Ny dopningsskandal -likheter med korruption, vilseledande reklam och mutor inom ekonomin?Sportvärlden skakas av en ny dopningsskandal. Men gäller det bara sportvärlden? Och är det ett unikt beteende, ett unikt inslag, i vår värld. DN skriver ”svartaste-dagen-sedan-ben-johnson-avslojades” och ”Gay och Powell förklarar sig” i två av 4 artilar 15/7. Liknande rubriker finns i annan massmedia.

* Tyvärr finns all anledning att påminna om ett och annat och att vidga perspektivet.

Tyson Gay images

”Uppdrag granskning” presenterade i slutet av februari starka belägg för bloddopning även inom längdskidåkning, och menar att framstående nordiska skidåkare med stor sannolikhet ägnat sig åt detta. Strax innan avslöjade Lance Armstrong, ”världens främste cyklist genom tiderna” att han sysslat med bloddopning, liksom andra framstående cyklister. Den rätta benämningen är nu ”världens främste bland bloddopade cyklister genom tiderna”. Och segrarna i 90-talets VM-tävlingar på skidor var väl” världens främste bland bloddopade och icke bloddopade skidåkare”. Nyss kom också beskedet att många toppmatcher i fotboll i Europa varit uppgjorda. Svenska Dagbladet skrev ”Mer än 600 uppgjorda fotbollsmatcher, bland annat i Champions League och VM-kval. Över 400 domare och spelare inblandade. Det är delar i den gigantiska spelskandal som nu avslöjats av europeisk polis.”
Lance armstrong untitled

Vi minns hur USA:s älskade, och vackra sprinterdrottning Marion Jones åkte dit för bloddopning för flera år sedan, liksom hennes första man som var en framstående kulstötare. Efter OS i Söul 1988 fann man att ”världens snabbaste man” Ben Johnson hade dopat sig. Och hur många av världsrekorden i kraftsport inom fri idrott och i andra grenar, samt bland hoppare, har satts av dopade frågar man sig – dagens toppatleter ligger en bit under de resultat som presterades av sämre tränade och mindre korrekt nutrierade idrottsmän för 20-30 år sedan. Allt detta är trist. Det är naturligtvis bra och nödvändigt att man bättre kan avslöja dopning och bekämpa problemet.
Marion Jones untitled

ben johnson untitled

Vi har inom kapitalismen flera exempel på fusk som Telia och hästkötsskandalerna, tidigare asfaltskartellen och den stora mutan i samband med Bofors Indienaffär för drygt 25 år sedan. Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är vanligt enligt ett chokerande, förbisett TV-program i våras. Ralph Nader rapporterade om detta i USA för decennier sedan. Genom att produkterna är kortlivade kan produktionen, försäljningen och BNP öka. Är inte detta ett slags lurendrejeri?
Jag vill fästa uppmärksamheten på likheten med de aktuella kända (hur mycket är okänt?) exemplen på fusk inom idrott med de inom näringslivet.

Fusk inom läkemedelsindustrin.

1. LäkemedelsindustrinAndra tråkiga nyhet av liknande slag har i år kommit från läkemedelsindustrin via bl.a SvT. ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar den positiva datan man har kring sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus. I sex studier visade sig det antidepressiva läkemedlet Reboxetin/Edronax inte vara bättre än sockerpiller.

2. Dagens Medicin rapporterade 12/12 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat. Den här gången är det forskarnätverket Cochrane som har stått för granskningen.” Läkemedelsbranschens möjligheter att dölja forskningsresultat som skulle kunna stoppa en medicin får kritik från läkare och psykiatriker både i London och Sverige, skriver SvT på sin hemsida.

3. Dagens Medicins nätupplaga presenterade 8/1 i år en studie sambandet mellan läkemedelsbolagens kontakter med läkare och utskrivning av mediciner högt rankad vetenskaplig tidskrift (JAMA) visade att läkare påverkas av kontakter med läkemedelsindustrin. En studie bland 3 500 amerikanska läkare med sju olika specialiteter visar att läkare som på olika sätt kommit i kontakt med läkemedelsindustrin, oftare än andra läkare skrev ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare identiskaläkemedel.

4. Läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut originalläkemedel. De läkare som ibland/ofta träffade representanter från industrin skrev 40 procent ut originalläkemedel jämfört med 34 procent bland övriga läkare.

5. Reklam är mycket vanligt inom läkemedelsindustrin och är snarast motsatsen till saklig information.Fördelarna med den utannonserade produkten överdrivs, och nackdelarna nämns knappast. Företag försöker underhålla ett varumärke, vilket Naomi Klein så väl beskrivit i boken No Logo. Då kan man ta särskilt mycket betalt.

Detta är några exempel på hur kapitalismen indirekt påverkar evidensbaserad medicin, och ibland människors moral.
Drivkraften i kapitalismen är kapitalackumulation och största möjliga vinst. Då är låga löner, så få anställda som möjligt, skattefiffel, mutor, vilseledande reklam och nonchalans inför miljöproblem en fördel. Och enligt officiell statistik dominerar ett fåtal aktörer alltmer inom så gott som alla brancher – en koncentration som snedvrider konkurrensen.


Vad bör göras?
I det korta perspektivet är det naturligtvis viktigt att satsa än mer på att avslöja fusk inom bl.a idrott, industri och kommuner (Göteborgsskandalen). Människors moral påverkas som regel av de samhälleliga värderingarna och produktionssystemet. Inom kapitalismen som bygger på att ett fåtal tjänar mycket på andras arbete och sedan använder pengar utan demokratisk insyn kan fusk, mutor och vilseledande reklam ge favörer. (PS. Detta innebär inte att t.ex. dopning och mutor förekommit i socialistiska stater av olika schatteringar). Vi behöver ett annat samhällssystem i världen.

Jag tror att mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa. Förslag på hur detta kan se ut finns och kommer att presenteras längre fram.

Beredskap kan finnas
I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell undersökning uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). Och vi har ”Occupy”-rörelsen i USA.


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,, ,

DN 15/7 DN1Gay och Powell förklara sig DN 15/7 SvD 27/2DN 28/2 DN hästkött DN Uppdrag granskning 27/2Bilderblogg AnnarkiaSvenssonbloggen 28/2 Annarkia SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9

SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
SvT 7/9
Sveriges Radio 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv


20 svar till “Ny dopningsskandal -likheter med korruption, vilseledande reklam och mutor inom ekonomin?”

 1. Intressant att det största fifflarlandet inom sportområdet var den socialistiska högborgen Östtyskland.

 2. Att dopning förekom i Östtyskland är nog väl belagt. Om det var mer omfattande än i USA vet jag inte. Gör du?

  Östtyskland – socialistisk högborg??

  • Tyvärr Anders så visar detta inlägg återigen att även om du vill ge sken av att du skriver inlägg baserade på fakta, så är det snarare smutskastningen du sysslar med. Precis som Thomas mycket riktigt påpekar så var dopingen minst lika utbredd i socialistiska länder som i kapitalistiska. Därmed blir det också tydligt att det ekonomiska systemet inte påverkar dopning, framförallt då jag är övertygad att de flesta forskare skulle säga att dopning förekom betydligt mer i Östeuropa än i Västeuropa. Samma sak gäller med korruption och mutor. Betydligt mera vanligt förekommande i Östeuropa än i Västeuropa.

 3. Som jag skrivit förekom dopning i f.d. ”socialistiska länder”. Om det var vanligare än i Västeuropa än i USA är nog okänt – illa hur som helst. Nu är idrottsmän en inte oviktig del av kapitalismen, som ”reklamagenter”, företrädare av varumärken de använder eller inte alls använder – så falskt! Detta gör dem under sin korta yrkestid än mer beroende av framgångar för att få pengar av sina sponsorer. Sedan närmare 25 år tillbaka (efter fallet för dessa socialistiska länder i en första omgång) är kapitalisernas jakt på och intresse av idrottsmän som ”reklamagenter” en viktig orsak till hetsen och ett viktigt incitament för dopning. Men då idrottsmän åker fast granskas de enbart som individer. Deras sponsorer klarar sig – de kan dra undan stödet bara.

  • Att dopa sig är samma sak som att fuska. Vad jag skulle gissa på har människor fuskat i alla tider och beror knappast på kapitalismen. Eller du kanske tror Anders att människor aldrig fuskar i socialistiska länder?

   • Tom, denna din fråga ter sig nu inte så seriös. Jag har ju ovan betonat att det är väl belagt att dopning förekom i de socialistiska länderna, som lämnade socialismen på olika sätt för knaptt 25 år sedan. I mitt inlägg försöker jag föra en diskussion om samband mellan dagens dopning och dess drivkrafter och särskilt vissa företeelser inom kapitalismen – och det relevanta i detta kan förstås diskuteras.. I min kommentar igår kväll tar jag upp något om sponsorerernas roll (vilket borde varit med i blogginlägget)

    • Att fuska är en mänsklig negativ egenskap. Det finns incitament att fuska både i ett socialistiskt så väl som i ett kapitalistiskt samhälle och därför kommer vi se fusk i bägge. Därför är ditt inlägg där du försöker få det att framstå som att fusk enbart är ett kapitalistiskt problem felaktigt. Om du hade varit intresserad av att skriva ett seriöst inlägg om dopning så hade du fokuserat på de mänskliga egenskaper vi har som gör oss benägna att fuska.

     • Jag håller med om att fuska till en del beror på individuella faktorer. Men det kan finnas incitament i samhället och dess värderingar som påverkar sannolikheten för fusk. Det ligger fortfarande mycket i Karl Marx bedömning att människans vara/tänkande beror på henens samhälleliga vara. Jag visar att fusk är till fördel inom kapitalismen. Se på reklamen och desniformationen om varor – är det saklig information vi konsumenter betalar för (reklamkostnaden ingår i varans pris). Varor med inbyggd onödigt kort livslängd är en annan fuskvariant, som påtalades i ett TV-program förra hösten.

      Du går helt förbi detta i dina kommentarer.

      Det är riktigt att fusk förekom i de socialistiska länderna som t.ex. kommentatorn Thomas påpekat. Det fanns väl drivkrafter för detta där också. Att fusk kan ge individuell fördel om det inte upptäcks är väl klart. Fusket i uppsatsskrivande på svenska unviversitet har varit på tapeten. I samhällen som bygger mer på lagarbete och kollektiva insatser minskar rimligen vissa incitament för fusk.(TV-programmet påvisade dock hur flera varor i Östtyskland hade längre livslängd än motsvarande i Västtyksland). Att ha varot med onödigt kort livslängd är ett slags fusk som ökar produktionen, vinsten i enskilda företag, liksom BNP…

      Ber dig ange en e-mailadress som fungerar.

      • ”I samhällen som bygger mer på lagarbete och kollektiva insatser minskar rimligen vissa incitament för fusk.” I Östtyskland var ju fusket uppmuntrat av staten så jag ser ingen logik i ditt svar.

       • Båda påståendena kan vara riktiga. Om USA:s statsförvaltning har synpunkter på dopning hos olika storstjärnor i USA vet jag inte. En del av fusket inom kapitalismen är indirekt stött av staten genom lagstiftning. Idag läser vi för resten i massmedia. hur en jurists tolkning ökar möjligheten till skattefusk i landet Sverige (enligt DN).

 4. Det pikanta (men ruskiga) är ju att USA i full färd nu övertar gamla Sovjetunionens alla negativa sidor, massdoping, tortyr, dödsstraff, gömda mikrofoner i främmande makters ambassader, ljugande och hycklande, och så vidare. Men på ett område behöver USA inte överta någonting: avsätta demokratiskt valda regimer världen över och bomba civilbefolkningar har man alltid varit världsmästare på (och det utan att behöva dopa sig). För övrigt tycker jag varken gamla Sovjet eller nuvarande Kina bör betecknas som socialistiska eller kommunistiska samhällen, rätta ordet är statskapitalism. USA är också i rask takt på väg åt det hållet nu.

 5. Jag anser att Sovjetunionen och Kina var ett slags socialistiska länder, om än med stora brister då det gäller demokrati och där ett klassamhälle uppkom med Nomenklaturan i Sovjetunionen. Kampen mellan Maos masslinje och den linje som främst Deng utvecklade var nog till stor del en klasskamp och Dengs linje förde Kina bort från socialismen och till en slags statskontrollerad (inom viktiga områden) kapitalism utvecklades. Detta med statlig kontroll över ekonomin har varit en viktig orsak till Kinas framgångar. Man har inte anammat IMF:s rekommenderade linje och staten har kvar kontrollen över valutan och bankväsendet. Jorden är allmänt ägd. Den kände marxisten Samir Amin menar till och med att Kina kanske är på väg till socialism! (Monthly Review, mars 2013).

  Vad ser du för tecken till statskapitalism i USA?

 6. Noam Chomsky har många gånger tagit upp att USAs bidrag till teknologin har skett huvudsakligen genom statligt finansierad verksamhet. Varefter oligarker får resultaten till skänks av skattebetalarna och bygger upp privata förmögenheter med.
  Oligarkerna har sedan länge kunnat styra staten efter sina behov. De som har en inriktning i stil med John Birch society kallar detta för en sorts socialism och utan att behöva bli associerade med JB bör man ändå uppskatta att de till skillnad från många andra har uppmärksammmat de historiska fakta om den avgörande roll som USAs och Englands eliter spelade för att medvetet iscensätta Bolshevikrevolutionen och därefter förse Bolshevikregimen med teknologi under hela dess existens. Sovjetregimen hade inte kunnat fungera som den gjorde utan omfattande stöd utifrån från folk som ville Ryssland illa analogt med att de håller andra dåliga regimer om ryggen. Svenska företagare – bröderna Nobel sparkades ut och in kom Rockefeller och kapade åt sig oljerättigheterna.

 7. Kan hålla med om det väl belagda förhållandet att de statliga satsningarna i USA – se militären och NASA- haft en avgörande betydelse för USA:s bidrag till teknologin. I detta avseende synes Kamelsilens kommentar relevant. Håller med om oligarkerna – skandalöst hur det ryska folkets rikedomar mer eller mindre skänktes bort till en liten gruppp oprövade och ibland fifflande män. Återsocialisera Putin!

  Kan inte hålla med om din beskrivning av stöd utifrån för bolsjevikrevolutionen som du framställer det. Flera länder, bl.a England och USA sände ju in trupper mot bolsjevikerna vid första världskrigets slut. Och den väldiga hetsen mot Sovjetunionen etc under kalla kriget. Sovjetunionen främsta bidrag var kanske dess helt avgörande roll i kriget mot och segern över nazisterna. Visst fick de material och vapen via ”lend lease”, men det var en liten del av totalen.

 8. Jag menade USAs Englands oligarker.
  Anders, Anthony Sutton visar i flera volymer western transfer of technology to the sovjet union att det inte råder ngt tvivel om saken. Historikern Richard Pipes medlem av CFR sade 1984 att orsaken att detta tigs ihjäl av etablerade historiker är att det ’är generande’
  Lend lease var en liten del av tiden det mesta var regelrätt import mot förmånlig låneränta under hela sovjetperioden
  Han kallade Sovjet för USAs teknologiska koloni. Englands och USAs propaganda har lurat alla precis som de även idag lurar majoritetsbefolkningarna i väst om det de håller på med både i MÖ och hemmavid.

 9. Jag har läst allvarlig kritik av Sutton tidigare. Vad är fakta? Vad är syftet?
  Sovjetunionen var en fiende för USA. Att kalla landet för ”USA:s teknologiska koloni” innebär att förminska landets egna insatser, som den kraftiga tillväxten i flera decennier, insatsen under andra världkriget, sputniken, den första bemannade rymdfärden. Var finns beläggen?

 10. Så här menar jag: Ett kapitalistiskt land som inte kan utveckla en fungerande marknadsekonomi går endera mot statskapitalism eller ren fascism. I USA finns marknadsekonomisk konkurrens på nivån pizzabagerier och bilverkstäder, men därutöver bestämmer en liten elit så gott som allt, med statens goda minne.
  ”Socialism” eller ”kommunism” har hittills endast fått fäste i fattiga och underutvecklade länder (typ Ryssland 1917, Kina 1945). Det statskapitalistiska målet har varit rekordsnabb industrialisering.Både Sovjet och Kina nådde enorma framgångar, till priset av ett fruktansvärt förtryck av den egna befolkningen (på 30-talet i Sovjet kunde en arbetare bli deporterad om han kom 10 minuter för sent till jobbet!). Att Sovjet lyckades med både industrialiseringen och kriget mot nazismen är sannerligen beundransvärt. Visst fick Röda armén både corned beef och lastbilar av USA, dock inte före Stalingrad, där tyskarna fick kapitulera januari 1943, krigets verkliga vändpunkt. Hitlertyskland anföll med 3 miljoner man juni 1941 och efter blixtsegrarna på västfronten arbetade snart sagt alla Europas verkstäder och gruvor för den nazistiska krigsmaskinen.

 11. Jag tycker att fakta pekar i en annan riktning. Ändå finns skäl att peka på den stora betydelsen av en statlig sektor och av statliga insatser för utveckling av kapitalismen och för innovationer. Jag har nämnt den enorma betydelsen som militären och militärt finansierad forskning har för USA, liksom NASA.

  Men en dominerande trend i den kapitalistiska ekonomin de senaste 30 åren är den enorma ökningen av verksamhet och framför allt av vinster inom finanssektorn efter statlig beslut om avreglering. Detta har bäddat för spekulationer, den stora ekonomiska krisen från 2007 och andra ekonomiska kriser.

  *Statens roll är att hjälpa kapitalismen, och den allt mindre gruppen av kapitalister som fattar beslut utan demokratisk insyn och utan mänsklighetens bästa för ögonen.*

  Finanssektorn stod för 76 % av de totala tillgångarna i världens 2000 största bolag, med olje- och gassektorn på andra plats med knappt 6 %, efter en mycket kraftig tillväxt för finanssektorn från början av 1980-talet i USA och andra länder.

  Koncentration av ägande, dvs ökad monopolisering och oligopolisering är ett annat dominerande drag.

  Nu svarar de tio största bankerna och finansinstituten i USA för 50 % av tillgångarna, jämfört med 10 % år 1990. De tjugo största kontrollerar 70 % av tillgångarna jämfört med 12 % år 1990. (Foster & Chesney 2012). År 1995 hade de sex största bankerna tillgångar som motsvarade 17 % av BNP, vilket ökat till 55 % år 2006 och till 64 % tredje kvartalet 2010. (Foster, Chesney & Jonna 2011). Ett oligopol har uppstått inom bankväsendet i USA på knappt 20 år. Samma fenomen kan iakttas inom bankväsendet globalt, där de tio största bankerna ägde 70 % av banktillgångarna år 2009, jämfört med 59 % år 2006.

  Intäkternas andel för de 200 största företagen i USA har ökat från 21 % av de totala år 1950 till 30 % år 2008, medan deras andel av vinsten ökade från 13 % till 30 %. Medan andelen för intäkterna för dessa 200 företag steg med 45 % så steg vinstandelen med c:a 130 %, dvs. med nästan tre gånger så mycket.

  Vitali och medarbetare (2011) fann i en analys av 37 miljoner företag att 147 av dessa kontrollerade 40 % av de samlade tillgångarna. Hösten 2011 presenterades studien av nätverk och kontrollstruktur bland de 43 000 största transnationella företagen av forskare vid Swiss Federal Institute of Technology.

  Har du några synpunkter på gårdagens inlägg om den amerikanska drömmen som sprack?

 12. En annan förklaring till att läkarförskrivna narkotiska läkemedel omsätts på den illegala marknaden är att missbrukare – eller andra – besöker flera läkare som var och en, ovetande om varandra, förskriver normala doser av sådana läkemedel. Ingen vet omfattningen av denna s.k. shopping i Sverige eftersom det aldrig undersökts. Att det kan röra sig om stora mängder visade en kartläggning i Norge för några år sedan. Det finns också några fallrapporter från Sverige som visar hur lätt det kan vara att, ofta utan större kostnad, lura till sig stora mängder narkotiska preparat.

 13. Under världskrigen var de flesta av de krigförande länderna att betrakta som statskapitalistiska (av nödtvång). Efter andra världskriget utbröt det s.k. kalla kriget mellan USA och Sovjet. Efter Sovjets upplösning är det av stormakterna nästan bara USA som fortsatt vara på krigsfot, både kallt och varmt, i länder i Mellanöstern och Iran och Nordkorea,framför allt. Men USA krigar också mot sig självt och sin egen befolkning. Den amerikanska staten kan ostraffat avlyssna och skugga vem man vill, och vakter och polis kan ostraffat skjuta ner vem som helst som har en luva på huvudet. Detta är en (än så länge) mild socialfascistisk variant av statskapitalism som är på gång. I jätteländer som USA, Ryssland, Indien, Kina kan inte demokrati (annat än på pappret) fungera, de har alltid sina stormaktsdrömmar som ska uppfyllas och då kommer det vanliga folket med nödvändighet i kläm. Det amerikanska välståndet (och den amerikanska drömmen) har historiskt sett kunnat hållas igång på en fattig omvärlds bekostnad, men nu börjar den senare komma ikapp och USA står handfallet och utan fungerande logistik inför utmaningen att bygga ett modernt välfärdssamhälle, bortskämda som man är vid att alltid ha kunnat välja den lättaste vägen.