Nato splittrat men går vidare


Vill flagga för en ny viktig och bra artikel av Lars-Gunnar Liljestrand, vilken först publicerats på Alliansfriheten.se. Nato splittrat men går vidare

Artikeln ger en grundlig analys av Nato:s verksamhet på håll i världen.
nato-schengen

Han skriver bland annat:
* I deklarationen sägs att alla nu planerar för 2 procent av BNP och att två tredjedelar av medlemmarna kommer att uppnå målet 2024.
En ny styrka om 30 bataljoner, 30 flygskvadroner och 30 marina enheter skall ställas samman av medlemsstaternas styrkor. Hur denna nya styrka skall operera är inte sagt.

* Med deklarationen från toppmötet 2018 bekräftas åter att internationella operationer är en viktig del av Natos militära verksamhet. De militära interventionerna styrs av USA:s nationella intressen, och Natos medlemsstater deltar i många fall bara av solidaritet med USA.

* Sveriges fortsatta närmande till Nato och deltagandet i Nato-ledda interventioner undergräver både tilltron till vår alliansfrihet och folkrätten. Att inneha en ställning som privilegierad partnerskapsmedlem är inte i Sveriges intresse. Vi riskerar istället att dras med i fortsatta krig.

Gå till Alliansfriheten.se och läs hela den intressanta och aktuella översikten av en av landets främsta experter på Nato!

i Andra om:
, , , , , , , , , , ,
,


4 svar till “Nato splittrat men går vidare”

  1. Insatsen i Libyen berodde på franska och italienska önskemål, och USA ville inte till en början, men Natos europeiska medlemmar har inga lager för krigföring, USA måste vara med.

    Insatsen i Kosovo berodde på rädsla för massiva flyktingströmmar till Europa, inte USA.

    Nato var förstås en motvikt till sovjetunionens mångmiljonarméer i östeuropa, men har en funktion därtill; Nato hindrar krig mellan medlemmar. Värst är förstås Turkiets permanenta press på grekerna, men den traditionella konkurrensen mellan Tyskland, Frankrike och England tar sig numera inte militära uttryck. Det är Natos största insats.

    • PS. Sovjetunionen hade upphört då Nato härjade och bidrog till att splittra Jugoslavien. Om Nato arbetat efter sitt syfte borde den ha upphört strax efter 1991 och vi hade kunnat få en fredligare värld. Men USA-eliten ville inte det alls visar empiri och fakta.