Misslyckat samtal om Ryssland med känd, ”kunnig och opartisk” SVT-journalist


Rapport om ett (icke unikt) misslyckande i livet, rapporterat på bloggen för ett år sedan. Den behandlar viktiga frågor gällande massmedias roll och yttrandefrihet.

Det händer ibland att jag kontaktar journalister, då jag läst eller hört något. Vanligen får jag svar, som ibland blir utgångspunkt för blogginlägg. Informerar då alltid journalisten och erbjuder kommentar på bloggsidan. Då jag kontaktade den kände journalisten Bert Sundström som bevakar främst Ryssland på SvT fick jag också svar. Jag var oklok i mitt ordval (”låg kunskapsnivå, partiskhet”) om SvT:s kvalitet och fick för första gången ett något oförskämt svar från en journalist (se punkt 4), men kan förstå att Bert Sundström blev arg. Jag återger den avbrutna, misslyckade diskussionen med avslutande kommentarer. Att rapportera om något som delvis kan ses som ett misslyckande är inte kul. Själv får jag dock ibland hårdare kritik än jag gav. Men jag tycker att det har viss allmänt intresse att rapportera om den kände journalistens uppfattning och tydliga ovilja till faktabaserad, saklig diskussion om alternativa tolkningar. Det handlar nog inte om bristande kunskap utan om värdering av fakta, om en viss världsbild som råkar passa USA:s världsbild och som är liknande i så gott som alla massmedia. Men den motsägs av massor av fakta! Därför publiceras detta, aningen modifierat, och med viss tvekan.
SVT II

1. Från: Anders Romelsjö
Skickat: den 28 oktober 2015 19:55
Till: Bert Sundström
Ukraina nazi-nato-azov

Hej!

Hörde din rapport om sjukvårdsutbildning av svensk militär i Ukraina. Du talade om rysk militär i östra Ukraina. Stöd saknas för detta, även om påståendet upprepas flera gånger. Rapporteringen generellt inom SVT avseende Ukraina utmärks av låg kunskapsnivå och partiskhet. Jag har själv anmält detta till Granskningsnämnden, (http://jinge.se/mediekritik/anmalan-till-granskningsnamnden-maidan-ett-ar-seger-for-imperialism-och-fascism-forlust-for-folket-demokratin-och-ekonomin.htm) och mer finns att säga/skriva i frågan.

Jag ber Dig att läsa anmälan nedan – i detta inlägg placerat nederst som bilaga- som publicerats av bloggen ”Anders Romelsjö på Jinge” (http://jinge.se).

Hälsningar

Anders Romelsjö

2. From: bert.sundstrom@svt.se
To: anders.romelsjo@hotmail.com
Subject: SV:
Date: Thu, 29 Oct 2015 09:51:43 +0000

Putin 150928
Det finns gott om stöd för påståendet att ryska styrkor är och har varit aktiva i Ukraina. Jag har själv talat med en handfull soldater från Ryssland, fullt beväpnade, på olika håll i Donbass. Soldatmödrarna är numera förbjudna att redovisa hur ryska soldater som dött i Ukraina begravs. I maj undertecknade Putin ett dekret som gör det förbjudet att publicera information om hur många ryska soldater som dör i strid i ”fredstid”. Du tror att det dekretet kom till just nu bara av en slump. har låg kunskapsnivå är inte SVT. Att du har tagit ställning för Ryssland är ju din ensak. Men att kräva att SVT ska ta ställning på samma sätt är befängt.

Hälsningar,

Bert Sundström

3. Från: Anders Romelsjö
Skickat: den 29 oktober 2015 11:15
Till: Bert Sundström
Ämne: RE: SV: ”Objektiv rapportering”
Ukrainas överbefälhavare
Ja kanske finns ryska soldater i Ukraina- fast Ukrainas generalstabschef har sagt tvärtom. Men väsentligen är det ett inbördeskrig efter en statskupp. Hur skulle USA reagerade om landet omringades av Rysslandsvänliga militärbaser, vissa med kärnvapen.
frontlinje-ukraina-krisen-i-granslandet-mellan-ryssland-och-europeiska-un
Jo,S VT har verkligen låg kunskapsnivå och är påtagligt partiskt. Soldatmödrar var väl bl.a. finansierade av NGO:er från utlandet.
Hur har inte USA mörkat sina brutala krig. 1-2 miljoner dödade i USA-krig utomlands detta millenium – hur många för Ryssland?
Gå igenom de övriga punkterna i min anmälan som förstås avslogs. Här finns fakta och referenser. Jag har inte tagit ställning för Ryssland, men för en objektiv rapportering. SvT följer inte sina direktiv om oberoende rapportering.

Ytterligare läsning. Välkommen med kommentarer i de olika sakfrågorna:

Tidig rysk propaganda enligt Sveriges Radio

Hets mot Ryssland och anslutning till NATO

Rapporterar svenska media (inkl, SVT) allsidigt och opartiskt?

Sverige, Ryssland och Nato – falska uppgifter från utrikesministern

Ryssland placerar ut nya kärnvapen nära USA, eller är det tvärtom?

Om Ukraina f.a., en ingående sammanfattning i många punkter:

Ukrainakrisen:Från Nuland-kakor till ett nytt kallt krig. Del 1.

Ukraina-krisen: Från Nulandkakor till ett nytt kallt krig. Del 2.

Avslutande faktasammanställning: Ointressant i dagens politik?

Statskupper mot demokratiskt valda regeringar efter Andra Världskriget.
Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

Hälsningar

Anders Romelsjö

4. From: bert.sundstrom@svt.se
To: anders.romelsjo@hotmail.com
Subject: SV: SV: ”Objektiv rapportering”
Date: Thu, 29 Oct 2015 11:45:07 +0000

Finns ingen anledning att träta med folk som du. Så detta är min slutkommentar. Självklart avslogs din anmälan eftersom den är grundlös.
Det är inte ett inbördeskrig och bara i mindrevetandes hjärnor har det ägt rum någon statskupp. Putin, Lavrov och Janukovytj själv vet det mycket väl. Inte alla, men de flesta av oss som rapporterar om Ukraina för SVT har – till skillnad från dig – en mycket hög kunskapsnivå och – också till skillnad från dig – ingen partiskhet. Det är verkligen skrämmande att det finns folk också utanför Ryssland, det ryskockuperade Krim och de ryskstödda ”folkrepublikerna” som faktiskt på fullt allvar tror på dumheterna som sprids från Kreml. Odessa 150502

Vad gäller USA:s beteende de senaste femton åren så är ju det en helt annan fråga. Det finns ingen anledning att påminna om att USA invaderat Afghanistan och Irak varje gång man rapporterar om Rysslands invasion av Ukraina.

Bert

5. Anders Romelsjö: 29/10 kl 17.15
Hej!

Du är välkommen till saklig diskussion.
* Ditt påstående att Du talat med ryska soldater och soldatmödrar är faktiskt exempel på saklig information. Kanske kan det finnas ryska soldater i Ukraina, men olika uppfattningar finns. Ber dig studera de två artiklarna av mycket kunnige Oleg Mezjuev. (Jag bifogade faktiskt artiklarna i mailet)
(http://jinge.se/mediekritik/ukrainakrisenfran-nuland-kakor-till-kallt-krig-del-1.htm)
(http://jinge.se/mediekritik/ukraina-krisen-fran-nulandkakor-till-kallt-krig-del-2.htm)

* Granskningsnämnden: De anför inget skäl för sitt beslut. Kan Du påvisa att uppgifterna i punkterna är felaktiga? Uppskattar om Du gör det i så fall.
* Statskupp: Du är inte bara partisk: Vg läs nedanstående som jag skrev några dagar senare. Återkom med ev. sakargument

(http://jinge.se/allmant/statskupp-eller-revolution-i-ukraina-hogerextremister-i-regeringen-svenska-nazister-jublar.htm)
Dina nedsättande omdömen är något nytt i min korrespondens med journalister. Försök hellre med sakargument, eftersom Du anser dig ha hög kunskapsnivå. Visa den så att det kan bli saklig diskussion. I mina blogginlägg finns massor av fakta. Granska dem och kommentera gärna.
I mitt yrke har jag länge arbetat med faktaanalys.

Hälsningar

Anders Romelsjö

PS. Utdrag ur ett av mina blogginlägg om statskupp: Synpunkter?

Dagens Nyheter skrev på bästa nyhetsplats 21/2, förra fredagen ”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. Oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våldet på Majdan skulle utredas.
Ja, DN hade rätt – det var ”för bra för att vara sant” .En statskupp ägde rum följande dag, utan protester bland dem som sa att de gillade överenskommelsen dagen innan. När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister och Yarosh, en av högersektorns ledare förklarade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick enligt New York Times. Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet och presidentens residens. President Janukovitj försvann, rädd för att bli arresterad eller dödas sedan hans bil hade beskjutits.
Janukovitj segrade vid val 2010 med 69 % valdeltagande i ett val som den europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSEs valobservatörer på plats berömde som en ”imponerande uppvisning i demokrati”, medan den andre tillsatts med stöd av beväpnade högerextremistiska/fascistiska grupper utan val. Vad föredrar du? Under trycket av massvåld lämnade 72 ledamöter från Janukovitjs Regionernas parti partiet. Diverse omröstningar skedde i radan, Ukrainas parlament med decimerad numerär på omkring 326 av 450 ledamöter. Man kan ifrågasätta hur fria de var. Utanför dörrarna stod beväpnade människor. Självförsvarshundraden, som hållit centrala Kiev i sitt grepp i månader påstod snabbt att de kontrollerar hela huvudstaden. Ny riksåklagaren kom från fascistpartiet Svoboda, liksom vice talmannen. Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå, och flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats, fått bostäder brända eller har hotats.
* Den israeliska tidningen Haaretz rapporterade att rabbi Azman i Kiev förra helgen bad Kievs judar att lämna staden och om möjligt Ukraina. Då han fruktar våld mot Ukrainas 200 000 judar ber han Israel om assistans med säkerheten.
* Propaganda för nazism avkriminaliserats vilket innebär att nazisterna nu kan uppträda öppet.

Avslutande synpunkter.
1. Det är dumt att som jag anklaga den andre för låg kunskapsnivå och partiskhet, oavsett uppfattning.
2. Bert Sundström svarade i viss mån oförskämt – se punkt 4 ovan.
3. Han är inte intresserad av saklig faktarelaterad diskussion av andra bedömningar.
4. Är det fel etiskt av mig att publicera detta? Jag tycker tydligen inte det, eftersom jag eljest (norrlänning) låtit bli. Vi har yttrandefrihet men tillgången till yttrandefrihet i det offentliga rummet är verkligen inte demokratisk. Den beror på tillgång till kapital, status, ägandeförhållanden, åsikt (”mainstream”) eller inte, kändisskap. Jag har ingen tillgång till massmedia i denna fråga (se Granskningsnämndens yttrande t.ex.) och blir inte inbjuden till TV för att framföra mina åsikter. Därför publicerar jag detta. Bert Sundström informeras via mail, och inbjuds att kommentera.

intressant.se Ukraina, ,
, , , , , ,

Deutsche Wirtschafts Nachrichten off-Guardian Gazeta WSWS Pål Steigan 3/7 Kiev Post
PC Roberts Nyhetsbanken 26/8 Sputnik News The Nation Interest Pål Steigan Der Spiegel Forbes DN Kolumnen 7/4 Pål Steigan 6/4 Information från Ukrainas försvarsdepartement Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2 Intervju med Merkel Lavros uttalande Hollandes uttalande Sveriges Radio 7/2 Pål Steigan Globalresearch 6/2 Robert Parry 6/2 Parrys bok Huvudstadsbladet 5/2 E Zuesse på Globalresearch 31/1 Åtta dagar 29/8 2014DN 24/1 The saker Globalresearch 22/1 Globalresearch 23/1 OSSE:s hemsida Hans lilla gröna Oliver Stone på FacebookNyhetsbanken Ryssland fördömer USA & EU:s nej till resolution mot nazismen Talesman för Ryssland Nej från USA & Co mot nazism-resolution FN-resolutionen 2012 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch


25 svar till “Misslyckat samtal om Ryssland med känd, ”kunnig och opartisk” SVT-journalist”

 1. Du har inte gjort något fel däremot har propagandisten Bert Sundström för ”opartiska” svt. Bert verkar ju vara hjärntvättad. Skrämmande.

 2. Du har rätt att publicera detta. Det är inte fråga om personlig brevväxling. Han fick brev i sin roll som journalist vid SVT och svarade i den egenskapen.
  Ang soldater eller inte i Ukraina är hans bästa argument att han själv träffat ryska soldater. Det som diskussionen gällt är inte förekomst av enskilda personer som är från Ryssland och strider i Ukraina utan om det förekommit reguljära förband med tung utrustning. Det har ingen bevisat. Det var det som stabschefen i ukrainska armén uttalade sig om.

 3. Det intressanta är att Sundström bekräftar att han tagit precis samma ställning som han anklagar dig för. Hans utbrott mot dig visar att han inte kan göra en objektiv bedömning. Om han beskyller dig för att vara en spridare av rysk propaganda, är han själv en av Natos och USA:s gödselspridare inom svensk MSM.
  Har det t ex framkommit av nån sändning i radio eller TV att Donbass utsätts för daglig beskjutning? Har det förekommit någon kritik mot av USA utan stöd i internationell lag placerar soldater i en suverän nation? Hur mycket har han rapporterat om hur hans kollegor i Ukraina fängslas eller mördas, radio och TV-stationer stängs, redaktioner vandaliseras osv
  Du har för mycket på fötterna och det stör dom. Noterade t o m att de blivit blockad på twitter av NATO kommunikatörern, Expressens NATO-krönikör Caj Bergqvist (@wisemanswisdom)

 4. Att Bert Sundström hänger sin okunnighet inför öppen ridå är väl beviset på dennes underdånighet till imperiet agenda. Det är en typisk presstitute det.

  Vill man få initierade redogörelser/tolkningar av vad som håller på ske i vår värld så vänder man sig till följande till ex

  http://www.voltairenet.org/article189246.html

 5. Bert Sundström är den mest hatiska motbjudande och hjärtlösa journalist som SVT någonsin haft.

  Läs om gisslandramat i Beslan https://sv.wikipedia.org/wiki/Gisslandramat_i_Beslan

  Därifrån gav den objektiva Bert den mest otroliga rapportering där allt var ryssarnas eget fel – totalt iskallt utan någon som helst empati.

  Lika motbjudande var den svenska rapporteringen om gisslanddramat i Dubrovkateatern i Moskva https://sv.wikipedia.org/wiki/Gisslandramat_p%C3%A5_Dubrovkateatern

  Det svenska rysshatet tar sig de mest absurda uttryck.

  Du hade kunnat använda argument som:

  1. Den ukrainska försvarsministern påstår att det inte finns ryska trupper i Donbas.

  2. På danska TV, DRs kartor finns det egendomligt nog inga ryska soldater i Donbas.

  3. UNCHR kallar kriget i Donbas för ett inbördeskirg- vilket det naturligtvis är.

  Titta på den tyska bevakningen och tyska ministrars uttalanden – Sverige är unikt russofobiskt – det mest russofobiska landet i världen – påstod CIA i en rapport redan 1957.

  • Tack Maj, för värdefull information till mig och läsarna. Det är mycket illa och frustrerande att t.ex. Bert Sundström inte är intresserad av seriös debatt. Jag bemöts på liknande sätt av en minoritet på Twitter som SPAM-märker någon saklig kommentar eller utannonsering av blogginlägg av mig. Någon undrade om jag var intresserad att se mina barn växa upp. Jag är kraftigt förkyld nu, men hoppas kunna sätta upp ett litet inlägg om det.

 6. Bo S. Olsson den 12 november 11:50

  Skrämmande hur ensidig en SVT-journalister fått bli.

  Han driver en mycket låg retorik och formulerar sej rakt av som en propagandist – utan ett uns av reflektion över sina egna meningar.

  Så argumenterar enbart en färdig hjärntvättat påverkningsagent, vars jobb är att bedriva ren propagandajournalistik, från en statsanställd i en statskanal – vars krav till kritisk balans i förmedlingen skal vara alfa och omega.

  Det här liknar allt mer på det gamla Sovjet-systemet – fast i Sverige. När man ser på utvecklingen i Ryssland, som gått motsatt väg under senaste decenniet, kan man inte annat än gråta.,

 7. Jag tycker okunnighets smällen från båda är helt ointressant ,och publiceringen av mailen inte speciellt viktig. Till innehåll är det dock strålande som alltid, och delar i stort liknande världsbild som Anders. Bert eller SVT är givet inte okunniga och har lång erfarenhet. Anders är galet haj på världen, och för den med skärpa balans. En annan gammal reporter, vars analyser jag nästan aldrig tycker är riktiga politiskt stavas Abrahamsson. Men i mötet, och berättandet om människor svårigheter och skarpa lägen så är han på topp. Men visst är SVT ofta en politisk megafon för det bestående, men skeppet sänder också andra vinklar. Kritiken är befogad och riktig. Sundström borde inte avisa en kunnig person som Romelsjö utan i stället bjuda in till debatt. Oleg Mezjuev borde vara ett självklart val när Ukraina diskuteras i televisionen. Sedan finns det ett antal kunniga serber från JPV vilka vore ett självklart val i samtalet om Balkan, eller den offentliga monologen. Äh, stön, suck jo nog flyter inte skeppet i rätt riktning

 8. Bra gjort!

  Jag har själv anmält flera gånger SVT – även deras hemsida för partiskhet men aldrig fått gehör.

  Jag tycker det är viktigt att man återger källorna i sina belägg och jag saknar TOTALT SVT:s källor i frågor som du tar upp här. Dessutom är det vissa personer ur just Soldatmödrar som har blivit finansierade av NGO:er väldigt intressant.

  Förutom det så kan man väl diskutera om SVT ens kan vara opartisk när Sveriges Statsminister ger finansiellt stöd till ett land som bedriver inbördeskrig.

  Bertil på SVT visar dessutom stor okunskap eller uppsåtligt ljuger om slaviska etniciteter då han pratar om Ryska soldater eftersom det finns väldigt liten minoritetsdel etniska Ukrainare i landet Ukraina, de flesta är Ryssar eller blandade Ryssar, Moldaver eller Vitryssar.

 9. SR har tillsatt en Global hälsokorrespondent som reser runt. För ett tag sedan var han i Ukraina för att rapportera om polioepidemin där. Helt en passant benämner han i reportaget nedan de östa delarna som ockuperade!
  Ett sätt för SR/SVT att i olika sammanhang föra in sin världsbild. Propaganda fungerar bäst när du har garden nere. Lyssna 3:50 min in i reportaget.

  https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=21730&artikel=6256913

  • Ja visst, också kultursidorna och kulturnyheter både på radio och tv är riktigt giftiga på sådant.

 10. SVT har som tur är några seriösa reportrar också. Bert verkar inte vara en av dem utan mer den ingräddade varianten. Ju mer anorektisk statsapparaturen blivit dess mer kommer ju statsmedia lida svältens kval och bantningskurer. Snuttifieringen gör journalistiken naken, kastratlik och pinsam men sköts kanske mer blygsamt än lydmedias dance makabre på stället..

  Har Bert aldrig hört talas om falseflag operations? Det användes i Libyen , Syrien och historien är full av dem. Hur vet Bert att han verkligen talade med genuint Ryska soldater? Även det kan väl varit arrangerat. Ungefär som reportagen från Afghanistan med lite välregisserad gevärsbeskjutning av en konvoj med en stackars hukande reporter, för spänningens och dramatikens skull.

  Är Bert tuffing nog att ha riskera livet i Donbass eller annorstädes? Eller blott läst ett meddelande.. Med tanke på sina reportage kanske det är svårt för en Bert att verkligen få tag i genuina berättelser, särskilt från den andra sidan. Det måste vara en lättnad att möta soldater i de rätta kläderna…

  Den svenska insatsen i Afghanistan såg ju förnedrande ut. De jagade terrorister som setts skjuta från det avlägsna berget med ett tv-torn. Om terroristerna verkligen hade ett ärende hade de väl sprängt tornet inte lockat till sig uppmärksamhet.. Den svenska truppen hölls alltså sysselsatt på en synnerligen avlägsen plats och när de i sista avsnittet för en gångs skull grep någon fick denne terrorist tillbaka sitt vapen av amerikanerna. Allt filmat och dokumenterat.. Även de snopna minerna hos de svenske..

  Det kanske är så man blir behandlad för att man inte är med i NATO. De amerikanska rävarna ville inte ha svensk neutralitet och fredsbevarande även om den kostade miljoner utan redovisning. Då måste man kanske försäkra sig om att nyheterna och krigsinsatserna ser ut på rätt sätt. Annars är de ju inga, åtminstone inte för korruptionen.

 11. Jodå, propagandisten Sundström förnekar sig aldrig! Han slår ifrån sig när han konfronteras med sina lögner på typiskt sätt, vilket känns igen från andra med samma typ av agenda-journalistik. Jag har roat mig med att undersöka hur SVT uppfattas från både ultrahögern (SD m.m) och från den intellektuella vänsterkanten och man kan konstatera en ganska enig bild om att MSM och SVT är grova lögnare. Låt vara från helt olika ställningstaganden, men i alla fall. Frågan är när det går upp för den vanliga ”Svensson” hur lurade man är? Kommer det någonsin att hända eller kommer de flesta fortfarande att låta sig luras av propagandan?

 12. Allting går att vrida.

  Ryska soldater måste lämna in sina pass när de tjänstgör. Detta är dels för att förhindra desertering, dels att soldater ska ta med sig stridsmedel utanför gränserna.

  Det är OMÖJLIGT att Bert har pratat med en Tjänstgörande Rysk soldat eftersom soldaten kan inte visa upp sitt pass.

  Däremot är det möjligt att Bert har tagit soldatnummrer och begärt ut uppgifter från Ryska militären men det säger han inte i er korrespondens.

  Vad jag finner facinerande är Berts förmåga att identifiera en rysk soldat i ett land där över 80% pratar Ryska eller Ryska med Ukrainsk dialekt.

  Detta är ren fakta som motbevisar Berts påstående.

 13. Nej, att kritisera kanske inte är bästa sättet att börja ett samtal, men det kom ju fram intressanta saker ur den här korrespondensen ändå och helt rätt att publicera. Jag vill gärna tipsa om ”Erik Johanssons” granskning av russofobin i Sverige och UDs lögner. https://www.youtube.com/watch?v=-ECA4oUi8AU

  • Vet inte. Är inte särskilt överraskad – möjligen över att de flesta av de knappt 10 journalister jag kontakta under de senaste åren har svarat ganska hyfsat. Inte sårad, eftersom jag inte väntar något alls.
   Upplever det viktigt att konkret visa hur viktiga opinionsbildare tänker.

   Hälsningar

   Anders R

 14. Anders, nu när verkligheten så att säga bevisat att Bert Sundström ljugit, vore det inte dags att skicka ett påminnelsemail och påtala detta? Du kan ju även nämna att inte ens inhyrda skurkar som Saakasvhili vill ha med gangsterregimen i Kiev att göra längre. Även Sundström måste till slut väl inse att lögnerna börjar komma ifatt även den mest inbitna imperie-lakej som han själv.

 15. Hur man än vänder och vrider det verkar rapporteringen vara partisk från SVT eftersom de inte verkar vilja rappotera motstridiga uppgifter, ej heller rapporterar i rimlig balans vad gäller USA:s regelrätta krigsförbrytelser, vare sig i mängd eller ordval. Det kan bero på olika saker men förmodligen är utlandsägd fulmedias massiva hjärnförsmutsning av hela Sverige en stor faktor, men sannolikt även utlandsstödda operatörer i Sveriges regering och riksdag som hjälps fram av denna fulmedia.

  • Har SVT och andra rapporterat om fasansfulla Kiev-bombningar av civila och infrastruktur i Donbass och Luhansk?? Och det ska vara vapenvila!!

 16. Det är lätt att missa…beviset att det varit en statskupp

  Det ökända läckta samtalet mellan V Nuland och G Pyatt, som ägde rum någon gång mellan 10 och 15 februari 2014, ”långt” innan Janucovich flydde. Samtalet handlade om huruvida ”JATZ” var lämpligt som PM.

  Ett tydligt brott mot Helsinki Final Act:

  ”The Helsinki Final Act’s Section VI on ‘Non-Intervention in Internal Affairs’ reads:
  The participating States will refrain from any intervention, direct or indirect, individual or collective, in the internal or external affairs falling within the domestic jurisdiction of another participating State, regardless of their mutual relations.

  They will accordingly refrain from any form of armed intervention or threat of such intervention against another participating State.

  They will likewise in all circumstances refrain from any other act of military, or of political, economic or other coercion designed to subordinate to their own interest the exercise by another participating State of the rights inherent in its sovereignty and thus to secure advantages of any kind.

  Accordingly, they will, inter alia, refrain from direct or indirect assistance to terrorist activities, or to subversive or other activities directed towards the violent overthrow of the regime of another participating State”

  http://gordonhahn.com/2016/02/26/working-paper-revisedupdated-edition-escalation-points-1-5-in-the-ukrainian-revolutionary-crisis-november-2013-january-2014/#_ftn24

 17. Härligt att läsa om olika politiska kommentatorer

  ”By the third anniversary since the beginning of the Euromaidan Ukraine managed to spoil the relations with Russia, Poland and the USA. Kiev actually enters the isolation period, stated a political expert Vasily Filipchuk, the ex-speaker of Ukraine’s Foreign Affairs Ministry on air of The Black Mirror (Chernoye Zerkalo) talk-show.

  According to him, with Donald Trump’s victory at the presidential elections in the USA for Ukraine there begins a period of gradual isolation.
  ”There are three key centers of influence on the situation in Ukraine – Russia, the USA and Europe. Russia is an enemy, but earlier the USA used to be a friend. Now both Russia, and the United States are enemies. The USA as the country which is to be run by Trump, will obviously want to somehow responce to those unsuccessful steps taken by the Ukrainian authorities.

  In Europe Ukraine faces continuous defeats – neither association agreement, nor visa-free regime, sanctions are hardly preserved. Actually we enter the period of soft isolation. We managed to spoil relations even with the closest neighbours.

  What was failed with Trump, was failed a year ago in Poland when the Ukrainian ambassador took a position of one party, and there won the president from the other,” stated Filipchuk.
  https://dninews.com/article/ukraine-face-international-isolation.”

  New Ukrainian TV rhetorics: USA and EU – unreliable allies, better to agree with Moscow directly

  ”If Petro Poroshenko’s regime doesn’t show readiness for resolution of the conflict around Donbass on the compromise basis, the new leadership of the USA will simply replace the Ukrainian ruling circle, stated a political expert Andrey Yermolayev on air of The Black Mirror (Chernoye Zerkalo) talk-show.

  ”We are getting over a line of conflicts when ideology destroys the countries. And Trump speaks about it in his own words, meeting support. And now what it means for Ukraine – we will be forced to protect sovereignty at the expense of an internal compromise. If the current regime fails to do it because of corruption, nationalism – then it will be done by the new authorities,” stated Yermolayev.

  His opinion was supported by other Ukrainian expert Vadim Karasyov. In his opinion, the Ukrainian authorities should to pass to direct negotiations on settlement of the conflict.
  ”There is possible even such an option when the Minsk Agreements are less favorable, than a bilateral deal with the same very Russia. Because we will be forced to capitulate, and here we will have to bargain, even from the position of force. And again, maybe, we will have to forget about this ”Normandy Format”. Because the Germans and French will do something if only to get rid of Ukraine, and that’s all,” considers Karasyov.”
  https://dninews.com/article/new-ukrainian-tv-rhetorics-usa-and-eu-%E2%80%93-unreliable-allies-better-agree-moscow-directly