Stöd Julian Assange! Manifestation fredag kl 15 i Stockholm


Vill fästa uppmärksamhet på en stödmanifestation för Julian Assange som med kort varsel anordnas fredag 3/8 kl 15 utanför Ecuadors ambassad på Västra Trädgårdsgatan 11 i Stockholm. Facebooks-annons

Bakgrund:
Julian Assange, portalfigur i Wikileaks kommer med största sannolikhet att avvisas från Ecuadors ambassad i London, där han suttit i drygt 6 år efter det att asyl beviljats liksom medborgarskap i Ecuador. Den nye presidenten Moreno har sedan 3 månader utestängt honom från kontakt med omvärlden. Ambassaden bevakas dygnet runt av polis, som med stor sannolikhet kommer att omhänderta honom. Därefter kommer han med stor sannolikhet att utvisas till USA där ett åtal är förberett sedan länge. Detta är bara ett av flera beslut under senare år i riktning mot minskad yttrandefrihet.

Det finns upprop som protesterar mot detta, bland annat ett ”Öppet brev till President Trump”.
Assange med FN-utredningen
Detta kommer att högt läsas ut utanför Ecuadors ambassad av en medlem i styrelsen i Stockholmsavdelningen för Folket i Bild Kulturfront, som har försvar av yttrandefrihet som en av sina paroller. Som ordförande i Stockholmsavdelningen har jag tillsammans med främst styrelsemedlemmen Eva Jonsson tagit initiativ till detta. Olika organisationer har nyligen inbjudits att ställa sig bakom denna protest.
Då detta skrivs har nio föreningar hunnit ställa sig bakom manifestationen:
– Folket i Bild Kulturfront
– FIB-juristerna
– Charta2008
– Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) – –
– Cambio Foro Bolivia-suecia (Forum Bolivia-Sverige)
– Iraksolidaritet
– Jemensolidaritet
– Syriensolidaritet
– Svensk-kubanska föreningen.
Uppropet.
Vi närvarande här samt följande föreningar kräver att Ecuador inte utelämnar Julian Assange, portalfigur i Wikileaks, och tillåter honom att som tidigare kunna kommunicera med omgivningen.
Vi ställer oss också bakom följande internationella upprop och öppna brev till president Trump till stöd för Julian Assange:

Donald Trump IV
Bäste herr President,
Vi är journalister, aktivister och medborgare i USA och resten av världen som värnar om pressfriheten. Vi skriver till Er med anledning av det senaste hotet att åtala Wikileaks för dess journalistiska arbete. Vi ber Er att omgående stänga ned den pågående Grand Jury utredningen mot Wikileaks och att lägga ned alla Justitiedepartementets planerade åtal mot Julian Assange och övriga Wikileaksmedarbetare.

Hotet mot Wikileaks är en eskalering av ett långt gånget utnötningskrig mot USA:s stora dygd- yttrandefriheten. Obama-administrationen åtalade fler visselblåsare än alla föregående presidenter sammanlagt och öppnade en prejudicerande Grand Jury utredning mot Wikileaks. Det verkar nu som om USA förbereder nästa steg- nämligen att åtala utgivare som erbjuder yttrandefriheten dess ”valuta” för att parafrasera Thomas Jefferson. Det har rapporterats att åtalen som förbereds mot Wikileaks medarbetare omfattar sammansvärjning, stöld av statlig egendom och spioneri, och att justitiedepartementet ser det som en prioritet att åtala Wikileaks redaktör Julian Assange.
Ett hot mot Wikileaks arbete, vilket är att publicera uppgifter med stöd av den amerikanska grundlagen, är ett hot mot all fri press. Om justitiedepartementet kan fälla en utgivare för dess journalistiska arbete, då kan all fri press kriminaliseras.
Vi uppmanar Er att i egenskap av USA:s president stänga ned Grand Jury utredningen av Wikileaks och att lägga ned alla planerade åtal mot Wikileaks medarbetare. En fri och stark press gav Er den plattform på vilken Ni kunde kandidera till president. För att försvara en verkligen fri press krävs en frihet från rädsla och beroende liksom stöd från journalister och medborgare världen om, för hotet mot Wikileaks som även innefattar alla journalister och utgivare är ett steg in i mörkret.

Särskilt yttrande:
Organisationen Swedish Doctors for Human Rights SWEDHR gör ett tillägg i ett särskilt yttrande. SWEDHR takes pride in participating in the demonstration in support of Julian Assange which takes place outside the embassy of Ecuador in Stockholm. Our organisation has been active from the start in fighting against the indiscrminate arrest of Julian Assange, and against the constant threats od his extradition to the U.S.We request to the Swedish government to grant political asylum to JR. We also call to the organisations participating in this event, to join dforces under an organisation for world peace.

yttrandefrihet-2
Open Letter to President Trump:
Dear President Trump,
We are journalists, activists and citizens from the United States and around the world who care about press freedom and are writing to you in response to the latest threat of prosecution against WikiLeaks for its journalistic work. We ask you to immediately close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges against Julian Assange and other Wikileaks staff members which the Department of Justice is planning.
This threat to WikiLeaks escalates a long-running war of attrition against the great virtue of the United States — free speech. The Obama Administration prosecuted more whistleblowers than all presidents combined and opened a Grand Jury investigation into WikiLeaks that had no precedent. It now appears the US is preparing to take the next step — prosecuting publishers who provide the ”currency” of free speech, to paraphrase Thomas Jefferson. It is reported that charges, including conspiracy, theft of government property and violating the Espionage Act are being considered against members of WikiLeaks, and that charging WikiLeaks Editor, Julian Assange, is now a priority of the Department of Justice.
A threat to WikiLeaks’ work — which is publishing information protected under the First Amendment — is a threat to all free journalism. If the DOJ is able to convict a publisher for its journalistic work, all free journalism can be criminalised.
We call on you as President of the United States to close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges planned against any member of WikiLeaks. It was a free and robust press that provided you with a platform on which to run for president. Defending a truly free press requires freedom from fear and favour and the support of journalists and citizens everywhere; for the kind of threat now facing WikiLeaks — and all publishers and journalists — is a step into the darkness.
i , , , , ,, , , , , , , ,


28 svar till “Stöd Julian Assange! Manifestation fredag kl 15 i Stockholm”

 1. Jag förstår inte varför du bryr dig, Anders. Assange är borgerlig och representerar kapitalismen. Och det är kapitalismen som äger medierna. Allt som de har skrivit, skriver och i framtiden kommer att skriva eller inte skriva har ett syfte att tala väl om kapitalet, och inte tala om arbetarklassen.
  Du går endast dom borgerligt konservativa till mötes när du framför deras mål. Man kan jämföra den kampen med liberalernas kamp för den svensk/kinesiska författaren som sitter fängslad i Kina. Båda symboliserar bristande yttrandefrihet och censur.
  Man kan bekämpa censuren och vara för yttrandefrihet även om man inte tar ställning för någon av dom borgerliga nyliberala rörelsernas frontfigurer.

  Gui Minhai är motsvarigheten till Assange. Båda är frontfigurer för yttrandefrihet och mot censur. Men de stöds av två olika fraktioner inom borgerligheten. Varför ska vi ta ställning för någon av dom – när dom båda är för kapitalismens form av yttrandefrihet?
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6px9G/gui-minhai-gripen-av-kinesisk-polis-igen

  • Assange och Wikileaks har gjort stora insatser i avslöjandet av imperialismen och även den borgerliga demokratin. Han representerar inte kapitalismen. Hur kan du ta så fel!!! Därför avskys han så av imperialismens ledande företrädare, USA-eliten. Yttrandefrihet är viktigt.

   Vad har Gui Minhai gjort för att avslöja imperialismen och bristerna i den borgerliga demokratin?

   • Varken Assange eller Minhai är socialister.
    Assange:
    ”I have mixed attitudes towards capitalism, but I love market.”
    http://reason.com/blog/2010/11/30/assange-im-influenced-by-ameri
    Imperialism är kapitalismens högsta stadium – och tycker du verkligen att Assange är socialistisk när han säger att han älskar marknaden, d v s kapitalismen?
    Assange är antiglobalist men han är inte antiimperialist. Precis som vad Lars Bern är, men Assange är något mera nyliberalistiskt i sitt tänkande än vad Bern är.
    Jag tror inte att du kan skilja mellan globalism och imperialism, Anders. Antiglobalism tar upp en vag kritisk analys av den globala kapitalistiska ekonomin, de är inte emot kapitalism. Antiimperialism tar upp den marxistiska-leninistiska kritiska analysen av monopolkapitalismen i den borgerliga och småborgerliga formen., inklusive den inhemska imperialismen. Antiimperialister är emot kapitalism.

    Jag vet inte vad Minhai gjort för att avslöja den kinesiska imperialismen och bristerna i den kinesiska borgerliga ’demokratin’. Jag tog bara upp han för att han är motsvarigheten till liberalernas (och globalisternas) frontfigur, allt medan Assange är nyliberalernas antiglobalisternas frontfigur.
    Men jag fattar inte att varör Assange har blivit en frontfigur även för socialister – när han inte ens är socialist!

    Ja, yttrandefrihet är viktigt, Anders. Även här på Jinge.

    • Liksom i andra frågor förstår du inte tillräckligt att man inte behöver vara socialist av något slag värdefulla insatser för yttrandefrihet eller i världspolitik, insatser som kan ges stöd.

     • Jamen då kan ni ju även stödja Minhai, eller hur? Han är inte heller socialist men han har gjort ’värdefulla insatser för yttrandefriheten eller i världspolitiken’, precis som Assange. Men det är klart – det är en viss skillnad. Assange är fiende till USA-imperialismen medan Minhai är det motsatta.
      Men likväl – Minhai har gjort värdefulla insatser för yttrandefriheten, precis som Assange!

      Jag tror inte att du kämpar för yttrandefrihet och mot censur, Anders. Jag börjar misstänka att du enbart är emot ’USA-imperialismen’.

    • Förföljelsen av Assange underlättas av sådan här falsk vänster som Kerstin Stigsson (att hon ser ut att vara vad som finns kvar av det en gång så proletära APK är bara så ledsamt). Hennes ihopblandad av korten(Assange/Minhai) blir ett stöd för CIA förföljelse av Assange. En en gång försvar av grundläggande demokratiska rättigheter är livsviktigt tar man Assange kan man sedan gå vidare och ta andra kritiska journalister.

     • Jaså, jag är en alltså en ’falsk vänster’ därför att jag inte stödjer Assange? Jag varken stöder eller är emot honom. För mig representerar han samma borgerliga media press som bestämmer vad som ska finnas i nyhetsrapporteringen – och det är inte arbetarklassfrågor och frågor som berör dom fattiga. Och som en vänster ska betrakta kritisk till.
      Jag får alltså inte vara kritisk till dom som socialister som stödjer Assange för då blir jag anklagad för både det ena och det andra utan ni bemöter mig med fakta. Är detta din sorts yttrandefrihet, Torgny? Så i stället för att anklaga mig kan du ge mig fakta och förklaringar till varför jag ska stödja en borgerlig kapitalist som äger media och som inte bryr sig om att ens skriva om arbetarklassens frågor.
      Här är två kamrater som vi istället för Assange borde stödja:
      http://www.idcommunism.com/2017/07/kke-solidarity-with-communists-in-russia.html
      Men Anders Romelsjö har inte yttrat ett ord till solidaritet till våra socialistiska kamrater i Ryssland! I stället stöder han och du, Torgny, den borgerliga Assange – och detta anser jag vara en falsk vänster som inte kan se skillnad på borgare och arbetarklass!

      Och till er som stödjer Minhai – varför stödjer ni inte Assange också? Båda bekämpar censuren och är för yttrandefrihet …

      Och Torgny, om jag hade uteslutet mitt ’medlem i Sveriges Kommunistiska Parti’ hade du då anklagat mig för att vara en falsk vänster? Det är mest sannolikt att vi har delade meningar om Assange i SKP – som i övriga frågor. Det finns de som är för Assange och de som är emot. Vi har högt i tak när det gäller åsikter och diskussioner – och detta bevisar att vi inte är ett sekteristiskt parti. Och inte som andra s k socialistiska partier …

      • Vill du att locket är på ?
       Vad vill du ha sagt Kerstin. Om du efter noggrant övervägande kommit fram till att J.Assange inte är något att bry sig om, vad har du då kvar i kunskapens kärl ? Du måste ha slängt merparten på soptippen vid det laget långt tidigare, så vad finns kvar att lyssna på som håller en högre informationsstatus. Jag vill veta var du vänder dig.
       I princip alla som har något att tillföra i debatten har också en positiv uppfattning om J. Assange och Wiki-Leaks som en källa till kunskap och information, det inbegriper också ett mod och en uthållighet som få besitter i dag.
       Hela den rådande situationen är ju en sinnebild av hur världen mår just nu.

 2. Assange är en våldtäktsman.
  Det väger tydligen inte tungt hos de antidemokratiska föreningar som står bakom uppropet.

  • Assange är ingen våldtäktsman men en försvarare av yttrandefrihet, spridande av viktig information vilket kan stärka demokratin.
   Det väger tydligen inte tungt hos de antidemokratiska strävanden som vill tysta honom.

   • Jo det är han. Konstigt att du försvarar honom som försvarare av yttrandefrihet och demokrati. Du är ju kommunist och villinföra ett ekonomiskt-politiskt system somär oförenligt med yttrandefrihet, andra mänskliga rättigheter och demokrati.

    Det har du visat genom ditt försvar av Sovjetunionen, Kuba, Kina och Nordkorea m.fl. socialistiska diktaturer.

    • Jag försvarar yttrandefrihet och vill ha en värld med utvidgad demokrati, som även omfattar det viktiga(ste) ekonomiska livet. Assange, (anhängare av kapitalismen) har gjort viktiga insatser för att sprida viktig information runtom i världen. Detta stärker demokratin. Upplysta medborgare är viktigt. I detta fall går Ecuador, och av allt att döma Storbritannien och USA mot yttrandefrihet. För USA:s del är det konsistent med den övervakning av varje medborgare som sker via NSA.

 3. Hahaha!

  Det verkar som om det är Markus Limmergård som ska läsa upp ”uttalandet”.

 4. Kerstin Stigsson du borde skämmas komma med sådana beskyllningar.

  Publiceringen av WikiLeaks och Julian Assange av läckt amerikanska militären, diplomatiska och intelligensfiler är inte ett brott. Det är kritisk och oberoende journalistik som har exponerat imperialistiska krigsförbrytelser, företagsmissbruk och antidemokratiska intriger.

  WikiLeaks har gett en stor tjänst till den amerikanska och internationella arbetarklassen. Medieorganisationen har sedan starten 2006 bidragit till att utbilda och varna miljontals arbetare och ungdomar om de verkliga relationerna inom det kapitalistiska samhället i USA och runt om i världen.

  Vendetta mot Assange är ett akut uttryck för det bredare angreppet på alla arbetarklassens demokratiska rättigheter. Eftersom den fördömer befolkningens massa till fattigdom och social elände, och som det konspirerar för att dra förödande krig mot sina ekonomiska och strategiska rivaler i Ryssland, Kina och på andra håll, flyttar den amerikanska härskande klassen mot diktatoriska former av regel. Ett medvetet försök pågår för att undertrycka opposition, bland annat genom att censurera och tysta alternativa informationskällor som WikiLeaks

  • Nej, det är inte ett brott. Det säger jag inte heller. Men är Assange en socialist? Har han stött de amerikanska arbetarna i någon fråga? Vad anser han om strejker? Vad anser han om fackföreningar? Vad anser han om kommunism? Vad anser han om ägandet av medierna? Ska medierna vara i folkets eller i kapitalets tjänst? Och så vidare … Jag har efter att ha googlat inte ens fått svar på dessa viktiga frågorna. Och jag kan inte stödja en person som endast har uttalat sig antiglobalistiskt och mot ’USA-imperialismen’, och inte i andra frågor som står arbetarklassen nära. Han har inte ens uttalat sig om Rysslands eller Kinas imperialism – eller globalism.
   Han är inte ens en marxist!
   Försöker han och WikiLeaks hindra den borgerliga vendettan och den massiva propagandan mot strejkrätten och höjd pensionsåldern som går som en farsot över hela Europa och Ryssland? Nej, inte vad jag kan se. I så fall får du presentera källorna till detta.
   Men ändå stödjer socialister honom.
   Men så gör även Sverigedemokrater genom Samtiden och tidningen Nya Tider, och t o m de konservativa i USA.

   Som socialister och kommunister är vi för yttrandefrihet och mot censur överallt.

   • Kerstin Stigsson skriver:
    ”Men är Assange en socialist? Har han stött de amerikanska arbetarna i någon fråga? Vad anser han om strejker? Vad anser han om fackföreningar? Vad anser han om kommunism? Vad anser han om ägandet av medierna? Ska medierna vara i folkets eller i kapitalets tjänst? Och så vidare … Jag har efter att ha googlat inte ens fått svar på dessa viktiga frågorna. Och jag kan inte stödja en person som endast har uttalat sig antiglobalistiskt och mot ‘USA-imperialismen’, och inte i andra frågor som står arbetarklassen nära. Han har inte ens uttalat sig om Rysslands eller Kinas imperialism – eller globalism.
    Han är inte ens en marxist!”

    Det blir inte många som klarar ditt nålsöga, lite kul (eller) sorgligt att det finns fortfarande ”ädelmarxister” som inte vill blanda sig med annat folk än de själva i sin sekterism.
    Du kan inte eller förstå nyttan av att exempelvis borgerlig journalist som Daniel Ellsberg’s Pentagon Papers som fick opionen att vända i USA krig i Vietnamkriget enligt din logic.

    • Så … om igen blir jag – och SKP – anklagad för sekterism när jag och SKP inte håller med i frågor som berör allehanda frågor. Du, Torgny och Anders Romelsjö, skulle allt bra vilja ha en enad enhetsfront som inte är kritisk till något.
     Det är mest sannolikt att vi inom SKP har delade meningar om Assange – som i andra frågor. Det finns de i SKP som är för Assange och de som är emot – och detta kallas för yttrandefrihet och demokrati inom ett parti. Vi har högt i tak när det gäller åsikter och diskussioner – och detta bevisar att vi inte är ett sekteristiskt parti.

     Jag har refererat och länkat till andra artiklar skrivna av borgare, vilket jag även har gjort här idag. Så även borgerliga journalister gör nytta. Men att stödja en enskild borgare i trätan med andra borgare – det gör jag inte. Inte om dom inte stödjer arbetarklassen eller andra folk i förtryck, vilket Ellsberg gjorde i Vietnam – ordagrant. Men Assange stöder inte arbetarklassen eller folket i världen. Assange har t ex inte uttryckt sig vara emot imperialismen, eller andra krig än de USA har blandat sig i.

     Om du, Torgny, är så mån om att inte vara sekteristisk och kan stödja alla som vill ha yttrandefrihet och är emot censur – så varför stödjer du inte Minhai såväl som Assange? Minhai är också borgerlig men han är ingen journalist utan författare.

   • När en ”vänster” inte har annat för sig.
    Vi kan ju också fråga oss varför ingen renlärig ”marxist” har nått det stora genomslag som J.A. och Wiki Leaks lyckats med. Dess betydelse talar för sig själv – Wiki Leaks pekar på det som sker under den välpolerade mediala ytan, och det sker delvis från en journalistisk ”neutral” och så objektiv nivå det bara går. En rensad, ansad rågång som gör organisationen svår för olika maktsfärer att döma för fulspel eller partiskhet. Grunden är att visa på vad som sker via ett tillgängligt faktaunderlag, som ofta kontrasterar kraftigt mot den medialt förmedlade bild som delges publikum – m.a.o finns där en potential att höja medvetenheten och det kritiska tänket och att stå på två ben.
    Att anklaga J.A. för det ena och andra blir rent sagt löjeväckande med tanke på den katastrofala obalans och ensidiga maktutövning vi påverkas av varje vaken minut i våra liv. Om man inte lägger sin energi på annat än att kasta skit på WikiLeaks och J. Assange då har man inte sett klart och missar just det unikum och den ”tumme i ögat” det är hos makthavare världen över. Det påvisar också tydligt nog hur ”utsatt” Sverige som nation är på flera plan, våra maktstrukturer är inte alltid vad de borde vara.
    Ingen kan begära det ’gudarna’ inte klarar.

 5. Folk sover dåligt i värmen och i sin irritation säger de saker som de senare ångrar. Eller som det hette på trettiotalet: först kom de efter kommunisterna men jag var inte kommunist och brydde mig inte. Därefter…

  Iranierna är också bara kapitalister, eller hur. Läs militärstrategen The Sakers senaste artikel på unz.com om USA:s planer på att bomba Iran tillbaka i historien. Detaljerad och verkligen skakande läsning. Ett veritabelt helvete över Mellanöstern. Och här har krigspartiet ett övertag. De avskyr Trump, men om de kan locka honom till krig mot Iran blir de av med två fiender på samma gång, den stora i Mellanöstern och den lilla i Vita huset.

 6. Julian Assange är en extrem marknadsliberal som vågade utmana makten med läckta dokument om maktens sanna natur. Det finns naturligtvis inget demokratiskt med jakten på Assange. Den visar enbart var den verkliga makten fortfarande ligger, d.v.s. hos det extremt marknadsliberala monopolkapitalets bankirer och mediemoguler, samt deras sanna repressiva natur.

  Blir vänstersossen i Labour, Jeremy Corbyn, ledare över Storbritannien blir Assange förmodligen en fri man med ett skyddsprogram. Corbyn stödjer nämligen inte utlämningen av journalister som Assange eller medverkan i krigsorganisationer som spelat ut sin roll.

  Assange är något så motsägelsefullt som en extrem marknadsliberal som sitter inlåst p.g.a. konsekvenserna av den extrema marknadsliberalismen, d.v.s. monopolkapitalism och imperialism. Likväl kan han inte ge upp sitt stöd för denna korrupta struktur som gör allt för att skrämma journalister för att dölja sin korrupta struktur.

  …men vänsterkrafter gör nog ändå rätt som stödjer honom och samtidigt upplyser människorna om den verkliga orsaken till hans elände.

  Jag arbetar nu helt ideellt utan inkomst, men kör någon från Växjö och erbjuder sovplats i Stockholm gratis så demonstrerar jag gärna för Assanges frihet där, men det blir i så fall under en klargörande paroll om den verkliga orsaken till hans fängslande, d.v.s. den extrema marknadsliberalismen, d.v.s. det som hotar ekologisk hållbarhet, solidaritet människor emellan, vänsternationell självständighet samt en vetenskapligt grundad opinionsbildning och folklig demokrati. (Kontakta mig via Telegram-appen i så fall @Matin_vet).

 7. Detta är en av mig, Anders Romelsjö, förkortad kommentar. Hela kommentaren sänds till den kritiserade Kerstin Stigsson.

  ”Till Torgny Instämmer helt i vad du skrivit. Kerstin Stigsson är oförskämd och publicerar många okunniga kommentarer om det ena och det andra. Anders Romelsjö får ständigt stå i skottgluggen för allt möjligt och lyckas ändå hålla huvudet kallt och svara hövligt, korthugget och riktigt.

  Kerstin tycks inte förstå marxismen-leninismens essens t.ex. frågan om motsättningar. Det mesta Anders skriver eller publicerar anser Kerstin vara fel eller ha invändningar emot. Vari finns den marxistiska skolningen?

  Minns senare tids artiklar om t.ex. fascism, KP (f.d. KPMLr), flyktingskap och migration, identitetspolitik m.m.
  Jag är oerhört tacksam gentemot Anders som lägger ned så mycket tid och kraft på att skapa en sådan fantastisk blogg. Det finns väldigt mycket att fundera ikring och reflektera över.

  Tack Anders!

  • Jag har uppmanat Kerstin Stigsson att följa Kommentatorsreglerna och ska själv mera noga bevaka detta för alla.