Presidenten: Moldavien vill gå en oberoende väg – föredöme för oss?


För ett par veckor sedan hölls en internationell konferens om ”alternativa strategier till nyliberala globalismen” i Moldaviens huvudstad Chişinău.

Republikens president Igor Dodon höll ett viktigt öppningstal. Jan Myrdal var en annan inbjuden talare.

Först några ord om Moldavien.
Detta är ett av Europas minsta och fattigaste länder. Landet har tidvis varit självständigt, och efter Första Världskriget en del av Rumänien. Från 1940 till självständigheten 1991 tillhörde landet Sovjetunionen. Ytan är 34 000 kvadratkilometer, medan Dalarna som jämförelse har 28 000 kvadratkilometer. Landet har ungefär 3,5 miljoner invånare. Huvudstaden heter alltså Chişinău och har ungefär lika många invånare som Stockholm. Det två största partierna är Kommunistpartiet och ”Alliansen för Europeisk integration”. Vid valet 2010 fick det västorienterade Kommunistpartiet egen majoritet.”Endast Ukraina har lägre nettolön. Vid presidentvalet i november 2016 fick Dodon 53, 5 % av rösterna.
Moldavien försöker bevara alliansfrihet, vilket den svenska regeringen påstår sig göra. President Dodon verkar ha en helt annan insikt i och bedömning av globaliseringen än vad man hör från våra ledande riksdagspartier.
Moldova_map
Presidentens tal. Detta har tidigare publicerats i Stefan Lindgrens utmärkta ”Nyhetsbanken”
Moldavien är ett neutralt land, beläget i ett område med maximal geopolitisk känslighet eller, som andra skulle säga, vid en förkastningslinje mellan öst och väst. Vi vill att vår stat ska bli en faktor för geopolitisk balans, konvergens, sammanflöde mellan de två delarna av vår kontinent, som fortfarande är uppdelad av artificiella skäl.

Moldavien kan och måste fullt ut bekräfta sitt yrke som en gyllene bro mellan väst och öst. Vårt folk har en bivalent kollektiv identitet: öst och väst. Ur religiös tillsyns synvinkel är vi ortodoxa – alltså östliga, men ur språklig och kulturell identitetens synvinkel är vi latinska – därför västerländska. Och alla försök att artificiellt omforma oss, att skära bort en av de två komponenterna i vårt kollektiva väsen och påtvinga oss utländska modeller är kontraproduktiva och rent skadliga.

Med andra ord har Moldavien med tanke på vår identitet och geografiska plats inte råd att förena sig med Ryssland mot Europa eller med Europa mot Ryssland. Tvärtom kan och måste Moldavien bidra till närmandet mellan Ryssland och Europa. Moldova måste med andra ord anta sitt historiska uppdrag av aktiv och positiv faktor vid förverkligandet av det stora projektet för kontinental enhet, som Charles de Gaulle definierade som ”axeln Paris-Berlin-Moskva”.
Dodon
– Temat för denna konferens är av stor betydelse för alla folk i världen. Från den klassiska kapitalismen, som bygger på arbetsetik, socialt ansvar och närhetsprincipen, som vi tidigare har känt, har vi flyttat till en diametralt motsatt modell som införts under de senaste decennierna. Globaliseringen har möjliggjort en kapitalkoncentration som aldrig tidigare skådats i historien och skapar katastrofala ekonomiska obalanser mellan länder och regioner, men också mellan sociala skikt i det gamla ”välmående väst”.

En av de mest allvarliga effekterna av denna globaliseringsmodell är den massiva migrationen av miljontals människor som slitits upp med rötterna för att bli okvalificerade arbetare på utländska arbetsmarknader. I detta avseende är Moldavien ett av de mest drabbade länderna på kontinenten. Cirka en miljon moldovaner – nästan en tredjedel av landets befolkning – tvingas tjäna sitt uppehälle utomlands.

– Som tidigare ekonomi- och vice premiärminister med ansvar för regeringens ekonomiska och finansiella sektor, men också som doktor i nationalekonomi är jag väl medveten om att Republiken Moldaviens allvarliga socioekonomiska problem inte kan förklaras av att en rad moldaviska regeringar vägrat att följa de direktiv som de i tjugofem år fått från utlandet, utan just av deras alltför stora följsamhet.

– Det är därför Moldavien, efter en övergångsperiod på ett kvarts sekel, måste ompröva sitt paradigm för ekonomisk utveckling. Det nya konceptet för ekonomisk återhämtning bygger inte på ”ekonomisk isolering” eller förakt för den internationella handelns villkor. Men utan vissa inslag av ekonomisk protektionism eller ”ekonomisk patriotism” har Moldavien inte en chans att övervinna sin nuvarande underutveckling.

– Det är välkänt att det moldaviska samhället är uppdelat enligt geopolitiska, historiska och etnolingvistiska kriterier. Men om våra ideologiska eller kulturella preferenser delar oss, är den ekonomiska nationalismen den grundläggande faktorn för nationell enhet, en bred gemensam plattform som alla patrioter i vårt land måste kunna identifiera. I den bemärkelsen är det expertkunnande som vi kan samla från kända personligheter, som de som finns på vårt forum idag, oumbärliga. Att söka efter alternativa lösningar till ”finanskapitalism” inkluderar, förutom akademiska överväganden, att skapa livskraftiga begrepp som omfattar geopolitiska, politisk-juridiska och ekonomisk-ekonomiska dimensioner.

Moldavien kan inte acceptera en perifer eller semi-perifer status i ett globalt system av imperialistiskt slag. Den ekonomiska kolonialismens praxis måste förpassas till det förflutna.
Trump och Putin
För att påminna om att detta inte är ett fenomen som bara berör små länder som Republiken Moldavien skulle jag vilja ta två exempel:
1. De problem som en internationell supermakt som Ryssland möter i sin svåra dialog med väst beror till stor del på det faktum att landet inte vill ge upp sin ekonomiska suveränitet till förmån för globalistisk korporatokrati. Med andra ord är Vladimir Putin en suveränist som i sin dialog med världen följer landets nationella intressen.
2. Det senaste presidentvalet i Förenta staterna placerat en representant för samma suveränistiska tänkande i spetsen för denna globala hypermakt, nämligen president Donald Trump, som gjorde principen ”America First” till ett centralt element i sitt politiska program.
I min egenskap av president i Republiken Moldavien skulle jag också vilja ta tillfället att bestämt och otvetydigt förklara att även jag är anhängare av den nuvarande suveränistiska rörelsens tankar och handlingar.
Tiden har kommit att avvisa neoliberala myter, enligt vilka samhällets ekonomiska framgång garanteras av så kallad ”knapp förvaltning” (small government) , det vill säga att staten ska dra sig tillbaka och överlåta på en självreglerande marknad att fungera autonomt, enligt den osynliga handens magiska princip.

Vi behöver ett starkt land som kan upprätta rättvisa regler för fri konkurrens, skapa och säkerställa överensstämmelse med optimala rättsliga, skattemässiga och kreditmässiga krav, föra en tullpolitik till förmån för inhemska producenter och den inre marknaden. Tesen om ekonomins primat över politiken måste överges, för det är den politiska faktorn som måste sörja för folkets öde, med beaktande av hela samhällets intressen för ögonen, med utgångspunkt från principen om rättvisa och social solidaritet, och inte bara intresset för superprofiter, som privata ekonomiska aktörer inom multinationella megastrukturer följer.
Naturligtvis är Moldavien idag ett land som förlorat mycket av sin suveränitet och som utsätts för en yttre påverkan som inte alltid är fördelaktig. Men sådan är situationen för de flesta stater i världen. Detta är en av de mest dramatiska effekterna av unipolär globalisering, som utvecklar en ny typ av imperialism, extraterritorial till sin natur, med alla dess negativa konsekvenser.
Att bygga en ny global arkitektur där varje land kan hävda sig fullt ut förutsätter utvecklingen av integrationsprocesser med ett tillräckligt antal länder för att de ska kunna ha tillräckligt strategisk, geopolitisk och ekonomisk vikt för att klara den hårda globala konkurrensen.
Och i samband med framväxten av flera strategiska poler kan Moldavien inte undvika att associera sig någon av de grupper av länder som landet är bundet till av en mängd faktorer. Det enda realistiska alternativet för Moldavien, beroende på hela dess historia, är därför det eurasiatiska. För, mellan Lissabon och Vladivostok, går vägen till kontinentens anande väg genom Republiken Moldavien
.
KÄRA VÄNNER,Tack vare era kombinerade insatser blir Moldavien alltmer aktivt på den internationella scenen, vilket innebär att Chişinăus chanser att bli en strategisk utvecklingsplats av kontinentala betydelse ökar avsevärt.
Jag välkomnar detta möte och de många personligheter som hedrar oss med sin närvaro, från Västeuropa, Ryska federationen, men också från andra länder i regionen. Jag är säker på att om vi förblir uthålliga, förenade och motiverade att skapa positiv förändring som har historisk betydelse för vår framtid, kommer vi att bli ännu fler och ännu mer övertygande på Chişinău Forums nästa internationella konferens.
Jag vill försäkra er, kära gäster, att ni har en god vän och en uppriktig och lojal supporter i mig. Ni är välkomna i Republiken Moldavien så ofta som ni själva önskar att besöka oss, för offentliga föreläsningar, rundbordssammtal, bokutgivning eller andra evenemang, för att stärka det ömsesidiga utbyte av idéer, tankar och visioner.
Jag vill avsluta detta tal med ett uttryck som vi har använt i generationer: Gud hjälpe oss!Tack!”

i Andra om: , , , ,, , , , ,, , ,


26 svar till “Presidenten: Moldavien vill gå en oberoende väg – föredöme för oss?”

 1. Du … ’glömde’ … nämna att på den här konferensen fanns även deltagare såsom Lega Nord, Front National, Ataka (alla är fascistiska partier) och inte minst Putins egen personliga rådgivare fascisten Alexander Dugin. Även chefredaktören till fascistiska Nya Tider fanns på plats.
  Mycket fint sällskap för den påstådda antifascistiska Jan Myrdal!
  Han har gjort en flygare.
  Så jag och många med mig betraktar honom inte längre som vänster. Jag tror inte att han själv betraktar sig som vänster. Han men även du, Anders, vill sudda ut vänstern och högern.
  Men om vi gör så, vem ska då ta parti för dom fattiga, bostadslösa, arbetslösa, arbetare? Den här nationella högern är inget annat än fascister som vill göra livet ännu svårare för arbetarklassen (vilket inkluderar arbetslösa, utförsäkrade, sjukskrivna, östeuropeiska arbetare, etc).

  • Det var tveksamma typer där. Dugin och Nya Tider torde inte uppfylla de traditionella kriterierna för fascism. Om Jan Myrdal skulle tala vid en konferens med där även representan för stora svenska riksdagspartier deltar, så deltar han tillsammans med människor som sluter upp bakom USA:s olika krig, som tiger om USA:s stöd till terrorismen, som tiger om statskuppen i Kiev, som deltar i USA:s krigsförberedande hets mot och demonisering av Ryssland, som blundar för det svenska stödet till Ukraina där statyer reses över nazistledare. Han skulle delta tillsammans med de som vill föra Sverige så nära Nato som möjligt, tillsammans med de som alla förespråkar en kapitalistisk ekonomisk politik som ökar skillnaderna. Detta står efter vad jag vet inte Dugin eller NY lika okritiskt bakom. Jag har nyss fått denna artikel rekommenderad Dugin.

  • Kerstin Stigson, Men för jösse namn skärp dig nu!
   P har ingen ”personlig rådgivare” och Nya Tider har inget med ”fascism” att göra.

   Nej det är väl klart att ni kommunister inte ser Myrdah som vänster längre det säger ju mer om er än om Myrdal, ni ser väl Obama som vänster idag, det är väl därför V och Kommunisterna inte får några röster längre – ni har blivit mer och mer höger och liberaler!

   • Nya tider, den 22 september 2017: ”Alexander Dugin – en visionär med inflytande på Rysslands politik.”
    Expo, nr 4 2017: ”Eurasien hade blivit ett begrepp som återkom alltmer i den ryska politiken, som föreslog Putin skapandet av en eurasisk union, och i en intervju från 2013 sade han att ’eurasisk integration är en chans för alla de postsovjetiska länderna att ingå i ett oberoende centrum för global utveckling’. I sitt årliga anförande till den ryska federala församlingen året innan förklarade Putin att frågan om vilka länder som kommer att vara i centrum, vilka som kommer att hamna i periferin och vilka som kommer att förlora sin självständighet inte bara kommer bygga på ekonomisk potential, utan på varje nations förmåga att omfamna förändring, det vill säga nationens inre vilja, dess inre kraft – det som Lev Gumiljov kallade för passionaritet.”

    • Kerstin

     Att du ens länkar till Expo. Euroasien är förövrigt ett hundratal år gammalt begrepp, typ som europa, har inget med Putin att göra!
     Är du emot begreppet Euroasien eller vad är ens din poäng? Är man ”facist” om man anser att Euroasien finns?

     • Klingar eurasiansimen bekant?
      Expo igen: ”Men lika lätt som Dugin skaffade sig inflytande, blev han också av med det. Kreml behövde eurasianisterna för att kontrollera gatan, för att ta kontrollen över den hårdföra radikala nationalism som länge varit den enda oppositionen. Putin besegrade den nationalistiska oppositionen genom att omfamna honom. Det var därför eurasianisterna kunde få såväl stöd som möjlighet att torgföra sina åsikter.”
      ”Dugin blev avskedad från sin prestigefyllda plats som ordförande för fakulteten för sociologi och internationella relationer vid Moskva universitetet. Anledningen ska ha varit ett uttalande om Ukraina. där Dugin sade ’döda, döda, döda, det är ingen diskussion, det är min åsikt som professor.”

      • Eurasiansimen behandlades av Halford Mackinder 1919 under annan terminologi. Behandlas i Clarté nr 3 2015 under temat ”Spelet om EURASIEN”. Hur tror du en svensk professor skulle ha behandlast om denne gjort liknande uttalande.

       • Självklart hade professorn sparkats. Men det var inte frågan. Frågan var om Dugin är en fascist eller inte. Du nämner att Dugin torde inte uppfylla de traditionella kriterierna för fascism. Men enligt det jag har hittat på nätet – t o m en artikel på Counterpunch – så är han en fascist. Han har dessutom uttalat sig att han är en fascist. Se nedan kommentar till Jan Nybondas.
        Anser du fortfarande att Dugin inte är en fascist? Om inte – när uppfyller en person dom kriterierna du använder för att vara en fascist? Finns det överhuvudtaget några fascister, enligt dig?
        Anser du att om en tidning, parti, organisation eller person som delar en åsikt med dig inte kan vara fascistisk? Dom kan mycket väl vara fascistiska även om dom delar en av dina eller våra åsikter.
        Frågan är hur pass stort inflytande Dugin och eurasiansimen hade/har på Putin.

        • Dugin känner jag inte till närmare. Visst finns det fascister, t.ex. de som strider med Ukrainas regering mot federalister i östra Ukraina, tillsammans med trupper under Ukrainas regering som får många miljoner i stöd från Sverige. Nya Tider har ibland anti-globalistiska (antiimperialistiska) artiklar. På nätet hittar man rubriker som ”Globalisterna mot folket” och ”EU är globalismens förkroppsligande”, rubriker som man kanske kan hitta i ”Riktpunkt”?

         Jag delar Hofmans syn på fascismen, vilken replierar på Kominterns. Fascismens ansikten – Arnstad och Hofman och Om Arnstad och Hofman – fascismdebatten går vidare

         • Finns det fascister i Sverige, kända fascister, som du anser är fascister? Och som delar någon uttalade åsikt med dig?
          I Riktpunkt hittar du för det mesta artiklar om imperialism och antiimperialism. Det är högst sällan vi talar om globalism.
          Men om vi gör det någon gång så gör det Nya Tider inte mindre fascistisk än vad de är. Nya tider är en främlingskritisk/invandrarfientlig/socialistfientlig/kommunistfientlig/kapitalistisk/nationalistisk höger tidning, och detta innebär för min del att den är fascistisk – det oavsett vad den har för ytterligare artiklar som är antiglobalistiska och EU kritiska.

          • Du har inte visat att Nya Tider är fascisisk. Var finns den faktabaserade analysen? Jag utesluter det inte, men har bara sett påståenden.

           Och globalism kan i många sammanhang ses som synonymt med imperialism. Man kan då mena att Nya Tider har artiklar som kritiserar imperialism, liksom Riktpunkt.

          • DN, SvD, Gp och alla andra kapitalistiska tidningar har ungefär samma artiklar om Nordkorea och Kuba som vad Nya Tider har. Men det gör inte DN, SvD, Gp till främlingsfientliga och fascistiska tidningar som Nya Tider är.
           Jag tror inte att Nya Tiders ha samma definition om imperialism som vad vi har. För det första så förespråkar de kapitalism. För det andra så finns imperialism enligt Lenin även inom nationen för att sedan utvecklas till andra länder. Jag tror inte att NT har en sådan åsikt. Jag tvivlar på att de inte har något emot att svenska företag eller utländska företag här i Sverige suger ut arbetare. För det tredje har de nog inte studerat Lenin och Marx. Så vi kan nog inte kalla dom för antiimperialister. De är antiglobalister men det är för att de är invandrafientliga. Även anarkister är antiglobalister. Men jag tror att varken anarkister eller personalen på NT vill klumpas samman med varandra.
           Så kalla inte NT för antiimperialistisk. För det är den inte.
           Mikael Nyberg gjorde en analys om NT. Men den förkastade du.
           Men om någon hade sagt att NT inte är fascistisk så skulle du ha trott på det påståendet utan att kontrollera om den infon var riktig.
           Även SVT har gjort en analys av NT och dom kom fram till samma sak som Mikael Nyberg. Men ändå förkastar du bådas analyser. Vad ska det krävas för att du ska inse att NT är invandrakritisk/invandrafientlig/kapitalistisk/kommunistfientlig/socialistfientlig fascistisk nationalistisk tidning?
           Och det är en ren förolämpning att jämföra NT med Riktpunkt. Vi är allt annat än främlingsfientliga. Jag tror att det är bättre att jämföra NT med Proletären. KP har kanske reviderat deras analys om vad antiimperialism är, såsom vad de har gjort med några andra punkter.

          • Jag tycker att Mikael Nybergs analys var otillräckligt. Man behöver inte ha läst Lenin och Marx för att vara anti-globalist. Men det mycket bättre att ifrågasätta globalismen än att stödja den.

 2. Ovan en mycket initierad artikel! Tack.
  Kanske man far tillagga att Moldavien gor en del utmarkta roda viner. Skulle garna vilja gora en resa genom landet.
  Nedanstaende sammandrag jag gjorde 2014 ar sa kort som mojligt, men kanske dock av intresse?

  Subject:Moldova siding with Russia in elections……
  Date: Mon, 1 Dec 2014

  From martin’s OneLiners

  https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/2734-moldova-pro-russia-party-banned-from-elections-after-occrp-expose ***

  Moldova: Pro-Russia Party Banned from Elections After …
  http://www.occrp.org
  Moldova: Pro-Russia Party Banned from Elections After OCCRP Expose Published: Friday, 28 November 2014 15:49; Written by

  Surprising results in the Moldovan elections 30NOV2014!

  General: Moldova size 33.000 Square km (25% smaller than Switzerland) Population around 4,2mil, a further 700.000 live in Russia.
  Moldova is landlocked between Ukraine and Romania ( long borders) The country is flat but quite beautiful in parts.

  Pressure from EU to join EU, has been clear for all to see (recent visits from Germany’s foreign minister Walter Steinmeyer!)

  SURPRISE: preliminary results show a clear siding with Russia. Especially when regarding that their largish Russian friendly party ” Patria-Party” (around 15% of the vote) was excluded from this election due to ”illegal financing”. See above link.

  Why important? Recalling the very recent general elections held in South east Ukraine where up to 80% voted to belong to Russia. This election was deemed unconstitutional by the Junta in Kiew and but far more importantly by the West in general.

  Could we see a start to a general swing against the western influence in the unstable areas surrounding the Black Sea.?

  martin

 3. Det bästa Moldaviska rödvinet är enligt min smak, Negro di Purcari! Det borde dom kunna exportera som både flaskvin och boxvin för långt under 100-lappen per 70 cl inkl. alla skatter här i Sverige!

  • Lite langre fran amnet;

   Tack for tipset Ben Hur! Skall se om jag kan hitta Negro di Purcari.

   Albastrele Cab.Sauv. 2013 (Moldavia), nog ett av de basta rodviner jag har provat fran Ost-Europa.

   Basta onskningar for 2018!

 4. https://irrussianality.wordpress.com/2017/09/13/interview-with-alexander-dugin/#more-3685

  Läs denna artikel där den kanadensiske professorn Paul Robinson intervjuar Alexander Dugin. Om Dugin är fascist är jag tomten från Falu. Både fasciststämpeln liksom epitetet ”presidentens rådgivare” är fejknyheter från västliga tankesmedjor och det är pinsamt hur lätt det är att sprida sådana påhitt.
  Paul Robinson är själv en moderat person med nykter syn på dagshändelserna och specialist på rysk historia. Det förvånar givetvis inte att han inte går på sådana rykten. Dugins tankevärld gör jag inte anspråk på att kunna sammanfatta men han gillar tydligen att kombinera västligt och östligt tankegods på ett personligt sätt. Han verkar gå i den klassiska tyska filosofins fotspår där begreppen övertrumfar observationen av konkreta fakta – något jag personligen känner mig främmande för. Därför blir det en del mystik i resonemanget och det kan ju alltid brukas i skrämselsyfte.

  • Jan, han har själv sagt att han har en fascistisk ideologi. Wikipedia engelska Alexander Dugin: ”In the article ’Fascism – Borderless and Red’, Dugin proclaimed the arrival of a ’genuine, true, radically, and conssist fascist fascism in Russia’. He Believes that it was ’by no means the racist and chauvinist aspect of National Socialism that determined the nature of its ideology. The excesses of this ideology in Germany are a matter of Germans … while Russian fascism is a combination of natural national conservatism, with a passionate desire for true Changes. ’Waffen-SS and especially the scientific sector of this organization, Ahnenerby, was an intellectual oasis in the framwork of the National Socialis regime’, according to him.”
   Wikipedia igen, svenska: ”Dugin anses vara en av frontfigurerna i den eurasiska rörelsen. I samband med Euromaiden, krimkrisen och konflikten i östra Ukraina 2014-15 uttalade han ’dagens ukrainare är en ras av degenerade som kravlat sig upp från kloaken. Folkmord är på sin plats,”
   Tyvärr hade CPRF ordförande Gennadij Zyuganov haft honom som idérådgivare på 90-talet. Jag tror att Zyuganov är mer nationalistisk än socialist. Så det var bra att CPRF valde en annan presidentkandidat för 2018 års presidentval – Pavel Grudinin.

  • Se även en artikel om duginism på sajten Counterpunch den 10 februari 2016: ”Dugin´s Occult Fascism and the Hijacking of left Anti-imperialist”.

   • Jag är ingen Dugin-anhängare men det är inte schysst att citera andras smutskastning, titta t.ex. på Robinsons intervju i stället. Där säger Dugin översatt: ”Jag har en bekant i Kanada som sade att han skrivit en doktorsavhandling och de sade till honom att om han inte beskriver Dugin som en fascist, en nazist, en mördare, en terrorist kommer hans avhandling inte att godkännas och han har inte en chans att få jobb vid kanadensiskt universitet. Och min bekanta svarade: Jag har läst Dugin och det finns inget sådant i hans böcker. Det är ett långt komplexare system; det kan betraktas som något speciellt, exotiskt men inget sådant som påstås.”
    Som exempel på det speciella var Rysslands 1800-tal enligt Dugin modernare än 1900-talet och 1700-talet var modernare än 1800-talet.
    Dugin godtar Newsweeks beskrivning av sig själv som representerande en fjärde politisk teori. Den fjärde teorin avvisar liberalismen, kommunismen och fascismen. Vidare betecknar han sig som anti-liberal.

    Dugin är originell och det är främsta skälet till att han hatas i Väst som inte längre kan acceptera att någon avviker från normen. Och på denna punkt måste man ge Dugin rätt: Nivån på debatten i Väst har successivt rasat från 80-talet framåt säger Dugin. Han förespråkar ett slags konservatism men det finns ju ingen genuin progressivitet kvar längre heller i Väst, endast ett förkvävande ”liberalt” rättänkande med översteprästerna i USA och lärjungarna i Europa.
    Vidare hävdar han att den västliga utgångspunkten är rasistisk och även där är jag beredd att ge honom rätt. Bildligt talat kan man inte hävda att den ena blomarten är vackrare än den andra, samma gäller kulturerna och deras filosofier. I Väst försöker man mäta filosofins halt i andra kulturer med sin egen måttstock. Det låter sig inte göras. Kina, Indien, Persien osv. har skapat sin egen filosofi och ett samhälle där värderingarna ges andra valörer än i Väst. Och så kommer det att fortsätta. Kina har sin egen skala av värderingar och kommer att utveckla dem och har ingen anledning att rätta sig efter västlig moralpredikan.
    Därmed avslutar jag betraktelserna kring Dugin som likt en Hegel i sitt djuplodande kan producera kryptiska utsagor men som i flera dagsaktuella frågor är bättre informerad än sina belackare.

 5. Vilka var det som deltog på konferensen i Moldavien och vad står de för?
  Först Alexander Dugin
  För att värdera Dugins politiska ideologi så är det bra att läsa vad han själv skriver. Nedan följer citat från Dugins teori om en 4e politisk teori. Enligt Dugin är Liberalismen den första, kommunismen den andra, fascismen den tredje och Dugins teori den fjärde teorin. Dugins teori går väldigt mycket ut på att kombinera fascism och kommunism på ett sätt inte helt olikt Strasserismen (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Strasserism) med Otto Strasser, Joseph Goebbels och Ernst Röhm som frontfigurer.

  Dugins ideologi är som sagt inte så långt från Strasserismen och bägge strömningarna har fångat intresset hos en brokig skara av högerextrema och nynazister. Här följer ett citat från en av Dugins hemsidor:
  http://www.4pt.su/en/content/fourth-political-theory
  ”But in any case the Second (kommunism, min anmärkning) and Third (fascism, min anmärkning) political theories must be rethought in a new key, from new positions, and only after the refusal to believe those ideological constructs on which were held their “orthodoxy”. Their orthodoxy – that is the most uninteresting and useless in them. A more productive approach would be a combined reading: “Marx through the positive views from the right” or “Evola through the positive views from the Left”. But such an engaging “National-Bolshevik” beginning (in the spirit of N. Ustryalov or E. Niekisch) is not enough by itself, since the mechanical joining of the Second political theory and Third political theory won’t get us anywhere by itself. Only retrospectively will we be able to delineate their common area, which was harshly opposed to liberalism. This methodological event is healthy as a warm-up before the full working out of the Fourth Political Theory.”

  Dugin tillhörde också en av grundarna av det nationalbolsjevikiska partiet (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nationalbolsjevikiska_partiet)

  Dessa ideer, att förespråka en slags vänsternazism har fått ett stort inflytande hos flera svenska rörelser, bl.a Nationaldemokraterna med sitt organ Nationell Idag (Chefredaktör och chefsideolog Vávra Suk) och numera upplöst och Svenskarnas Parti (även Svenskarnas Parti är numera upplöst). Vavra Suk är numera chefredaktör för Nya Tider. Vavra Suk skrev stor del av NDs program där etnopluralismen är en bärande ide. Enligt etnopluralismen har varje folk har rätt till sitt land, och varje folk ska hålla sig till sitt land. Den som inte tillhörde den svenska etniciteten skulle följdaktligen utvisas. Eller som Suk uttryckte sig i en intervju: ”Man räddar inte pandan för att den är bättre än andra djur. Man räddar en djurart för att den är en del av skapelsen och har en plats i livets fantastiska mångfald. På samma sätt har varje folk och etnisk grupp en moralisk rätt att leva utan att riskera integrering med andra folk.” Som en följd av denna politik för etnisk rensning är man också emot ”globalismen” i alla dess former eftersom den oundvikligen leder till att folk blandas. Vavra Suks version av den etnopluralistiska ideologin varvades med antikapitalism och arbetarretorik på Nationell Idag under Vavra Suks chefredaktörsskap en tendens som fortsatt sen han började arbeta med Nya Tider. Så vad har Jan Myrdal, Vavra Suk och Alexander Dugin gemensamt? Det mest uppenbara är att de alla är nationalister med fokus på internationella frågor där de ser gemensamma fiender. Budskapet är sedan sockrat med en viss social retorik. I Myrdals fall så saknar han av förklarliga skäl all kunskap om arbetarklassen och klasskampen vilket leder till att hans analyser av världsläget alltid står i centrum. Ena dagen är NATO våra vänner (http://www.akp.no/ml-historie/pdf/rode_fane/1979/rf_1979_02.PDF) och nästa dag vår huvudfiende. Vi lever alltid i en tid då vi omedelbart står inför ett världskrig och då måste eventuella klassmotsättningar läggas åt sidan, enligt JM. För tillfället är USA/Nato huvudfiende och står för krigshotet och då är uppgiften att bygga en folkfront mot kriget, inklusive med organiserade nazister. Dugin, Myrdal och Suk delar även sin avsky mot multikulturalismen vilket är logiskt med tanke på hur de alla delar samma syn på nationen som bestående av en enda kultur (se t.ex JMs inställning till multikulturalismen: http://www.janmyrdalsallskapet.se/av-jan-myrdal/item/579-fortryck-och-mangkulturalism-eller-sondra-och-harska.html). Att Jan Myrdal skulle delta i alla dessa sammanhang enbart pga att han värnar om yttrandefriheten börjar bli ett argument som blir alltmer ihåligt. Den bruna högern har inga svårigheter att göra sin röst hörd vare sig på sociala media, vanliga media eller via sin riksdagsrepresentation. Inte heller har nationalister i Putins närhet, de som förordar ett euroasiatiskt imperium under rysk ledning, svårt att få sin röst hörd. Givetvis presenterar både Myrdal, Dugin och Suk en del tänkvärda tankar precis som de tyska nazisterna när de beskrev den brittiska imperialismen. Det innebär ju inte för min del att jag skulle ha velat medverka på nazistiska möten eller publicera mig i den nazistiska pressen. Jan Myrdal har valt sida, vilken sida väljer hans beundrarskara?

 6. Vad Myrdal påstår sig vara har slutat att intressera sig sedan den dagen jag upptäckte att i princip allt kan dölja sig bakom ord som kommunist, antiimperialist mm. Att Moldaviens president bjuder in ger ungefär lika stor legitimitet som om förre presidenten i Tjeckien Vaclav Klaus bjudit in. Det råder för närvarande ingen brist på högerextrema ledare i Östeuropa. Att Vaclav Klaus senare fick ta emot ”nobelpris” av SD är väl ett av många tecken på det.
  https://www.nyatider.nu/sd-nobelfest

  Men är det verkligen yttrandefrihet som igen gör att rasideologen Vavra Suk ständigt hittas i sällskap med Jan Myrdal och Stefan Lindgren? Senast i följande artikel:
  https://www.nyatider.nu/jan-myrdal-och-nya-tider-pa-antiglobalistisk-konferens-med-moldaviens-president/
  Jag skulle inte delta i en manifestation med den kände rasteoretikern Adolf Hitler mot brittisk imperialism oavsett hur rätt han kunde ha i sakfrågan. Jag kunde demonstrera med vanliga folkpartister och centerpartister mot USAs krig i Vietnam trots att jag avskydde Fp och Cs politik. Men att ständigt finnas i sällskap med ledande företrädare för en teori som kräver en svensk etnisk rensning, där går gränsen. Vad är egentligen skillnaden mellan Hitlers och Suks inställning till etnisk rensning?

  • Läs talet av Moldaviens president! Han vill föra en oberoende linje i förhållande till USA och Ryssland, dvs, verklig alliansfrihet. Att Vavra Suk var där förändrar inte detta. Jag vet inte om Vavra Suk ständigt hittas i sällskap med Jan Myrdal och tycker att din associering till Adolf Hitler bär alldeles för långt.

 7. Om Jan Myrdal ständigt finns i Vavra Suks sällskap är kanske mycket sagt. Men ofta är det i alla fall som Jan Myrdal publicerar artiklar och åker på konferenser med Vavra Suk. När han var chefredaktör för Nationell Idag följde jag ganska noga debatten om vilka som skulle utvisas om Nationaldemokraterna fick makten. Utvisningen skulle föregås av en okulärbesiktning för att avgöra vilka som inte hörde hemma i Sverige eftersom DNA-test skulle bli för dyrt. Inte ens Hitler hade som känd avsikt att avrätta alla som avrättades (åtminstone innan beslutet om den slutgiltiga lösningen) utan avsikten var främst en etnisk rensning via utvisning. Hur Vavra Suk skulle göra om inte icke-arierna frivilligt lämnade Sverige vet jag inte.

 8. Oumbärliga Ryska Posten skriver i en artikel om Moldavien. Ryska Posten 8/1Utdrag

  Destabilisering i Moldova
  Dodon säger att hans opponenter vet att han aldrig kommer att skriva under lagar som försämrar relationerna till Ryssland. Inte heller kommer han att godkänna ministrar som är delaktiga i den jättelika förskingring på en miljard dollar ur landets banker som uppdagats.
  Av de skälen har oppositionen nu drivit fram ett utslag i författningsdomstolen som bemyndigar premiärminister och parlamentets talman att underteckna lagar utan presidentens samtycke.
  Dodon manar nu till konsolidering av alla krafter för att säkerställa seger i parlamentsvalet i slutet av året. Opinionsmätningarna talar för en seger för presidentens parti Moldovas socialistparti” … ”Moldavien har styrts av en koalition av pro-EU-partier
  sedan 2009. Koalitionsledarna lovade att göra allt för att leda Moldavien in i Europeiska unionen. I verkligheten blev det fördjupad ekonomisk kris och, en serie korruptions- och politiska skandaler. Moldova är Europas fattigaste land och levnadsnivån är jämförbar med ett tredje
  världen-land som Pakistan.”… ”De EU-kritiska stämningarna ledde i november 2016
  till seger i presidentvalet för Igor Dodon, Socialistpartiets ledare. Enligt opinionsundersökningar är omkring hälften av moldovierna redo att rösta på socialistpartiet i höstens val.”