Rekordvärme och Ukraina-kriget hänger ihop -varför det då?


DN skriver 21/10 ”September månad blev den varmaste septembermånaden på jorden sedan mätningarna började 1880. Det uppger den amerikanska oceanografiska och atmosfäriska organet NOAA 20/10. Rapporten från NOAA är ännu en i raden som visar att temperaturen på jorden fortsätter att stiga. Septembertemperaturen är enligt NOAA en del av en trend och årets mätning och 2014 har hittills uppvisat åtta månader med medeltemperaturer som är bland de fyra högsta sedan 1880.”

På DN Debatt skrev 25/9 miljöekonomen Håkan Pihl att ett ”Globalt avtal osannolikt. Att hoppas att innovationer löser klimatproblemet är riskfyllt. Att betala länder för att hålla fingrarna borta från billiga kolreserver blir dyrt. Man måste tyvärr instämma i bedömningen att ”Det råder stor vetenskaplig och politisk enighet om att klimatförändringarna måste begränsas och att det är hög tid att agera. Men allt hopp ställs till en global överenskommelse i Paris 2015 där alla stora aktörer ska förbinda sig till tillräckliga insatser. Det är en riskfylld strategi. Två årtionden av misslyckade klimatförhandlingarna borde få våra politiker att inse det. Mot bakgrund av hur brådskande och allvarlig situationen är, är det närmast irrationellt att tro att 200 länder ska komma överens om tillräckliga reduktioner. Utvecklingen går i alldeles fel riktning.”

Pihl nämner att Kina och Indien investerar i kol i en takt som motsvarar tre nya kolkraftverk varje vecka. För att i Europa kompensera en sådan ökning måste man bygga tusen nya vindkraftverk. Varje vecka.

Han undviker minst fyra avgörande, överlappande frågor:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system?
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar; Annat ekonomiskt och politiskt system?
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Längre ned.

moln images

Läget
Enligt klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC i mars kommer ”Hundratals miljoner människor drabbas av översvämningar och delar av jorden blir obeboelig vid seklets slut om medeltemperaturen stiger med fyra grader. Och det gör den om inget drastiskt sker. Effekter av klimatförändringarna är tydliga och väldokumenterade på alla kontinenter och i haven. Glaciärer smälter, träd och koraller dör, djurarter har ändrat utbredning både på land och i haven, och jordbruk och livsmedelsproduktion har redan påverkats enligt rapporten som är mer än 2.500 sidor lång, och den tyngsta och mest omfattande rapporten någonsin om hur klimatförändringarna påverkar miljö och samhällen. Vidare ”Bland oss människor är det de fattiga och redan utsatta som drabbas värst, av värme, torka, översvämningar, sjukdomar och brist på rent vatten.” I ett framtidsscenario lyckas man begränsa temperaturhöjningen vid seklets slut till två grader över medeltemperaturen för 150 år sedan och ett där temperaturen har stigit med fyra grader. I det första fallet kan konsekvenserna av klimatförändringarna fortfarande vara hanterliga. Men vid en fyragradig temperaturökning kommer delar av planeten att bli obeboeliga under den varma årstiden.

De som har annan uppfattning än att uppvärmningen har att göra med människans aktiviteter och utsläpp kan ha sina intressen eller kan ha lurats. Exxon Mobil har satsat minst motsvarande 150 miljoner svenska kronor i institut som aktiv motarbetar saklig information i klimatfrågan. Ökända är de två bröderna Koch, oljemagnater och mångmiljardärer och finansiär till tea party-rörelsen, som skänkt stora summor till desinformationsverksamet och lobbying i klimatfrågan.

Presskonferensen från FN:s klimatkonferensen 27 september 2013 kunde sammanfattas i 3 punkter (SR Nyheter):
1. Man skärper tolkningen av att uppvärmningen och klimatförändringarna beror på människan från att vara ”väldigt troligt” till ”extremt troligt”.
2. Man har en temperaturökning att vänta på mellan 2,6 och 4,8 grader till år 2100.
3. Havsnivån kommer att stiga, men här är panelen mer försiktig. Ökningen bedöms uppgå till mellan 0,26 meter och 0,92 meter. Man har då utelämnat bedömningar som menar att ökningen kommer att bli mycket större.

< storm

Givetvis diskuteras olika alternativ till dagens klimatförstörande energisituation.

Skifferolja?
DN hade 4/1 ett positivt reportage om skifferoljans möjligheter och dess bidrag till ökad klimatförstöring. Detta har aktualiseras som en möjlighet att minska beroendet av energi från Ryssland. Enligt Dagens Industri 23/5 2013 menar den tongivande IMF-ekonomen Michael Kumhof att den mängd skifferolja som man tror sig ha upptäckt i USA, motsvarar ungefär 30 miljarder fat olja, ungefär vad som konsumeras i hela världen på ett år. Oljeproduktionen minskar med 4,5 procent per år. Det innebär att var tredje år försvinner hela Saudiarabiens oljeproduktion. Samtidigt är det fler länder som vill ta del av oljetillgångarna. Ett av scenarierna hos IMF går ut på att tillgången på olja skulle minska med 2 procent varje år från och med nu. ”Då skulle oljepriserna öka med 400 procent under nästa decennium. Helt galna siffror.”

Hillary Clinton rycker ut
Men politiskt stöd, bland annat av förra utrikesministern i USA, Hillary Clinton, har bolag från USA försökt få olika länder att satsat på olje-fracking, där USA-bolag har ett försprång, vilket Pål Steigan rapporterat. Inte minst gäller detta bröderna Koch. USA:s utrikesdepartement fungerar som lobbyorganisation ”(Global Shale Gas Initiative)” för USA-baserade bolag. I Bulgarien och Rumänien fanns starkt motstånd i befolkningen mot fracking, men Clintons medarbetare Richard Morningstar lyckades påverka så att båda Bulgarien och Rumänien ska försöka sig på detta. Vid slutet av 2012 hade oljebolaget Chevron koncessioner i Argentina, Australia, Kanada, Kina, Sydafrika och östra Europa.

Stora reserver i östra Ukraina – samband med kriget.
Ukraina har reserver på 1200 miljarder kubikmeter gas, tredje största fyndigheten i Europa. Amerikanska Chevron och europeiska Shell har kontrakt på att utnyttja dessa fyndigheter. De finns främst i östra Ukraina och är sannolikt en orsak till Kievs hårda krigföring där.

Vem ser inte den ökande militära kampen om kontrollen över oljan och jordens resurser, med nuvarande odemokratiska och orättvisa ekonomiska system? Varför har USA börjat och stött krig och splittring i Mellanöstern med ökad kraft? Pål Steigan, som skrivit den utmärkta boken ”En gång skall jorden bliva vår”, riktar hård och avslöjande kritik mot bl.a. oljesandsbluffen i ett nytt blogginlägg och påtalar bland annat att:
* Marginalkostnaden för utvinning av olja som inte kommer från OPEC har ökat från 30 dollar 2003, 92 dollar 2012 och 105 dollar i år, dvs. en ökning mede 250 % på 10 år.
* Produktion av 2,5 miljoner fat olja kräver 1,2 miljoner kubikmeter vatten.

Några andra alternativ.
Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc.) används väldiga mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvininningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggd.
Solceller? Lockande. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius.
Doktor om kapitalism

Kapitalismen är största hindret!
Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och nu Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt.

Visst kan mänskligheten något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp? Det är bråttom. FN gör i den viktiga rapporten ”Human Development 2013” bedömningen att utan samordnade globala insatser mot klimat- och miljöförstöringen kommer antalet extremt fattiga i världen öka till 3 biljoner år 2050 från 1,2 miljoner nu (enligt Världsbanken rapport. En jämnare fördelning av jordens tillgångar i demokratisk andra är viktigare än ökad tillväxt. Det behövs en massrörelse i befolkningen som kopplar klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet. Att kontrollen över jordens resurser och ekonomin inte är satt under demokratisk kontroll utan sköts av en liten, liten grupp utan insyn och utan fokus på behoven hos mänskligheten ska inte längre tolereras
Naomi Kleins klimatbok

Och Naomi Klein gör i sin nya bok ”This Changes Everything: Capitalism vs the Climate.” konklusionen att det inte först och främst handlar om fossil energi utan om kapitalismen som system.

Jag är en av många som tar fasta på vetenskapliga fakta inom klimatområdet, och är naturligtvis medveten om att mitt lilla förslag till en plattform för att seriöst kunna ta itu med klimatförstörelsen – kapitalismens ersättande med ett globalt demokratiskt socialistiskt ekonomiskt system för dagen inte har stöd av en majoritet. Men manmåste kritisera andra debattörer och experter som inte tycks se kapitalismens roll i sammanhanget. Som samarbetsinriktad vänsterman glädjer jag mig åt deras engagemang och strävar efter samverkan på gemensam plattform. Mer konkreta förslag finns i tidigare blogginlägg, bl.a. 26/11 2012.


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

DN 21/10 DN Debatt 26/9 Pål Steigan Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront

  11 comments for “Rekordvärme och Ukraina-kriget hänger ihop -varför det då?

 1. Peter Grafström
  23 oktober, 2014 at 13:00

  Livet är en form av nanoteknologi, så sanslöst effektiv jämfört med vår hittillsvarande att det mesta vi behöver förmodligen kan erhållas genom att lära sig modifiera och utveckla denna rikedom. Fotosyntes är ju under utforskande. Men hela kroppsmetabolismen innehåller enormt effektiva energihanteringsmetoder. Inne i ribosomerna finns visst tusentals små nanomotorer som inte kan sluta snurra. Och som självreglerar energitillförseln till musklerna när det behövs.
  Hur förbättrar man kreativiteten så att det görs mer framsteg med sånt?
  Tåg och bilar som drivs med muskler och en lämplig utväxling skulle kunna drivas med socker. Socker kan närproduceras över hela världen så mackar skulle kunna vara sammankopplade med jord och skogsbruket. Men det skulle säkert uppstå nya specialiserade näringar. Bilar skulle kanske vara tvungna att stanna oftare för att hämta socker. Jag har inte räknat på det men jag är säker på att muskler är effektiva energimässigt om de får arbeta under optimala omständigheter .
  Djur kommer vanligen inte upp i såna hastigheter därför att lederna då utsätts för stora påfrestningar. Men muskler utan ömtåliga ställen skulle klara det mha utväxling.
  Naturen har om man vill uttrycka det så svagheten att individen skall klara allt. Och då blir en individ en mångsysslare som inte är lika bra på varje enskild specialitet. Därför är det möjligt att utveckla livets tekniska lösningar vidare.

  • Peter Grafström
   24 oktober, 2014 at 21:27

   Detta var alltså menat som kommentar till Anders betraktelse över energikällor.
   De övriga bytte ämne. Kort sammanfattning är att om man härmar och utvecklar livets egen teknologi finns möjligheter att verkligen uppnå ett samhälle med närproduktion och förnyelsebara energikällor. Ett minskat behov av storskalig infrastruktur för distribution av bränsle och även elström.
   Men behovet av intellektuell förmåga är densamma som inom högteknologin.
   Så miljöpartisterna skulle inte bli entusiastiska?

 2. 23 oktober, 2014 at 13:51

  Joe Bidens son sitter tydligen i styrelsen för det frackingföretag som har intresse i östra Ukraina. Direkta kopplingar rätt in i Obama administrationen. Det är legio hos kris och krigsprofitörerna; Halliburtons inblandning i den olagliga invasionen av Irak och uppenbara kopplingar till Cheyney, dessa är bara några i mängden.

  Behöver jag ens påminna om det går att hitta mängder av analoga historiska exempel, Brittiska Imperiet såväl som hos vår egen Stormaktstid.

  http://www.motherjones.com/environment/2014/09/hillary-clinton-fracking-shale-state-department-chevron?page=2

  Angående kapitalismen http://zcomm.org/znetarticle/capitalism-and-social-democracy-in-crisis/

 3. Thomas Åkerblad
  23 oktober, 2014 at 15:15

  På tal om Ukraina kan det ju vara värt att notera att tyska säkerhetstjänsten BND nu fastslagit att MH 17 sköts ner av proryska separatister.

  http://www.spiegel.de/international/europe/german-intelligence-blames-pro-russian-separatists-for-mh17-downing-a-997972.html

  • 23 oktober, 2014 at 21:15

   Har läst artikeln. I denna presenteras inga bevis eller belägg för den bedömningen. Det handlar om påståenden. De som bestrider denna tolkning har en betydligt högre detaljnivå i sina bedömningar. Läs bl.a. rapporter som jag återgav här 17/9 (http://jinge.se/mediekritik/diffus-rapport-om-mh17-olyckan.htm) och även 17/8.

   Observera vidare att Russia Today har stark kritik mot BND-chefens rapport:

   (http://rt.com/op-edge/197408-mh17-ukraine-crash-investigation/)

   • Thomas Åkerblad
    24 oktober, 2014 at 00:38

    Fast när det gäller trovärdighet rankar jag ju Bundesnachrichtendienst betydligt högre än den statliga ryska propagandasändaren RT. Den senare talar ju dessutom – i princip – i egen sak.

    • 24 oktober, 2014 at 07:25

     De källor jag hänvisar till i tidigare blogginlägg är fristående källor, bl.a. en och annan erfaren västerländsk pilot. Vidare har BND nära samarbete med USA:s säkerhetstjänst och har sannolikt fått uppgifter av dem – se RT-artikeln. BND är nog nästan lika mycket part i målet som RT.

     • Peter Grafström
      24 oktober, 2014 at 21:04

      Man skulle kunna tänka sig att USA konfidentiellt visat satellitbilder för BND. Men efter så lång tid har de ju också kunnat alstra förstklassiga förfalskningar.

    • Peter Grafström
     24 oktober, 2014 at 21:00

     Thomas Åkerblad
     Du har rätt BND är att lita på, Saddam hade WMD för det sa BND.
     Även efter det att deras enda källa beslagits med att ljuga fortsatte de att tro honom.

  • Benny
   24 oktober, 2014 at 15:07

   Läste BND:s rapport och den hör dessvärre hemma i cylinderarkivet. den gör inget som helst trovärdigt intryck och ska närmast ses som en partsinlaga då den nonchalerar graverande fakta som talar emot Ukraina. Det är fortfarande Ukraina och USA som inte släpper radiokommunikationen respektive sin satelittinfo och man kan ju fråga sig varför?

 4. Zokrates
  24 oktober, 2014 at 17:29

  Den politiska situationen Ukraina är komplex men oavsett vem som sköt ner det civila flygplanet är det uppenbart att den psykologiska krigföringen går i en riktning. På marken finns en mängd beväpnade grupperingar. Oligarket på båda sidor med privata militära styrkor; Black water och västerländska legosoldater från mellanöstern och afrikas krigshärdar. CIA har verkat i Ukraina sedan 50-talet(!). Operation Aerodynamic.

  ”Beginning in 1953 AERODYNAMIC began to operate through a Ukrainian study group under Lebed’s leadership in New York under CIA auspices, which collected Ukrainian literature and history and produced Ukrainian nationalist newspapers, bulletins, radio programming, and books for distribution in the Ukraine. In 1956 this group was formally incorporated as the non-profit Prolog Research and Publishing Association [CIA cryptonym: QRPOOL]. It allowed the CIA to funnel funds as ostensible private donations without taxable footprints.100 To avoid nosey New York State authorities, the CIA turned Prolog into a for-profit enterprise called Prolog Research Corporation, which ostensibly received private contracts. Under Hrinioch, Prolog maintained a Munich office named the Ukrainische-Gesellschaft
  für Auslandsstudien, EV. Most publications were created her.

  …. Beginning in 1955, leaflets were dropped over the Ukraine by air and radio broadcasts titled Nova Ukraina were aired in Athens for Ukrainian consumption. These activities gave way to systematic mailing campaigns to Ukraine through Ukrainian contacts in Poland and émigré contacts in Argentina, Australia, Canada, Spain, Sweden, and elsewhere. The newspaper Suchasna Ukrainia (Ukraine Today), information bulletins, a Ukrainian language journal for intellectuals called Suchasnist (The Present), and other publications were sent to libraries, cultural institutions, administrative offices and private individuals in Ukraine. These activities encouraged Ukrainian nationalism, strengthened Ukrainian resistance, and provided an alternative to Soviet media.103”

  http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/history/american-history-after-1945/us-intelligence-and-nazis

Comments are closed.