Stöd frigivningen av professor Saibaba i Indien


Nyligen firade världens näst folkrika stat, Indien med 1 300 miljoner invånare 70-årsdagen av sin självständighet. Landets BNP har ökat snabbt detta millenium, men det finns 600 miljoner fattiga enligt media.

Detta är främst information om, och ett upprop för frigivning av Professor GN Saibaba av Free Saibaba Coalition, som Jan Myrdal uppmärksammat. Frige Saibaba

Uppropet avslutas med en Youtube-inspelning av den indiska författaren Arundhati Roy, som kommer till bokmässan i Göteborg i höst. Därefter ett litet utdrag ur hennes artikel i DN 17/8.
DN

Saibaba 2Professor Saibaba

* Ett litet urval från ett par artiklar av mig följer därefter.

Syftet med urval från Roys artikel, och mina artiklar är att försöka bredda perspektivet.

Uppropet.

Myndigheterna i Nagpur Centralfängelse nekar professor Saibaba att få viktig medicin och behandling för flera allvarliga medicinska tillstånd. Som hans fru Vasantra Kumari nyligen förklarade, placerar detta hans liv i allvarlig fara.

Med tanke på det allvarliga läget hoppas vi att ni kan skriva under detta upprop (se länken) och skicka det vidare till vänner, familj och andra kontakter, gärna tillsammans med videon med Arundhati Roys kommentarer.

I mars 2017 dömde en domstol i västra staten Maharastra professor GN Saibaba och fem andra aktivister enligt en repressiv lag från det brittiska kolonial-styret. De dömdes för att vara medlemmar i det maoistiska kommunistiska partiet i Indien och för att motsätta sig industriell utveckling i Gadchiroli, Maharastra och för att föra ”krig mot staten”. Det enda beviset för dessa anklagelser kom från poliser.
The Committee for the Defence and Release of Dr. GN Saibaba i Delhi påpekade att domen på 827 sidor inte påvisade ett enda tillfälle då Saibaba och de andra fem planerade våld eller tillhandahöll logistiskt stöd till våldshandlingar. Anklagelsen för ”krig mot staten” som den indiska staten har uppburit mot Saibaba är särskilt löjligt eftersom han har haft polio sedan fem års ålder och är 90% handikappad från midjan.

Saibaba har varit professor i engelska på Delhi University och vid Ram Lal Anand College under senare år. De andra fem är en journalist, en student och tre daliter. Saibaba och fyra andra aktivister fick livsdomar medan en fick ett 10-årigt fängelsestraff. Sedan Saibaba arresterades 2014 har han blivit nekad adekvat vård för gallblåsesjukdom, magkatarr och högt blodtryck. Domaren vägrade att uttala att Saibaba skulle få adekvat vård i framtiden. I ett pressmeddelande den 20 april uttryckte presidenten för Delhi-universitets lärarförbund professor Nandita Narain sin oro över det akuta behovet av medicinsk vård för sin kollega. Utan denna behandling kommer domstolens dom att bli dödsdom för professor Saibaba.

Vid rättegången visade Saibabas advokater att hans ”brott” var att kritisera och organisera massorganisationer som vice sekreterare för Revolutionary Democratic Front (RDF). Saibaba har varit en ledande röst som försvarar rättigheterna för adivasis (ursprungsbefolkningen), daliter (tidigare kallade oberörbara) och religiösa minoriteter. Saibaba och RDF har lanserat landsomfattande motstånd mot försök att få kontroll över adivasis vatten, skog och markresurser av vinsthungriga företag. Saibaba har också offentligt motsatt sig utplaceringen av 100.000 paramilitära styrkor i mineralrika adivasiområden i östra Indien under namnet Operation Green Hunt, vilket började 2009. När Saibaba besökte distrikt i dessa områden bars han av aktivister.

Adivasi är ett paraplybegrepp för de indiska folkgrupper som allmänt anses vara Indiens ursprungsbefolkning. Ordet adivasi betyder ursprungsfolk på hindi och började användas i Indiens politiska debatt på 1930-talet.
Dalit är en självvald benämning på de grupper i Indien som står utanför hinduismens fyra varna (klasser) och har betraktats som oberörbara. På grund av sitt utanförskap kallas de också kastlösa. (Wikipedia).

Ordföranden för utskottet för försvaret och frigivningen av Dr. GN Saibaba, professor Haragopal, meddelade den 20 april att ”ett av universitetets uppgifter är att kritiskt bedöma hur samhället fungerar. Men denna livstidsdom riktar sig mot rätten att utbyta åsikter.”Medan den indiska staten har över 100 000 politiska fångar är ett växande antal hinduistiska extremister fria att attackera och skrämma muslimer och andra religiösa minoriteter med stöd från premiärminister Modi och domstolar. Samtidigt utsätts daliter och människor i lägre kaster för förtryck och brutalitet.
De drakoniska domarna för Saibaba och fem andra aktivister reflekterar statens växande försök att tysta alla progressiva krafter i Indien. Domen är inte bara en dom över av professor Saibaba och fem andra aktivister, utan ifrågasätter också tillämpningen av demokrati i Indien. Kampanjer och olika insatser har börjat i Delhi, Brasilien och Vancouver, Kanada. Detta är ett sätt för att arbeta för frisläppandet av Saibaba och försvara demokratiska aktivister i Indien. Denna petition kommer att vidarebefordras till
the Committee for the Defence and Release of Dr. GN Saibaba in Delhi.
*** Om du vill underteckna denna framställan anonymt, använd namnet ”Anonymous Supporter” ***

Arundhati Roy images

Utdrag ur artikeln i DN av Arundhati Roy

, som visar på förfärliga förhållanden.

* Vår nuvarande premiärminister, Narendra Modi, liksom flera höga ministrar i hans regering är medlemmar i en organisation som heter RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh), som anser att Indien borde utropa sig till en ”hinduisk nation”. Flera av dess ideologer och grundare har öppet uttryckt beundran för Adolf Hitler – ofta med jämförelser mellan muslimerna i Indien och judarna i Tyskland. De är medlemmar i ett parti med en mycket stor majoritet i parlamentet och många av dess mest kända medlemmar innehar höga poster i regeringen. RSS har även flera hundratusentals ”volontärer” på gräsrotsnivå i hela landet. Det är tveklöst den mäktigaste organisationen i Indien i dag.

* Inte långt efter pogromen förde Narendra Modi, som vid denna tid var regeringschef i Gujarat, sitt parti till seger i delstatsvalen. Han ledde sedan delstaten fram till 2014, då han blev Indiens demokratiskt valde premiärminister. Nu välkomnas och äras denne man vid statsbesök i alla länder som han väljer att besöka. Utöver några få upprörda indier tror jag inte någon har bojkottat honom på hans resor någonsin.
Samtidigt här hemma härjar lynchmobbar fritt utifrån det härskande etablissemangets kollektiva och kaststyrda agenda. Med fruktansvärd regelbundenhet kan vi läsa om muslimer och daliter som skymfas och knivhuggs eller misshandlas till döds av medborgargarden som kallar sig ”kobeskyddare”. Ofta laddas sedan ohyggliga filmer av lynchningarna upp på Youtube. Varje lynchning leder till att miljontals människor trängs djupare in i rädsla och isolering. Regeringspartiets politiker håller hatfyllda tal inför tiotusentals människor och flera ledande nyhetskanaler ger glatt spridning åt hatet.

* Det är sällan jag talar på bokmässor och litteraturfestivaler. Jag tackade ja till Göteborg eftersom det inte är ett företagssponsrat evenemang – varken privata multinationella bolag, mediebolag eller ens Nya Tider kan göra anspråk på plattformen som sin. Och det är i dagens värld av stor betydelse.

I enstaka artiklar har jag diskuterat Indien:
Demokratin töms på sitt innehåll även i Indien- och vi kallar det för framsteg
Angrepp på adivasibefolkning i centrala Indien för storbolagens intressen
Protest mot Indiens krig

Utdrag ur artiklar om Indien Protest mot Indiens krig
Medelinkomstlandet Indien framställs vanligen som en nyliberal framgångssaga. Enligt en rapport från “Human Rights on India” låg tillväxten i Indien på drygt 8 %/år 2007-2011, medan fattigdomen minskade med bara 0,8 %. Indien är nu ett lägre medelinkomstland med BNP som motsvarar knappt 10 000 svenska kronor per år.

Men fattigdom är enorm. Enligt Världsbanken var 76 % av invånarna fattiga 2005, då de hade mindre än motsvarande 2 US Dollar att leva på per dag. År 2010 var 33 % extremt fattiga (disponerade mindre än motsvarande 1,25 US Dollar/dag efter köpkraftsjustering). Andelen fattiga har minskat, men hur antalet ändrats beror bland på vilket mått som används. Enligt det nya ”em>Multidimensional Poverty som används av FN och som mäter flera aspekter än ekonomisk nivå är 55 % av Indiens drygt 1 200 miljoner invånare år 2010.
Enligt en rapport från The Hindu har andelen som lever under svältgränsen på landsbygden ökat med 20 % landsbygden mellan 1993-94 och 2009-2010. Den kända ekonomisiten Bloomberg rapporterar mer än 3 av 4 indier äter mindre än den indiska regeringens hälsomål.
Och någon avgörande förbättring har inte skett för adivasierna och daliterna sedan Indien blev självständigt för 65 år sedan.

Arundhati Roy images

Snabb ökning av miljardärer i Indien
Samtidigt har antalet miljardärer och mångmiljonärer ökat kraftigt. I Indien äger de 8 200 rikaste (0,006 %) av landets invånare 70 % av landets tillgångar. Indien är ett av flera länder där en kraftig ökning av BNP går hand i hand med oförändrad eller ökad fattigdom (andelen svältande på landsbygden).
Indien 121117 bild av gruvflygbladet

Indien och Maos Kina. Under Maos tid utvecklades Kina betydligt bättre än Indien. 1960 var medellivslängden i Kina 36 år medan den var 44 år i Indien. Tjugo år senare var medellivslängden i Kina 70 år, medan den var 63 år i Indien (World Bank, World Developments Indicators Online). Tillväxten i Kina var omkring 10 % per år, lika mycket eller mer än idag. Medan fattigdomen var mycket utbredd och iögonenfallande i Indien såg man inte alls sådan skriande fattigdom i Kina, vars barfotaläkare lyftes fram som ett föredöme av WHO. Genom att nämna dessa siffror har jag förstås inte gjort någon allsidig analys av utvecklingen i Kina och Indien. Men uppgifterna är tankeväckande eller hur?

Hänsynslös exploatering?
Allt talar för att det sker en tämligen hänsynslös exploatering av naturtillgångar, inte minst i områden som bebos av ursprungsbefolkningen adivasierna och av daliterna, de kastlösa. Där finns rika mineraltillgångar som storbolag vill åt. Samtidigt pågår motståndsrörelser mot detta, där bland andra naxaliterna och organisationen ”Revolutionary Democratic Front”. Det är väl känt att polisen går fram mycket hårt och att motståndsmän då och då dödas av polisen i s.k. ”encounters”. Regeringen har ibland yppat planer på att sätta in upp emot 200 000 soldater mot motståndsmännen (”Green Hunt”), men är också känslig för kritik utifrån. Deras politik har stöd av USA, som ser den som en del av kampen mot terrorism. USA:s storbolag vill också ha del av rikedomarna.
Röd stjärna över Indien

En intressant och omdiskuterad bok ”Röd stjärna över Kina” av Jan Myrdal kom ut 2010. I denna beskriver Myrdal bland annat ett då färskt besök hos naxaliterna.

i , , , , , , , , , , , , , , , , , ,