Nej till Nato Manifestation 22/3 kl 12- kom, kom, kom alla kom!


Har Du hört talas om Värdlandsavtalet?
* Om inte, kom till detta evenemang.
* Om DU hört talas om det – kom också för att skriva på
* Om Du skrivit på – kom för att själv samla in namn – eller åtminstone för att läsa det nya två-sidiga flygbladet i färg om Opinionsundersökningen om Värdlandsavtalet. Tjusigt flygblad som NN just håller på att skriva ut!!
* Om Du absolut inte kan komma – Du kanske arbetare! Lyssna på denna informativa information https://www.youtube.com/user/frasse2221

Regering lämnar proposition om Värdlandsavtalet till Riksdagen
Aktionsgruppen Nej till NATO cropped-logga-webb1
Plats: Mynttorget

Tid: 22 mars, samling kl 12.00 för iordningställande. Manifestationstid 12.30 – 13.30

Talare: Stefan Lindgren om Värdlandsavtalet

Sångare: Jan Hammarlund

Aktivistinformation:
Alla som har Nej till Nato västar, ta dem på er. Vi ska synas. (Jag har ingen men ska ändå åka dit).
Massiv namninsamling och flygbladsutdelning
Vi tar med stora banderoller Nej till Nato, Nej till Värdlandsavtal – för Alliansfrihet
NATO - militärer
Bakgrund
En opinionsundersökning av SIFO, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO som genomfördes mellan den 15-19 februari visar en bred majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och hot mot vår alliansfrihet. Av de tillfrågade var 56 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra. Efter uppvägning anges att 1000 personer besvarat intervjun.
http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning/
* Det finnas klara könsskillnader, då avtalet accepterades av 39 % av männen och endast 13 % av kvinnorna.
* Bland männen var andelen positiva högst i åldern 15-29 år (46 %), medan den bland kvinnor var lägst (3 %) i denna ålder. Antalet individer i olika åldersgrupper bland könen är ganska litet.
* Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.
* Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Fråga 1 Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet? . Svar: Endast 45 % känner till ”Värdlandsavtalet” som odemokratiskt nog skrevs på i slutet av valrörelsen, i september 2014.
Fråga 2 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen? Svaren finns i första stycket.
Fråga 3 Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet? Svar: Här svarade 27 % Ja, och mer än dubbelt så många, 56 %, svarade Nej medan 16 % var tveksamma.

Aktionsgruppen Nej till NATO: Bragevägen 10, 114 24 Stockholm. e-post:info@nejtillnato.se, Tel 070-722 76 22.
Hemsida: www.nejtillnato.se

intressant.se Värdlandsavtal, , , , , , , ,

SIFO-undersökningen UNT Debattinlägg 12/3 Remissvaret Nato-debatt på Kulturhuset Blekinge läns Tidning 29/9 Aktionsgruppen Nej till NATO Nyhetsbanken DN 19/4 SvD 18/9 SvD 19/9 Blogginlägg 15/9 DN 13/9 Globalresearch V Kozin 18/6 Pål Steigan 28/6 Pål Steigan 27/6 IBS Ukraina Deutsche Welle Sven Hirdman DN Debatt Aftonbladet 21/6 Nyhetsbanken DN 21/6 Wolodarski Washington blog Steigan 14/5 Steigan 17/5 DN 13/5 New York Times 16/5 Nuland i Kiev Post Pepe Escobar i Globalresearch Pål Steigan 27/4 Pål Steigan 21/4 Grardian 16/4 Expressen 21/4 DN 14/4 DN 17/4


2 svar till “Nej till Nato Manifestation 22/3 kl 12- kom, kom, kom alla kom!”

 1. ”Obama Can’t Hide from His Responsibility for World War III”

  Stephen F. Cohen – professor emeritus of Russian studies, history, and politics at New York University and Princeton University – recently said the following:

  ” NATO has resolved to quadruple its military power around Russia.”
  ”What we now have, is a moment when the new cold war has become much hotter, due to a decision taken in Washington.It makes the new cold war more militarized and makes it more dangerous than the preceding cold war, because [then] we didn’t have our military power on Russia’s borders.”

  ”The decision to fortify NATO borders now makes clear that Russia will rely on its very large arsenal of tactical nuclear weapons…It’s written into their official doctrine that ’we reserve the right to use our nuclear weapons if the existence of the Russian state is threatened by overwhelming conventional forces.’ NATO may now be compiling on Russia’s borders overwhelming conventional forces.”

  This danger is heightened by the US B61-12 nuclear bomb modernization, a bomb designed to be more ”usable,” a word that had been banned from the nuclear lexicon by Ronald Reagan in the 1980’s but has been brought back by Obama.

  ”To say this is dangerous is to understate the situation. It was all predictable yet Washington has gone ahead anyway.
  Once Washington implements this quadrupling of its forces, we are in a much more dangerous situation in terms of possible nuclear confrontation than we ever were during the Cold War. Obama can’t hide from this anymore. It is an enormous escalation of the Cold war in the direction of hot war.”

  http://www.thomhartmann.com/forum/2016/02/dr-stephen-cohen-obama-cant-hide-his-responsibility-world-war-iii