Obamas USA försöker leva upp till ”1984” och ”Kallocain”


Jag såg igår kväll en intervju med universitetslektor Sarah Ljungqvist på Kulturprogrammet på TV 1
Man diskuterade Orwells klassiska dystopi och världsberömda ”1984” och Karin Boyes i Sverige lika uppmärksammade ”Kallocain”. Jag läste båda i 13-14 års ålder. De gjorde stort intryck och befäste då en motvilja mot diktaturer och övervakning. Dessutom fanns ju Samtjakins tidiga bok ”Vi”. Om jag förstod Sarah Ljungqvist rätt såg hon likheter mellan de två dystopierna och NSA:s – mer omfattande och avancerade – kontroll av medborgarna i USA och världen. Hon påpekade också att i de två böckerna så pågick krig, och det fanns ett hot från någon diffust beskriven fiende. I Kallocain hade visst vetenskapsmannen Leo Kall uppfunnit en ”sanningsdryck”. Om man drack den så röjdes ens tankar. Så långt har forskningen inte kommit än efter vad jag vet. I stället använder den dominerande övervakaren, USA, waterboarding och annan mer tortyr. Givetvis helt stick i stäv med internationella konventioner som USA:s statsledning skrivit på.
1984 images
Hotet från ”terrorism” påminner om hoten i de två anti-auktoritära böckerna. Och USA har varit med om att bygga upp terrorismen genom att man stödde al-Qaida från början. USA har från början ekonomiskt och militärt stött rebellerna på marken i Syrien, dels själv men f.a. via ombud som Saudiarabien och Qatar -”unconventional warfare”. Det är riktigt att USA terrorstämplat al-Qaidaassocierade al Nusra, och kanske föredragit den syriska oppositionskolationen som man med allierade byggt upp stick i stäv med all internationell rätt. Men USA:s brutala krigföring och inhumana behandling av civila samt dess ekonomiska utsugning av fattiga länder har blivit en mycket bra grogrund för framväxt av terrorism. Och dess existens har gjort det lättare för USA att hemma, och internationellt få stöd och förståelse för sin kraftiga upprustning och aggressiva utrikespolitik med flera hundra militärbaser utomlands. USA-imperialismen: Den ekonomiska eliten får stöd av politiker och därmed av militären i sin strävan att göra så stora vinster som möjligt i kapitalismens tvingande grottekvarn efter fler marknader och än större utsugning.
Kallocain untitled

För USA en demokratisk politik?Frågan ses förmodligen som en förolämpning, okunnig eller som dum av flera.
1. Man har ju fria val. Men för att kunna delta och ha en chans måste man vara mycket rik eller ha stöd av storfinansen. Se mina artiklar om valet i USA från i höstas!
2. Yttrandefrihet. En viktig faktor är nog att ägarna av de stora massmedia värderings- och klassmässigt står det ekonomiska och politiska etablissemanget nära, eller snarare är en del av det ekonomiska etablissemanget. Det har under senare år skett en väldig koncentration av ägandet av massmedia till få aktörer. I USA äger 2011 6 bolag 90 % av mediamarknaden, jämfört med 50 bolag år 1983. De sex bolagen är General Electric (NBC, Universal), Newscorp (Fox & Wall Street Journal), Disney, Viacom (Paramount & MTV) och Time Warner (CNN, Time, Warner Brothers) och CBS. De är börsbolag som strävar efter största möjliga vinst, bl.a åt mäktiga aktieägare, bl.a. via annonser. Man kan inte vänta sig att deras massmedia, och journalister, bedriver någon oberoende journalistik, även om intressanta uppgifter då och då kommer fram.
3. De demokratiska rättigheterna har minskat i USA, vilket jag skrivit om flera gånger. Jag anförde senast 8/6 10 punkter baserade på en artikel av juridikprofessorn Jonathan Thurley, George Washington-universitetet. ”10 reasons The U.S. Is No Longer The Land Of The Free.”
-Mord på amerikanska medborgare som anses vara en terrorist eller en medhjälpare till terrorism;
-Frihetsberövande på obestämd tid enligt lagen från 31/12 2011;
-Godtycklig rättvisa då presidenten beslutar om en person får en rättegång i federal domstol eller i en militärdomstol;
-Efterforskning utan fullmakt (warrantless searches) inklusive rätt att tvinga företag och organisationer att lämna över information;
-Hemliga bevis används rutinmässigt av regeringen för att kvarhålla individer;
-Utredning av krigsförbrytelser som ”waterboarding”-tortyr av terroristmisstänkta förhindras under Obama-administrationen;
-Hemliga ”Foreign Intelligence Surveillance Court” beslutar om övervakning av NSA mm.;
-Liksom Bush har Obama framgångsrikt drivit krav på juridisk immunitet för företag som hjälper till övervakning av medborgarna;
-Kontinuerlig övervakning av medborgarna;
-Extraordinära överlämnanden av både medborgare i USA och andra länder till annat land.
Frihetsgudinna gråter bild

4. Staten i USA har stött eller upprättat betydligt fler diktaturer än annat land. USA har även varit med om att störta demokratiskt valda regeringar eller statsöverhuvuden. Dit hör Mossadeq i Iran 1953, Arbenz i Guatemala 1954, Sukarno i Indonesien 1965; Sihanouk i Kambodja 1970; Allende i Chile 1973; Grenada 1983; Aristide i Haiti 2004; Zelaya i Honduras 2009 och Nicaragua.
Slutsats 1: I en kontinuerlig skala över graden av demokrati fåt USA låg poäng. Det är alls ingen frihets hemvist på jorden utan övervakningens och kontrollens hemvist. Den svaga kritiken i EU mot detta är lika skrämmande som väntad. Vi mäste tillsammans arbeta för och kämpa för en annan betydligt mer demokratisk värld mot USA-imperialismen – som dissekerats i andra blogginlägg. (Jag var under studietiden amanuens i bl.a. anatomi och ledde dissektioner).
Erik Snowden untitled

Assange. untitled

Bradley Manning före untitled

Slutsats 2: Därför är avslöjandena an senaste Edward Snowden och tidigare Julian Assange och Bradley Manning så oerhört viktiga för alla oss som vill stödja demokratin och som vill förbättra demokratin! Till och med DN tar idag avstånd från Obamas kontrollstat i en ledare. Bra.
Tidigare har vi Nobelpristagaren 1935 Carl von Ossietzky, som avslöjade den tyska upprustningen och skrev om koncentrationsläger, innan han själv placerades och dog där. Och Ture Nerman och Torgny Segerstedt, som vågade protestera.
Låt oss arbeta för ett Nobelpris till demokratikämparna Assange, Manning och Snowden!
Ossietzky untitled


i Andra om: , ,, , , , , ,

Guardian 9/6 PRISMDN DN ledare 11/6 DN 11/6 I Washington Post SvD 10/6AB 10/6 Expressen 10/6 New YorkerTruthdigger Jonathan Turleys blogg SKP-bloggen SKP-bloggen Motvallsbloggen 5/1 AB 8/6 Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  3 comments for “Obamas USA försöker leva upp till ”1984” och ”Kallocain”

 1. 14 juni, 2013 at 06:40

  Jag har just skrivit på en petitionslista till stöd för Edward Snowdens insatser på
  https://secure.avaaz.org/en/stop_prism_global/?bQuwxbb&v=25872. Endast 540 000 har skrivit på. Du får plats. (Allt övervakat av PRISM eller vad tror du?)

 2. 14 juni, 2013 at 21:48

  Bra artikel! Det gjordes faktiskt en studie som jag inte orkar leta upp just nu som gatt igenom USA’s val under manga ar. Den kom fram till att den med mest pengar vann 90% av valen nar det stid mellan tva politiska kandidater i USA.

  Scary!

 3. 14 juni, 2013 at 22:11

  Ja, USA är en plutokrati. Se inläggen från november om presidentvalet i USA, och planerat inlägg på sannolikt söndag där jag ska jämföra valen i Iran och USA (färdigskriven).

Comments are closed.