Öppet brev i Lancet, världens ledande medicinska tidskrift, för namninsamling mot Israels krig i Gaza


Det finns nu en vädjan till alla från The Lancet, den internationellt brittiska medicinska tidskriften att stoppa aggressionen mot Gaza och häva blockaden och se till medicinsk hjälp når den drabbade sektorn. Det finns 24 ursprungliga undertecknare, bland dem den norske läkaren Mads Gilbert, som arbetar i Gaza och har rapporterat därifrån. För Öppet brev till Israel akademiker se http://haimbresheeth.com/gaza/an-open-letter-to-israel-academics-july-13th-2014

Alla har möjlighet att skriva på! I morse fanns drygt 19 000 undertecknare

27/7 samlades demokrater och humanister för att fördöma de israeliska attacker och visa solidaritet med det palestinska folket, liksom fyra gånger tidigare på 2 veckor i Stockholm. Arrangörer var Jerusalem kommittén; Palestinska föreningen i Stockholm; Palestinagruppen i Stockholm; Ship to Gaza; Judar för israelisk-palestinsk fred (JIPF) och Stockholmsavdelningen av Folket i Bild/Kulturfront.
En rapport om detta samt historik om Gaza finns i blogginlägget här 27/7.
Nytt protestmöte 31/7 kl 17.30 på Mynttorget i Stockholm

Bilden nedan är från mötet 12/7.
GAZA 140712 II 10369588_795977733766639_2826025644134239199_n

Uppropet – Öppet brev till stöd för folket i Gaza

Paola Manduca, Iain Chalmers, Derek Summer, Mads Gilbert och Swee Ang på uppdrag av 24 undertecknare

”Vi är läkare och forskare, som tillbringar våra liv med att utveckla metoder för att bevara och skydda hälsa och liv. Vi är också informerade människor; vi lär etik i våra yrken, tillsammans med kunskap om hur etik ska praktiseras. Vi har alla arbetat i och känt av situationen i Gaza i åratal.

Utifrån vår etik och praktik, fördömer vi aggressionen mot Gaza från Israel. Vi ber våra kolleger, gamla och unga yrkesverksamma, för att stå upp mot den israeliska aggressionen. Vi utmanar den perversa propaganda som rättfärdigar en nödsituation till en förklädd massaker, en så kallad ”defensiv aggression”. I verkligheten är det en hänsynslös misshandel av obegränsad varaktighet, omfattning och intensitet. Vi vill rapportera fakta som vi ser dem och dessas konsekvenser på människors liv.
Palestina moder imagesCAMJYQ6M
Vi är bestörta över detta militära angrepp på civila i Gaza under förevändning av att bestraffa terrorister. Detta är det tredje storskaliga militära angreppet på Gaza sedan 2008. Varje gång utgörs dödssiffran i huvudsak av oskyldiga människor i Gaza, särskilt kvinnor och barn under oacceptabel förevändning av Israel att utrota politiska partier och motståndet mot ockupationen och belägringen från Israel.

Denna åtgärd skrämmer inte bara dem som direkt är drabbade, utan ger sår i själen, sinnet, och motståndskraften hos den unga generationen. Vårt fördömande och avsky stärks av att Gaza för förhindras att få extern hjälp och förnödenheter för att lindra de mycket svåra omständigheterna.

Blockaden mot Gaza har skärpts ytterligare sedan förra året och detta har förvärrat bördan för Gazas befolkning. I Gaza lider människor av hunger, törst, föroreningar, brist på mediciner, el, och möjlighet att få en inkomst, inte bara genom att bombas och attackeras. Elkris, bensinbrist, vatten- och matbrist, dåliga avlopp och ständigt minskande resurserna är katastrofer som direkt orsakas av belägringen.1

Människor i Gaza motsätter sig denna aggression, eftersom de vill ha en bättre och normalt liv, och även när de gråter i sorg, smärta och skräck, avvisar de en tillfällig vapenvila som inte ger en verklig chans till en bättre framtid. En röst i attackerna i Gaza kommer från Um Al Ramlawi som talar för alla i Gaza: ”De dödar oss alla på något sätt – antingen blir det en långsam död av belägringen, eller en snabb död av militära attacker. Vi har inget kvar att förlora, vi måste kämpa för våra rättigheter, eller dö försöka.”2

Gaza är blockerat från hav och land sedan 2006. Varje individ i Gaza, inklusive fiskare som vågar längre än 3 nautiska mil (5,5 kilometer) från kusten i Gaza, blir beskjuten av den israeliska flottan. Ingen från Gaza kan lämna Gaza via de enda två passagerna, Erez och Rafah, utan särskilt tillstånd från israelerna och egyptierna, och ett sådant tillstånd är svårt eller omöjligt att få för många. Människor i Gaza kan inte åka utomlands för att studera, arbeta, besöka familjer, eller göra affärer. Sårade och sjuka människor kan inte resa ut utan vidare för att få specialiserad vård utanför Gaza. Tillförsel av mat och mediciner till Gaza har begränsats och många livsviktiga läkemedel är förbjudna att föra in. Innan den nuvarande attacken var tillgången till mediciner i Gaza redan all time low på grund av blockaden har tagit slut nu. Gaza kan inte exportera sina produkter. Jordbruket har kraftigt skadats genom införandet av en buffertzon, och jordbruksprodukter kan inte exporteras på grund av blockaden. 80% av Gazas befolkning är beroende av matransoner från FN.
Gaza - brand

En stor del av Gazas byggnader och infrastruktur hade förstörts under Operation Gjutet Bly (Operation Cast Lead), 2008-09, och byggmaterial har blockerat så att skolor, hem och institutioner inte kan byggas upp på lämpligt sätt. Fabriker som förstörs av bombardemang har sällan kunnat byggas upp, vilket ökar arbetslöshet och misären.

Trots de svåra förhållandena, har folket i Gaza och deras politiska ledare nyligen för att lösa sina konflikter genom försoningsprocessen mellan fraktioner avstått från titlar och positioner, så att en samlingsregering kunnat bildas. Denna försoning som har godtagits av många i det internationella samfundet har avvisats av Israel. De nuvarande israeliska attackerna stoppar denna chans till politisk enighet mellan Gaza och Västbanken genom att förstöra livet för människorna i Gaza. Under förevändning av att eliminera terrorismen försöker Israel förstöra den växande palestinska enigheten. Bland andra lögner påstår Israel att civila i Gaza är gisslan hos Hamas medan sanningen är att Gazaremsan är förseglad av israelerna och egyptierna.

Gaza har bombats kontinuerligt under 14 dagar och nu pågår en invasion. Mer än 60 000 civila från norra Gaza beordrades att lämna sina hem då uppropet skrevs (medan morgonnyheterna 29/7 meddelar att 170 000 människor flytt från sina hem i Gaza). Dessa internflyktingar har ingenstans att ta vägen, eftersom centrala och södra Gaza utsätts för tung artilleribeskjutning. Hela Gaza är under attack. De enda skyddsrummet i Gaza är skolorna i FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UNRWA), osäkra skyddsrum. (A Romelsjö: Skolor och sjukhus har beskjutits av Israel)

Enligt Gaza hälsoministeriet och FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) hade 558 dödats i Gaza 21/7, och 1100 av de 3504 skadade är barn. (A Romelsjö: 29/7 var siffrorna dubbelt så höga). De som begravdes under rasmassorna har ännu inte räknats. Dessutom är de flesta människor psykiskt traumatiserade i Gaza. Alla som är äldre än 6 år har redan upplevt ett tredje militärt angrepp från Israel.

Massakern i Gaza skonar ingen, och omfattar funktionshindrade och sjuka på sjukhus, barn som leker på stranden eller på taket, med en stor majoritet civila. Sjukhus, kliniker, ambulanser, moskéer, skolor och press byggnader har alla blivit attackerade, med tusentals privata hem bombats, vilket klart anger att angrepp riktats mot hela familjer för att döda dem i deras hem, beröva familjerna sina hem genom att jaga dem ut några minuter före förestörelsen av hemmen. Ett helt område förstördes 20 juli, och medförde att tusentals fördrivna människor blev hemlösa. Dessa attacker syftar till att terrorisera, göra sår i själen och kroppen hos folket, och göra deras liv omöjligt i framtiden, samt även riva deras hem och förbjuda material för återuppbyggnad.

Vapen kända för att orsaka långsiktiga skador på hälsan för hela befolkningen används.4, 5 Vi har bevittnat hur vapen används utan åtskillnad och på barn och vi ser ständigt att så kallade intelligenta vapen inte är exakta, om de inte medvetet används för att förstöra oskyldigas liv.

Vi fördömer myten som sprids från Israel att aggressionen sker under hänsyn till civila liv och barns välbefinnande.

Israels agerande är en förolämpning mot vår mänsklighet, intelligens och värdighet samt vår yrkesetik och insatser. Även de av oss som villfara dit och göra en insats kan inte nå Gaza på grund av blockaden.

Denna ”defensiva aggression” på obestämd tid, omfattning och intensitet måste stoppas.

Dessutom om påstådd användning av gas bekräftas ytterligare är detta otvetydigt en krigsförbrytelse som innebär att hårda sanktioner omedelbart måste vidtas mot Israel samt att alla handels-och samarbetsavtal med EU måste upphöra.
Palestina 8karta2

När detta skrivs rapporteras andra massakrer och hot mot den medicinska personalen i räddningstjänsten och att tillträde förvägras för internationella humanitära konvojer.6 Vi som forskare och läkare kan inte hålla tyst när detta brott mot mänskligheten fortsätter. Vi uppmanar läsarna att inte vara tysta. Gaza instängt under belägring, förstörs och dödas av en av världens största och mest sofistikerade moderna militära maskiner. Marken är förgiftad av vapen skräp, med konsekvenser för kommande generationer. Om de av oss som är i stånd att tala inte gör det och tar ställning mot denna krigsförbrytelse, är vi också delaktiga i förstörelsen av liv och hem för 1,8 miljoner människor i Gaza.
Obama och Natanyaho images

Vi registrerar med bestörtning att endast 5% av våra israeliska akademiska kollegor undertecknat en vädjan till sin regering att stoppa den militära operationen mot Gaza. Vi frestas att dra slutsatsen att med undantag av dessa 5% är resten av de israeliska akademikerna delaktiga i massakern och förstörelsen i Gaza. Vi ser också medverkan av länder i Europa och Nordamerika i denna massaker och åter oförmåga av internationella institutioner och organisationer att stoppa massakern.

Referenser
1 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). Occupied Palestinian Territory: Gaza emergency situation report (as of 21 July 2014, 1500 hrs). http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_sitrep_22_07_2014.pdf. (accessed July 22, 2014).

2 Webb-Pullman J. Dignity or death—we cannot give up now. http://gaza.scoop.ps/2014/07/dignity-or-death-we-cannot-give-up-now/. (accessed July 22, 2014).

3 Gilbert M. Brief report to UNRWA: The Gaza Health Sector as of June 2014. http://www.unrwa.org/sites/default/files/final_report_-_gaza_health_sector_june-july_2014_-_mads_gilbert_2.pdf. (accessed July 22, 2014).

4 Naim A, Al Dalies H, El Balawi M, et al. Birth defects in Gaza: prevalence, types, familiarity and correlation with environmental factors. Int J Environ Res Public Health 2012; 9: 1732-1747. PubMed

5 Manduca P, Naim A, Signoriello S. Specific association of teratogen and toxicant metals in hair of newborns with congenital birth defects or developmentally premature birth in a cohort of couples with documented parental exposure to military attacks: observational study at Al Shifa Hospital, Gaza, Palestine. Int J Environ Res Public Health 2014; 11: 5208-5223. PubMed

6 Ma’an News Agency. 4 killed, over 50 injured as Israel targets al-Aqsa hospital. http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=715087. (accessed July 22, 2014).i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, ,

Lancet – Öppet brevÖppet brev till akademiker i IsraelÖppet brev på Facebook Democracy Now 22/7 DN I 18/7DN kvällen 17/7SvD 17/7 Röda Malmö 17/7 Demonstration 16/7 DN 16/7 DN 16/7 ”Norsk läkare” Nathan Schackar DN Ulf Bjereld GP DN 13/7 DN 11/7PSG i StockholmPSG i Sverige Göran Rosenberg i ExpressenDN 10/7DN II 10/7 Svenssons blogg 9/7 Ship to GazaBilderblogg 9/7 Anna Westers blogg 9/7 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9

  2 comments for “Öppet brev i Lancet, världens ledande medicinska tidskrift, för namninsamling mot Israels krig i Gaza

 1. 29 juli, 2014 at 22:16

  Aktuellt i TV 2 hade i kväll ett extraprogram om läget i Gaza. Mycket ytlig information gavs om hur befolkningen har det på Gaza, blogginlägget är betydligt mer informativt. Ordet ”apartheid” nämndes inte. Carl Bildt medgav dock att Israels svar troligen inte var proportionellt. Frågan ställdes om vad omvärlden kunde göra. Varken de intervjuade eller programledaren kunde ge något svar. Den enkla, självklara, möjliga åtgärden med kraftfulla sanktioner, bojkott och desintressering från EU och USA nämndes inte. Trots att EU idag och USA beslutat om kraftigare sanktioner mot Ryssland för ”påstått” (ordvalet är från SR-nyheterna kl. 17.45) stöd till de proryska rebellerna i Ukraina.
  Sila mygg och svälja kameler är etablissemanget bra på.
  Hamas krav, och Hamas förslag intressanta på 10-årig vapenvila nämndes förstås inte.

  Ett dåligt program

 2. Leif Elinder
  30 juli, 2014 at 08:18

  This chart shows every person killed in the Israel-Palestine conflict since 2000 – Vox

  ”SINCE 2005, 23 OUT OF EVERY 24 CONFLICT DEATHS HAVE BEEN PALESTINIAN”

  http://www.vox.com/2014/7/14/5898581/chart-israel-palestine-conflict-deaths

Comments are closed.