Sverige ut ur Afghanistan!Nu,3-13 oktober äger Afghanistanveckan rum med olika mötet och arrangemang runtom i vårt avlånga land med föreningen Afghanistansolidaritet som huvudarrangör (www.afghanistan.nu och tidningen Afghanistan nu). Den afghanske riksdagsmannen Ramazan Bashardost framträdde 3/10 på Uppsala Utrikespolitiska förening inför en fullsatt sal på universitetet. Det var många ungdomar både infödda svenskar och afghaner som kommit för att lyssna och ställa frågor. Bashardost levererade en skoningslös kritik av korruptionen i landet som göds att västs sk bistånd. (Afghanistan-solidaritet Nyhetsbrev 4/10).

I tidigare inlägg har en summering av några förhållanden i kriget beskrivits. Sveriges roll behandlas i detta inlägg som bland annat baseras på broschyren ”Vägen in i Afghanistankriget” av Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i Afghanistan-Solidaritet.
OBS – Sveriges regering har lovat att svenska soldater ska finnas i Afghanistan efter 2014 som stödjande trupper.

Huvudparollen är: Ta hem de svenska trupperna nu!

Sveriges deltagande i kriget har kommit gradvis och det är ingen överdrift att påståd att det skett ganska mycket i det fördolda och utan eller med ringa debatt. Redan 26/9, 2 veckor efter attentatet i New York och mot Pentagon och före USA:s och Storbritanniens anfall 7/10 skrev Försvarsdepartementet i en PM att Sverige skulle planera för ett deltagande i en global koalition, där NATO-standard antogs gälla. Statsminister Persson gav 8/10 USA och Storbritannien fullt stöd i anfallskriget, men sa också att det var viktigt att insatserna enligt FN-stadgans paragraf 51 var proportionella.

Så blev det inte, men regeringen har i stället reservationslöst slutut upp bakom anfallskriget. Vid ett internationellt möte i Bonn 2001 presenterades den i USA boende Karzai och man drog upp riktlinjerna för ISAF, som hela tiden varit ledd av NATO. Enligt FN-stadgan ska militära operationer ledas av FN, men så blev det inte, lika litet som vid Korea-kriget 1950 eller vid insatserna i f.d Jugoslavien 1995.

Alla riksdagspartier var eniga om beslutet 18/1 2002 att sända svensk trupp (45 man) till Afghanistan och varje år har riksdagen beslutat att sända alltfler svenska soldater till Afghanistan att strida för USA-imperialisterna, med NATO-emblem på uniformerna. 13/11 2008 sattes ramen till 800 man, med omkring 550 man på marken i Afghanistan. 14/12 2011 beslöt riksdagen att förlänga avtalet på 3 år, en kall snöig kväll då jag liksom något hundratal tappra stod och huttrade på närbelägna Mynttorget och lyssnade på tal av bland andra Tage G Peterson, Anders Ferm och Göran Greider i ett protesmöte med Afghanistan-Solidaritet som huvudarrangör. Och 8 500 miljoner är avsatta för insatser efter 2014.

Från och med 2004 röstade vänsterpartister emot eller avstod från att rösta, medan Mp röstade avstod 2007 och röstade emot 2008. SD röstade emot 2010 och la ned sina röster 2011. Bistånd har utgått men de militära kostnaderna är 5-10 gånger större.
* Enligt undersökningar vid Göteborgs universitet ville 32 % år 2007 att Sverige skulle ta hem trupperna från Afghanistan, medan siffran stigit till 49 % år 2010. I en multinationell frågeundersökning i år är svenskarna mest positiva då 45 % vill behålla trupperna, mot 48 % förra året.

Slutord. Förr var Sverige respekterat runtom i världen, inte minst i Tredje världen och i den alliansfria rörelsen för sitt stöd med bistånd, för demokrati och självständighet. Vår statsminister protesterade mot USA:s angrepp i Vietnam, besökte till och med Kuba, Sverige tog tidigt och kraftfullt ställning mot apartheid och för palestinernas legitima rättigheter.
Nu är vi en i mängden som sluter upp bakom USA-imperialisternas krig mot befolkningen i Afghanistan, ett av världens fattigaste länder, strategiskt beläget och rikt på olja, gas och mineraler!
Tag hem de svenska trupperna nu!


i Andra om: , ,, , , , , , , , ,

DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödarDN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen Afghanistansolidaritet


13 svar till “Sverige ut ur Afghanistan!”

 1. Håller med att Sverige inte bör delta längre i Afghanistan då det är uppenbart att kriget inte längre går att vinna. Dock måste man inse att om de utländska trupperna drar sig tillbaka så lämnar man det afghanska folket i händerna på tallibanerna, vilka med största sannolikhet kommer att ta makten med våld och sedan vrida tillbaka tiden till före 2001. Att tro att tallibanerna skulle vara intresserade av att vara med och upprätta en demokratisk stat som respekterar mänskliga rättigheter är oerhört naivt och blåögt. När USA drog sig tillbaka från Vietnamn, innebar det tyvärr inte någon seger för demokratin. Istället tog kommunisterna makten med våld och införde ett diktatoriskt styre.

  • Christian>
   ”Dock måste man inse att om de utländska trupperna drar sig tillbaka så lämnar man det afghanska folket i händerna på tallibanerna, vilka med största sannolikhet kommer att ta makten med våld och sedan vrida tillbaka tiden till före 2001.”
   Här måste vi tänka till. Det du menar kommer att ske är det som just nu sker:ockupation, våld, krig. NATO-ledd export av demokrati. Samtidigt vill du mena att detta krig inte är möjligt att vinna. Jag vill påstå att det går att vinna, men inte av imperialismen.
   Imperialismens megafoner uppträder gärna i ”demokratiska” mantlar. Kontentan av detta Christians inlägg, blir att han underkänner sitt eget ställningstagande; att det går att exportera demokrati. …”det är uppenbart att kriget inte längre går att vinna”, skriver han själv.

   • Hade västvärlden de senaste 10 åren försökt bygga upp Afghanistan och utveckla en fungerande demokrati, hade problemet med tallibanerna försvunnit av sigsjälv. Dessvärre så har utvecklingen gått mot korrumperande politiker utan något folkligt stöd och en befolkning utan framtidstro. Under sådana förutsättningar går det aldrig att besegra tallibanerna militärt och därmed går kriget inte att vinna.

    • Christian>
     Men så är det nu inte, istället har Afghanistan bekrigats i 11 år. Det kan knappast talibanerna beskyllas för.
     Du envisas med att se den afghanska utvecklingen som ett problem för ”västvärlden”. I verkligheten är det väl så att ”västvärlden” är ett problem för Afghanistan? De tio åren du skriver om har ju inte getts afghanerna, de har tagits av imperialismen.
     Håller du inte med om att ett lands inre problem ska lösas av dess egen befolkning?
     Till det kan var och en ha synpunkter, men kvar står, att afghanernas inre angelägenheter inte kan lösas av imperialismens bomber.

     Nato ut ur Afghanistan och Sverige!!

 2. Vad som händer efter 2014 vet vi inte, men USA har avtal om närvaro med marionettregeringen (se mitt föregående inlägg). Förutom den heterogena gruppen talibaner, finns krigsherrar och även organisationer som arbetar för demokrati, självständighet och mot utländsk intervention – t.ex. mannen på affischen i inlägget. Majoriteten i Afgahnistan vill att de utländska trupperna ska bort – något att ta fasta på. I Vietnam saboterade USA de fria val som skulle ske enligt Geneveavtalet. I kriget i Sydastsien som USA startade för 50 år sedan dog 1-3 miljoner – behandlades inte i FN. (Se tidigare inlägg om hur Obama försöker skriva om Vietnam-historien). President (1952-60) Eisenhower skrev i sina memoarer att hans rådgivare menade att Ho Chi Minh skulle fåminst 80 % av rösterna vid val. Sedan etablerade USA den ena diktaturen efter den andra i Vietnam, i Kambodja (Non Lol) – (och släptte fler bomber där än under 2:a världskriget). USA är det land som i modern tid i särklass mest etablerat och stött diktaturer, ibland efter statskupper mot demokratiskt valda regimer. Ja, Vietnam var/är en diktatur också.

 3. Om ett land är en demokrati som respekterar mänskliga rättigheter så håller jag med om att landets problem skall lösas av den egna befolkningen utan utländsk inblandning. I andra fall håller jag inte med. Brott mot mänskligheten kan aldrig accepteras eller på något sätt tillåtas bara för att de föregår inom nationalstatens gränser.

  1994 lät man Rwanda lösa sina interna problem utan utländsk inblandning. Resultat en miljon människor dog. Tycker du detta var bättre än en utländsk intervention?

  • Christian>

   ”Folkmordet i Rwanda kallas det folkmord på cirka 1 miljon tutsier som skedde från och med den 6 april 1994 till mitten av juli samma år.[1] De ansvariga för detta blodbad anses främst vara hutuer, ledda av det kristdemokratiska regeringspartiet MRND, och hutunationalistiska milisgrupper som stöddes av ledande personer inom regeringen och militären.

   FN och länderna i västvärlden har fått utstå hård kritik för sitt agerande under folkmordet.[källa behövs] FN:s närvaro i landet var minimal redan från början och i takt med att våldsamheterna i landet eskalerade och trots att FN var väl medvetna om vad som pågick i landet skickades militärpersonal tillbaka. De europeiska soldater som skickades dit hade bara till uppdrag att föra ut sina landsmän ur landet för att sedan även själva dra sig tillbaka.”(Wikipedia)

   • Ja och ett par amerikanska Marine Corps regemente hade med största sannolikhet kunnat förhindra detta. Frågan blir därmed om du/ni tycker USA borde ha ingripit här och skickat soldater eller inte, även om det eventuellt hade gått emot folkrätten?

 4. Menar du att det är tillåtet för utomstående makt att på eget bevåg blanda sig in i ett annat lands problem om de så vill? Det är emot alla internationella konventioner efter vad jag vet. Statsvetare vet att det finns grader av demokrati och diktatur. Jag har i ett blogginlägg nyligen diskuterat tydliga och av många erkända brister i demokratiska val i USA.
  Från vänsterhåll brukar man kritisera brister i vanlig demokrati och vilja ha mer av den varan. Framför allt är kontrollen av ekonomin och äganderätten till jordens gemensamma resurser en sådan fråga. Vi har ett ekonomiskt system där ett fåtal kontrollerar en stor del av resurserna (officiell statistik, behandlat i blogginlägg här) och där besluten som berör människor och mänskligheten fattas utan demokratiskt inflytande och kontroll.Vitali och medarbetare fann i en analys av 37 miljoner företag att 147 av dessa kontrollerade 40 % av de samlade tillgångarna. (Vitali S, Glattfelder J, Battiston S. The network of global corporate control. PLoS ONE 6(10): e2599t.ex 5.). Det är alltså ett begränsat antal personer som har en avgörande kontroll över arbetslösheten. (Blogginlägg 22/9)
  Det finns situationer då utländsk intervention bör diskuteras och ske. Då ledd av FN enligt FN-stadgan. Rwanda är ett sådant exempel, det håller jag med om.

  • Ursäkta, denna kommentar var menad till Leif Öhman. Men alla internationella konventioner som ger en diktator rätt att begå brott mot sin egen befolkning är enligt mig inte värda att följa. Det är min uppfattning att vi alltid bör ingripa när människor utsätts för förföljelse och förtryck. Det är världssamfundets skyldighet.

 5. Vad jag förstår var president Clinton ganska väl underrättad om vad som hände i Rwanda. Hela efterkrigshistoriken visar att USA som regel struntar i folks lidande. Det är ju den i särklass mest aggressiva staten, har varit inblandat i betydligt fler krig och statskupper än andra länder,bland annat mot andra demokratier, och har givit tortyren ett nytt ansikte i världen. Varför ska man vänta sig att USA ingriper om man inte ser några klara egna fördelar av det?

  • Du skall få ett tips av mig Anders. Allt som är ont här i världen beror faktiskt inte bara på USA och kapitalismen :)