Öppet brev till Vänsterpartiet och Ung VänsterDetta blogginlägg kommer från den pensionerade läraren Björn Backengård i Hisings Backa med hemsidan Folkrättsbevakningen: http://www.folkrattsbevakningen.se som vi har förmånen att få publicera här. Han har tidigare medverkat med blogginlägg och kommentarer. Det är ett öppet brev till ”Vänsterpartiet Ordf Jonas Sjöstedt Box 12660 112 93 Stockholm jonas.sjostedt@riksdagen.se Ung Vänster Ordf Stefan Lindborg Box 12660 112 93 Stockholm stefan@ungvanster.se Publiceras även på bloggen http://jinge.se”

Brevet
”Ung Vänster publicerade den 9 juni ett uttalande om Syrien. (http://ungvanster.se/2013/06/10/syrien-behover-demokrati-inte-bomber/) Min kritiska kommentar till webbplatsen godkändes inte. Den innehöll punkt 6 nedan, plus en annan kritisk synpunkt som också återfinns nedan, plus att uttalandet kallades en ”röra”. Tidigare finns ett uttalande från Vänsterpartiet, den 20 februari. http://www.vansterpartiet.se/vansterpress/vansterpartiet-och-syrien/ Dessutom en interpellation i riksdagen den 20 maj till utrikesministern. (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Inbordeskriget-i-Syrien_H010429/)

Vänsterpartiets och Ung Vänsters behandling av Syrien är häpnadsväckande. Bl.a. gör Ung Vänster ett stort fel som kräver Assads avgång, då den skulle leda till kaos i landet. Dessutom är det syrierna som ska bestämma detta, och val planeras till 2014. Ert huvudsakliga fel är att ni inte utgår från folkrättens förbud mot inblandning i ett annat lands inre angelägenheter. Ni tonar ned den utländska inblandningen och ger en felaktig bild av hur kriget började.
Vänsterpartiet images

1. Utländska planer för Syrien före våren 2011.
a) Seymour Hersh artikel. Den 5 mars 2007 publicerade tidningen The New Yorker en lång artikel, ”The redirection”, av den kände journalisten Seymour Hersh om en ny amerikansk strategi i Mellanöstern. http://www.newyorker.com/reporting/2007/03/05/070305fa_fact_hersh?currentPage=all Utdrag: ———-
[…] ”För att underminera Iran har … Bush-administrationen beslutat att … ändra prioriteringarna i Mellanöstern. … USA har också deltagit i dolda operationer riktade mot Iran och dess allierade Syrien. […] Men en del av det centrala i omställningen är inte offentligt. De dolda operationerna har hållits hemliga, i några fall, genom att lämna utförandet eller finansieringen till saudierna, eller genom att finna andra sätt att komma runt kongressens godkännande …
Alltså, redan år 2007 hade USA ”deltagit i dolda operationer riktade mot … Syrien”. Vi ser här också hur Saudiarabien kommer in i bilden. Om du följer länken, så observera att när du har läst och rullat ner, så kan det hända att du bara har läst den första sidan av nio. I så fall måste du klicka nere till höger för att komma vidare.
b) Planer i Väst. Den före detta franske utrikesministern Roland Dumas deltog i en diskussion i den franska tv-kanalen www.lcp.fr Därifrån har hämtats ett klipp 12 juni. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5vz5EKlI3fQ Du kan ställa in engelsk textning. Vi översätter lite av den engelska textningen.

Roland Dumas:
”Ungefär två år innan fientligheterna inleddes i Syrien var jag i England i andra ärenden, inte relaterade till Syrien. Jag träffade engelska tjänstemän, och några av dem … erkände för mig … att de förbereder något i Syrien. … England höll på att förbereda rebellernas invasion i Syrien. … [Varför? frågar programledaren] … Av det enkla skälet att få bort Syriens regering” … Sedan fortsatte han att orsaken var att Syrien hade tagit ställning mot Israel.
Detta bör räcka för att man ska tvingas lämna idén om att allt började med att fredliga demonstrationer våren 2011 slogs ned med våld.
Roland Dumas images

2. Vapen förs in för att störta Syriens regering Den 24 mars fanns i New York Times en artikel om hur CIA hjälper till att föra in vapen i Syrien. http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebels-expands-with-cia-aid.html?_r=1& Vi väljer lite ur artikeln: ”Med hjälp av CIA, har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat sitt militära bistånd till Syriens opposition de senaste månaderna, när de har utökat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret … Luftbron, som började i liten skala i början av 2012 och fortsatte periodvis under hösten växte till ett stadigt och mycket tyngre flöde i slutet av året, visar data. Den har vuxit till att omfatta mer än 160 militära fraktflygningar från Jordanien, Saudiarabien och Qatar som har landat på Esenboga flygplats nära Ankara, och, i mindre utsträckning, på andra turkiska och jordanska flygplatser … […] Från kontor på hemliga platser har amerikanska underrättelseofficerare hjälpt de arabiska regeringarna att handla vapen, inklusive en stor upphandling från Kroatien … […] En försiktig uppskattning, … enligt SIPRI, blir att det kan vara 3 500 ton militär utrustning.”———-

Den 13 juni meddelade USA att de öppet ska sända vapen till oppositionen, och leveranserna sades kunna komma igång om några veckor. Det senaste är dock att öppna vapensändningar ser ut att dröja. Det tycks bero på splittring inom Syriens opposition, och att USA är rädda för att sända vapen till grupper som de inte litar på. Vapnen skulle ju någon gång i framtiden kunna användas mot Israel.
Obama hök untitled

3. Syrien har angripitsVåren 2011 utsattes Syrien för ett planerat angrepp. Angreppet var ingen invasion med trupper över gränsen, utan det var ett maskerat angrepp, av det slag som brukar kallas ”okonventionell krigföring”. Angriparna hade troligen tänkt sig att stora demonstrationer i Damaskus med ropen ”Assad måste gå!” skulle tvinga bort presidenten. Men det blev inga massdemonstrationer. Regeringen hade så pass omfattande stöd att den delen av planen misslyckades. Demonstrationerna våren 2011 innehöll beväpnade terrorister som sköt poliser. Det finns dessutom uppgifter om att terrorister även sköt civila för att kunna skylla detta på armén. Allt för att få igång våld och kaos i landet.

4. Påtryckningar mot FN:s säkerhetsrådVåld i landet, och civila offer, var tänkt att visa på en svår situation som regeringen skulle ligga bakom, eller inte kunna kontrollera. Planen var att det i sin tur skulle sätta press på FN:s säkerhetsråd att tillåta utländsk intervention, liknande den i Libyen. Massakern i Houla maj 2012 var troligen terroristers verk inför behandling av Syrien i FN:s säkerhetsråd.

5. FN-stadgan
FN-stadgans Kapitel I, Artikel 2, punkt 4: ”Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.”
De som för in terrorister i Syrien, eller som för in vapen och pengar till terrorister eller ger dem assistans och militär utbildning, bryter mot denna punkt.

6. Den syriska regeringen har räckt ut en handI januari lade president al-Assad fram en fredsplan, som kan sammanfattas så här:
1. Utlandet slutar att bekosta, beväpna och skydda beväpnade personer. Terroristattacker ska upphöra, och det möjliggör för flyktingar att återvända. Därefter upphör den syriska armén med militära operationer men behåller rätten att besvara nya attacker.
2. Regeringen kallar alla delar av det syriska samhället till konferens för nationell överenskommelse om landets suveränitet, enhet och territoriella rätt, liksom avståndstagande från inblandning i dess affärer och avvisande av terrorism och våld i alla former. Därefter folkomröstning om överenskommelsen, och en utvidgad regering bildas. Sedan folkomröstning om den nya grundlagen och allmänna val.
3. En ny regering bildas, och man startar arbete för nationell försoning och återuppbyggnad.
Talet, där planen framlades, kan läsas här: http://www.voltairenet.org/article177102.html. Kommentar A Romelsjö:Finns som blogginlägg här i början av januari.

Ung Vänsters förbundsstyrelse skriver 9 juni: ”En fredlig lösning är omöjlig så länge det syriska folket förvägras rätten till självbestämmande.” Men precis sådan rätt till självbestämmande erbjöds i januari. Opposition och utländska uppdragsgivare var dock inte intresserade, så man kan säga att det är oppositionen som har förhindrat både fred och självbestämmande.

7. Genève 2
Rysslands och USA:s utrikesministrar kom i maj överens om en ny fredskonferens, att hållas i Genève. Från början var den tänkt att bli i juni, men förhandlingar om datum har kört fast. Syriens regering har förklarat att de ställer upp, men oppositionen vill inte, eller kan inte p.g.a. splittring. Vem förhindrar fred?

8. Hämta in synpunkter.
Jag anser alltså att Vänsterpartiet och Ung Vänster har gått fel, med svävande och delvis felaktiga uttalanden. Syrien har utsatts för ett angrepp. Utländska legosoldater och syriska extremister har fått vapen, träning, assistans och pengar för att genomföra önskemål från Väst och Israel att störta regeringen. När al-Assad i januari presenterade en fredsplan, sade han så här om politisk hjälp från utlandet: ”de som vill hjälpa Syrien på ett praktiskt aktuellt och ärligt sätt och vill lyckas, kan inrikta sig på frågan att stoppa införseln av soldater, vapen och pengar till Syrien. Detta är ett budskap till alla som arbetar från utlandet.”
Den tidigare Assads (far till Bashar al-Assad) diktatur har inte med saken att göra. Inte heller demokratiska brister i början av 2000-talet. Dessa är det syriska folkets egna frågor, och de står inte på dagordningen just nu.
Jonas Sjöstedt imagesCATHTXFX

Så, vad bör Vänsterpartiet och Ung Vänster göra nu? Mitt förslag är att ni inom partiet och ungdomsförbundet öppnar dörrarna på vid gavel för diskussion. Ni har sympatisörer (t.ex. mig, förutom i Syrien-frågan) utanför partiet och ungdomsförbundet, så mitt förslag är dessutom att ni släpper fram diskussionen på era webbplatser och sedan lyssnar både till medlemmar och till andra.”

Björn Backengård

i Andra om: , , , , , , , , , , , al-Qadia, , , ,, , ,

Ung Vänster uttalande 10/6 Vänsterpartiet uttalande 20/2 Hans Linde V, i interpellationsdebatt 20/5 Assads fredsplan Hela Wall Street-artikeln Wall Street Journal Russia Today Rysslands röst Fox News Reuters 23/7 DN 24/7 SvD 24/7 Sveriges Radio 18/7 Syriens regering kräver FN-utredningDN 11/7 BBC – Rebeller använder gas?Resuters – rebellerna använder gas? Oppositionsledare avgårDaily Star Homs DN 18/7 Sveriges Radio International Syriensolidaritet France24Abna Daily Star Sydöstran Björnbrum Sveriges Radio 17/6 Nyhetsbanken 17/6 Expressen 27/2 SvD gevärSvenska Freds SvT ambulanserNyhetsbanken V:s uttalande DN 7/3 Bilderblogg 5/3 SvD 7/3 Knut Lindelöfs blogg Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-LasseTipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & ÅsmanSKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 BjörnbrumYazbek DN 3/1 Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

Reuters 5/5 War is a crime -blogg DN 5/5 Russia Today NY Times SvD 6/5 SvD 2 6/5 Aftonbladet DN 6/5


5 svar till “Öppet brev till Vänsterpartiet och Ung Vänster”

 1. Ditt förslag om öppen diskussion inom Vänsterpartiet är bra och viktigt. I Flamman har då och då skett en diskussion, där till och med mycket olika åsikter om Syrien publicerats av vänsterpartister och andra har publicerats. Det är illa att man inta för in ditt inlägg. Och det var illa att V inte lät föreningen Syriensolidaritet svara på kritik som framfördes i en officiell rapport om Syrien på V:s hemsida i februari. Att gå emot en öppen debatt och censurera faktabaserade och väl underbyggda inlägg vinner man inget på i det långa loppet. Är V:s ledning alltför rädd att stöta sig med S?

 2. […] inlägg om Syrien! Som inte bara vänsterpartiet utan ALLA partier behöver läsa. jinge.se – Öppet brev till Vänsterpartiet och Ung Vänster, Detta blogginlägg kommer från den pensionerade läraren Björn Backengård i Hisings Backa med […]

 3. Vänsterpartiets och Ung Vänsters ställningstaganden kring angreppet på Syrien är ju omöjliga att förstå.Varför gör man sig blind för att USA sedan lång tid planerat detta sitt angrepp – nu med hjälp av Saudiarabien-Quatar-Turkiet. Kan erfarna vänsterpolitiker verkligen vara så blinda? Lars Ohlys utrop ”diktatorn Assad måste bort” visar ju på en total okunnighet om USA:s blodiga spel i Mellanöstern. (Ohly citerad i Aftonbladet.) Om ett vänsterparti ställer upp bakom USA:s imperiebyggande stöter ju partiet ifråga bort både väljare och sympatisörer. Förstår Vänsterpartiets ledning inte ens att en sådan följdverkan är oundviklig? Att tidigare sympatisörer inte längre känner igen partiet. Inte förstår hur man så kunnat förlora sin ideologi. Sin antiimperialism. – Partiledningen borde studera William Blums ”Killing Hope” som redovisar USA:s förhärjande av land efter land. Vietnam, Indonesien, Guatemala. El Salvador, Irak. Libyen och nu Syrien. För att bara nämna några av offren för stormaktens aggressioner. Fasansfulla tragedier med hundratusentals döda.
  Ulla Johansson

  • Lästipset ovan är verkligen värdefullt, och vi får tacka för tipset från jm.

   Jag uppmanar alltså andra att läsa både petitionen och analysen. För att läsa analysen måste du åka ned en bit till rubriken ”The Wishful Thinking Left”.

   I analysen skriver Jean Bricmont om avsaknad vänster, men även om samarbete vänster-höger för att börja rädda världen.

   Om petitionen skriver han:
   – dess lista med undertecknare innehåller en verklig ”vem är vem” hos Västs vänster.

   Längre ned:
   – Denna petition är värd att analyseras i detalj, eftersom den enkelt summerar allt som är fel i dagens huvudströmning av vänster-tänkande och den både visar och förklarar varför det inte finns någon vänster i Väst.

   Följ alltså de föreslagna länkarna och läs!