Peter Wolodarski menar att en pratmakare och misstänkt krigsförbrytare är rätt man för USA och världen


Peter Wolodarski skrev i en signerade ledare i DN i förgår att ”Obama är rätt man för USA och världen.” Detta är ett skrämmande uttalande av DN:s politiske chefredaktör, och fordrar en kort kommentar. Wolodarski undviker helt frågan om Obamas utrikespolitik. Detta är mycket märkligt. Låt mig börja med den

Jag kan tillägga att jag bott ett år i USA och besöker släktingar och samarbetspartner i USA vart eller vartannat år samt har övervägande positiva erfarenheter i kontakten med olika människor i USA.

Obama har inte stängt Guantanamo, utvidgat kriget Afghanistan (med troligen fler trupper kvar nu än 2008 tros hemtagningar), i ökad omfattning använt drönare med ökad andel civila dödsoffer, låtit destabilsera och skada Libyen via NATO i en insats somm utvidgat en FN-resolution in absurdum. Han bedriver sedan förra våren omfattande insatser för att destabilisera och få kontroll över Syrien, bland annat i samarbete mellan USA-enheter och Al Quaida. Obama sluter upp bakom Israels folkrättsvidriga apartheidpolitik mot palestinier och dess krigshets mot bland annat Iran. Under hans tid har USA fortsatt att ge tortyren ett ansikte bland demokratiska länder. Att han fick Nobels fredspris är en skandal. Priset borde förstås krävas tillbaka eller åtminstone förklaras som ett misstag om det fanns minst ärlighet och civilkurage hos Nobelpriskommittén.
Krigsmakten, och särskilt kärnvapenprogrammet har rustat upp. Han kan ses som en misstänkt (överbevisad säger en del) krigsförbrytare.

Att Wolodarski inte berör detta och att DN nästan aldrig kriserat USA:s aggresiva folkrättsvidriga krigspolitik är upprörande. Man skriver att ett av ledorden för ledarsidan är ”tolerans”, vilket tydligen innebär tolerans mot denna politik.

Obama har svikit de flesta löften om förändring ”change”. Under de två första åren hade demokraterna majoritet i kongressen och hade kunnat göra något. Då hände nästan ingenting. Det blev början på en sjukförsäkring, betydligt mer urvattnad än den som Clinton försökte ta fram 15 år tidigare, men visst ett litet steg framåt, liksom då det gäller de homosexuella rättigheter. Han framstår som en pratmakare om man kontrasterar retoriken före valet 2008 med vad som sedan hände.

Wolodarski skriver ”För fyra år sedan befann sig USA i djup kris. Landet har sedan dess steg för steg återhämtat sig.” Det stämmer dåligt. Något motsägelsefullt till talet om återhämntning skriver han ”De ekonomiska problemen är fortfarande betydande. Ingen president kan vara stolt över en arbetslöshet kring 8 procent. För miljontals amerikaner blev krisen en personlig tragedi, något som det rekordstora beroendet av matkuponger vittnar om.” Låt mig komplettera bilden!

Den ekonomiska situationen
* De mycket stora ekonomiska skillnaderna, som ökat under senare decennier kommer att bestå.
* Trenden att den 1 % som äger mest också äger en allt större andel av den totala förmögenheten består
* Den höga arbetslösheten består. Den är officielt 8 %, men 15 % om man inkluderar även korttidsarbetslösa som slutat söka och 22 % om även man medtar långtidsarbetslösa.
* Det stora budgetunderskottet ökar
* Den mycket höga kriminaliteten består eller ökar

* Under den ekonomiska boomen fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-* Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %. Enligt en annan källa var den genomsnittliga reallönen i USA 1974 c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
* Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar för den rikaste 1 %, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.

Att Stiglitz som skarpt kritiserat ofullständigheten i Obamas ekonomiska politik efter kraschen 2007-2008 (boken ”Free Fall..” nu anser att Romneys ekonomiska politik är ännu värre förändrar inte saken.

Wall Street stödde Obama med motsvarande 100 miljoner dollar inför valet 2008, (Goldman Sachs gav 1 miljon) och nu säkert med mer. Detta bidrar till att förklara att det endast fattats beslut om högst begränsade regleringar och ej om tydligt ökad demokratisk kontroll över finansvärlden från Obama och hans administration.

Och ”Occupy Wall Street” har ju helt rätt i att ”We (vanligt folk) are the 99%, but they decide”.

Om redaktör Wolodarski skrivit något i stil med ”Av två dåliga alternativ är Obama det minst dåliga” hade man kanske kunnat instämma. Nu blir man man mycket bekymrad. Och i detta land med fri press är det närmast omöjligt att få ett genmäle i t.ex. DN med ett inlägg som detta.
Men vi får inte ge upp, vi får leta reda på fakta, analysera, sprida information och försöka mobilidera opinion kring bra värden för mänsklighetens stora majoritet.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wolodarski i DN 4/11 Stiglitz i SvD 4/11 DN 6/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9

  2 comments for “Peter Wolodarski menar att en pratmakare och misstänkt krigsförbrytare är rätt man för USA och världen

  1. Kamelsilen
    7 november, 2012 at 00:57

    Det är inte otroligt att Mellanösterns folk kan tjäna på att Mitt Romney blir den nye presidenten. Han, som är storkapitalist och oomkullrunkelig högerpolitiker har råd att gå fienden (Iran, Palestina etc.) till mötes litet grand. Jämför när ärkereaktionäre Nixon åkte till (på den tiden) illröda Kina 1972, det skulle aldrig en liberal president kunnat göra utan att bli avrättad i elektriska stolen när han kommit hem, minst.

  2. 7 november, 2012 at 03:14

    Återstår att se om republikanerna lyckas valfuska så pass att Romney, det ännu ondare vinner valet, som förresten hela världen borde ha rösträtt i med tanke på att USA:s ledare anser att ska styra världen och gör det i hög utsträckning.

Comments are closed.