Storseger för Macron – åter med 16 % av röstberättigas röster. Bra demokrati?


President Macrons parti La République en marche (LREM) fick absolut majoritet vid gårdagens parlamentsval i Frankrike – med drygt 16 % av de röstberättigades röster. Valdeltagandet låg på drygt 43 %, och 12 % lägre än vad den tidigare varit i en andra valomgång.
Ett rekord var att ungefär 2 miljoner röstade blankt – trots det låga valdeltagandet. En ökning från drygt 500 000 i första valomgången!Le Monde Ungefär 75 % av de unga och 70 % av arbetarna avstod från att rösta. LREM och allianspartiet MoDem fick 8, 9 miljoner av 47,6 miljoner röster och 348 mandat av 577 mandat totalt, vilket faktiskt var färre än de 400 mandaten som en del hade siat om. Dvs. LREM fick ett mandat per 25 000 röster. Front National fick 8 mandat på c:a 1,6 miljoner röster, dvs. ett mandat per 200 000 röster. Front National behövde alltså 8 gånger fler röster än LREM+MODem för ett mandat.Valresultat
Macron

* I första omgången av valet till nationalförsamlingen fick LREM+MoDem 32,3 % av rösterna. Valdeltagandet då var bara aningen högre – 48,7 %.

Macrons parti och allianspartiet har alltså fått 16 % av de röstberättigas röster både vid första och andra valomgången till nationalförsamlingen! Vad säger detta om legitimiteten? Om demokratin?

Detta är mycket långt från parollen ”En man/kvinna – en röst.”
Franska valsystemet är speciellt och utformades efter Andra världskriget för att hindra det starka kommunistpartiet att få mandat.
Till den avgörande andra omgångenn går representanter för de två största partierna, samt för partier som fått minst 12,5 % i första valomgången.
Republikanerna fick 113 mandat, Socialistpartiet 29 mandat, La France insoumise (Melenchon) 17 mandat och kommunistpartiet 10 mandat medan andra vänsterpartier fick 11 mandat.
Detta innebar att partier till vänster om Socialistpartiet fick 38 mandat, dvs. nästan 5 gånger fler än Front National. Definitiva valresultat

”Den franske presidentens stöd bland folket är mycket svagt. Man måste ha effektiva skygglappar för att inte se det demokratiska problemet här”. Knut Lindelöf

I första omgången till presidentvalet fick Macron 44% av rösterna och Le Pen 23%.
I andra omgången fick Macron 20 753 798 röster (66,1 %) och Le Pen 10 644 118 röster (33,9%), dvs. han valdes med stöd av 43,5 % av de röstberättigade. Hur blir Frankrike under president Macron?

Att Macrons parti fick drygt 1/3 av hans röster i presidentvalet och Le Pen mindre än 1/3 av rösterna i presidentvalet är knappast en seger för dem – eller för demokratin!
Trots att valet stora förlorare är Socialistpartiet som förlorade i runda slängar 9 mandat av de 10 de fick vid parlamentsvalet 2012.

Bättre i USA och Storbritannien?
Det kan faktiskt diskuteras.
Stödet för den franske presidenten (43 %) är mycket bättre än i USA där den valde presidenten i bästa fall får 30 % av de röstberättigades röster.
I USA:s presidentval brukar man ha ett valdeltagande på under 60 % och segraren vinner vanligtvis knappt med 1-3 %. Då Trump vann var valdeltagandet 53,1 %. och Trump fick c:a 3 miljoner färre röster än Clinton, till följd av systemet med uppvägning av resultat för delstater med liten befolkning. Trump fick ungefär 1/4 av de röstberättigades röster.
Och i valen till kongressen är valdeltagandet en bit under 50 %.
Trump och May
I parlamentsvalet i Storbritannien fick Corbyn fick 40 procent av rösterna, mot Mays 42,5 procent. Med Storbritanniens system med majoritetsval fick han cirka 55 färre platser än de konservativa, men det var fortfarande en stor förbättring för Labour jämfört med det senaste valet, under Ed Miliband. För tories var detta en ökning med 5,5 % av rösterna men en minskning med 13 platser.
Wikipedia.
Vid förra parlamentsvalet fick tories absolut majoritet med 36 % av rösterna.

Alltså gäller parollen ”En man/kvinna – röst” varken i Frankrike, USA eller Storbritannien. Det rekordlåga valdeltagandet i Frankrike är väl ett blandat uttryck för trötthet, missnöje med partier, och med Macrons sannolika seger.

Ja, det låga valdeltagandet och det stora antalet blankröster kan ses som en massiv protest mot vad Macron representerar!


Denna situation kunde lett folk att gå och rösta – men detta skedde generellt inte. Jag skulle tro att aktiviteten – och protesterna – ökar då arbetarklassen och folket får uppleva macrons program! När kommer oron på allvar för den bristande legitimiteten för Frankrikes och USA:s demokrati?.

Macron har ett program. Om jag förstått rätt innebär det bland annat att:
* Globaliseringen och imperialismen stärks
* Frankrikes nationella självständighet försvagas
* Ojämlikheten fortsätter att öka
* Arbetslösheten minskar inte, bl.a. då 100 000 statliga jobb försvinner
* USA får en pålitlig bundsförvant i det brutala folkrättsvidriga kriget i bl.a. Syrien.
* Den fransk militära närvaron i Afrika fortsätter och kan öka.
* För­mögenhetskatten ersätts med en ny fastighetsskatt som sannolikt gynnar de välbeställda.
* Företagsskatten sänks:
* EU förstärks och demokratin försvagas. Över 2/3 av beslut i nationella parlament beror på EU-beslut och riktlinjer.
* Frihandeln förstärks och demokratin försvagas a la TTIP.
* Invandringen ökar liksom de etniska motsättningarna.
* Hetsen mot och demoniseringen av Ryssland ökar.
* Detta bidrar till ökad risk för krig i Europa.

i Andra om: , , ,, , Melenchon, , , , , ,


9 svar till “Storseger för Macron – åter med 16 % av röstberättigas röster. Bra demokrati?”

 1. ”En man/kvinna – en röst.” gäller fortfarande i Frankrike. Alla som är röstberättigade har möjlighet att rösta. De som avstår har också gjort ett val, vilket inte betyder att Frankrike skulle vara mindre demokratiskt.
  Det hade dock varit bra om flera hade utnyttjat sin medborgerliga rättighet att rösta.

  • Valsystemet innebär ju att ”En man/kvinna – en röst” inte tillämpas. Platserna i parlamentet i Frankrike tillsätts ej i proportion till röstandel, och ej heller i Storbritannien.

 2. GolsmanSachs partiet, En Marche, d v s, vann – med röster från en sjätte del av röstberättigade fransmän = med en majoritet. DemoNkrati när den fungerar som som bäst. Fejk Stream Media spår en ljus framtid för Frankrike och EU.

 3. Men det kanske kunde vara klädsamt att höra bloggförfattarens synpunkt på vilket alternativet till det franska systemet skulle vara, som bättre ger en riktig demokrati? Man har ju trots allt två rundor i presidentvalet. Det är fritt fram för alla att gå och rösta. Eller att låta bli.

  • Kritiken i artikeln avser främst parlamentsvalet där rösterna kan ha mycket olika vikt, beroende på vilken kandidat man röstar på. Man kan ha ett proportionellt valsystem som t.ex. i Sverige och de flesta länderna, där en röst har samma vikt oberoende på vem man röstar.

 4. Man kan antagligen tolka franska val så att de som bor i områden plågade av kriminalitet bedömer att alla kandidaterna är lika ointresserade av att ta tag i Frankrikes muslimska problem. Eftersom det inte ens får nämnas kan man heller inte ha någon debatt. Den som nämner det kallas rasist, och så är problemet borta. Eller inte.

 5. Jag ser inte demokratiska val som särskilt demokratiska, i vart fall inte med den påverkanskultur som finns idag. Demokratiska val i väst har blivit flockbeteende och den som kan styra flocken vinner valet. För att styra flocken fordras makt och inflytande överallt och just det har borgerligheten. Just därför blir den liberala demokratin så gott som oslagbar i alla lägen och det ska till väldigt stor samhällsförändring om det förhållandet ska rubbas. Nyckeln är media och de som har kontrollen där erhåller också kontrollen över folkopinionen. Människan är ett flockdjur och flocken söker alltid sin ledare. Den största ledaren idag kanske är Public Service?

 6. I år tycks opinionstyrarnas uppblåsta sommarevenemang Almedalen övergivits då den högerextrema oppositionen håller på att göra sitt intrång där. Om nu inte syltan passar så kan man pissa på den sen kan de göra vad de vill med den. Vem vet, syltan kanske smakar bättre på Järvafältet så vi försöker där istället :-)