Möt Jan Myrdal


Ny bok av Jan Myrdal presenteras!

Tisdagen 29 oktober kl 18.00-20.00 framträder författaren Jan Myrdal på ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm. T-bana Rådmansgatan.

Arrangörer: Folket i Bild/Kulturfront Stockholm och ABF Stockholm.

På mötet finns chans att köpa Jan Myrdals nyutkomna bok ”PÅ TVÄRS” till specialpris. Det är den 21:a utgåvan av hans enmanstidskrift SKRIFTSTÄLLNING.

Jan Myrdal – ”På tvärs”

Förutom att JM går PÅ TVÄRS mot rådande värderingar har han ett unikt historiskt perspektiv. Hans första bok utkom 1953 – på eget förlag.

Vem är Jan Myrdal?
■Radikal författare och vänsterintellektuell född 1927.
■Central gestalt i 1960-talets vänsterrörelse.
■Redogör för sin hållning i boken ”Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell” (1964).
■Var en av grundarna av Folket i Bild/Kulturfront 1972.
■Flitig reseskildrare i böcker som ”Resa i Afghanistan”, ”Rapport från en kinesisk by” och ”Indien väntar”.
■På 1980-talet skrev Myrdal den självbiografiska trilogin ”Barndom”, ”En annan värld” och ”Tolv på det trettonde”.
■Var 1963-2007 livskamrat med konstnären Gun Kessle.
■Jan Myrdalsällskapet delar varje år ut de litterära priserna Leninpriset och Robespierrepriset till olydiga kulturarbetare.

Mer om Jan Myrdal (Wikipedia)
* ”Boken Rapport från kinesisk by från 1963 innebar genombrottet för Myrdal; boken finns översatt till ett flertal språk och diskuterades över hela världen när den kom. Det är en dokumentär reportagebok från den lilla byn Liu Lin i Shaanxi-provinsen i Kina. På den tiden välkända journalister och Kina-experter som Edgar Snow och Harrison Salisbury hyllade den, i den franska upplagan skrev historikern Jacques Gernet: ”Det här är den bästa bok jag läst om det kommunistiska Kina” medan Claude Levi-Strauss menade att boken var det första antropologiska verk att förklara den moderna historien. Till denna by har han sedan återvänt flera gånger för att beskriva byn utifrån förändringar i det kinesiska samhället.

* Tillsammans med Gun Kessle har Myrdal gjort otaliga resor till länder i tredje världen, exempelvis Afghanistan, Indien, Kambodja, Mexiko och, som nämnts ovan, Kina. Resorna har resulterat i reseskildringar som Resa i Afghanistan (1960), Indien väntar (1980) och México (1995).

* År 1982 utkom Barndom, i vilken Myrdal öppenhjärtigt beskriver konflikter med sina föräldrar och kritiserar deras uppfostringsmetoder. Eftersom Alva och Gunnar Myrdal var allmänt hyllade i Sverige orsakade sonens kritik stor uppståndelse. Efter Barndom fortsatte han skriva jagromaner: Confessions (1968) var den första och den följdes av En annan värld (1984), Pubertet (samling utgiven 1988), Tolv på det trettonde (1989), När morgondagarna sjöng (1994), Maj. En kärlek (1998) och Gubbsjuka (2002). Barndom, Tolv på det trettonde och En annan värld är en trilogi om barndomen.

Den tjugoförsta volymen av den enmanstidskrift, Skriftställning, som Jan Myrdal sedan 1967 gett ut som en löpande kommentar till konst, litteratur, historia, dagsskeenden. Här finns kortare texter skrivna och publicerade åren 2008 till 2013. Tematiskt spänner volymen över många områden: Strindberg, Sveriges pågående omvandling till en subsidiär lydstat, Israel-Palestina-konflikten och antisemitismen, det pågående skovet i den svenska kulturpolitiken, den bortgångna makan Gun Kessles gärning och mycket annat.

Utdrag ur ”PÅ TVÄRS”
»Lika litet som man själv väljer att födas kan man välja sin tid; den epok in i vilken man fötts och av vilken man formas. Inte heller kan man – vilket bland andra Hegel påpekade – ta ett eget språng ur denna sin tid. Men det innebär inte att man som människa född in i en tid är dömd att genom sitt givna korta liv hjälplöst driva med för tiden gängse strömmar in i virvlar eller ut i bakvatten. Det är möjligt för oss alla att med de insikter den egna tidens motsättningar och konflikter tvingar fram söka ta medvetande om sin tids ålder och så skaffa sig förmåga att kunna själv påverka strömmarna kring sig.«

––––

»Problemet var och är att jag hävdar nödvändigheten att resonera i sak och med förnuft i synnerhet om sådant där det i offentligheten gives en enda obestridlig sanning. Ty skärskådar man en sådan offentlig sanning närmre går det med den som med skalbaggen; den sönderfaller i sina beståndsdelar. Det är inte populärt, men det är nödvändigt. Om locket lagts på och det inte finns annan möjlighet att komma till tals då kan man i förnuftets tjänst trolla med truten. Tala aesopiskt.«

––––

»Den nuvarande svenska regeringen har förändrat Sveriges utrikespolitik. Under nästan tvåhundra fredsår var den en försiktigt pragmatisk alliansfrihet, sällan spektakulär och alls inte heroisk eller aktivistisk (formulerad av Karl Johan Bernadotte 4 januari 1834). Den nuvarande regeringen har ändrat inriktning. Nu är Sveriges utrikespolitik alltmer subsidiärt EU-präglad och därmed även alltmer underordnad Förenta staternas hegemoniska anspråk; i realiteten uppbunden av NATO. Språkbruket från talarstolar och i ledarspalter medvetet vilseledande och därtill motbjudande mystifierat och idealiskt.«

Några rescensioner finns bland länkarna nedan.

Utdrag ur en av dem:Myrdal har sin egen stil. Den är storståtlig, ofta på gränsen till pompös. Den är intellektuellt utmanande, men slår ibland över till den rena provokationen. Jan Myrdal fjäskar inte för sina läsare. Den som till fullo vill ta del av resonemangen tvingas till bredvidläsning. Inget fel i det. De ständiga hänvisningarna till andra källor och historiska sammanhang blir dörrar till det förflutna. Öppningar till människor, händelser och ställningstaganden som ännu har mycket att säga. Det ger djup åt den tid vi lever i.På detta sätt är Jan Myrdal befriande i en tid dominerad av förenklingar och snuttifieringar, där komplexa frågor ska ges enkla svar och historiska sammanhang bantas ner till faktarutor.”
Utdrag om religion från en annan Rescension: ”Jag skulle inte gå så långt som att säga att jag är ”helt utan tro”. Däremot finner jag det oerhört svårt att tro. Jag finner existensen av en personlig gud, såsom denne framställs vid en bokstavlig läsning av Koranen och Bibeln, som ytterst osannolik. Man jag förnekar inte att ”något annat” skulle kunna finnas. Min inställning är närmare agnostikerns än ateistens. Därför skulle jag hellre kalla mig kättare än otrogen.”


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , ,
, , kapitalism, , ,

Celanders förlag FIB-Kulturfront Adlibris På TVÄRSM Omars rescension Hallandsposten Proletären Jan Myrdalssällskapet

  2 comments for “Möt Jan Myrdal

  1. Jan Wiklund
    28 oktober, 2013 at 09:42

    Länkar till citaten?

  2. 28 oktober, 2013 at 10:40

    De tre första är från Celanders förlag, som ger ut boken. De två senare från rescensioner i Proletären samt i NyaelConvito, Mohamed Omars blogg. Man kan nå dem direkt via länkförteckningen under inlägget.

Comments are closed.