Pappa Snowden stödjer Edward


Igår publicerade Associated Press ett offentligt brev som Edwards Snowdens far Lon Snowden skrivit tillsammans med sin juridiska rådgivare Bruce Fein till sin son. Här är den av mig översatta texten i det öppna brevet. Utifrån brevet kan man förstå att Edward Snowden gjorde sitt oerhört viktiga, modiga och prodemokratiska avslöjande med en sådan far. Desto tråkigare – men inte oväntat – att statsminister Reinfeldt inte kan säga något positivt om Snowdens insatser då han intervjuades i massmedia i Almedalen igår. Och att flera länder avvisar asylansökan. Underkastelse under USA-imperialismen är viktigare än stöd för demokratin – i verkligheten.

Brevet”Kära Edward:
Erik Snowden untitled

Jag, Bruce Fein, skriver detta brev tillsammans med din far Lon Snowden som svar på ditt meddelandet igår Moskva.
Thomas Paine, en talesman för den amerikanska revolutionen, betonade att en patriot ska rädda sitt land från regeringen.

Vad du har gjort och gör har väckt kongressens tillsyn av underrättelsetjänsten från en djup sömn, och har redan lett till att en avhjälpande lagstiftning har införts i kongressen för att begränsa spioneri-missbruk enligt paragraf 215 i Patriot Act och avsnitt 702 av Foreign Intelligence Surveillance Act. Du har tvingat på den nationella dagordningen frågan om det amerikanska folket föredrar rätten att vara ifred från statlig avlyssning. Du är en modern dag Paul Revere som kallar det amerikanska folket att se den ökande risken för tyranni och av regeringen.
(Kommentar:Paul Revere 1734-1818 var en amerikansk silversmed som spelade en mycket viktig roll i början av det amerikanska upproret mot kungariket Storbritannien. Han bodde i Boston och deltog på den amerikanska sidan i Tebjudningen i Boston 1773. Natten till den 18 april 1775, under amerikanska revolutionen, genomförde han sin berömda ritt från Charlestown till Lexington och Concord, för att förvarna att brittiska trupper närmade sig.)
1984 images
I motsats till dina handlingar, svarade chefen för National Intelligence James Clapper i mars på en entydig fråga av Senator Ron Wyden:
”Samlar NSA någon typ av data alls på miljontals eller hundratals miljoner amerikaner?” Clapper vittnade, ”Nej sir, det gör det inte.” Wyden bad om förtydligande, och Clapper försäkrade: ”Inte medvetet. Det finns fall där detta kan oavsiktligt.”

Direktör Clapper (bild nedan) försvarade senare sitt häpnadsväckande lögnaktighet med att det var det minst osanna möjliga svaret. President Obama har inte offentligt kritiserade direktören för hindra folkets rätt att få veta vad deras regering gör och att genomföra ändringar om det behövs genom fredliga demokratiska processer. Det är innebörden av regeringens styre genom samtycke av de som styrs. ”Vi folket” är suveräna i den amerikanska konstitutionen, och regeringstjänstemän har anförtrotts att förvalta men inte förstöra våra friheter.
Clapper 119590

Vi överlämnar till det amerikanska folket att avgöra om du eller direktör Clapper är den främsta patrioten.

Civilisationens historia är en historia om modiga män och kvinnor som vägrar att böja sig för en regerings fel eller orättvisa, och låta kunskap, dygd, visdom, och osjälviskhet bli drivkraften i livet. Vi tror att dina handlingar faller inom denna hedervärda tradition, en övertygelse som vi tror delas av många.

När det gäller att du de facto blivit statslös, orsakat av den verkställande makten för att straffa dina påstådda kränkningar av spinoerilage (Spionage Act), bedömde Förenta staternas högsta domstol i fallet Trop v. Dulles (1958) att ”Den civiliserade världens nationer är så gott som eniga i att statslöshet ska inte införas som straff för brott.” (Se länken nedan).

Vi tror att du håller med om att det slutliga målet för staten är att män och kvinnor ska kunna bli fria att utveckla sina förmågor, inte att söka dominans över planeten genom styrka, våld eller spioneri. Alla amerikaner ska ha en rimlig möjlighet att förverkliga sina ambitioner. Politik ska inte vara en fotbollsmatch med vinnare och förlorare med glåpord över misstag eller felsteg.

Oavsett livets växlingar, kommer vi att vara outtröttliga i försöken att utbilda det amerikanska folket om den hotande ödeläggelsen av författningen och principerna för en rättsstat om de inte överger sin likgiltighet. Dina handlingar gör vår uppgift enklare.

Vi uppmuntrar dig att engagera oss i regelbundna utbyten av idéer eller tankar om metoder för att bota eller lindra den enormt suboptimala politiska kulturen i USA. Det är ingenting mindre än en skyldighet att gengälda vår tacksamhet till Valley Forge, kyrkogårdkant, Omaha Beach, och andra platser för stora uppoffringar.

Din tillgivne

Bruce Fein

juridisk rådgivare åt för Lon Snowden”


i Andra om: , ,, , , ,
, a href=”http://bloggar.se/om/Reinfeldt” rel=”tag”>Reinfeldt,, , , , , ,, , , , , ,

Faderns öppna brev Troy versus Dulles DN 4/7SvD Jan Guillou 14/7Guardian 1/7Edward Snowdens uttalande DN 2/7 Henrik Alexanderssons blogg Blum om Snowden Upprop för Snowden Guardian 9/6 PRISM DN Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  7 comments for “Pappa Snowden stödjer Edward

 1. Thomas Åkerblad
  4 juli, 2013 at 12:41

  På den aktade bloggen Seidlers Sicherheitspolitik finns följande intressanta kommentar om Snowden-affären:

  ”Aus fünf Gründen bin ich gegen politisches Asyl für Snowden.

  1. Snowden wird nicht wegen seiner Herkunft, Religion oder politischen Ansichten verfolgt.

  2. Wer einen Job bei der NSA annimmt, muss wissen, dass er für nichts anderes als Spionage bezahlt wird. Man unterschreibt als immanenten Teil des Berufs außerdem eine Geheimhaltungsverpflichtung. Ob man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, muss man sich vorher überlegen.

  3. Die USA sind ein funktionierender Rechtsstaat. Ich habe keine Zweifel daran, dass Snowden – auch gerade wegen der großen öffentlichen Aufmerksamkeit – ein faires Verfahren bekommen würde.

  4. Geheimnisverrat ist auch in Deutschland strafbar. Außerdem müssen deutsche Sicherheitsbehörden und die Regierung von den Praktiken der NSA gewusst haben. Oder sie haben gepennt. Sicherlich haben deutsche Stellen auch von den NSA-Informationen profitiert. Sich jetzt durch politisches Asyl für Snowden auf eine moralisch höhere Stufe zu stellen, wäre Heuchelei.

  5. Der gegenwärtige Hype um Snowden, weil er es den ”Überwachungs-Amis” mal so richtig gezeigt hat, ist übertrieben.”

 2. 4 juli, 2013 at 18:22

  Det finns olika synpunkter som bekant.
  1. Ledande politiker i USA har sagt att han är en ”förrädare”. Detta med demokrati är i hög grad en politiska fråga.
  2. Han har klargjort att han fann att NSA i hemlighet sysslade med uppgifter som han inte informerats om vid sin anställning. Hemlig avlyssning av medborgare i och utanför USA, av EU-kontor och av enskilda länder.
  3. Rättssäkerheten har tydligt minskat i USA. Vg se mina blogginlägg i frågan, främst baserat på analyser av jurister i USA, t.ex. professor Jonathan Thurley
  4. Hänvisningen till förhållandena i Tyskland är inte av primärt intresse i denna fråga.
  5. Varför skulle ”hypen” om Erland Snowden vara överdriven? Ingen orsak till bedömningen ges. I USA tonar massmedia ned betydelsen av hans avslöjanden för demokratin.

 3. Leif kjellberg
  14 juli, 2013 at 01:49

  ”Die USA sind ein funktionerender Rechtsstaat”
  Därom kan råda delade meningar.
  Jag tillhör inte de troendes skara.

 4. Leif kjellberg
  14 juli, 2013 at 02:01

  Att tvinga ner ett utländskt statsflygplan, vilket skedde för c:a en vecka sedan,i ett EU-land, med en folkvald president ombord, är ett exempellöst piratdåd. På begäran av vem? Det vet vi alla. Julian Assange gör nog klokt i att sitta kvar där han sitter. ”den fungerande rättstaten” USA sätter godtyckligt och med maktmedel internationell lag ur spel.

 5. Leif kjellberg
  14 juli, 2013 at 02:34

  Vi kan nog ge oss fan på att t. ex. ett kanadensiskt, eller vilket ”västerländskt” som helst, statsflygplan inte skulle ha utsatts för ett sådant övergrepp, men nu rörde det sig om USA:s bakgård, där man härjar fritt med benäget bistånd från sina europeiska knähundar.

 6. 14 juli, 2013 at 11:13

  Du har nog tyvärr rätt. Jag har behandlat fråga om USA som rättsttat här 8/6 och 28/2 samt i januari. Juridikprofessorn Jonathan Thurley analyserar ingående hur USA försämrats som rättsstat under senare år. Läser just nu den nya boken ”Dollarocracy. How the money and media election complex is destroying America av professor Robert W McChesney, Gutsgell Endowed professor vid Department of Communication i Illionois och författare till 23 böckor, samt John Nicols. Skrämmande läsning

 7. LNK3
  14 juli, 2013 at 19:49

  Jag tycker att Jan Guillous förslag i dagens AB är mycket bra.
  Snowden befinner sig c:a 2 timmar direktflyg från Arlanda. En asylsökande, misstänkt för politisk brottslighet, så väl dokumenterad som i hans fall, kan inte utlämnas från Sverige.
  Dessutom skulle det vara kul att se och höra Carl Bildts reaktion.

Comments are closed.