Stop NATO i Norge varnar för Sveriges Värdlandsavtal


Här har publicerats flera artiklar om Nato och Värdlandsavtalet

Detta är ett pressmeddelande från organisationen ”Stop Nato” i Norge, om Sveriges beslut nyligen att underteckna ett värdlandsavtal med Nato.Sverige dumpar sin neutralitet genom Värdlandsavtal med Nato
NATO -Stop NATO
En sorglig dag för Sverige. En sorglig dag för de nordiska länderna. En sorglig dag för fred.

Den 25 maj offrade Sveriges riksdag den svenska neutralitetspolitiken genom att gå med i Nato värdlandetsavtal. Detta hände nästan utan någon offentlig debatt. Folkliga protester och 41 300 underskrifter har sopats undan av Riksdagen.
Avtalet gör Sverige till ett möjligt värdland för aggressiva Nato-övningar under fredstid. Dessutom kan den svenska regeringen låta Nato att invadera landet om en kris eller en konflikt skulle uppstå. Oundvikligen kommer Sverige att bli direkt involverat i uppbyggnaden av Nato:s beväpning och Nato:s aggressiva provokationer mot Ryssland. Storskaliga flottövningar i Östersjön kommer att ytterligare öka risken för konfrontation och krig.
Detta är inte bara en tragedi för Sverige utan ökar kapprustningen och krigsfaran i hela Europa. Det faktum att Sverige inte har ingått i militära allianser hittills har varit en stabiliserande faktor i hela norra Europa. Den svenska underkastelse för Nato kan innebära slutet för fred i Norden.
Att tvinga Sverige och Finland in i militäralliansen har varit ett mål för Nato och USA under en lång tid. Regeringarna i Danmark och Norge har varit hantlangare i detta smutsiga spel. Utnämningarna av Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg som generalsekreterarna har varit en del av en strategi för att tvinga och muta Sverige och Finland att gå med i alliansen.

”Stop Nato” i Norge känner sig tvungen att varna våra svenska bröder mot följderna av att bli en slags slav till Nato och USA. Om målet är säkerhet och fredlig samexistens i Norden, erbjuder Nato det motsatta. Nato har placerat Norge i frontlinjen för USA:s nukleära strategi och till en spioncentral i den arktiska regionen. I själva verket har Norge ingen egen säkerhetspolitik. Norska specialstyrkor sätts in i aggressiva militära operationer mot folk och stater som aldrig har hotat vårt land – som i Afghanistan, Libyen och nu i Syrien. Norska socialutgifter skärs tillbaka medan våra skattepengar spenderas på en ohämmad uppbyggnad av offensiva vapen, eftersom Nato kräver det.

Det bästa sättet svenska folket kan bidra till fred är att försvara sitt lands neutralitet och suveränitet i alla väder. Det bästa sättet för det norska folket att bidra till fred i norr är att dra Norge utanför kriget allians som heter Nato.”
En majoritet vill inte ha Värdlandsavtalet.
NATO - Aktionsgruppen Nej till NATO

Den 20 maj överlämnade 10 aktivister från Aktionsgruppen Nej till Nato resultatet av den namninsamling som bedrivits. UD fick motta 41 300 namnteckningar som samlats in runt om i landet. För representanter för UD redogjorde Staffan Ekbom om det intensiva arbete som Nej till Nato utfört. UD:s Kommunikationschef Anna Björkbom blev också informerad om den opinionsundersökning som SIFO utfört på uppdrag av Nej till Nato.

Opinionsundersökningen.


En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.
NATO - militärer
Fråga 1 Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet? . Svar: Endast 45 % känner till ”Värdlandsavtalet” som odemokratiskt nog skrevs på i slutet av valrörelsen, i september 2014.
Fråga 2 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen? Svaren finns i första stycket.
Fråga 3 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet? Svar: Här svarade 27 % Ja, och mer än dubbelt så många, 56 %, svarade Nej medan 16 % var tveksamma.

intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,

SIFO-undersökningen Remissvaret


12 svar till “Stop NATO i Norge varnar för Sveriges Värdlandsavtal”

 1. På vilket sätt hjälpte det Holland, Belgien, Norge och Danmark att de var neutrala under Andra Världskriget? Eftersom de alla fyra idag är medlemmar av NATO verkar det som de drog vissa slutsatser?

  • I dagens värld har vi en supermakt som varit med i många fler krig än någon annan stat, men över 10 miljoner dödade, och som genomfört eller stött många statskupper mot demokratiska stater. Dess brutala aktivitet har ökat under 2000-talet. Vill vi ha det så? Eller vill vi arbeta för avspänning och fred? Dess framgångar i psykologisk krigföring är ändå mycket större än de militära. USA lyckas på olika sätt desinformera och gradvis få statschefer runtom i världen att ställa upp på dess allt brutalare politik. Vi har dock Ryssland som detta millenium fört en mycket fredligare politik och som – i motsats till USA – är en huvudkraft i kampen mot terrorismen.
   För ett land som Sverige finns frågor som:
   Vilka värden ska man stöda i sin utrikespolitik? Den antidemokratiska? De som gång på gång bryter mot folkrätt och FN-stadga? Ska man utan elementär kritisk granskning föra vidare USA:s version som gång efter annan visat sig vara fel?
   Bortsett från Sveriges historik som alliansfri stat bör fasthållanden av demokrati, fredssträvande, folkrätt och FN-stadga hindra att man ingår allians med USA/NATO, som nu. Bra mycket säkrare är att odla och förbättra kontakterna med Ryssland. Då skulle:
   1) Risken för att bli föremål för krigsinsats från Ryssland vara mindre, om man nu tror att Ryssland startar krig;
   2) Risken för krigsinsats från USA vara mindre, eftersom USA då måste kalkylera med Sveriges samarbete även med Ryssland.
   * Detta förefaller mig vara elementärt.

   • Noterar att du inte klarar av att svara på min fråga. Neutraliteten spelade självklart ingen roll för dessa länder. Det som spelade roll var att de helt enkelt ”låg i vägen” för den dåvarande mest aggressiva militärmakten. På samma sätt som vi idag ligger i vägen för (eller omfattas av) rysk aggression gentemot Baltikum. Att vår neutralitet fungerat har ju till stor del berott på tur – vi levererade malm till Hitlers krigsmakt. Dessutom har ju neutraliteten inte varit obruten – under finska vinterkriget var vi ju inte neutrala utan enbart ”icke krigförande”. Vi hade ju t o m en svensk flygflottilj, F19, på finsk mark.
    Noterar också att de fredliga ryska trupperna nu mobiliserar vid armenisk-turkiska gränsen. http://www.usapoliticstoday.com/breaking-7000-russian-troops-deployed-to-turkish-border-armed-with-missiles/

    • Läget är annorlunda idag. Den i särklass mest aggressiva krigsmakten är USA/NATO. Läs dagens blogginlägg! Med 4-dubblade militärutgifter för Europa, statskuppsstöd i Ukraina och andra länder under senare år.
     Statskuppen i Ukraina är det i särklass med aggressiva i Europa på många år. Ryssland vars militärutgifter är högst 15 % av USA:s har alla skäl att känna sig hotat. Talet om kommande rysk aggressivitet i Baltikum är helt orealistisk psykologisk krigföring av USA som är mästare på sådant. Läs därom Guillous artikel i Aftonbladet i söndags!

     Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
     Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
     -Mossadeq i Iran 1953;
     -Arbenz i Guatemala 1954;
     -Lumbumba i Kongo 1960;
     -Sukarno i Indonesien 1965;
     -Allende i Chile 1973;
     -Sihanouk i Kambodja 1970;
     -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
     -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
     -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
     -Zelaya i Honduras 2009;
     -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
     -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
     -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
     -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

  • USA och Nato är ju närmast de ”nya” nazisterna! Och ja alla dessa länder har ”frivilligt” låtit sig invaderas av Nato som man numera inte kan bli av med!

   • Varför skulle de vilja bli av med NATO? De neutrala länderna lärde sig under Andra Världskriget läxan om vad det innebar att stå ensam och försvarslös. Danmark fick dessutom en extralektion efter kriget när det tog dem ett år att få Sovjet att avsluta sin ockupation av Bornholm. Sovjet var sugna på ett eget ”hangarfartyg” i Östersjön. http://www.aef.se/Omvarlden/Notiser/Bornholm.htm

     • ”…om de ansåg demokrati vara viktigt”. Helt obegriplig kommentar. Nato-besluten är ju fast förankrade i respektive länders parlament så varför skulle det vara odemokratiskt?

      • Frågan om NATO och demokrati diskuterades i ett blogginlägg 30/11 2014 av en gästskribent ”NATO är inge demokratisk gemenskap (http://jinge.se/mediekritik/nato-ar-ingen-demokratisk-gemenskap.htm). Organisationen domineras av USA, vars militärutgifter är lika stora eller större än övriga medlemmars tillsammans. Och USA har den helt dominerande kärnvapenkapaciteten.
       Hofman tog upp andra aspekter då han skriver ”Vad är de för fel på Finland och Sverige, Irland, Schweiz och Österrike? De är alla väl fungerande demokratier, men de har valt att stå utanför stormaktsblock och militärallianser. Vad är det som är så bra med polisstaten Turkiet, maffians Italien, korruptionens Rumänien, det halvfascistiska Ungern, blodshämndens Albanien? Dessa länder är alla medlemmar av Nato; Turkiet var en av grundarmedlemmarna, tillsammans med det då fascistiska Portugal.
       NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4

       De svenska Nato-förespråkarnas paradargument att Atlantpakten är en demokratiernas gemenskap håller med andra ord inte. Många av medlemsländerna har ett minst sagt solkigt record när det gäller mänskliga rättigheter, behandlingen av utsatta minoriteter, parlamentarisk praxis. Och den viktigaste makten i militäralliansen, Förenta staterna, har vid upprepade tillfällen efter kalla krigets slut – vi talar nu alltså inte om Vietnamkriget och liknande excesser – brutit mot FN-stadgan och internationell rätt.

       Nej, Nato är inte en demokratisk skapelse utan en rätt igenom geopolitisk företeelse! Under kalla kriget kunde dess mission ännu tolkas i defensiva termer; men efter 1991, då motståndaren föll på eget grepp, har dess funktion varit inte att hålla tillbaka ”kommunistisk expansion” utan att kapa åt sig territorium som en gång tillhörde ett välde vilket uppstått på ruinerna av Nazityskland och dess erövringar. Nato har varit – och är – offensivt, aggressivt, i långt större utsträckning än den makt som den idag definierar som sin fiende, det militärpolitiskt starkt försvagade Ryssland.
       NATo-demonstration III

    • Varför tror du att de länder som var allierade med nazisterna djupt fick ångra detta när kriget började gå dåligt för tyskarna! Och samma elände blir det för de nationer som är anslutna till Nato idag…de kommer att en dag (redan nu i vissa länder som Ungern) få ångra att deras ledare skrev på för Natoanslutning. Rumänien och Baltstaterna kommer ju att vara de första länder som blir ödelagda när Ryssland slår tillbaka mot den Nato-attack som planeras i Washington. Sen vad dagens Ryssland har att göra med det kommunistiska Sovjets försyndelser har jag svårt att begripa. Du förstår Thomas, Sovjets värsta ledare som Stalin kom ju från Georgien där han för övrigt fortfarande hyllas. En annan skojare Chrustjov var från Ukraina och han ”gav” helt sonika bort Krim till Ukraina utan att fråga någon på Krim om detta…Ungefär lika totalitärt beteende som dagens USA (en rövarstat) för övrigt som tror att de står över alla lagar och konventioner.