NATO är ingen demokratisk gemenskap
Med benäget tillstånd av skribenten Sven Hofman publiceras detta inlägg som publicerats i ”Kulturen” Sven Hofman har här tidigare publicera ett inlägg om demokratisk nationalism, inlägget ”Fascister bär inte knätofs” i april 2013, ”Tillståndet i vår närmaste omgivning” i maj 2013 ”Gränslöst okunnigt – om ledare, historia och krig” i juli, som inspirerades av en ledarartikel i Svenska Dagbladet. I september förra året kom ett blogginlägg med anledning av att Karl XVI Gustaf då varit Sveriges monark och statschef i 40 år. ”Demokratins vägröjare – lärdomar från Första Världskriget” kom 6 januari samt ”Första Världskriget och 100 år senare”, 2 mars, ”Vad den ena får, får inte den andra – en Rysslandskommentar” kom 30/7 och dagen efter en replik om nationalism till en kommentator. Senast kom ”Dags för akademisk protest” 1 november.

Denna gång diskuterar Hofman den mycket viktiga och aktuella frågan om NATO och demokrati.

Artikeln.
Vad är de för fel på Finland och Sverige, Irland, Schweiz och Österrike? De är alla väl fungerande demokratier, men de har valt att stå utanför stormaktsblock och militärallianser. Vad är det som är så bra med polisstaten Turkiet, maffians Italien, korruptionens Rumänien, det halvfascistiska Ungern, blodshämndens Albanien? Dessa länder är alla medlemmar av Nato; Turkiet var en av grundarmedlemmarna, tillsammans med det då fascistiska Portugal.
NATO bevara_alliansfriheten_omsl_4

De svenska Nato-förespråkarnas paradargument att Atlantpakten är en demokratiernas gemenskap håller med andra ord inte. Många av medlemsländerna har ett minst sagt solkigt record när det gäller mänskliga rättigheter, behandlingen av utsatta minoriteter, parlamentarisk praxis. Och den viktigaste makten i militäralliansen, Förenta staterna, har vid upprepade tillfällen efter kalla krigets slut – vi talar nu alltså inte om Vietnamkriget och liknande excesser – brutit mot FN-stadgan och internationell rätt.

Nej, Nato är inte en demokratisk skapelse utan en rätt igenom geopolitisk företeelse! Under kalla kriget kunde dess mission ännu tolkas i defensiva termer; men efter 1991, då motståndaren föll på eget grepp, har dess funktion varit inte att hålla tillbaka ”kommunistisk expansion” utan att kapa åt sig territorium som en gång tillhörde ett välde vilket uppstått på ruinerna av Nazityskland och dess erövringar. Nato har varit – och är – offensivt, aggressivt, i långt större utsträckning än den makt som den idag definierar som sin fiende, det militärpolitiskt starkt försvagade Ryssland.
NATo-demonstration III

Det finns mycket liten anledning för de demokratiska, alliansfria staterna att ansluta sig till det korståg mot Moskva som nu förbereds. Putins Ryssland är, liksom på sin tid sultanatet i Konstantinopel, ingen förebildlig statsbildning. Men sedan det förlorat sin världshistoriska roll som ledare för ett ideologiskt sammanfogat maktblock, utgör det inget hot annat än i förhållande till sina egna medborgare. Sådana regimer finns det alltför många av på jordklotet för närvarande. Och makthavarna i Kiev är därvidlag knappast mindre vederstyggliga än de i Moskva. Om Ukraina bleve Nato-medlem, vilket förhoppningsvis kommer att förhindras genom tyskt eller annat ingripande, skulle alliansens demokratiska legitimitet försvagas ytterligare.

Även i den svenska demokratin och rättsstaten finns det allvarliga brister. Dessa kan undanröjas endast genom interna beslutsprocesser, inte genom anslutning till en ihålig ”demokratiernas gemenskap”. I själva verket synes det vara så att Nato-förespråkarna – inom militär, politik, media – är beredda att offra en hel del av den demokratiska andan och anständigheten för att smygvägen, steg för steg, föra landet in i ett stormaktsberoende som en majoritet av den svenska befolkningen städse har motsatt sig. Kommer en Nato-anslutning till stånd, kan man vara viss om att den har trampat många av folkstyrets principer på tårna.
RyssKrig-768954
Alliansfrihetens värnare måste därför vara vaksamma. De kan inte lita på att Nato-kramarna kommer att iaktta demokratiskt-parlamentariska procedurer framöver. Försöket att undandra det så kallade värdlandsavtalet med Nato, som dock säkrar Sveriges nationella suveränitet under en väl tilltagen generositet gentemot eventuella gäster, riksdagsbehandling var klart uppseendeväckande, och den nya regeringen har på denna punkt visat sig rakryggad. Men den står inför ett också internt tryck att ta ett nästa, ”logiskt” steg och ”äntligen” ansöka om svenskt medlemskap i Nato. Inom socialdemokratin pågår sådan lobbying tämligen ohöljt i detta nu.

Det finns föga anledning att späda på den propagandan genom att stödja krav på folkomröstning om Nato-medlemskap. Endast den som vill förändra status quo skulle dra nytta av en kampanj som rör svensk Nato-anslutning – ja eller nej. Varken i Finland, Irland eller Österrike står ett referendum för dörren. Uppgiften är istället att möta Nato-propagandan med motupplysning. Den uppgiften är enkel. Alla militärallianser befordrar krig. Den som ställer sig utanför har störst möjligheter att undgå krig.


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

DN 30/11 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch


6 svar till “NATO är ingen demokratisk gemenskap”

 1. Både de Rödgröna och Alliansen vill ju att Sverige ska gå med i NATO. SD är emot ett medlemskap och önskar återinföra värnplikten. Jag håller på det senare alternativet.

 2. ”Eliten i Sverige är mer lojal mot Nato, USA och EU än mot sitt folk.”

  http://blog.transnational.org/2014/05/tff-pressinfo-sverige-inte-langre-aktor-for-en-battre-varld/

  ”The militarily aggressive stance that Washington has taken toward Russia and China is indicative of the extreme self-assuredness that usually ends in war. Washington is told that US technological prowess can prevent or intercept the launch of Russian and Chinese missiles, thus elevating a US pre-emptive attack to slam-dunk status.”

  http://www.paulcraigroberts.org/2013/12/14/washington-drives-world-toward-war-paul-craig-roberts/

 3. Blotta placeringen av Natobaserna på bilden visar vad som kommer att förstöras mest på västsidan. Anglosaxarna har vanan inne att förstöra kontinentaleuropa och låtsas stå för frihet.
  Det är lätt att instämma i Natokritiken men det vore bra om ni lägger fram ett tydligt alternativ: hur ska försvaret se ut i stället: ska vi hålla oss utanför och ha ett svagt försvar? Med en seriös satsning och alliansfrihet ges möjligheter till både ekonomisk och akademisk utveckling: det kan vara en möjlighet att bryta den dystra trenden med utkonkurrerade företag och uteblivet entreprenörskap. Den problemlösning som uppkommer när man måste klara sig själv kan klokt utnyttjad generera kärnor till produktion av civila säljbara nyttigheter. Det måste inte kallas spinoff utan det kan göras till en redan från början inbyggd avsikt.
  Är vi med Usa blir vi osjälvständiga och svaga. Måste vi klara oss själva skärper vi oss.

  Jag saknar från er med deklarerad vänsterprofil resonemang om hur ideerna kommer fram och genererar materiellt välstånd.
  Det Lars Bern tar upp om de försvunna företagen är nog bra om vänsterfolk tar till sig.
  Han anser att Ws dominerande ställning varit skadlig särskilt efter 1980-82, och politiskt korrekta individer som Gyllenhammar samt S som missgynnat småföretagen.
  Jämförelse med Tyskland är på sin plats.
  Jag tar upp dessa ting därför att det kan ge argument utöver det direkta försvarsanknutna eftersom försvaret vanligtvis ses mest som en belastning på ekonomin.

 4. ”Oro i vårt närområde förstärker skälen för Sverige att skyndsamt gå med i Nato, bör ske tillsammans med Finland”, skrev Persson.(M- partisekreteraren)
  http://www.dn.se/nyheter/politik/m-tweet-om-skyndsam-nato-anslutning/

  Men Finlands president Sauli Niinistö har en annan uppfattning, ”att NATO-medlemskap i nuläget skulle det rubba relationerna till Ryssland och påminde om nyttan av ha goda relationer till grannlandet. Under finska public service-bolaget Yles frågestund på lördagen lade presidenten fram flera hörnstenar för den finska säkerhetspolitiken: Ett övertygande försvar, internationell verksamhet samt Rysslandsrelationerna.”
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/4148969.svd

 5. Vad är det som är så bra med det…..halvfascistiska Ungern..Fick du den uppgiften av den liberala västmedien, eller av den ungerska oppositionen, eller har du gjort egna studier?
  Mvh,
  Josef

 6. En intressant kommentar av Tysklands utrikesminister, Frank-Walter Steinmeier, vid NATO-mötet, att man behöver försäkra sig om rapporterna är sanna eller inte:

  ”Jag tror att vi är skyldiga att … se till att en konflikt inte förlorar kontrollen och leder till en militär upptrappning. Vi behöver vissa kanaler för att kontrollera om vissa rapporter är sanna eller inte, ’sade han till reportrar vid ett möte med Natos utrikesministrar.”

  En diplomats förslag om att använda det befintliga Nato-Rysslandsrådet som en mekanism för att undvika upptrappning, backades upp av bl.a. Frankrike, Tyskland och Italien.

  http://www.blacklistednews.com/Germany_seeks_mechanism_with_Russia_to_avoid_escalation/39635/0/38/38/Y/M.html