Söndagen 7 maj firar vi segern över Nazi-Tyskland vid al Mano


Söndagen 7 maj firar vi segern över Nazi-Tyskland


Mödrar, fäder, systrar, bröder och kamrater, kom och hedra tillsammans med oss minnet av miljoner människor som offrade sina liv och som föll offer i kampen mot nazismen och fascismen.

Utav 2:a världskrigets c:a 80 milj. offer var över 25 milj. sovjetmedborgare.
Den 9 maj kapitulerade Nazi-Tyskland villkorslöst i Berlin.
Segern firades i Moskva med 30 kanonsalvor avfyrade av 1000 kanoner. Det var en salut för folkets seger över fascismen och till heder för den sovjetiska armén, flottan och flyget för deras hjältemodiga kamp.

Vi samlas sön. 7 maj kl. 15.00 vid La Mano och går därifrån i ”De odödligas regemente”, ner över Slussen upp mot Götgatan och går den ner mot Medborgarplatsen och samlas där 16.00.

* Eva Björklund, Svensk-Kubanska föreningen håller tal vid La Mano

* Agneta Norberg ordf. i Sveriges Fredsråd talar vid Medborgarplatsen

För mer information kontakta

Barbro Kjelkerud 076-1085489, svensk-ryska.se
Lioudmila Siegel 073-7266390

Sputnik News uppmärksamma evenemanget i Stockholm. Sputnik News
A commemoration march will be held in central Stockholm on Sunday, one of the event’s organizers and head of the Union of Russian communities in Sweden Lyudmila Sigel told Sputnik. ”The event will take place on May 7 as the next days are not day-off in Sweden,” she said.
Sigel said that the march would be organized with the support of the Russian Embassy in Sweden, the Coordinating Council of Swedish compatriots, the Sergius parish of the of the Russian Orthodox Church and the Swedish-Russian Friendship Association.
The march will begin with the memorial prayers in the Sergius Church. After that participants of the march will be proposed to eat hot soldiers’ porridge, listen to the songs of the World War II time and take part in the demonstration near the La Mano memorial dedicated to the Swedish antifascists, who were killed during the 1936-1938 civil war in Spain.
After the demonstration, people will march with photos of the war’s veterans to the Medborgarplatsen square. That will be the third ”Immortal Regiment” commemoration march in Stockholm. The ”Immortal Regiment” is a patriotic initiative that commemorates WWII soldiers in marches held across Russia and other countries on May 9, celebrated as Victory Day in Russia and the former Soviet republics.

Odödliga regementet 170507 SputnikSputnik News: Odödliga regementet

Som bakgrund en rapport från fjolårets hyllning.

Rapport från Segerdagen 2016

Jan Myrdal talade på söndagen med anledning av den sjuttiförsta årsdagen av segern över Hitlerfascismen.
Mötet anordnades av Svensk-ryska vänskapsföreningens manifestation vid La Mano, Liss Erikssons minnesmärke, över de svenskar i Internationella brigaden som stupade under kampen mot Franco . Svensk-ryska: Den sjutttioförsta segerdagen

Talet.
Detta är en viktig dag. Några bland er kanske minns hur vi firade också här i Stockholm för sjuttioett år sedan. Jag var själv med om att hänga ut den röda fanan på Kungsgatan 84 innan vi vandrade upp mot Skansen där Nexö talade. Det var en enorm folkfest.

Varför inleder jag på detta sätt? Jo, just här vid detta monument bör vi minnas att det inte bara var ett krigsslut i allmänhet. Det var segern över den grymmaste, mest utsugande och folkmördande regim som drabbat Europa; den tyska Hitlerfascismen. Att det är Svensk-ryska vänskapsföreningen som arrangerar denna manifestation är inte tillfälligt.

Det var det ryska folket, den största nationen i Sovjetunionen som fick ge det allra tyngsta offret i kampen för att befria Europa från den tyska Hitlerfascismen. Det vet vi alla. Det var också det ryska folket som på ett avgörande sätt bidrog till att Hitlerväldet krossades. Det är en sanning som inte innebär något nedvärderande av de av Hitlerregimen ockuperade folkens nationella frihetskamp eller av Storbritanniens och Förenta staternas insatser. Både för att leverera krigsmaterial åt de kämpande folken i Sovjetunionen och genom landstigningarna i Nordafrika, Italien och Frankrike. Men det var de sovjetiska folken och bland dem det största, det ryska folket, som gjorde den avgörande insatsen.

Att förneka detta blir att på ett bedrägligt sätt sudda i historien. Om det behöver jag inte polemisera. Vi alla som står här vet det.

Men det är viktigt att ta upp några frågor. En viktig fråga är när kriget avgjordes. Att det militärt avgjordes vid Stalingrad och av slaget om Kursk på så sätt att det därefter inte gavs verklig militär möjlighet för Hitlertrupperna att nå seger är en sak. Men när vi ser tillbaka ser vi att det historiska avgörandet ägde rum framför Moskva i december 1941. Röda arméns sega försvarskamp under det föregående halvåret hade hindrat och försvårat den tyska frammarschen. Den utlovade tyska segern hösten 1941 hade uteblivit. Men i december 1941 uteblev inte bara den tyska erövringen av Moskva utan för första gången tvangs de tyska trupperna till en stor reträtt. Nu kan alla se att detta var militärt lika framtidsbestämmande som ”undret vid Marne” i september 1914 när det dåtida blixtkriget mot Frankrike bröts.

Men hur möjliggjordes denna offensiv? Svaret är dubbelt. Jag minns själv hur jag då läste om militärparaden den 7 november i det Moskva som enligt tyska uppgifter stod inför sitt fall. Det var en symbolisk handling av stor betydelse. Den visade att trots det svåra kriget stod landets ledning obruten liksom folkets kampvilja. De flott förbiparaderande marscherade vidare mot fronten och de tyska angripande trupperna.

Den stora generaloffensiven mot ockupanterna kom sedan som en svår chock för Hitlers generaler. Det var friska trupper från Sibirien. Ty efter det att Georgij Zhukov fört sina trupper till seger vid Chalchin-Gol mot den invaderande japanska Kwantungarmén i augusti 1939 stannade han sin offensiv vid gränsen. Krossade inte Kwantungarmén utan gav Japan en utväg. Vilket säkrade Sovjetunionen mot ett tvåfrontskrig när Hitler gick till angrepp. Nu när tyskarna sade att de skulle ta Moskva och striderna var ytterligt bittra höll Zjukov utan den tyska generalstabens kännedom 40 välutrustade sibiriska divisioner i reserv bakom fronten. I rätt tid, i december 1941 kunde av dem sättas in mot de tyska trupperna utanför Moskva. Dessa tvangs till reträtt. Flyende.

Där nådde Hitlers tyska offensiv sin brytpunkt liksom hans föregångares nått sin vid Marne tjugosju år tidigare.
Jan Myrdal 160508
Det finns skäl att nu vända blicken och se bakåt över historien. Ty ingen kan undgå att lägga märke till hur det åter agiteras för krig mot Ryssland. Jag känner igen allt som skrivs och sägs. Ty i Jan Myrdalbiblioteket i Varberg finns en hel våning med artonhundratalets och nittonhundratalets tidningar och tidskrifter från framförallt våra länder i väst. Det är bara att öppna volymerna för att lätt känna sina löss på gången. Det är som om de tryckts i går. Här i Stockholm skriver Dagens Nyheter till exempel nu ledare som om de varit skrivna 1952. Man behöver bara byta några tidsmarkörer. Då var det dock möjligt att med en väldig världsomspännande folklig agitation hindra det även i DN förberedda kriget.

Jag hoppas det. Fast nu planeras för ett krig i vilket vi skall delta. Det vet ni alla då det bara är att slå på TV och radio eller öppna tidningarna. Jag vill därför ta Sverige och Ryssland till exempel. Att det finns en utbredd rysshets i Sverige vet vi alla. Den är inte konstig. I åttahundra år eller så befann Sverige och Ryssland sig i det ena kriget efter det andra. Den historien känner vi.

Men det avgörande är att vi nu sedan mer än tvåhundra år inte varit i krig. Det formella skälet kan vi finna hos Bernadotte. Han hade varit revolutionär med ”död åt konungarna” tatuerat på överarmen. Sedan hade han bytt tro och åsikter och svurit trohet än åt den ena och än åt den andra. Efter revolutionen steg han till marskalk och furste av Pontecorvo under tjänst hos och intriger mot Napoleon för att 1810 bli svensk tronföljare och 1818 kung av Sverige under namnet Karl XIV Johan. Det då han inte lyckats bli konung eller kejsare i Frankrike. En med åren mycket reaktionär herre. Men en klok militärstrateg som inte hade någon svensk ära eller några svenska fördomar att släpa på.

Han insåg att Sverige inte lyckats bli stormakt och att det låg där det låg och att även Ryssland låg där det låg men var långt större. Om Sverige skulle överleva som nation borde det därför inse att det fanns stora makter till öster, söder och väster och söka manövrera för att inte gå under. Bernadottelinjen kallas denna utrikespolitiska doktrin.
Så har Sverige försiktigt manövrerande trots olika avsteg lyckats hålla sig utanför krigen i mer än tvåhundra år. Jag vill påminna om att det inte ens varit en vänster-högerfråga. När Gustaf V – han med borggårdstalet vars hustru var Kejsar Wilhelms kusin och hedersöverste – uppvaktades av de tyska och österrikiska sändebuden för att delta i kriget mot Ryssland sade han försiktigt:

– Men är ni säkra på att kunna segra?
Moskva. Slaget om Moskva.
Sverige gick därefter inte med och höll sig undan. Det all tyskvänlighet till trots.

Statsminister Per Albin Hansson förde en mer medvetet överlagt försiktig linje inför och under Andra världskriget. Som utrikesminister hade han Rickard Sandler, mäktig socialdemokrat, tidigare statsminister och utrikesminister sedan 1932 (med ett kort avbrott). Men Sandler blev aktivist. I samlingsregeringen avsatte därför den försiktige Per Albin Hansson honom och ersatte honom med Christian Günther, poet och yrkesdiplomat.

Men mer än så. Den som läser den officiella svenska ”Vitboken” utgiven av utrikesdepartementet 1947 kan läsa om det som många i det officiella Sverige nu tiger om så det gnisslar om tänderna. Storbritannien och Frankrike krävde genommarsch av sina trupper för att kämpa på finsk sida mot Sovjetunionen. Per Albin Hansson och Christian Günther vägrade.

När Daladier genom personligt sändebud ville att Sverige skulle tillåta genommarsch för att inleda en brittisk, fransk, finsk offensiv mot Leningrad samtidigt med flyganfall mot Baku då vägrade Per Albin Hansson och Christian Günther blankt. Det trots de starkaste påtryckningar från Helsingfors, London och Paris. Och trotsande brittiskt, franskt och finskt motstånd verkade de därtill i svenskt nationellt intresse för fred mellan Finland och Sovjetunionen och fick även Gustaf V att i radio stödja denna politik.

Vissa svenska höga militärer sökte agitera för en statskupp mot denna politik men Per Albin Hansson hade hårda nypor, han höll tummen intryckt i ögonen på dem och tvang dem till lydnad.
När Hitler angrep Danmark och Norge meddelade den sovjetiska regeringen Tyskland att de inte kunde acceptera förändringar kring Östersjön. I realiteten skyddade de Sverige. För vilket Sverige officiellt tackade efter kriget.

Ja, det är nödvändigt att inse att vi är grannar. Ryssland ligger där det ligger. Stort är det. Under århundradena har Sverige bytt skinn och Ryssland har genomgått olika politiska omvandlingar och ibland varit starkt och ibland – som helt nyss – genomgått ett svaghetstillstånd men nödvändigheten för oss båda att inse att vi är grannar och på olika sätt beroende av varandra har bestått.

Detta även då det funnits svåra politiska motsättningar upprepade gånger dessa tvåhundra år har denna nödvändighet varit dominerande. Vi kan inte undkomma att vi är grannländer..
al ManoAl Mano – minnesmärket över spanska republikens kamp mot Francos fascister
Kanske är det möjligt också nu. Den som överlever får se.
Men visst är kampanjer som den pågående farliga. Det som möjliggjorde det första världskriget var inte som många på vänsterkanten vill tro att en majoritet tyska socialdemokratiska riksdagsmän den 2 augusti svekfullt beslöt rösta för krigsanslag. Det avgörande var att i partiets tidningar (med enstaka undantag) det under flera år förts krigspropaganda mot Ryssland. Inte formulerad som solidaritet i kampen mot tsaren utan – och det är det avgörande – som ett tyskt fosterlandsförsvar. Detta hade gjort att de ledare vi på vänsterkanten brukat kalla svekfulla i detta krigsbeslut hade den överväldigande majoriteten arbetarrörelsemedlemmar med sig. Inte några ledares förräderi alltså utan en hjärntvättad överväldigande majoritet inom den starka tyska arbetarrörelsen möjliggjorde det stora kriget. Glöm inte det! Priset för den nuvarande kampanjen kan bli oss mycket dyrt.

Låt mig avsluta med något ni kanske inte tänkt på. August Strindberg var ryssvän. Men hur? Svenska akademiska litteraturvetare och officiösa teatermänniskor vill inte höra talas om att Strindberg var så påverkad av Tjernysjevskij att detta format både fröken Julie och Drömspelet. Omvänt finns det nog vissa ryska litteraturvetare som nu finner det otaktiskt att skriva om att de nu på sina håll politiskt nedvärderade Pisarev och Tjernysjevski på det sättet blev bestämmande för svensk litteratur. En rätt vänskap kräver en otaktisk klarhet.”

Gå med i Svensk-ryska vänskapsföreningen. Tillsammans gör vi susen!

Sätt in 200 kr på bankgiro 5106-5357, Svensk-ryska vänskapsföreningen
(100 kr för pensionär, studerande och arbetslös).

intressant.se Tyskland, ,
, , , krig, ,


35 svar till “Söndagen 7 maj firar vi segern över Nazi-Tyskland vid al Mano”

 1. Försök med djupt tänkande undersökningar och integritet besvara följande frågor:

  Vilka partier valde Hitler till rikskansler?
  Vilken bakgrund hade Hitlers egen läkare?
  Varför invaderade aldrig Hitler Storbritannien?
  Varför startade Hitler krig mot USA?
  Varför startade Hitler krig mot Sovjetunionen?
  Varför startade Hitler tvåfrontskrig?
  Varför byggde Hitler en Atlantvall som var helt ineffektiv?
  Varför skapade Hitler den helt kontraproduktiva stridsvagnen ”musen”?
  Varför ville tyska generaler mörda Hitler?
  Vad händer om västmakternas flyg skjuter sönder alla mattransporter i Tyskland?

  Frågorna pekar på en enda rimlig lösning. Hitler var förmodligen monopolkapitalets agent som var ute efter att krossa både Europa och Sovjetunionen i syfte att berika monopolkapitalet, samt att bilda staten Israel.

  Hitler var förmodligen inte ensamt ansvarig för svält, massdöd och lidande i koncentrationslägren i slutet av kriget. Det är förmodligen därför lögnen hålls vid liv med enorm frenesi.

  Stalin och andra ledande ryssar var för intelligenta för att planen skulle gå i lås. Väst var förmodligen chockade över styrkan i öst. Stalin massproducerade stridsvagnar i en takt som var helt oförutsedd av västmakterna. Ryssland var helt överlägset och hade kunnat invadera hela Europa.

  Pattons vilja att invadera Sovjetunionen efter Hitlers fall var talande, men det hade sannolikt slutat i Eurasisk kommunism, i stället fick vi kalla kriget och kapprustning.

  Vissa engelsmän t.o.m. driver med var de placerade Hitler efter utfört uppdrag:
  http://www.liveleak.com/view?i=bd7_1365439362

  …och vi ser likheterna med vad som fortfarande pågår…

  • Västs eftergiftspolitik mot Hitler som i överenskommelsen i München var inriktad på att Hitler skulle ge sig på Sovjetunionen. Väst avböjde Sovjets inviter till försvarsallians mot Hitler – grundläggande krigsorsaken, inte Sovjets senare defensiva ”Ribbentrop-pakt.”

   • Du är kvar i segrarmakternas falska historieskrivning trots alla gånger jag tjatat om det. Som Martin berör var de Tyska Generalerna helt emot Hitlers angrepp mot Tjeckoslovakien. Det var Britterna som räddade Hitler vid makten. Generalerna kontaktade Britterna men ist för att komma överens skyndade Britterna i sista stund till Hitlers undsättning. Dom var inte alls rädda för ett Tyskt angrepp utan för att kriget inte skulle av efter Britternas stora ansträngningar. Detta är inte paradoxalt. Både den antijudiska ideologin och östkriget var Britternas agenda sen länge. Ditt tunnelseende som får dig att se tysk skuld även till första världskriget är en groteskt orättvis och partisk inställning. Britternas skuld var 100-%ig (inte 99).

    • Vi är nog eniga om att Storbritanniens eftergiftspolitik banade vägen för Tysklands anfall på Polen etc.

  • Ryssland satsade på numerären eller var tvungna att göra det i kampen mot Hitlers Tredje Rike. Ryssarna massproducerade stridsvagnen t34 som satte skräck i Hitler men tid saknades för produktutveckling. En stor brist var att ryssarnas stridsvagnar saknade radiokommunikation, något som var standard i de tyska. Ryssarna vann till slut kriget mot Hitler men till ofattbart stora offer. Om bara några dagar firas segerdagen stort i Ryssland : )

 2. Det var ingen befrielse. Under kommunisterna var det minst lika illa som under fascisterna. Aldrig har så många kvinnor våldtagits som av den röda armén. Ingen har ställts till svars. Våldtäkterna har mörklagts under lång tid.
  Kommunism har skördat flest människooffer i världshistorien.

  • Många tusen kvinnor våldtogs också av soldater från USA och Väst, fast detta förtigs. Hur vet vi vilka uppgifter som är riktiga, och vilka som är del av den omfattande anti-kommunistiska propagandan. Det är nog helt klart att betydligt fler dog under kolonialismen och imperialismen än under realsocialismen. Kommunism har inte funnits än.

   Egna uppgifter och kommentarer:
   Mao untitled
   Vad säger statistiken?
   * Tillväxten i Kina var vanligenmycket god under Maos tid, omkring 6-10 % per år, dvs. lika bra som nu, enligt uppgifter jag sett. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i demokratiska, kapitalistiska Indien till 9,8 år. Källa: Världsbanken. World Development Indicators online. I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008).

   * Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” Intervju med Noam Chomsky

   Mao Tse Tung noterade att hälso- och sjukvården främst var inriktad på de 15 % som bodde i städerna och initierade en ökad satsning på landsbygden och på förebyggande mediciner. Kinas system med barfotaläkare visade sig framgångsrikt och WHO såg de som ett mönster för utvecklingsländerna. Dessutom genomförde Mao omfattande jordreformer som frigjorde hundratals miljoner kineser från slaveriliknande förhållanden, vilket vi påminns om av Åsmund Egge i Klassekampen 15/12 2012, sid 33.

   Inget vet med säkerhet om Kina hade haft samma, bättre eller sämre BNP om Maos politik fortsatt. Men vi har all anledning att tro att tryggheten, jämlikheten hade varit större och arbetslösheten närmast obefintlig. Många menar att den statliga planekonomin och frånvaron av stor ojämlikhet varit en viktig förutsättning även för framgångar i Kinas kapitalistiska ekonomi.

   • Jag håller med om att sammanhållningen som diktaturen skapade antagligen gjorde övergången till det nuvarande systemet mer framgångsrik. Den uppmuntrade delen av individualismen i väst gör det svårare att organisera folk. Medan kommunismen även enligt Das Kapital handlar mkt om effektiv produktion.
    Kulturrevolutionen däremot var en antivetenskaplig destruktiv process. Den var inspirerad av samma intellektuella angloamerikaner som också understödde skapandet av den maoistiska regimen från början. På ett liknande sätt manipulerades långt tidigare Frankrike att sabotera sin egen vetenskapliga elit.
    De angloamerikaner som orsakade att Maoismen tog över Kina hade tidigare haft möjligheten att stödja Sun Yat Sens progressiva reformer men bekämpade honom.
    I både Frankrike Ryssland och Kina fanns progressiva reformatörer vars mål var fred och utveckling över stora regioner av världen. Ist röjdes reformatörerna ur vägen och länderna påtvingades krig och revolutioner.

    • Din beskrivning av Kulturrevolutionen finner jag minst sagt märkligt. Mao var verkligen en motståndare till angloamerikansk imperialism. Det var Kinas kommunistiska parti och Folkets befrielsearmé som ledde befrielsen av Kina har jag fått lära.

     • Vi är helt överens om att Mao var genuin antikapitalist. Men han genomskådade inte Britternas elitsocialister utan han och än mer Zhou En Lai trodde verkligen att Britterna också var genuina. Att Marxism och socialism är ett så förträffligt vinnande koncept att intelligentian hos kapitalisterna insett det. Och att socialismens seger skulle komma överallt. Men det som drev angloamerika, helt dominerat av Britterna ideologiskt, var att förhindra att konkurrenter växte fram precis som Usas tankesmedjor från och till uttrycker beträffande nuvarande spända läge. Kulturrevolutionens värdesystem ympades från Britterna sen långt innan Mao verkligen tog makten och det har varit Britternas mål mot alla inklusive Usa att hålla dom tillbaka i irrationella föreställningar och förhindra att dom tillägnar sig vetenskaplig förmåga. Redan under den sk upplysningen ympades publiken med utvecklingspessimism. Vilket var riktat mot Leibniz rationella politiska ekonomi. I Frankrike lyckades Britterna få sina betalda hejdukar att avrätta medlemmar ur vetenskapsakademin. Kulturrevolutionen i Kina ödslade bort kadrernas karriärer under umbäranden och tog ifrån Kina tio års utveckling minst.
      Och ideerna om beundran för det primitiva till skillnad från rationell vetenskap hade ympats av Britterna och deras amerikanske allierade John Dewey långt tidigare. Deras uttalade avsikt var att förhindra Kina att bli kapitalistiskt. Dewey predikade att man inte skall tänka själv annat än tankar som andra håller med om.
      En absurditet naturligtvis men syftet var att underkuva oppositionella både hemma och borta och man såg Kinas Maoism som både laboratorium och ett skydd mot framväxten av en kommande kinesisk konkurrent.

      • Jag har inte sett belägg för att just britterna hade någon betydelse för Kulturrevolutionen. Jag har ett särskilt blogginlägg på lut om Kulturrevolutionen.

       • Just när KKP med röda arméns pansartrupper i täten 1949 erövrade Kina lämnade britterna sina kolonier. De tappade kronjuvelen Indien 1948 och lämnade ”Palestina” samma år. Skuldsatta upp över öronen. Britternas inblandning i Kina inträffade på 1800-talet.

       • Svar till Anders och Nehej:

        Jag har tidigare hänvisat bla till Michael Billingtons text om hur Britterna låg bakom Maoismen.
        http://www.larouchepub.com/eiw/public/1992/eirv19n36-19920911/eirv19n36-19920911_048-the_british_role_in_the_creation.pdf
        En mkt kortare variant:
        http://www.larouchepub.com/other/1995/2246_british_and_maoism.html

        Det finns ingen illvilja mot Kina bland såna forskare, I deras sammanhang har hela tiden fredlig samverkan och utveckling varit självklart medan imperialismen ständigt kritiserats. Dom är mkt välinformerade och har inte tillbakavisats i sak.
        Dom tigs bara ihjäl av eliten.
        Vilka andra källor menar du att du väntar dig bekräftelse på detta?
        Från Britterna eller Kineserna? Kineserna kanske inte ens är fullt medvetna om det.
        Dom har fullt upp med att bygga upp sitt samhälle och kanske inte ens har tid att gräva ner sig i det förflutna just nu. Och att Brittiska etablerade historiker skulle gå ut med detta det fattar du nog vore väldigt överraskande. Det finns anglosaxiska forskare som publicerat om hur dom låg bakom muslimska brödraskapet och om hur dom hindrat arabvärldens utveckling hela tiden. Om att islamismen sen länge är deras verk. Men det är marginaliserad info.
        Definiera vad du menar är källor som du godkänner som ’belägg’.

        • LaRouche är väl kända för att felaktigt överbetona britternas betydelse. De hade mycket liten betydelse för maoismen.

 3. Dina förlustsiffror stämmer inte med wikipedias. Wikipedia anser att andra världskrigets totala förluster var 55-60 miljoner och att sovjetunionen förlorade 14 milj soldater och 6 milj civila. Sovjetunionen förlorade 5 ggr så många soldater som Hitlertyskland, kongruent med tesen att det krävs minst 3 ggr så många anfallare som försvarare för att lyckas ta territorium vid ekvivalent teknik.

  Naziregimen bör ses som en tysk spegelbild av bolsjevikryssland. Svenska generalstaben planerade för ”krigsfall ett och två”; angrepp från nazityskland eller angrepp från sovjetunionen.

  • Naziregimen var ett svar på monopolkapitalets kris. Socialismen som man försökte bygga i Sovjetunionen under mycket svåra förhållanden var motsatsen. Hitler såg också Sovjetunionen som huvudfienden.

   • Exakt, nazityskland utvecklades som spegelbild till sovjetunionen. En spegelbild är som du borde veta spegelvänd mot vad den speglar. Givetvis hade monopolkapitalet ingen nytta av att bli totalt förött, Hitler representerade inte Krupp och Bosch, han använde dem i sin kamp. Hitlers irrationella beslut var inte deras. Bägge de nationella socialistiska rörelser som tog makten i Ryssland och Tyskland utgjorde de belägrade befolkningarnas mycket svåra förhållanden. Att bygga socialismen är en nullitet, utopin socialism existerar inte, bara dess jordiska fånglägersvariant kan överleva under begränsad tid. Att konfiskera andras produktionsmedel är politiskt rån och mycket vanligt, och hämmar samhällsutvecklingen.

    Men som sagt, dina siffror ser felaktiga ut. Eller du kanske har något argument för att wikipedia torgför andra? Procentuellt sett nedvärderar inte wikipedia de sovjetiska förlusterna, så du kanske har något bättre argument än den vanliga fantasikampanjen mot ryskheten?

    • Inte alls. Bakom Hitler stod tyska storkapitalet. Sovjet var socialistiskt. Under mycket svåra förhållanden och misstag, övergrepp och 20+ miljoner dödade i Andra världskriget, 60-70 gånger fler än USA – utvecklades Sovjetunionen från ett efterblivet land till världens andra supermakt. Utan stort, men varierande, folkligt stöd hade detta knappast skett.

     • Hitler representerade sig själv och sitt parti, inte monopolkapitalet och inte den tyske arbetaren i kamp på världsjudendomen. Han utnyttjade och levde i symbios med bägge.

      Stalin skaffade sig stödet genom Hitlers anfallskrig, strax innan var han fullt sysselsatt med att utrota inbillade fiender inom riket. Om man betraktar sovjets ”socialism” som den faktiska socialismen, dvs proletärernas himmelrike på jorden, så förklarar det ensamt socialismens sammanbrott. Jag är lite generösare än du, jag medger diskrepansen mellan utopin och gulagstaten, du erbjuder gulagstaten till socialismens törstande själar.

      Utvecklingen av den andra supermakten är också anledningen till inringningen av Sovjetunionen och dess satelliter.

      • Ja Stalins överdrivna dödande i förment kamp mot motståndare under andra hälften av 30-talet var ett stort fel. Jag känner inte till någon socialist som menar att Sovjets socialism var ett proletärens himmelrike. Det var hårt arbete under knappa förhållanden där det var nödvändigt att satsa på krigsmakten i och med Hitlers frammarsch och hans syn på Sovjet som huvudmotståndare.
       Sovjetunionen upphörde för drygt 25 år sedan. Finns inget positivt att ringa och demonisera svagare Ryssland. Grundorsaken är imperialismen, och den ledande imperialistmaktens, USA:s, strävande efter maximal kontroll i världen, utan att han geografisk besittning. Detta utreds i skriften ”USA som världspolis”. Läs om den nedtill höger på bloggsidan. Kan beställas för 25 eller 60 kr + porto.

  • Nåja Råddan
   Wikipedia är en god kunskapskälla men inte alltid så säker. Den engelskspråkiga ger andra siffror vilka ligger på 25 miljoner totalt. Uppdatera dig. Naziregimen bör ses som en tysk spegelbild av bolsjevikryssland säger du. Nej snarast som en positiv motbild.

   • Från angloimperiets synvinkel var de varandras motbilder ja, men båda var skapade av angloimperiet för att motverka ett samarbete bland kontinentens länder och kunna spelas ut mot varandra. Nazismen byggdes av Britterna för att hindra judarna att assimileras och ist fördrivas till Usa och för att Britternas brohuvud i MÖ skulle förverkligas. Nazismen var en artificiell skapelse baserad på en kult som Britterna i hög grad hjälpt fram. Alla yttre parametrar manipulerades av angloimperiet för att tyskarna, både företagare och folket, inte skulle ha ngt val utan skulle ty sig till den av Britterna önskade frälsaren Hitler som såg sig som Siegfrid i mytens värld kallad av ödet.

 4. Hitler kom till makten med bankirvampyr maffians välsignelse. Kontentan: den ”historia” och forskning som pryder textböcker och tidskrifter vad gäller Herr Adolf bygger på ett spratt. Detsamma gäller ”historien” om krig i vår tid – Irak -massförstörelsevapen; Jugoslavien ”etnisk rensning”, Libyen och Syrien ”diktator som mördar sitt folk”; Jemen ”Iran orsaken till kriget”, för att inte nämna Vietnam kriget, CIA finansierade krig i Centralamerika, mm. Vill man få inblick i evidensbaserad historia om tiden 1933-1945, så läser man David Irving.

 5. Anders Romelsjö är en mkt duglig journalist och mkt ofta har vi samsyn om världshändelserna. Min kritik mot socialister är konstruktiv och inte svartvitt avvisande. Således har vi en hel del gemensamt. Men när vi kommer in på det förflutna blir det gnissel. Anders föreställningar är socialistiska schablonbilder som utesluter alla fakta som komplicerar bilden. Det enorma krigsskadeståndet i Versaille tycker han inte behöver nämnas utan enbart att ’tyska kapitalister stödde Hitler’.
  Bakgrunden var ju att Tyska kapitalister inte hade ngn reell makt utan var då i en total beroendeställning av det angloimperium som 1909 konstaterade att krig var det mest gynnsamma alternativet och att de måste söka en förevändning för krig. Tusen ytterligare graverande orsaker finns det att komplicera Anders schablonbild men dom har jag tydligen tjatat om förgäves att döma av Anders oförändrade hållning.
  Martin G tror att Hitler var en agent. Men det behövdes ingen agent. Britter hade redan sen länge genom flera av sina agenter skaffat sig inflytande över utvecklingen i Tyskland så till den grad nazisterna med fog såg dom som sina banbrytare. Hitlers svärmeri och inlevelse i rollen som Siegfrid var ett perfekt arrangemang från Britternas synvinkel.
  Dom visste värdet av humaniora som maktmedel. Det som Soros är känd för i vår tid, Open Society, har ett släktskap med Britternas organisationer utbredda över 1800-talets Europa. Young Europe, dit bla Rickard Wagner rekryterades i unga år. Han och de Brittiska ideologer som påverkade honom och senare spred budskapet i klartext istf inlindat som det var i operaformatet utgjorde sen viktiga komponenter i nazismens mytiska grund. Detta hade vid den tiden det etablerades ingenting som helst med tyska kapitalister att göra. Dom senare var tvärtom inriktade på fredlig handel och utveckling i samförstånd med länder i flera väderstreck. Det tål att ständigt upprepas: krig lönar sig främst när man kontrollerar båda sidor i signifikant grad. Endast angloimperiet hade den korthanden.
  Men tyska kapitalister var inte informerade om Britternas intriger. England beskrev Tyskland som ett enormt hot och beljög dom som nu Ryssland beljugs. Från tyska kapitalisters synvinkel såg det ut som om skeendena vara utanför deras kontroll vilket det också var men på ett mycket mer utstuderat och planerat sätt än dom kunde ana.

  • Jag gör ingen mer utförlig analys alls. Det enorma krigsskadeståndet i Versaille är naturligtvis betydelsefullt på flera sätt. Bidrog till uppslutningen kring Hitler. Ja, det tyska kapitalet och Tyskland var i starkt beroende av segrarmakterna som Storbritannien, Frankrike och USA.

 6. Du frågar mig om vad Stalins mest berömda tal innehåller? Här talet med Stalin’s karakteristiska
  ryska accent: https://www.youtube.com/watch?v=poOZFKoEx9c&t=134s

  Den av Svensk-ryska vänskapsföreningen uteslutna meningen – fullständigt oacceptabelt, givetvis –
  inleds med ”Vi hade tillfälligt förlorat Ukraina…..”

  • Det var väl en kommentar till att nazisterna i krigets början erövrade Ukraina, en av Sovejtrepublikerna.

 7. ”Det var väl en kommentar till att nazisterna i krigets början erövrade Ukraina, en av
  Sovjetrepublikerna”.

  Nej, det var det inte alls. Stalin beskrev situationen 1918, när ettårsdagen av oktoberrevolutionen
  firades (7 november enligt gregorianska kalendern). Och då kan man fundera på det politiska
  syftet med den strukna meningen.

  • Det var alltså under inbördeskriget. Den ”vita” sidan kontrollerade alltså så Ukraina som länge varit en del av Ryssland. Yttrandet förefaller naturligt.

 8. Jag har inte ifrågasatt Stalins yttrande, utan varför Svensk-ryska vänskapsföreningen utan
  förklaring eller fotnot, i sin återgivning av talet i svenska översättning, strukit yttrandet
  vi just diskuterar.

  Ryssland och Ukraina återförenades 1922 i form av en union mellan rådsrepubliker.
  När Stalin 1941 nämner Ukraina är det alltså en väldefinierad enhet. Man kan också
  notera att Ukraina kommer först i uppräkningen, som också innehåller Kaukasus, Centralasien,
  Ural, Sibirien och Fjärran Östern.

  Att Putin inte gillade tingens ordning med en Ukrainsk rådsrepublik som innehöll
  ett antal av Putin explicit uppräknade städer är uppenbart i följande klipp (0.17 och framåt):

  https://www.youtube.com/watch?v=C1_eF6_EMwM&t=29s

  Varför blev det så? Endast Gud vet, enligt Putin.

  Denna blogg handlade om Segerdagen, kom in (genom JM) på det viktiga avgörandet
  utanför Moskva i december 1941, och avslutade med en uppmaning att bli medlem
  i Svensk-ryska vänskapsföreningen. Jag vidhåller alltså att jag finner det viktigt att diskutera
  varför föreningen förvanskar, utan förklaring, Stalins kanske viktigaste tal.