Protest mot Indiens krig kl 16 i morgonDetta upprop kommer från föreningen Indiensolidaritet

På trappan vid Hötorget i Stockholm kl 16:00 fredag den 30/1genomförs en protest mot Indiens krig mot det egna folket.

För de allra flesta i Sverige är detta krig okänt och medierna skriver sällan eller aldrig om det. Men 2009 inledde Indiens regering en stor militär kampanj i centrala Indiens skogar som kallas ”Operation Green Hunt”.

Kampanjen som omfattar minst 100 000 soldater riktar sig främst mot de områden där den upproriska ursprungsbefolkningen bor. Den indiska regeringen har lovat bort enorma naturtillgångar till storbolagen i dessa områden. Men för att löftena till storbolagen skall kunna infrias så måste befolkningen bort. Motståndet mot regeringens storbolagsvänliga politik pågår i olika former runt om i landet och allt fler organiserar sig i naxalitrörelsen som står för det mest militanta motståndet mot regeringen. I vad som kallas den ”röda korridoren” organiserar naxalitrörelsen ett motstånd med ett eget politiskt system som omfattar miljoner människor.

Den indiska regeringen har blivit allt mer repressiv och folkrörelseledare över hela landet dödas och arresteras och den militära kampanjen ”Operation Green Hunt” har intensifierats och gått in i vad de kallar ”tredje fasen”. Vi vill därför göra en ansträngning för att uppmärksamma och uppmana till att fördöma den indiska regeringens politik.

Tillsammans med tusentals andra i Syd- och Nordamerika, Afrika, Asien och Europa uttrycker vi dessa dagar vår sympati med alla de som kämpar för en värld utan exploatering och förtryck i kamp mot Indiens enorma förtryckarapparat som många fortfarande kallar en demokrati.

Bakgrund. (Uppgifterna är ej helt uppdaterade)
Medelinkomstlandet Indien framställs vanligen som en nyliberal framgångssaga. Men det skrivs sällan om Indien i våra tidningar förutom på ekonomisidorna, och rapporteringen är ensidig. Rekommenderar Indiensolidaritets hemsida (se länkarna). Enligt en rapport från “Human Rights on India” låg tillväxten i Indien på drygt 8 %/år 2007-2011, medan fattigdomen minskade med bara 0,8 %. Indien är nu ett lägre medelinkomstland med BNP som motsvarar knappt 10 000 svenska kronor per år. Förra året gick börsen upp mycket.
Men fattigdom är enorm. Enligt Världsbanken var 76 % av invånarna fattiga 2005, då de hade mindre än motsvarande 2 US Dollar att leva på per dag. År 2010 var 33 % extremt fattiga (disponerade mindre än motsvarande 1,25 US Dollar/dag efter köpkraftsjustering). Andelen fattiga har minskat, men hur antalet ändrats beror bland på vilket mått som används. Enligt det nya ”em>Multidimensional Poverty som används av FN och som mäter flera aspekter än ekonomisk nivå är 55 % av Indiens drygt 1 200 miljoner invånare år 2010.
Enligt en rapport från The Hindu har andelen som lever under svältgränsen på landsbygden ökat med 20 % landsbygden mellan 1993-94 och 2009-2010. Den kända ekonomisiten Bloomberg rapporterar mer än 3 av 4 indier äter mindre än den indiska regeringens hälsomål.
Och någon avgörande förbättring har inte skett för adivasierna och daliterna sedan Indien blev självständigt för 65 år sedan.

Snabb ökning av miljardärer i Indien
Samtidigt har antalet miljardärer och mångmiljonärer ökat kraftigt. I Indien äger de 8 200 rikaste (0,006 %) av landets invånare 70 % av landets tillgångar. Indien är ett av flera länder där en kraftig ökning av BNP går hand i hand med oförändrad eller ökad fattigdom (andelen svältande på landsbygden).
Indien 121117 bild av gruvflygbladet

Indien och Maos Kina. Under Maos tid utvecklades Kina betydligt bättre än Indien. 1960 var medellivslängden i Kina 36 år medan den var 44 år i Indien. Tjugo år senare var medellivslängden i Kina 70 år, medan den var 63 år i Indien (World Bank, World Developments Indicators Online). Tillväxten i Kina var omkring 10 % per år, lika mycket eller mer än idag. Medan fattigdomen var mycket utbredd och iögonenfallande i Indien såg man inte alls sådan skriande fattigdom i Kina, vars barfotaläkare lyftes fram som ett föredöme av WHO. Genom att nämna dessa siffror har jag förstås inte gjort någon allsidig analys av utvecklingen i Kina och Indien. Men uppgifterna är tankeväckande eller hur?

Hänsynslös exploatering?
Allt talar för att det sker en tämligen hänsynslös exploatering av naturtillgångar, inte minst i områden som bebos av ursprungsbefolkningen adivasierna och av daliterna, de kastlösa. Där finns rika mineraltillgångar som storbolag vill åt. Samtidigt pågår motståndsrörelser mot detta, där bland andra naxaliterna och organisationen ”Revolutionary Democratic Front”. Det är väl känt att polisen går fram mycket hårt och att motståndsmän då och då dödas av polisen i s.k. ”encounters”. Regeringen har ibland yppat planer på att sätta in upp emot 200 000 soldater mot motståndsmännen (”Green Hunt”), men är också känslig för kritik utifrån. Deras politik har stöd av USA, som ser den som en del av kampen mot terrorism. USA:s storbolag vill också ha del av rikedomarna.
Röd stjärna över Indien

En intressant och omdiskuterad bok ”Röd stjärna över Kina” av Jan Myrdal kom ut 2010. I denna beskriver Myrdal bland annat ett då färskt besök hos naxaliterna.


i , , , , , , , , , , ,

The Hindu Bloomberg Multidimensional Poverty Index DN SvD Indiensolidaritet

  1 comment for “Protest mot Indiens krig kl 16 i morgon

  1. 31 januari, 2015 at 11:20

    Föreningen Indiensolidaritet rapporterar ”Först samlades vi på Hötorget klockan 16. Sedan gick vi med banderollen och ropade längs Drottninggatan. Vi stannade utanför ambassaden och stod där och ropade och delade flygblad. Någon ringde polisen och sa att det stod 70 personer och ropade utanför ambassaden. Polisen kom och sa att de inte tänkte göra något om vi inte ropade “för mycket”. Då kunde det nämligen räknas som “ordningsstörning”.
    Indiendemonstration 150130

Comments are closed.