Frihet åt Julian Assange! Libertad a Julian Assange!


Denna video av Internationella Kommittén för fred, rättvisa och folkens värdighet, Stockholmsavdelningen är från den första manifestationen till stöd för Julian Assange utanför Ecuadors ambassad i Stockholm, 3 augusti 2018 Manifestationen beskrivs HÄR Deltagandet var inte så stort vid denna snabbt organiserade manifestation, men man beslöt om en ny manifestation nu på fredag kl 15. Det är viktigt att sprida information om detta. Svenska media har tyvärr knappast uppmärksammat Julian Assanges prekära situation visar en sökning på internet, medan enstaka artiklar finns i internationella media.

Rapport av Eva Jonsson från Folket i Bild Kulturfront, vilken läste upp uttalandet (se nedan).
Ett 40-tal personer samlades vid 15-tidenutanför Ecuadors ambassad i Stockholm i fredags, 3/8.
Detta för att protestera mot utlämnandet av Assange från Ecuadors ambassad i London. Han fick asyl och senare Ecuadorianskt medborgarskap eftersom det i Sverige fanns ett åtal mot honom, och han fruktade att bli utlämnad vidare till USA. Och det är det som troligtvis kommer att ske nu.
Demonstranterna ropade slagord, Xavier Castro från Ecuador sjöng och spelade gitarr och. Eva Jonsson läste upp ett internationellt uttalande där man protesterade mot att yttrandefriheten hotas i och med att Assange kommer att straffas. Detta uttalande lämnades över till en av de anställda på ambassaden. En ung kvinna från ambassaden kom ned på gatan. Ambassaden ringde efter polis och två vänliga polismän kom och förklarade att de kunde upplösa folksamlingar på mer än tio personer. Inget polistillstånd hade sökts av tidsskäl. Nästa fredag kl t15 ska vi samlas igen och alla fredagar framöver. Polistillstånd söks på morgonen 6/8.

Nio föreningar hade hunnit ställa sig bakom den på kort tid arrangerade manifestationen:
– Folket i Bild Kulturfront, Stockholm. Initiativtagare.
– FIB-juristerna
– Charta2008
– Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) – Cambio Foro Bolivia-suecia (Forum Bolivia-Sverige)
– Iraksolidaritet
– Jemensolidaritet
– Syriensolidaritet
– Svensk-kubanska föreningen.

* Inga politiska partier inbjöds till manifestationen denna gång.

Uttalandet som läste upp av Eva Jonsson i Folket i Bild Kulturfront, Stockholm.
Vi närvarande här samt följande föreningar kräver att Ecuador inte utelämnar Julian Assange, portalfigur i Wikileaks, och tillåter honom att som tidigare kunna kommunicera med omgivningen.
Vi ställer oss också bakom följande internationella upprop och öppna brev till president Trump till stöd för Julian Assange:

Donald Trump IV
Bäste herr President,
Vi är journalister, aktivister och medborgare i USA och resten av världen som värnar om pressfriheten. Vi skriver till Er med anledning av det senaste hotet att åtala Wikileaks för dess journalistiska arbete. Vi ber Er att omgående stänga ned den pågående Grand Jury utredningen mot Wikileaks och att lägga ned alla Justitiedepartementets planerade åtal mot Julian Assange och övriga Wikileaksmedarbetare.

Hotet mot Wikileaks är en eskalering av ett långt gånget utnötningskrig mot USA:s stora dygd- yttrandefriheten. Obama-administrationen åtalade fler visselblåsare än alla föregående presidenter sammanlagt och öppnade en prejudicerande Grand Jury utredning mot Wikileaks. Det verkar nu som om USA förbereder nästa steg- nämligen att åtala utgivare som erbjuder yttrandefriheten dess ”valuta” för att parafrasera Thomas Jefferson. Det har rapporterats att åtalen som förbereds mot Wikileaks medarbetare omfattar sammansvärjning, stöld av statlig egendom och spioneri, och att justitiedepartementet ser det som en prioritet att åtala Wikileaks redaktör Julian Assange.
Ett hot mot Wikileaks arbete, vilket är att publicera uppgifter med stöd av den amerikanska grundlagen, är ett hot mot all fri press. Om justitiedepartementet kan fälla en utgivare för dess journalistiska arbete, då kan all fri press kriminaliseras.
Vi uppmanar Er att i egenskap av USA:s president stänga ned Grand Jury utredningen av Wikileaks och att lägga ned alla planerade åtal mot Wikileaks medarbetare. En fri och stark press gav Er den plattform på vilken Ni kunde kandidera till president. För att försvara en verkligen fri press krävs en frihet från rädsla och beroende liksom stöd från journalister och medborgare världen om, för hotet mot Wikileaks som även innefattar alla journalister och utgivare är ett steg in i mörkret.

Särskilt yttrande:
Organisationen Swedish Doctors for Human Rights SWEDHR gör ett tillägg i ett särskilt yttrande. SWEDHR takes pride in participating in the demonstration in support of Julian Assange which takes place outside the embassy of Ecuador in Stockholm. Our organisation has been active from the start in fighting against the indiscrminate arrest of Julian Assange, and against the constant threats od his extradition to the U.S.We request to the Swedish government to grant political asylum to JR. We also call to the organisations participating in this event, to join dforces under an organisation for world peace.
Assange 180803

Open Letter to President Trump:
Dear President Trump,
We are journalists, activists and citizens from the United States and around the world who care about press freedom and are writing to you in response to the latest threat of prosecution against WikiLeaks for its journalistic work. We ask you to immediately close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges against Julian Assange and other Wikileaks staff members which the Department of Justice is planning.
This threat to WikiLeaks escalates a long-running war of attrition against the great virtue of the United States — free speech. The Obama Administration prosecuted more whistleblowers than all presidents combined and opened a Grand Jury investigation into WikiLeaks that had no precedent. It now appears the US is preparing to take the next step — prosecuting publishers who provide the ”currency” of free speech, to paraphrase Thomas Jefferson. It is reported that charges, including conspiracy, theft of government property and violating the Espionage Act are being considered against members of WikiLeaks, and that charging WikiLeaks Editor, Julian Assange, is now a priority of the Department of Justice.
A threat to WikiLeaks’ work — which is publishing information protected under the First Amendment — is a threat to all free journalism. If the DOJ is able to convict a publisher for its journalistic work, all free journalism can be criminalised.
We call on you as President of the United States to close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges planned against any member of WikiLeaks. It was a free and robust press that provided you with a platform on which to run for president. Defending a truly free press requires freedom from fear and favour and the support of journalists and citizens everywhere; for the kind of threat now facing WikiLeaks — and all publishers and journalists — is a step into the darkness.
i , , , , ,, , , , , , , ,


4 svar till “Frihet åt Julian Assange! Libertad a Julian Assange!”

 1. Frihet för Julian Assange

  Kampanjer:
  Resolution of the SEP (US) Fifth National Congress
  Free Julian Assange!
  2 August 2018
  This resolution was unanimously adopted by the Socialist Equality Party Congress, held July 22–27.

  The Campaign to Free Julian Assange
  Julian Assange’s lawyer: Australian government has a “duty” to protect him
  By Mike Head, 2 August 2018
  Jennifer Robinson said the WikiLeaks editor wants to exercise his right to return to Australia, provided he is protected from extradition to the US.

  Mfl

  http://www.wsws.org/en/topics/mediaCategory/free-assange/