Tänd en fackla för freden! Protestera mot riksdagsbeslutet!Detta är upplysningar om ett möte: Mynttorget, Gamla Stan tis 18/12 kl 18-19. Vlkommen. Nedan uppgifter om mötet från arrangörerna och en bakgrund om Sveriges roll i kriget av mig.

Talare: Maj Britt Theorin, Ferah Bozcali, Rahima Ahrary, Clara Lindberg, Thage G Peterson, Stanley Sjöberg, Hans Linde, Klas Corelius. medverkar.

Arrangörer: Afghanistansolidaritet, Kvinnor för fred, Folket i Bild/Kulturfront

I regeringens proposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan föreslås att riksdagen beslutar om militära insatser till slutet av 2014. Under 2013 skall trupperna minskas med 100 man och schemat följer exakt det som bestämts av Nato.

Andra viktiga västallierade stater som Holland och Kanada har redan tagit hem sina trupper. Två länder med stora truppkontingenter har beslutat att avbryta insatserna. Frankrike tar hem alla sina trupper innan årets slut och Australien avslutar sin militära insats nästa år.
Afghanistan JUL 3

Den svenska regeringen, med stöd av socialdemokraterna och miljöpartiet, avviker på ett märkligt sätt genom att inte vilja ta hem de svenska trupperna trots att alla vet att kriget inte kan vinnas och att det saknas mål för kriget.

Propositionen har tagits fram i hemliga överläggningar mellan regeringen, S och Mp. Varken svenska folket eller de krigsmotståndare som nu finns i alla partier har informerats. Regeringen vill inte tala öppet om kriget.

Fortsatt krig i två år innebär fortsatt lidande för befolkningen i Afghanistan och fördröjer en möjlig förhandlingslösning. För svenska skattebetalare innebär två år ytterligare att 5 miljarder kronor kastas bort i ett meningslöst krig.

USAs president Obama har gjort en överenskommelse med Karzai i Kabul om ett strategiskt partnerskap mellan USA och Afghanistan för 2015-2025. Överenskommelsen syftar till att ge USA möjligheten att fortsätta kriget med drönarattacker, bombflyg och nattliga räder i afghanska hem med specialstyrkor.

På Nato:s toppmöte i Chicago i maj i år bekräftades fortsatt västlig militär insats i Afghanistan efter 2014. Regeringens proposition öppnar för att också Sverige blir del i detta fortsättningskrig. Regeringen skriver att man har en beredskap för 200 militärer för stöd till den afghanska armén efter 2014. Det är att direkt tillmötesgå Nato:s krav att Sverige skall fortsätta som militär partner i Afghanistan. Nato-chefen Fogh Rasmussen förklarade nyligen att Nato kommer att fortsätta med trupper i Afghanistan efter 2014 oavsett om det finns ett FN-mandat eller inte.

Regeringen skriver att Sverige skall ge bistånd för att säkra kvinnors ställning och mänskliga rättigheter men det ter sig som ett hån då man fortsätter delta i kriget.

Afghanistan behöver civilt stöd och bistånd för att bygga upp det krigshärjade landet och få skolor, sjukhus och andra institutioner att fungera igen. Men för att stödet skall nå fram och bli effektivt måste kriget få ett slut.

Det är det 11-åriga kriget som främst drabbat kvinnor och barn genom bombattacker, nattliga räder i afghanska hem och de av kriget skapade oändliga flyktingströmmarna. Sverige skulle kunna spela en viktig roll för ett verksamt humanitärt bistånd om vårt land inte var en del av den krigförande västkoalitionen och skulle, om trupperna tas hem nu, kunna återta sin traditionella roll av medlare och biståndsgivare och få respekt och trovärdighet för biståndet.

Vi uppmanar riksdagens ledamöter att rösta nej till fortsatt krig och besluta om att ta hem trupperna nu.


Bakgrund

I tidigare inlägg har en summering av några förhållanden i kriget i Afghanistan beskrivits. Sveriges roll behandlas i detta inlägg som bland annat baseras på broschyren ”Vägen in i Afghanistankriget” av Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i Afghanistan-Solidaritet.

Sveriges deltagande i kriget har kommit gradvis och det är ingen överdrift att påståd att det skett ganska mycket i det fördolda och utan eller med ringa debatt. Statsminister Persson gav 8/10 USA och Storbritannien fullt stöd i anfallskriget, men sa också att det var viktigt att insatserna enligt FN-stadgans paragraf 51 var proportionella.

Så blev det inte, men regeringen har i stället reservationslöst slutut upp bakom anfallskriget. Vid ett internationellt möte i Bonn 2001 presenterades den i USA boende Karzai och man drog upp riktlinjerna för ISAF, som hela tiden varit ledd av NATO. Enligt FN-stadgan ska militära operationer ledas av FN, men så blev det inte, lika litet som vid Korea-kriget 1950 eller vid insatserna i f.d Jugoslavien 1995.

Alla riksdagspartier var eniga om beslutet 18/1 2002 att sända svensk trupp (45 man) till Afghanistan och varje år har riksdagen beslutat att sända alltfler svenska soldater till Afghanistan att strida med NATO-emblem på uniformerna. 13/11 2008 sattes ramen till 800 man, med omkring 550 man på marken i Afghanistan. 14/12 2011 beslöt riksdagen att förlänga avtalet på 3 år.

Från och med 2004 röstade vänsterpartister emot eller avstod från att rösta, medan Mp röstade avstod 2007 och röstade emot 2008. SD röstade emot 2010 och la ned sina röster 2011. Bistånd har utgått men de militära kostnaderna är 5-10 gånger större.
* Enligt undersökningar vid Göteborgs universitet ville 32 % år 2007 att Sverige skulle ta hem trupperna från Afghanistan, medan siffran stigit till 49 % år 2010. I en multinationell frågeundersökning i år är svenskarna mest positiva då 45 % vill behålla trupperna, mot 48 % förra året.

Slutord. Förr var Sverige respekterat runtom i världen, inte minst i Tredje världen och i den alliansfria rörelsen för sitt stöd med bistånd, för demokrati och självständighet. Vår statsminister protesterade mot USA:s angrepp i Vietnam, besökte till och med Kuba, Sverige tog tidigt och kraftfullt ställning mot apartheid och för palestinernas legitima rättigheter. Nu är vi en i mängden som sluter upp bakom USA-imperialisternas krig mot befolkningen i Afghanistan, ett av världens fattigaste länder, strategiskt beläget och rikt på olja, gas och mineraler!

Tag hem de svenska trupperna nu!


i Andra om: , ,, , , , , , , , ,

DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödarDN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen Afghanistansolidaritet


8 svar till “Tänd en fackla för freden! Protestera mot riksdagsbeslutet!”

 1. Om Sverige tar hem sina soldater, kommer Tallibanerna då lägga ner sina vapen? Börja respektera mänskliga rättigheter? Och tillåta allmänna och fria val?

  • Hej Christian
   Om vi vänder på frågeställningen, det vill säga om frågan lyder: Om talibanerna lägger ner sina vapen, kommer då ockupanterna att lämna Ahfganistan?

 2. Vet inte, men det är inte vår sak att som nykolonial makt bestämma vad det afghanska folket vill. En del är inte alls talibaner eller krigsherrar. Kriget har varit ett fruktansvärt fiasko mänskligt, moraliskt och för demokratin samt har stärkt talibanerna alltmer. Nu finns en av världens mest korrupta regimer tillkommet i ett farsartat val. I Irak har kanske 1 miljon människor dödats, mer än 3000 gånger fler än 11/9 2001 om man tar hänsyn till skillnader i folkmängd. Libyen är tämligen förstört och nu vill världens i särklass mest aggressiva stat USA få Syrien på knä.

  • Anders, tror inte riktigt att du förstår hur det ligger till. Under 1990-talet kom Tallibanerna till makten i Afghanistan. De gjorde dock inte detta genom fria val, de gjorde detta genom att ta makten med våld. Om det afghanska folket ville ha detta styre eller ej brydde de sig inte om. Om Sverige skulle dra tillbaka sina soldater, så är jag övertygad om att Tallibanerna igen kommer att ta över makten med våld. Om man tror att det afghanska folket får det bättre under tallibanernas styre än det styre rådande styre så är man nog ganska så korkad.

   • Att talibanerna får stöd beror nog till stor del på väst brutalitet och krigsherrarna, men kanske också på att en del anser sig ha bättre förr. Landet har stora tillgångar till viktiga mineraler och naturgas. Det finns också starkt stöd för en linje bland folk i Afghanistan för en politk som genast vill ha bort den utländska ockupationen och angreppet och som vill bekämpa talibanerna. Hur som helst är det helt mot FN-stadgan att gå in i Afghanistan som USA, NATO och Sovjetunionen gjorde.

    • Det absolut bästa hade varit om de utländska soldaterna lämnat landet imorgon och om Tallibanerna hade lagt ner sina vapen och börjat tillåta demokratiska och fria val. På så sätt hade det afghanska folket själv fått bestämma sin utveckling. Tyvärr är detta inte möjligt. Därmed kan man antingen välja att 1. Ha kvar de svenska soldaterna som garant att Tallibanerna inte kan ta makten med våld. 2. Dra tillbaka de svenska soldaterna, vilket med stor sannolikhet hade resulterat i att Tallibanerna hade tagit makten med våld. Om man tycker alternativ 2 är bättre så måste man samtidigt vara ärlig och erkänna att ett sådant ställningstagande lämnar det afghanska folket i händerna på Tallibanerna.