN:s ledare 12/10 Folkrörelsen nej till EUMotvallsbloggen 12/10
SvD 12/10 Aftonbladet 12/10Expressen.seSvT 12/10 Nobelpriset till NATO 2013 – Counterpunch 12/10

  5 comments for “Tänker regeringen minska yttrandefriheten i Sverige? – Bildt & Reinfeldt förbereder, i Obamas fotspår

 1. 15 mars, 2013 at 14:31

  Låter ruskigt men väntat. För de lagar mot yttrandefriheten vi ser i USA kommer per automatik hit efter en tid.

  Sen har jag svårt att förstå varför sådana här lagar alls föreslås. Media är ju så följsamma redan som det är nu att de verkar helt onödiga och i själva verket kan visa sig kontraproduktiva – för regeringsmakten.

  Ett av skälen till att våra media kan lura så många människor är ju att folk tror på dem. Blir det så småningom fullt ut som i g:a Sovjet kommer folk att utgå ifrån att media ljuger istället, precis som de gjorde i Sovjet. När enstaka röster mot den påbjudna åsikten får komma fram däremot, så antas dessa vara levande bevis för att vi inte har censur, att vi är en demokrati och att man därför kan lita på media.

 2. 16 mars, 2013 at 09:23

  Igår såg jag tillsammans med min fru filmen ”Les Miserables”, där Viktor Hugo Frankrikes främste författare under romantiken, tar ställning för de fattiga och förtryckta. Se den!. Hugo stödde senare även Pariskommunen.
  På hemvägen köpte jag Aftonbladet, och jag tittar först nu på framsidan, som domineras av ”Aftonbladet avslöjar. Bildt läckte hemlig information till USA om Sveriges regering. Okända dokument:Så blev han värvad”. I tidningen presenteras på 6 sidor belägg för rubriken. Vi har en utrikesminister och f.d. statsminister som uppför och uttrycker sig så att man associerar till uttryck som ”gå i annans ledband” eller rentav till ”landsförräderi” Och det gäller den i särklass mest aggressiva makten nu och efter andra Världskriget, USA, som upprättat och stött flera diktaturer än något annat land, och därvid stöttar demokratiskt valda regeringar.
  Skandal! Sverige skulle genast bli ett något bättre land om Carl Bildt avskedades.

 3. NSUN
  16 mars, 2013 at 10:20

  Det centrala i Nils blogginlägg som han tyvär inte undersöker omständigheterna kring är föjande:

  ”Självfallet innebär det ett ”allvarligt men” om uppgifter som kan riskera soldaters liv kommer i omlopp, som till exempel planerade operationer och beväpning. Sådana uppgifter förtjänar ett starkt skydd men torde redan i dag omfattas av kvalificerad sekretess.”

  Jag tror själv inte att pågående militära operationer i utlandet omfattas av försvarssekretess det verkar inte heller Nils tro, så då är den helt centrala frågan vilket lagrum tror han att det han kallar ”kvalificerad sekretess” omfattas av? Det är i slutändan bara två typer av sekretess det kan vara med dagens lagrum försvarssekretess eller utrikessekretess.

  Att eventuell ny lag skulle förbjuda utdelning av flygplad finner jag helt osannolikt.

 4. 16 mars, 2013 at 10:43

  Först vill jag poängtera att det är jag som skrivit blogginlägget inte Nils Funcke. Men det utgår verkligen från Funckes debattartikel i Expressen, som flitigt citeras.

  Det centrala är den sannolika minskningen av yttrandefrihet som sker om förslaget antas. I USA har detta skett vilket jag tidigare försökt utreda i minst tre separata blogginlägg, baserade på analyser och uppgifter från jurister och forskare i USA.

  Förbjuda utdelning av flygblad? Uppfattar inte att förslaget direkt avser detta. Däremot tyckes det innebära minskad frihet att kritisera och det är allvarligt!

  • NSUN
   16 mars, 2013 at 12:35

   Försvarssekretss och Utrikessekretess är inga förbudslagar mot kritik. Det är endast förbud mot att röja och förmedla sekretess belagd information. Statsanställdas rättighet och under vissa förhållanden skylldighet att förmedla missförhållande skyddas genom medelandeskyddet. Om det berör ett ämnesområde eller ett förhållande som helt eller delvis omfattas av försvarssekretess är det viktigt att uppgiftslämnaren ”av-hemlig-gör” informtionen, tex plockar bort förbandsbeteckningar, anropsnamn, detaljer om taktiskt uppträdande, detaljer om vapenprestandard, detaljer om skyddsnivåer och motmedel, detaljer om sensor prestandard, mm. Inget nytt med detta försvarsantällda och statstjänstemän gör detta dagligen för verksamheten i Sverige så varför skulle det inte fungera i utlandet.

   Jag vill minnas från en annan tid och en annan värld, när jag själv var ung och stark och den personalen som skickades på utlandsmissioner var civila med en värnplikt i baggaget som anställdes på kort kontrakt, så täcktes detta hållet i lagrummet up av en sekretess klausul i anställnings avtalet. Talade man brevid mun kunde det vara ett kontraktsbrott och man blev avskedad och hem skickad. Mycket godtyckligt och utan rättssäkerhet.

   En ny lag med där rättsprövningen sker efter polisutredning i det civila rättssystemet med tingsrätt som första instant ökar rättsäkerheten avsevärt.

   Problemet är inte att flödet av kritik av militär verksamhet i Sverige eller utlandet skulle minska utan allmänhetens och massmedias ointresse.

Comments are closed.