Miljöpartiet sviker miljön


Nu har Miljöpartiet kongress och på bordet ligger ett förslag om en medlemsomröstning om ändring av partiets EU-politik.

Att man valt den linjen beror givetvis på det faktum att språkrören redan har bestämt sig för att partiet ska byta linje, men om frågan hade kommit upp på kongressen så hade det blivit en väldig turbulens. Därför valde man att smyga runt hörnet och låta kongressen besluta om en medlemsomröstning istället.

Men det man faktiskt ska rösta om, ifall man vill acceptera ett EU-medlemskap eller inte är – en ren miljöfråga. Sedan EU bildades har miljön försämrats på ett dramatiskt sätt. Och ser man till vilka människor det är som får träffa EU-parlamentariker och EU-tjänstemän så är åttio procent av dessa lobbyister betalda av storfinansen enligt miljöpartiets egen parlamentariker i Studio Ett i morse. Menar (mp) verkligen att en sådan dominans av påverkan från industrins sida gynnar miljöarbetet inom den Europeiska Unionen?

Det hela handlar de facto om något helt annat. Man vill med en ändrad politik bli mer anpassade till en kommande regering, sedan vill man förstås närma sig högerpartierna eftersom man kan tänka sig att hoppa in även i en högerregering. Det handlar helt enkelt om makt, miljön skiter de i.

DN SvD1 AB12

Andra om: , , , , , , , , , , ,

[tags]Miljöpartiet, mp, Språkrör, Miljö, Växthusgaser, Kongress, Makt, EU, Lobbyister, Taktik, Rekeringen, Politik[/tags]


6 svar till “Miljöpartiet sviker miljön”

 1. På vilket sätt skulle miljön gynnas om vi lämnade EU? Motståndet mot EU börjar bli patetiskt. EU är här för att stanna. EUs makt är stor och det är väl bättre om miljövänner och progressiva utnyttjar detta faktum istället för att försöka vrida tillbaka historien.

 2. @Jessika:

  Som jag skrev så är åtta av tio lobbyister i EU från industrin. kan du nämna någon sak som EU lyckats fullt ut med? Minska utsläppen av växthusgaser? Nej, de ökar varje år. Stoppa utrotningen av torsken? Nej den är på gång. Stoppa ryssarnas utsläpp av orenat avloppsvatten i Östersjön? Nejdå, trots bistånd från EU så har inte bygget av reningsverket i Kaliningrad kommit igång än. Men man har betalat ut sägert 100 miljoner till ”konsulter”. Det hör till saken att Ryssarnas valutareserv är 2500 miljarder DOLLAR, men lik förbannat ska EU bekosta deras reningsverk.

  EU är det värsta som kunnat hända miljön, det hade varit mångfalt bättre att låta FN som HAR en politik ta ansvar.

 3. Vad gäller EU frågan är det alltid intressant hur vänstermänniskor förfaller i sin analys.
  Hur skulle FN på något sätt klara av att hantera alla de frågor du räknar upp?
  MPs svägning i EU frågan är något v borde ta efter. Tyvärr skulle 90% av deras väljarbas då go bananas.

  Det säger sig självt egentligen att förhoppningen hos EU motståndet att man ska först gå ur EU och sen ska EU via fler avhopp långsamt eller snabbt försvinna, och därefter ska ”riktiga” samarbeten inledas på olika sätt. Detta är en totalt världsfrånvänd inställning.

  Därmed inte sagt att EU är en bra institution. EU är ett faktum. Men precis som med nationalstaten så kan EU förändras precis som nationalstaten gick från att vara en ren förtryckarinstitution till stundtals ett instrument för arbetarrörelsen.

  Acceptera forumet, förändra innehållet!

 4. Jag kan inte se att EU är det värsta som kunnat hända miljön. Vore det det skulle alltså miljön ha klarat sig mycket bättre utan EU. När varje land vidtagit de åtgärder som påverkat dem minst, om de gjort något överhuvudtaget.

  Att hänvisa till FN gör många, även regeringar. Ibland för att man hoppas på att få något gjort, ibland av samma skäl som man tillsatte utredningar förr i Sverige: att få frågan begravd.
  FN-beslut är i praktiken frivilliga att följa. Det är bara om alla ”veto”-staterna är ense som FN kan sätta lite makt bakom orden. Och hur lång tid kommer det att ta för U$A, Kina, Ryssland och de övriga att ena sig om ”bindande” beslut?
  Sedan gäller det för dem att vara villiga att sätta makt bakom beslutet för att alla andra länder ska vara med. ALLA! Ska de skicka Marinkåren, Folkets Befrielsearmé eller FSB?

  Om inte något tiotal stater i en liten avkrok av världen kan komma överens och få något gjort, hur skulle då samma länder plus alla andra kunna komma överens och få något gjort?
  Så vad skulle vi gjort utan EU? Vi kunde fattat alla nödvändiga beslut i Sverige, suttit som självrättfärdiga besserwissrar i FN och pekat finger år alla håll och drunknat i skiten från resten av världen medan diskussionen pågått. Och avslutat med ”Vad var det vi sa!”.
  Även ett nationalistiskt, ja ibland isolationistiskt, parti som miljöpartiet har ju tvingats erkänna att miljöfrågor är internationella.

  Jag är alltså av åsikten att EU är bättre för miljön i det långa loppet. Men EU har en lång väg att vandra. Bland annat att besluten inom EU fattas för EUs bästa, inte ett nationalistiskt kattrakande för att diverse potentater ska kunna skryta på hemmaplan.
  Vi har samma inom Sverige. Jag har hört många gånger att det viktigaste för en blekingepolitiker är att hen röstar för Blekinge i riksdagen. Några ”riks”politiker, eller ”stockholms”politiker, ska det inte stå på blekigelistorna.
  Samma gäller andra hörn av Sverige, utom Stockholm. Det är därför jag brukar säga att det finns inget ställe i Sverige där det är så långt till Sthlm som från Sthlm.

  Men visst har Ryssland råd att själva betala sin vattenrening. Det skulle till och med bidra till Rysslands ekonomiska och demokratiska utveckling.

  Och du har helt rätt i att miljöpartiets omsvängning inte beror på omsorg om miljön utan mer om den egna makthungern.

 5. Att kalla sig miljöparti och sammtidigt motarbeta EU är rent hyckleri. EU-sammarbetet har gjort väldigt mycket för Europas och världens miljö. Man kan kan kritisera EU för att inte nå hela vägen i många frågor men man skall då också fråga sig hur det skulle se ut med utsläpps-, fiskekvoter mm. utan EU. Fundamentalisterna som hellre väljer att isolera sig och klappa varandras ryggar än att delta i verkliga sammarbeten gjör inget gott för miljön!

 6. Ser man till att parlamentarikerna är folkvalda så kan de naturligtvis påverkas av lobbyister precis som svenska riksdagsledamoter.
  EU tar hänsyn till näringslivets lobbyister, men även t.ex. fackliga organisationers lobbyister när de fattar beslut. Men det är inte lobbyisterna som fattar besluten, utan folkvalda politiker (antingen direkt i parlamentet eller i egenskap av folkvalda ministrar eller regeringschefer).

  Man måste skilja mellan politik och politiskt system. Att den förda politiken i EU är dålig innebär inte att systemet i sig är odemokratiskt. Det finns ett visst demokratiskt underskott i EU, men det stora problemet bland skeptiker är snarare att de inte gillar politiken som förs just nu. EU är ju faktiskt en möjlighet att påverka andra länder som annars inte ens skulle ta upp frågor som miljö eller arbetsrätt. För att kunna göra detta på ett demokratiskt sätt måste vi naturligtvis vara beredda att lämna makt från Sverige för att få ökat inflytande över hur andra länder ska fungera.

  Ingvar Carlsson sammanfattar det hela klokt och insiktsfullt i sin självbiografi ’Så tänkte jag’:

  ”Hur skulle vi ideologiskt kunna motivera att inte vara med och utveckla politiken? Vi trodde ju på politikens möjligheter inom Sveriges gränser. Varför skulle den göra halt där? Var inte internationalismen viktigare?”