Stiftelsen Expo


Expo firar i år sitt tioårsjubileum utan pompa och ståt. De säger sig som bekant arbeta mot rasism.

I deras programförklaring kan man läsa:

”Expos plattform värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, höger-extrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället. Expo saknar kopplingar till specifika partier och politiska grupper, men samarbetar med alla individer och grupper som delar stiftelsens plattform.”

Själv besöker jag Expos hemsida tämligen ofta för att få ta del av den utveckling de säger sig bevaka. Det jag frapperats av är den uppenbara skevhet som kommer till uttryck i deras bevakning. Skulle man ta Bachner och Lööws debattartikel på allvar så är 5% av svenskarna antisemiter. Själv anser jag att resultatet de presenterade inte var ett forskningsresultat utan en partsinlaga.

I Integrationsverkets forskningsrapport som kom tidigare hävdades det att:

”Muslimer är den kategori som drabbas hårdast (av trakasserier). Nära fyra av tio har bevittnat verbala kränkningar riktade mot muslimer.”

Det gäller all diskriminering beroende på etnicitet, hudfärg och religion.

Då kanske man kan förvänta sig att islamofobin är ett av Expos största ämnen. Men när jag ”Googlar” på innehållet på deras hemsida får jag:

34 träffar på ”antisemitism” och bara
7 träffar på ”islamofobi”..?

Har jag missat något nu igen?

Andra bloggar om: , , ,

[tags]Expo, Antisemitism, Islamofobi, Opartiskhet[/tags]


2 svar till “Stiftelsen Expo”

  1. Expo vågar inte (vill?) agera mot islamofoberna eftersom de bara är ett språkrör i raden av språkrör.

  2. Som jag har förstått det så granskar inte EXPO rasism i allmänhet, varken mot judar eller muslimer. De granskar den organiserade högerextrema rörelsen. Inte ”vardagsrasism”. Och för organiserade rasister är den judiska världskonspirationen fortfarande levande. Muslimerna vill de bara skicka tillbaka. Typ.