Ökad spänning inför folkomröstningen – Brexit leder

Den allmänna opinionen har förskjutits till att Storbritannien lämnar EU enligt två opinionsundersökningar rapporterar Guardian. Nu stödjer 52 % att Storbritannien lämnar EU, oberoende om undersökningen utfördes online eller via telefon. Tidigare opinionsundersökningar har tenderat att visa de väljare som tillfrågas via nätet är mer positiva till att Storbritannien lämnar EU. Men i den senaste undersökningen gav båda metoder gav samma resultat – en majoritet för Brexit. Guardian

Frågan om Brexit har behandlats i olika artiklar här, t.ex. 20/3 då olika organisationer som är för Brexit presenterades. Vilka säger nej till EU och jag till BrexitJag återger ett utdrag:

Alla dessa anser att EU våldför sig på Storbritanniens parlamentariska demokrati.

• Vote Leave ( både konservativa + labour) www.voteleavetakecontrol.org
• Leave.eu (tvärpolitiskt)www.Leave.eu
• Labour Leave labourleave.org
• Trade Unionists Against the EU (fackliga aktivister) www.tuaeuc.org
• Campaign against Euro-federalism www.caef.org.uk
• Grassroots Out or Go Grassroutsot.co.uk

Vote Leave

Teknologiska och ekonomiska krafter förändrar världen snabbare än EUs institutioner kan hantera. Vi har förlorat kontrollen över vitala politikområden. Detta är skadligt. Vi behöver ett nytt förhållande. Hur ska det se ut?

Vi förhandlar en ny UK-EU uppgörelse som bygger på frihandel och vänskapligt samarbete. Vi gör slut på EU-lagstiftningens överhöghet. Vi återtar kontrollen. Vi stoppar att skicka 350 miljoner pund varje vecka till Bryssel och kan istället använda dessa pengar för våra prioriteringar, som den nationella sjukvården (NHS) och forskningen.
Vi vinner tillbaka våra platser i internationella institutioner, som Världshandelsorganisationen, vilket gör oss till en mera inflytelserik kraft för frihandel och internationellt samarbete.
En röst för ’utträde’ och ett bättre och vänligare förhållande med EU är mycket säkrare än att ge Bryssel mer makt och pengar varje år.

Globala krafter – EUs misslyckande
Teknologiska och ekonomiska krafter förändrar snabbt världen. Inom de nästa 15 åren kommer en miljard människor att ingå i världsekonomin. Nya teknologier sprids som mobilt internet, ’internet för saker’, genetisk ingenjörskonst, och robotisering. Nationella, regionala, och globala institutioner måste snabbt anpassa sig.

EU anpassar sig alltför saktfärdigt och skadar Europa. Det lider av låg tillväxt, hög arbetslöshet, en dysfunktionell euro, och en kultur som inte är gynnsam för teknologi och entreprenörer. EUs regelsystem baseras på en saktfärdig, splittrad 1950-talsbyråkrati som inte snabbt kan lösa problemen. T.ex. det kliniska direktivet för tester har förorsakat svåra störningar i tester för nya läkemedel.

Vilka institutioner behöver EU?
Vi behöver en ny europeisk arkitektur.
För det första skall icke-euroländer sluta med att blockera Eurozonen vad den vill göra för att rädda euron.
För det andra skall alla europeiska länder, både inom och utom euron, kunna handla fritt och samarbeta. Vi behöver ett regelsystem som är mycket raskt, lätt att förändra och decentraliserat. Europa kan arbeta på basis av ömsesidigt erkännande av nationella standarder som kombineras med globala standarder när det är lämpligt.
För det tredje kommer det att bli lättare för europeiska länder att samarbeta globalt i många frågor som t.ex. revolutionära teknologiska innovationer. EUs institutioner skall sluta med att blockera Storbritannien från att sluta handelsavtal utanför Europa.
* Inget att detta behöver att EU-lagstiftningens överhöghet gäller i Storbritannien.

Europa kan inte hantera en utveckling som går i fel riktning
EU-kommissionen planerar nu för det nästa EU-fördraget (http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf ) för att lösa euron’s problem. Varje fördrag sedan 1950 har gett Bryssel mera makt. Det nya Fördraget planeras ta mera makt från medlemsländerna, inklusive makten att beskatta.
Våra klagomål kommer att ignoreras. Vår politiker kommer att ge upp som vanligt. Upprepade gånger har vi lämnat över kontrollen i hopp om att få ’inflytande’. Förlusten av kontroll är verklig. Hoppet om inflytande har varit en hägring.

Icke-euroländer är en minoritet utan inflytande inom en organisation där euroländerna har en inbyggd majoritet (QMV) och går i fel riktning.
Storbritannien har förlorat kontrollen över många saker som är grundläggande för vad Abraham Lincoln kallade ’en folkets regering, av folket, för folket’. De 19 eurozonländerna utgör nu en majoritet i EU som rutinmässigt röstar bort Storbritannien. (Och då även Sverige, Anders R).
Vår förlorade kontroll skadar den offentliga sektorn, entreprenörer och skattebetalare. Miljarder av pund tas bort från produktiva investeringar. Vårt förhållande till EU underminerar välstånd, demokratiskt ansvarstagande, och vänskapliga internationella relationer.
Vilket är säkrast- en röst för EU-lagstiftningens permanenta överhöghet, eller en röst för att ta tillbaka kontrollen?
Vilket är säkrast
– en röst för att skicka hundratals miljoner varje vecka till Bryssel, eller för att använda pengarna för forskning och den nationella sjukvården?

i Andra om: , ,, , Storbritannien, , , , , ,

Brexit 160222

  7 comments for “Ökad spänning inför folkomröstningen – Brexit leder

 1. 3 juni, 2016 at 16:25

  Why not make a rule Brittannia to be proud of.

 2. Riggad omröstning
  3 juni, 2016 at 19:13

  Omrostningen kommer att bli riggad. Det är mycket för spel för bankirvampyr maffian . Först kommer vi att få höra att Brexit anhängare leder, allteftersom vi närmar oss dagen kommer det ”nyheter” om att EU-anhangare knappar in på Brexit. Till sist kommer BBC, alltså British Brainwashing Corporation, att för annonsera nyheten om att med relativt små marginaler har EU-anhängarna vunnit. Känner ni igen det?

  http://journal-neo.org/2016/04/06/bbc-bias-brexit-the-eu-bilderberg-and-global-government/

  Därför har bankirvampyr maffian mobiliserat på bred front mot Brexit, inte minst genom dess ansedda tjänare alltifrån från Obama och Matt Damon till Cumberbatch och ytterligare 250 Brittiska underhållare. Men ännu viktigare har eliten mobiliserat rädslans politik: ”träder vi ur EU så kommer vi inte vara säkra” eller som Dodgy Dave, den ökände korrupte premiär ministern uttryckte det ”Brexit’ could trigger World War Three” och ”if the UK votes for Brexit, ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi will be absolutely delighted”.

  http://www.spiked-online.com/newsite/article/project-fear-the-exhaustion-of-the-elites-furedi-eu/18361#.V1G7C-lypcw

  https://www.rt.com/uk/343737-celebrity-eu-referendum-remain/

  • Gammal krigare
   3 juni, 2016 at 22:28

   Din kommentar borde printas ut i hundratusentals och spridas över hela Europa. Exakt så som du beskriver det har EU planerat att genomföra BREXIT-omröstningen (och alla liknande framtida omröstningar).

  • Benny
   4 juni, 2016 at 10:15

   I ”valet” i Österrike så ledde FPÖ:s kandidat alla mätningar med 3-4% men det blev ändå de ”grönas” EU-vänliga kanididat som ”vann” med 0.2%. Vem tror att det valet gick riktigt till? Och allt tyder på, att trots att alla tecken tydde på valfusk, så manade FPÖ:s sina väljare att acceptera valresultatet. Man kan nog tänka sig den press som utövades från många håll både från Bryssel och Österrike internt på FPÖ:s kandidat att backa för situationen i Österrike är närmast explosiv då landet är delat i två läger. Samma hände i Skottland och den kommande omröstningen i Storbrittanien kommer med säkerhet att vara riggad. Det är som Stalin sa…det viktiga är inte hur folk röstar utan det viktiga är vem som räknar rösterna!

 3. Riggad omröstning
  4 juni, 2016 at 07:48

  EU-är ett bankirvampyr bygge. Denna koloss kom till för att säkra finanskapitalets och storbolagens grepp om våra liv, försvaga nationalstater och omvandla dessa till bankirvampyrens lydstater. Det är mycket på spel. Att den s.k. G7-sammanlutning kände sig manad att varna om att ”Ett brittiskt utträde ur EU skulle kunna få katastrofala ekonomiska konsekvenser”, efter sitt toppmöte i Japan förra veckan säger en hel del om vad som är på spel. Att ledande presstitutes beskriver Brexit som en ”mardröm” är ett annat tydligt tecken på vad som står på spel. Vill man läsa om vad som står på spel för arbetarna och vanligt folk som inte har råd att bada i pengar och/eller som inte har fallskärmar (som tack för utfört arbete för bankirvampyr maffian), så behöver man vända sig till icke-bankirvampyr ägd media, så som t ex tidningen Proletärens utmärkta krönika om Brexit.

  http://www.proletaren.se/utrikes/lamna-eu-arbetarnas-skull

 4. Ale
  4 juni, 2016 at 23:09

  Var nyligen på en rundresa i England och här debatteras ”the referendum” flitigt i morgonsofforna på tv. På samma sätt som i det svenska morgonprogram försöker programledarna avbryta, förlöjliga och eller marginalisera brexit. Skillnaden är att de i vart fall får komma till tals här, vilket sällan händer i svenska-morgon-tv-soffor – här hör man sällan den andra sidan i någon fråga.

  Dessa Brexitförespråkare är professionella. Avspända. De blir aldrig upprörda. Låter inte programledarna avbryta dem samt ler hela tiden och talar saligt och säkert. Det är tydligt att människor lägger sin röst på den part som agerar sakligt, avväpnande samt som:

  1.) Try to understand instead of being understood
  2.) Make people listen to you more then you listen to them

Comments are closed.