Svenskar negativa till judar?


Ekot har normalt en bra och sansad nyhetsvärdering. Därför förvånas jag över morgonens rubriker.

Ekot: Stor andel svenskar negativa till judar. Fem procent av svenskarna är tydligt negativa och fördomsfulla mot judar. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet och Centrum för levande historia, som publiceras på tisdagen.

Det är tråkigt om det finns en fördomsfull inställning till folkgruppen judar. Samtidigt är det förvånande att Ekot beskriver det som ett mycket stort problem. Man följer nämligen upp och låter Henrik Bachner i en bisats säga:

”– Främlingsfientlighet och socialt avståndstagande, men också diskrimineringsberedskap är mer utbredd i förhållande till den muslimska gruppen än till den judiska”.

Men andra ord: – Främlingsfientligheten mot muslimer är betydligt större än den mot judar. Ändå väljer Ekot att presentera nyheten, som inte ens är en nyhet, på detta sätt.

Sedan kan man fundera på proportionerna. Det finns uppskattningsvis 20 000 judar i Sverige samtidigt som här finns närmare 400 000 muslimer. Många av de sist-nämnda är dessutom flyktingar från olika diktaturstater inom den muslimska världen.

Enligt ekot är 5% av svenskarna negativa till judar samtidigt som Integrationsverket i en liknande undersökning berättar att sju av tio anmälningar om etnisk

diskriminering gäller muslimer. Samt att
– 40% av alla svenskar har bevittnat rasistiska trakasserier mot muslimer !!

Den siffran visat att judarnas problem är en jämförelsevis marginell företeelse, även om det är vissa svårigheter att jämföra äpplen och päron.

Det enda acceptabla är nolltolerans mot rasism, men 5% är en låg siffra om man jämför med hur muslimer ringaktas, förtalas och förföljs.

Kan det vara så illa att Helen Lööw agerar för att få förlängda och höjda anslag?


11 svar till “Svenskar negativa till judar?”

 1. Jinge, har du läst rapporten eller bara lyssnat på Ekot?

  ”Kan det vara så illa att Helen Lööw agerar för att få förlängda och höjda anslag?”

  Det står uttryckligen på deras hemsida att undersökningen är en fördjupning av den toleransundersökning som gjordes tidigare, och att den ska uppföljas av en undersökning om islamofobi och en om homofobi. Vilket också är helt vettigt. Hade du skrivit den ovanstående meningen om de hade publicerat islamofobirapporten först?

  ”Enligt ekot är 5% av svenskarna negativa till judar” – enligt den publicerade sammanfattningen av rapporten (som jag tycker att du borde länkat till) visar undersökningen att ”5 procent av de tillfrågade mellan 16 och 75 år ger uttryck för en stark och konsekvent antisemitisk inställning”. Fördomar och en ambivalent inställning till judar finns i en större grupp. Å andra sidan avvisar 59 procent på ett generellt sätt antisemitiska fördomar.

  F ö är jag inte ett dugg förvånad och någon överraskande nyhet är det inte heller. Jag har alltid stött på sådana här attityder, och det är inte värre i Sverige än det är någon annanstans. Men ändå är det rätt märkligt att 20 000 judar i Sverige av vissa upplevs som ett hot, och att ett spritt och heterogent folk som uppskattas till 13 miljoner i hela världen anses ha en sådan otrolig makt och inflytande. Det skulle nog inte skada att diskutera de här föreställningarna/fördomarna litet mer konkret. Till och med, hör och häpna, inom den svenska vänstern! Som likt Östtysklands antifascister naturligtvis ALDRIG hyst några fördomar alls, nejdå. Vita som snö allihop.

 2. ”Hade du skrivit den ovanstående meningen om de hade publicerat islamofobirapporten först?”

  Det vet jag inte.

  Men det är märkligt att börja med en kategori människor som bara är en tjugondel av den muslimska populationen kan jag tycka. Hur är t.ex. förhållandet för muslimska somalier i jämförelse? De är säkert lika många som judarna och hundrafalt mer diskriminerade, hotade och förföljda.

  ”Men ändå är det rätt märkligt att 20 000 judar i Sverige av vissa upplevs som ett hot” jag har aldrig hört något om att judar skulle vara något hot i Sverige. Men jag upplever att det är vissa definitionsproblem när jag läser deras debattartikel i DN.

  Var hittar man sammanfattningen på rapporten? Finns inte hela rapporten utlagd på nätet?

 3. Det handlar bara om ett uppehållande försvar för isreals politik i mellanöstern. Tänk på talesättet angrepp är bästa försvar!

 4. Henrik Bachner är verkligen en första klassens pajas!
  På DN basuneras det ut ”att 25 procent är negativa till tanken på en jude som statsminister tyder på att ganska många definierar svenskhet på ett sätt som utestänger judar.”

  Samma undersökning visar faktiskt att 48 % av svenskarna skulle kunna tänka sig en judisk statsminister, alltså varannan svensk!
  Hur i hela h-e kan man då få det till att man ”utestänger judar”?

  Det är verkligen värt att notera Bachners formuleringskonst.
  ”Det skulle vara helt acceptabelt med en jude som stadsminister i Sverige” är påståendet man ska ta ställning till.

  Även om man tycker att det skulle vara en jättebra idé, kan det sålunda som bäst bli ”helt acceptabelt”, vilket jag anser är ett delvis negativt laddat ordval.

  Sveriges handelsminister, Leif Pagrotsky, ska enligt uppgift vara av judisk börd. Har någon någonsin påstått att han skulle vara olämpligt till detta på grund av sin börd?
  Ja, det skulle möjligtvis vara Bachner då…

  Om det sedan är DN eller Bachner som valt den totalt missvisande rubriken (”Var fjärde svensk vill inte ha en jude som statsminister”) kan man verkligen fundera på vad syftet egentligen är med det.

  Att Överintendenten på Forum för levande historia, Heléna Lööw, väljer att sätta sitt namn under sån här smörja, får mig att fundera på om hon antingen litar blint på Bachners ”slutsatser”, inte läst materialet eller så får man helt sonika omvärdera sin syn på Lööw som en neutral och saklig person.

 5. ”eller så får man helt sonika omvärdera sin syn på Lööw som en neutral och saklig person.”

  Hon blir väl alltmer ifrågasatt? Hon pratade om ”antisemitismen inom vänstern” för ett tag sedan trots att undersökningar visar att vänstern är den MINST antisemitiska delen av vårt politiska liv.

  Det gör givetvis att man kan ifrågasätta hennes agenda. När talade hon med brösttoner om islamofobin? Hatet och misstron mot muslimer är mångfalt större..

  Lyssna gärna på lunchekots inslag och på Anders Carlbergs uttalanden..

 6. Varning för en lång kommentar!

  Återigen är det Bachner och hans definitioner av antisemitism som ligger bakom en sådan här rapport. Jag ser mig själv som genuin antirasist och tar avstånd från riktig antisemitism, men tar även avstånd från när begreppet används i politiska syften och med förvrängda och absurda definitioner som Bachners.

  De frågeställningar Bachner tar upp i undersökningen som han anser vara antisemitiska är:

  1. Att judar har stort inflytande över världen, inklusive media och amerikansk utrikespolitik.

  Min kommentar:

  Detta inflytande är ett rent faktum. Exempelvis gjorde tidningen Adbusters en undersökning över de 50 mest inflytelserika neokonservativa amerikanska politikerna, där det visade sig att hela 50% var judar (inklusive riktiga höjdarpolitiker som Perle, Wolfowitz, Abrams, Feith och Kristol).

  Eftersom det är de neokonservativa som har det största inflytandet över amerikansk utrikespolitik (få bestrider detta faktum) är det nästan omöjligt att inte dra den enligt Bachner ”antisemitiska” slutsatsen att judar har stort inflytande över amerikansk utrikespolitik. Lägg därtill att judiska lobbyorganisationer som ADL och framförallt AIPAC anses vara bland de mest inflytelserika lobbyorganisationerna gällande amerikansk utrikespolitik, vilket sätter sin prägel på bland annat mellanösternpolitiken.

  Gällande inflytande över media är detta återigen framträdande i USA, men även i Sverige. Jag tycker INTE det är antisemitiskt att konstatera faktum som att familjer som Bonnier och Hjörne har stort inflytande. Däremot är det antisemitisk att tycka att judar inte alls ska få äga medier, men det är EN ANNAN FRÅGA. Nu till Bachners nästa punkt i undersökningen:

  2. Antisemitism relaterad till Förintelsen, inklusive att Förintelsen utnyttjas i ekonomiska och politiska syften.

  Min kommentar:

  Det INTE antisemitism att diskutera om Förintelsen utnyttjats i ekonomiska och politiska syftem. Boken ”Förintelseindustrin: exploateringen av förintelsens offer”, skriven av Norman Finkelsten (som är son till koncentrationslägersöverlevare) tar detaljerat upp denna fråga och visar på hur smutsigt och skamlöst Förintelsen utnyttjas av judiska lobbygrupper för att de ska få fram sin politiska vilja än idag. Nu till Bachners nästa punkt:

  3. Antisemitism är judarnas eget fel, att hat mot judar delvis är judarnas eget fel samt att de förtjänar förföljelse för att de korsfäste Jesus.

  Min kommentar:

  Snicksnacket om att judar korsfäste Jesus och därför förtjänar lidande idag är det nog inte många som håller med om. De få som gör det måste vara helt bombade, det är naturligtvis befängt att tycka att ett folk ska behöva ärva sina förfäders ”synder”.

  Dock är den allra största delen av dagens hat mot judar orsakad av konfliken i mellanöstern, där Israel under 60 år bedrivit apartheid mot palestinierna. Detta måste ses som ett rent FAKTUM – det är försvinnande få som hatar judar för att de skulle ha dödat Jesus eller för att de sägs tillhöra ”en annan ras”. Nu till Bachners nästa punkt:

  4. Antisemitism relaterad till Israel, inklusive att Israels politik drivs av gammaltestamentig hämdlystnad, att israel behandlar palestiner som 30-talets judar behandlades i Tyskland, att Israel är ett fundamentalt hinder för världsfreden, att Israels politik skapar judehat, att Israel saknar rätt att existera, och ”På grund av Israels politik tycker jag allt mer illa om judar”

  Min kommentar:

  Jag håller med påstående att Israels politik till viss del drivs av hämdlystnad (och ska alltså enligt Bachners definitioner klassas som antisemit!). Det ger sig uttryck i när en palestinsk stenkastare möts av ett skott från en israelisk pansarvagn, eller när en palestinsk granatattack mot en olaglig judisk bosättning möts av ett israeliskt flyganfall mot palestinska flyktingar i flyktingläger.

  Att Israel behandlar palestinier mycket illa och att landet knappast bidragit till att främja världsfreden står klart för alla (förutom möjligtvis för en sionist som Bachner). Gällande den sista frågan, ”På grund av Israels politik tycker jag allt mer illa om judar”, tycker jag inte att man har någon rätt att tycka illa om vanliga judar på grund av Israels politik – det finns tex. många judar som motsätter sig vansinnet som görs i deras namn i Palestina och tar avstånd från att sionism ska vara något förknippat med alla judar. Nu till Bachners nästa punkt:

  5. Avvisande till jude som svensk statsminister

  Min kommentar:

  Personligen har jag inget principiellt emot om vi skulle ha en jude som statsminister i Sverige. En fjärdedel av Sveriges befolkning verkar enligt undersökningen dock vara emot något sådant. Denna siffran skulle dock antagligen vara betydligt högre om frågan gällt tex. en muslimsk eller romsk statsminister i Sverige.

  Sammantaget tycker jag alltså inte undersökningen speglar antisemitism i Sverige, utan jag tycker den är en i raden av oseriösa undersökningar av Henrik Bachner, där Israelkritik kallas för antisemitism och där frågor om riktig antisemitism överhuvudtaget inte ställs.

  Denna rapport ska sättas i jämförelse med integrationsverkets rapport om Islam i fjol, där det kom fram t.ex. att 37% är negativa till att muslimer ska tillåtas ha moskéer i Sverige och där över 50% ville förbjuda muslimska kvinnor att bära slöja i skolan eller på sitt arbete. I samband med den rapporten nämndes inget om islamofobi, trots att den pekade på islamofobi öändigt mycket mer än vad Bachners rapport pekar mot antisemitism.

 7. Du Hej!

  Presentera vad du har i länkväg för att styrka dina påståenden. Men granska länkarna och skicka dem i mail till mig så jag kan kolla dem oxo innan jag editerar in dem i din kommentar.

  En helt annan sak. Var inte Olof Pale judisk? I vart fall så framställdes han så på högerns nidteckningar. Och han var väl statsminister med egen (s)-majoritet i perioder. Nu är jag inte säker på att han var av judisk härkomst, jag kanske har gått på högerns antisemitiska skitsnack. Och jag ids inte Googla heller eftersom jag sitter med en spännande bok.

  Men för intresserade, lyssna gärna på lunchekot och Anders Carlbergs resonemang. Det är intressant och värt en egen bloggning.. http://www.sr.se/ekot/

 8. En lustig detalj: i dagens DN kan man inte bara läsa om undersökningen om antisemitism. Man hittar också uppslaget före en kolumn av Göran Rosenberg som enligt de kriterier som används innehåller ”antisemitiska” uttalanden, och på kultursidorna hittar man en artikel med ett ”antisemitisk” citat från en judisk fredsaktivist. (Dvs hon påstår att Israel drar politisk nytta av förintelsen)

  Fy på DN att de sprider sådan rasisitsk propaganda :-)

 9. Jinge

  Är inte helt säker på exakt vilka påståenden du menar. Har mailat dig länkar till alla påståenden för säkerhets skull.

  Olof Palme var inte judisk (vad han nu hade med saken att göra). Det är sant att högern gjorde nidbilder av honom, men inte var det för att han skulle vara av judisk härkomst (vad jag vet iaf).

  Anders Carlberg hävdar för övrigt att mellanösternkonfliken är en anledning till varför vissa ser negativt på judar. Därmed kan han tänkas uppfylla ett av Bachners ”kriterium” att ”hat mot judar delvis är judarnas eget fel” och är således antisemit (varför jag inte tänker lyssna färdigt på hans resonemang!)

  U P P D A T E R I N G 16.46

  Hej Jinge (ur ett mail..)

  Här är länkar till ”påståendena” i min kommentar. Jag förväntar mig inte att du kommer lägga till alla (jag förmodar att helvetet kommer frysa till is innan jag t.ex. får länka till Radio Islam på din blogg :)) Men jag tycker länk 1, 2 och 3 borde vara med iaf. Ta med någon annan av länkarna ifall du tycker det är passande..

  Länk 1: Svenska Dagbladet.
  Beskriver neokonservatismen och dess inflytande över republikanerna men även demokraterna, samt dess fanatiska stöd för Israel.
  http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_8206059.asp

  Länk 2: Adbusters.
  Tittar närmare på vilka som ingår i de neokonservativa kretsarna, genom att lista de 50 mest inflytelserika neokonservativa politikerna http://canadiancoalition.com/adbusters01/

  Länk 3: Washington Post.
  Handlar om betydelsen av den judiska organisationen AIPAC, den mest inflytelserika lobbyn i amerikansk utrikespolitik som nu bl.a. försöker få till stånd ett krig mot Iran http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A62438-2004Sep4.html