Politisk impotens leder till ökat kokainmissbruk

Nu berättar media att kokainmissbruket ökar, en nyhet som varit nyhet i cirka åtta-tio år, men som myndigheterna inte velat göra något åt.

Det började med EU och Schengenavtalet. Folk och gods ska få färdas fritt över gränserna vilket givetvis får till följd att alltmer narkotika transporteras in. Kokain är dessutom effektivare än amfetamin vilket gör att efterfrågan ökar och när det finns mycket så sjunker priserna. Idag kan kokain köpas för omkring 200 kronor grammet för den som har rätta kontakter.

Avsaknaden av tull innebär att det är praktiskt taget riskfritt att transportera stora mängder av narkotika över gränserna, och man behöver knappast ens dölja narkotikan. Risken för att man ska råka ut för en tullkontroll är mycket låg, och om det verkligen sker så tittar de bara på människorna i bilen. Vill man föra in säckvis med narkotika ska man åka hela familjen med barn och allt, dessa klarar sig nästan regelmässigt från tullkontroll.

Ett av de fånigaste förslagen jag någonsin stött på är polisens senaste, de vill skicka polis till Columbia för att på det sättet stävja importen. Jag inser att meningen är att denna polis ska samarbeta med den colombianska, en av världens mest korrumperade poliskårer. Idag sker exporten ofta med fraktfartyg till olika hamnar i EU, företrädesvis i Spanien och Holland. Så vad den svenska polisen skulle göra i Columbia övergår mitt förstånd. För det är i normalfallet först när ett stort parti kommit till Europa som det delas upp i mindre partier och transporteras till t.ex. Sverige.

För att komma tillrätta med narkotikamiss-
bruket krävs det en hel del åtgärder varav tullen är en. Utöver det behöver man starta upp kommunala narkomanvårdsbaser i alla större kommuner, och framför allt, man behöver bygga ut behandlingsresurserna för narkotikamiss-
brukarna. Sådana åtgärder kostar mycket pengar och därför måste staten skjuta till rejäla statsbidrag för verksamheten.

Dessutom behöver polisen ändra sin verksamhet radikalt. Man behöver ha narkotikarotlar vars enda uppgift är att agera mot storlangare av narkotika, att gripa en och annan narkoman på plattan för att på det sättet få upp statistiken är inte ärligt polisarbete. Men vidtar man dessa åtgärder och utbildar narkotikahundar och nyanställer några tusen tullare så kan vi få ner missbruket rejält. Det i kombination med medicinsk behandling (Subutex) för heroinmissbrukarna skulle redan på ett par tre år sänka nyrekryteringen, om inte annat för att priset på narkotika skulle öka dramatiskt.

Jag tvivlar på att man någonsin kan komma tillrätta med narkotikamissbruket, men man kan garanterat halvera det och på längre sikt kan man få ner det så pass att det blir ovanligt att se påtända människor på bussar, tåg och tunnelbana. Idag gör man det varje dag, och det är inte få man ser heller… AB HD SydSv DN SvD

Andra om , , , , , , , , , , ,

[tags]Narkotika, Missbruk, Smuggling, Behandling, Tull, Kontroll, Polis, Subutex, EU, Schengen, Politik, Kokain[/tags]

  24 comments for “Politisk impotens leder till ökat kokainmissbruk

 1. Neoliberal Agenda
  20 januari, 2008 at 13:04

  Jag är för en legalisering av narkotika. Det är inte statens uppgift att bestämma vad vi ska stoppa i våra kroppar(även om det kan vara dåligt för oss).

  Men om man nu vill minska användadet och inte har problem med att använda statens våldsapparat för att driva igenom det, så tror jag det mest effektiva vore om missbrukare kunde få droger/sprutor via sjukvården på skattebetalarnas bekostnad. De flesta problem relaterade till drogmissbruket skulle försvinna.

  Det man skulle vinna är:
  ———————————-
  1) Färre langare och mindre organiserad brottslighet
  Man skulle slå undan benen för den organiserade brottsligheten. Hur ska de kunna konkurrera när varan finns ”gratis”? Jämför med hur den statliga sjukvården eller statliga TV:n slår undan benen för privat sjukvård och privata betal-TV-kanaler. Många langare säljer också droger för att finansiera sitt eget missbruk. De skulle inte behöva langa och därmed skulle man även minska rekrytering av nya narkotikaanvändare.

  2) Mindre brott
  Missbrukarna skulle inte behöva begå inbrott, rån etc. för att komma över pengar till sitt missbruk. Tredjepart som aldrig kan tänka sig bruka droger skulle inte behöva bli utsatta. Polisen skulle spara resurser.

  3) Mindre farliga droger
  Läkare skulle kunna förse missbrukarna med droger som håller högre kvalité än det skräp som tillverkas i ”garaget”. Man skulle också kunna se till att dosen blev korrekt och därmed minska problemen med överdoser kraftigt.

  4) Mindre sjukdomar
  Då missbrukarna skulle få rena sprutor så skulle man slippa spridning av sjukdomar som HIV och gulsot. Missbrukare skulle inte heller behöva prostituera sig för att komma över pengar vilket ger minskad spridning av HIV.

  5) Mindre social utslagning
  Då missbrukarna inte skulle behöva begå brott och jaga drogpengar dynget runt så skulle man slippa mycket av den sociala utslagning som sker då man tappar arbete, vänner, sitter i fängelse etc. Det skulle vara lättare att komma tillbaka till ett drogfritt liv.

  7) Lättare att erbjuda rehabilitering
  Om missbrukarna skaulle få regelbunden kontakt med sjukvården så skulle det vara enklare att erbjuda behandlingar för deras missbruk.

 2. 20 januari, 2008 at 13:10

  Ibland blir jag orolig när jag läser dina alster Neo.

  Vi människor är så funtade att majoriteten av oss tämligen snabbt skulle bli fullständigt narkomaniserade om vi hade tillgång till kokain och heroin.

  Det du talar om är ingen politik, det är ett intellektuellt tillkortakommande av megaformat. Du förstår inte, du har uppenbarligen inte resurser att förstå.

 3. Neoliberal Agenda
  20 januari, 2008 at 14:57

  Du förstår inte, du har uppenbarligen inte resurser att förstå.
  Du får gärna bemöta mina argument.

  För att klargöra. Vid en legalisering tror jag bruket skulle öka, men det jag tog upp ovan var hur man skulle kunna minska användandet och de problem som är relaterade till drogmissbruket.

 4. 20 januari, 2008 at 15:04

  Neo! Det går inte att diskutera med någon som inte har de mest elementära kunskaper om vilken effekt dessa preparat har på människan.

  Ditt resonemang är en drogliberal halvkönis som inte har det minsta med människan att göra.

 5. el persson
  20 januari, 2008 at 16:27

  Jag håller med dig Neolib om att drogerna skulle bli bra mycket billigare. Bruket skulle oxå öka, och därmed missbruket. Men vem skulle betala (miss)bruket?

  Vi har två lagliga droger idag, sprit och tobak.
  Hur många arbetsplatser accepterar att du är mer eller mindre packad på jobbet?
  Hur många arbetsplatser accepterar att du tvingar dina arbetskompisar att röka?
  Hur många företag tror du skulle acceptera att anställda kom höga som hus till arbetet?
  Skulle soc eller sjukförsäkringen betala drogerna? Eller ska vi skicka brukarna till kyrkan? Eller tror du att Skandia vill göra det via en privat sjukförsäkring? Avtalförsäkringar?

  Varje (miss)brukare kommer helt klart att behöva mindre pengar för att finansiera sitt (miss)bruk. Å andra sidan kommer fler (miss)brukare att behöva denna mindre mängd pengar. Mängden brott för att få ihop pengar till sitt (miss)bruk kan faktiskt öka! En hel del drogrelaterade brott idag rör faktiskt A-lagare och ungar som behöver få ihop pengar till sprit och tobak.

  Så mina betyg på dina punkter:
  [1) Färre langare och mindre organiserad brottslighet]
  Rätt (åtminstone vad gäller organiserad brottslighet. Inga langare, eftersom langning per definition upphör, men fler försäljare, oavsett om försäljning sker via läkare, tobakist eller systembolag)

  [2) Mindre brott]
  Fel. (enl ovan)

  [3) Mindre farliga droger]
  Rätt (vad gäller fusk med innehållet, kvalitetskontroll?)

  [4) Mindre sjukdomar]
  Tveksam. (rena sprutor OK, mindre prostitution?)

  [5) Mindre social utslagning]
  Fel (när bruket blir missbruk blir man utslagen, jfr sprit – A-lagare)

  [7) Lättare att erbjuda rehabilitering]
  Troligen fel (rätt OM köpen kräver kontakt med sjukvården. Men varför ska man gå till sjukvården för att köpa legala droger? jfr tobak och alkohol!)

 6. nature
  20 januari, 2008 at 17:00

  Jag och Jinge har nog mycket gemensamt i vår syn på livet och politiken förutom just då synen på narkotika! Fast här måste jag nog hålla med Jinge: Naturligtvis måste vi göra allt för att stoppa Kokain, Heroin, Amfetamin osv, men tillåta medicinskt bruk av cannabis, precis som Norge och även Finland. som är på gång! Ni känner väl kanske inte till att cannabis för de som går på cytostatika (cellgifter) är rena underkuren, med ökad aptit, smärtlindring samt allmänt vällbefinnande – har nåägon här använd cellgifter? Vet ni hur det käns?

  Ni känner kanske inte till att vi i Sverige låser in totalförlamade MS-patienter, när du brukar cannabis mot sin sjukdom: För nu har det hänt igen; ännu en svensk patient har fått ett rekordhögt straff för sin odling och användning av cannabis som läkemedel. Susanne Eriksson, 38, från Märsta som är svårt sjuk i progressiv MS (multipel skleros) har genom en nära vän odlat cannabis för eget behov och nu dömts till ett års fängelse för innehav av ca 900 gram. Michael Fuchs, 31, medåtalad, som vattnade och planterade växterna med hennes vetskap, fick också ett års fängelse. De dömdes båda två för narkotikaframställan för överlåtelsesyfte, vilket de kraftigt bestrider då det enbart handlat om medicinskt bruk.
  Hon har sökt benådning formellt hos regeringen men fått avslag underskrivet Beatrice Ask utan någon motivering. Detta trots hennes svåra sjukdom eller det faktum att hon odlat för självmedicinering och inte för att tjäna pengar.
  Hon har även försökt avtjäna straffet med elektronisk fotboja men inte fått det godkänt eftersom hon inte jobbar. Detta trots att hon är rullstolsbunden och har assistans stor del av tiden. Frågan anhöriga och vänner nu ställer sig är om hon kommer överleva vistelsen på kvinnofängelset Hinseberg.

 7. 20 januari, 2008 at 17:26

  Skärpning nu Nature!

  900 gram är nästan ett kilo. Det är grovt narkotikabrott.

  Sedan tycker jag att medicinsk användning av cannabis borde tillåtas, men nästan ETT KILO är inte avsett att användas medicinskt.

  Och hon fick tydligen bara några månaders fängelse, men du går på som om du kände henne. Och det är självklart att hennes ”nära vän” ska åka in.

  De dömdes båda två för narkotikaframställan för överlåtelsesyfte, vilket de kraftigt bestrider då det enbart handlat om medicinskt bruk.

  Och för att de har sagt det så är det sant??

  Vakna nu!!

 8. Neoliberal Agenda
  20 januari, 2008 at 17:36

  Argumenten ovan är inte för en legalisering(jag kan ta den diskussion också, men jag vet att de flesta inte är redo att gå så långt. Det får bli i en tråd, annars kommer det bara bli förvirring.) Jag förstår att du missuppfattade mig så jag bemöter inte dina synpunkter.

  Argumentation ovan är för missbrukare. Alltså det är fortfarande förbjudet att använda icke statlig narkotika, men sjukvården kan erbjuda ”gratis” droger för missbrukare. Se det ungefär som Metadonprogram fast utan krav på rehabilitering och på bred front.

 9. el persson
  20 januari, 2008 at 17:46

  Jag undrar dock över orsak och verkan. Är det verkligen EUs och Schengens fel?
  I så fall bör vi inte nöja oss med att bygga murar mellan länderna i Europa och avskaffa både EU och Schengen, utan oxå avskaffa Sverige och bygga murar mellan kommuner och stadsdelar. Narkotikabruket kom ju inte till Sverige med EU, det fanns långt tidigare.

  Men som jag brukar säga: förr var Stockholm roten till allt ont i Sverige, numera är det EU.

  Däremot begriper inte jag heller vad svensk polis ska göra i Colombia mer än att bli kidnappad, knappast vettigt.

 10. 20 januari, 2008 at 18:03

  Neo! Och hur vet apoteket att det är en missbrukare då? För att hon/han säger det? Dessutom är väl endast opiater rent fysiologisk beroendeframkallande, det är inte de andra även om de skapar ett psykiskt beroende, kokain blixtsnabbt.

  Metadon/Subutex är helt ok, och det ökar mer och mer nu.

  El-Persson: I samband med Schengen togs tullarna bort, hur många som permitterades vet jag inte men meningen var att skrota handelshinder. Så nog är EU/Schengen inblandade i det alltid.

  Förut var det riskabelt att smuggla polskt amfetamin till Sverige, det är det knappast längre.

 11. el persson
  20 januari, 2008 at 18:13

  Ok Neolib #8.
  Jag läste din första mening att du var för legalisering och läste sedan lite slarvigt.
  Så din argumentationen, #1, gäller endast drogmissbrukare. Och drogdistributionen ska endast ske via läkare (punkt 3). Rent teoretiskt skulle punkterna då nog fungera. Men min fråga om vem så ska betala står fortfarande kvar.
  För även om man då hade läkarmottagningar specialiserade på utdelning av droger till drogmissbrukare med ett lager av aktuella droger att dela ut: kokain, Prince, Explorer, Lapin Kulta eller vilken drog som nu efterfrågas, vem betalar? Högkostnadsskyddet för sjukvård eller läkemedel?

  Jag förespråkar visserligen gemensamt, över skattsedeln, finansierad hälsovård. Själva utförandet vare sig behöver eller ska vara helt i samhällets ägo. Men att alkoholmissbruk, rökning eller annat drogmissbruk ska räknas till den gemensamt finansierade hälsovården går jag inte med på.

  (Även om min far efter åtskilliga år av grumsande om hur i h-e man kunde lägga soc bredvid systemet: ”De går ju direkt från soc och handlar ut!” insåg den djupare meningen: ”Vad smart. Betala ut med ena handen (soc), för att omedelbart ta tillbaks pengarna via systemet (mest skatt)!”

 12. el persson
  20 januari, 2008 at 18:26

  Jinge #10. Visst var det större risk med att smuggla polskt amfetamin till Sverige förr. Men de nästa 50 milen till Sthlm var ju fria från tullar.

  Om vi avskaffar Schengen och EU och bygger tullar runt Sthlm och övriga orter i Sverige kommer vi åt det mesta som lyckats smita genom kontrollerna mot Polen, Danmark, Norge och Finland, ja även det som kommer in via våra kuster från ospecifierade hamnar. Det är en tullösning.

  Jag tycker det är bättre att vi samarbetar inom EU & Schengen och ser till att stänga labben. Det är effektivare.

 13. master
  20 januari, 2008 at 18:30

  Då tar jag väl och klistrar in på rätt ställe för ordningens skull. Från DN:

  ”En ny rapport talar om att missbruket av kokain ökar starkt i Sverige. Rikskriminalpolisen funderar på att stationera en polis i Sydamerika för att förbättra sina underrättelser.”

  Hmm. Varför ska polisen åka ändå till Sydamerika? Skulle det inte vara mer kostnadseffektivt av dem att bara stationera några spanare i Stureplanscenterns lokaler…

  Punktmarkera Federley.

  :-)

 14. nature
  20 januari, 2008 at 18:50

  Jinge, 900 gram är naturligtvis flera, flera årsförbrukningar för en hel avdelnings MS-sjuka; inte desto mindre så borde cannabis för medicinskt bruk bli lagligt! Är det rimligt att låsa in svårt sjuka patienter för att lagstiftarna blunder för aktuell forskning, när övriga Europa går på den här linjen? Nej det är det naturligtvis inte! Så Jinge, det spelar ingen roll om det handlar om 5 gram eller 900 gram – de svårt sjuka kommer i vart fall att låsas in med denna s.k. Politik – det liknar ju Nordkorea detta!

 15. 20 januari, 2008 at 19:09

  En sagolikt korkad text Nature!

  Det pågår forskning, lagstiftarna blundar inte. Det kommer att bli tillåtet att använda cannabis för dem som t.ex. går på cellgifter.

  Ja, det är i HÖGSTA GRAD rimligt att låsa in dem som framställer cannabis för försäljning. Och det är det i alla länder jag känner till, i en del fall är det oxo dödsstraff.

  Inser du inte att det är skillnad mellan fem gram och 900 gram så beklagar jag dina mattelärare genom skolåren.

  Liknar Nordkorea ??? :-) :-) :-)

  Lägg av nu innan du gör bort dig ännu mer.. :-)

 16. nature
  20 januari, 2008 at 19:17

  Poängen är att det i dag inte är tillåtet – inte ens 0.01 gram, Jinge – oberoende om du är dödsjuk! Det är orimligt! Det orimliga är människosynen och synen på sjuka människor, i Sverige! Du må raljera hur mycket som helst Jinge, men svara på frågan varför är det så? Det är den väsentliga frågan! Varför används det inte redan i dag? Varför?

 17. 20 januari, 2008 at 19:29

  Det pågår försök. Hitta nåt annat att hetsa upp dig på nu, jag ids inte hålla mig på denna nivå.

 18. Marcus R
  21 januari, 2008 at 09:27

  #18 Lars – Hur tror du det hade blivit ifall alkohol hade varit gratis i vårt avlånga land? Det är klart som korvspad att folk hade supit mer.

  Den sociala kostnaden av att göra knark mer tillgängligt är troligtvis ganska hög. Dessutom pågår där försök med att låta folk som är sjuka få tillgång till de substanser de behöver.

 19. 21 januari, 2008 at 16:53

  Menar du att du vill veta adress och telefonnummer ??

  Din fråga diskvalificerar dig i diskussionen…

 20. Marcus R
  22 januari, 2008 at 10:03

  #20 Lars – Du kan ju inte jämföra knark och alkohol på det sättet du gör. Båda må vara skadliga på kroppen men det ena är nog så mycket mer beroendeframkallande än det andra.

 21. nature
  23 januari, 2008 at 23:04

  jinge #7 var har du fått den uppgiften ifrån att hon fick några månaders fängelse?
  se själv länk:
  http://www.expressen.se/ledare/1.1015772/080123-ett-overgrepp

 22. 23 januari, 2008 at 23:05

  Du skrev att hon inte heller fick fotboja. Det har man inte rätt att söka om man har ett längre straff än några månader. Förut var det max tre månader, men det är höjt nu till fyra, möjligen sex månader.

  Ett års fängelse verkar f.ö. rätt adekvat för det brottet.

  F.ö. är jag inte speciellt ömsinnad inför narkotikabrott. Jag skulle inte ha något emot att langare (överlåtelsesyfte) straffas hårdare än vad de gör idag.

  Tillverkar (odlar) man narkotika för att kunna sälja så bör minimistraffet vara 5-6 år kanske?

 23. nature
  23 januari, 2008 at 23:51

  Jag vet ju att du är en kille med mycket empati, och jag är tacksam för att du lät den svenska narkotika lagstiftningens konsekvenser publiceras på din välbesökta blogg!

  Hon tillåts inte att ta sina bromsmediciner i fängelset. Soc betalar inte heller hennes hyra. Hon kommer att bli hemlös när hon muckar. Hennes sjukdom förvärras allt mer. Allt som den kan erbjuda henne är lite Alvedon! Visst, vi avrättar inte människor i Sverige. Inte heller torterar vi dem till döds. Fast har någon tagit cannabis mot sina svåra plågor, så kämpar hela samhället för att krossa och ödelägga personens liv! För att de använt cannabis? Sverige, Sverige fosterland.

  Blä säger jag! Du får ursäkta mej Jinge om jag blir upprörd över detta, men jag är INTE ensam om det!

 24. 24 januari, 2008 at 00:07

  Nature! Dina uppgifter bygger på felaktig information. Det är beklagligt att du är okunnig om svensk kriminalvård och vilka regler som gäller för sjuka på anstalt, men du ska vara helt klar över att fångar som pga. sjukdom behöver medicin oxo får den medicinen. Jag har arbetat inom kriminalvården såpass länge att jag kan uttala mig med hundraprocentig säkerhet.

  Får hon inte ta ”bromsmedicin”, vad du nu kan avse med det eftersom cytostatika inte är någon bromsmedicin, så beror det på att behandlingsansvarig läkare inte anser att hon behöver den medicinen.

  Jag FATTAR inte hur någon kan utgå ifrån att EXPRESSEN berättar sanningen? Det är minst sagt puerilt!!

  När det gäller soc så minns jag inte tidsgränsen, jag har för mig att de betalar hyran upp till sex månader, har man ett längre kontrakt får man återlämna sin lägenhet till hyresvärden. Då får man en ny lagom till man muckar.

  I det här fallet rör det sig om en person som uppger sig vara sjuk. Då är hon rimligen sjukskriven eller har sjukpension. Då betalar den ersättningen givetvis hyran. Någon kostnad för medicin har hon knappast, högkostnadsskyddet träder in så att hon får sin medicin utan kostnad under merparten av året.

  Sedan får du ursäkta Nature, jag har arbetat med narkotikamissbrukare i trettio år, så jag tror inte på vilka jävla amsagor som helst, och FRAMFÖRALLT INTE DEM SOM PRESENTERAS AV EXPRESSEN!!

  Jag klarar inte att sänka mig till den nivån.

  Expressen: Den fällande domen om narkotikabrott handlar både om cannabisplantorna och om överlåtelse av droger.

  ”Visst har det varit folk här” medger Susanne ”och en del av dem har rökt av mina grejer även om ingen har betalat nåt.” När jag frågar varför hon tillåtit det tittar hon upp på mig: ”Jag har i min situation rätt svårt att säga nej.

  Du verkar minst sagt naiv, Nature!!

  EOD!

Comments are closed.