Matchen Kina-USA
Man har sedan länge sett prognoser om när Kina går förbi USA som världens största ekonomi.
Detta blogginlägg baseras till stor del på offentliga eller statistiska uppgifter som Pål Steigan har presenterat i olika viktiga blogginlägg. Har bearbetat och förkortat.
Kina och USA

Enligt beräkningar av Internationella Valutafonden, IMF, går Kina förbi USA och blir världens största ekonomi redan vid årsskiftet. Man har då gjort beräkning utifrån köpkraftsjusterad paritet (=likhet), PPP. Räknat via BNP leder USA fortfarande. Dominerande massmedia har inte särskilt slagit upp detta. Enligt IMF:s beräkningar kommer Kinas PPP-justerade BNP passera 17 700 miljarder dollar medan USA:s ligger på 17 400 dollar. Räknat i absoluta belopp väntas Kina passera USA omkring år 2020, med BNP på 27 000 miljarder mot 22 000 miljarder dollar.

Kina har fört 650 miljoner människor ut ur fattigdom som den vanligen definieras. Kina svarar för nästan hela minskningen av fattigdomen i världen, fast hundratals miljoner är fortfarande fattiga i landet. Och Kinas BNP per invånare är bara hälften av Ungerns och en fjärdedel av Sverige.

Enligt Världsbanken uppgick BNP i världen till omkring 75 biljoner dollar år 2012. EU svarade för 17,4 biljoner, USA för 16,8 och Kina för 9,2 biljoner. (Sverige kom på 21:a plats med 0,5 biljoner, följt av Norge). (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)). Enligt uppgifter från chefen för Kinas planekonomi år 1999 räknade Kina att ha tre gånger så stor ekonomi som USA år 2050.

Denna bild från Financial Times visar världens största ekonomier efter köpskraftsjusterad BNP (PP). Man ser att 4 av 5 länder i BRICS är med, liksom Indonesien som kanske kommer att ansluta sig.

Steigan de-nye-topp-ti-økonomiene
Financial Times har bearbetat uppgifterna från IMF i figuren nedan. Bilden nedan visar den stora förskjutningen från G7 till E7 (Emerging countries)

Steigan gdp-g7-vs-emerging-7

På flera områden ligger Kina före USA.

*Bilillverkning. Kina producerar 23 % av alla bilar i världen, nästan dubbelt så många som USA med drygt 12 %, med Japan strax efter. År 2000 producerade Kina en femtedel av antalet bilar som Japan tillverkade, medan Kina år 2012 tillverkade dubbelt så många bilar som Japan.

* Hamnar. Av världens tio största hamnar ligger sju i Kina och ingen i USA

* Höghastighetståg. Räknat efter antal kilometer räls ligger 64 % av höghastighetsspåren i Kina. USA finns ej med i konkurrensen.

Kina går förbi USA inom teknik och vetenskap?
Många tror att kineserna bara kopierar Väst och bara producerar billiga industriprodukter. Men Kina håller på att utvecklas till ett högteknologiskt land och håller på att bli en ledande stat inom teknologi och vetenskap. En erkänd och ofta använd metod vid jämförelser är antalet publicerade vetenskapliga artiklar. År 2000 publicerade Kina 45.558 sådana artiklar och kom på sjätte plats i världen. USA ledde med 332.992 artiklar. År 2013 låg Kina på andra plats med 425.667 artiklar medan USA hade 563.992 artiklar. (Källa:SCImago Journal & Country Rank.)
Steigan akademiske-artikler-tabell

Valutafrågor. I september 2012 upplyste Kina att alla banksystem och handelssystem kunde utföra all kinesisk handel med Kinas valuta renminbi. Ryssland förklarade genast att de skulle göra sådana affärer i renminbi. I det helt olagliga kriget mot Ryssland av USA och EU med sanktioner drabbas och försvagas rubeln. Detta kan medföra att Ryssland satsar än mer på att undvika dollar i internationell handel, och än mer aktivt söker sig till renminbi. I mars 2014 undertecknade Angela Merkel och Kinas president Xi Jinping ett avtal som gör Frankfurt till internationellt centrum för handel med renminbi. Västs ekonomiska sanktioner mot Ryssland kommer sannolikt att medföra en försvagning, i bästa fall en markant försvagning av dollarns ställning som internationellt dominerande betalningsmedel.
•Kina och Japan har bestämt sig för att använda sina egna valutor i stället för dollar i sin handel.
•Detsamma gäller för Kina och Syd-korea, som är världens sjunde största exportland, samt Kina och Malaysia.
•Kina ska betala de arabiska emiraterna för olja i sin valuta.
•BRICS-länderna kommer att använda egna valutor i handeln.
•Kina har avtalat med de två största finanscentra i Europa (London och Frankfurt) att använda sin valuta yuan renminbi.
•Kina använder sitt enorma dollaröverskott för investeringar i hela världen, inklusive i USA. Då minskar risken med dollar och Kina skaffar sig kontroll över gruvor, råvaror, fabriker och teknologi i stället.

SWIFT (Society for Worldwide Interbanking Financial Telecommunications) är ett internationellt betalningssystem för att överföra pengar mellan banker i olika länder. SWIFT infördes 1973 och kontrolleras i realiteten av USA som använder SWIFT som politiskt vapen då det passar, t.ex. 2012 då man uteslöt Iran från SWIFT. Och EU följde efter. Men Kina och Ryssland diskuterar ett betalningssystem som var oberoende av SWIFT. Om eller då så sker mister USA ett centralt instrument i sin kontroll av världsekonomin.

Ny utvecklingsbank
BRICS har beslutat starta en utvecklingsbank med ett startkapital på 100 miljarder dollar och en utvecklingsfond med samma belopp. Banken skall ha sitt huvudkontor i Shanghai med en indier som förste chef och en ryss som ordförande i styrelsen. Dessa chefspositioner ska rotera mellan länderna. I detta samarbetsprojekt har Kina större BNP än de fyra andra staterna tillsammans. Därmed har en viktig konkurrent uppkommit till Världsbanken (WB) och IMF, där USA har ett dominerande inflytande som bl.a. enda stat med vetorätt. Det är väl känt att WB och IMF är viktiga redskap för USA:s ekonomiska politik. Samarbetet mellan WB, IMF och USA:s finansdepartement (som ligger nära varandra i Washington) kallas ”Washington consensus”.. Se boken ”USA som världspolis”, kapitel 6.2


intressant.se, , , , , , ,, , , , , ,

Pål Steigan 4/4 Pål Steigan 9/10 Pål Steigan 10/10 Pål Steigan 11/10 Wikipoedia BNP ivärlden i olika länder ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4

Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9


12 svar till “Matchen Kina-USA”

 1. Det är bara i ekonomers värld som Kina och USA har lika stor ekonomier. I verkligheten har Kina sedan många år passerat USA som världens största ekonomi. Att USA i ekonomernas inskränkta värld anses ha likvärdiga storlekar beror givetvis på det idiotiska sätt som dessa ekonomer räknar på. I Kina finns mängder med ekonomisk verksamhet som är dold för statistiken då ju servicesektorn är under obefintlig kontroll från myndigheternas sida som inte kommer med i BNP eller GDP beräkningar. Dessutom så undervärderar kineserna sin valuta på konstgjord väg för exportens skull. Kina kommer under de närmaste årtiondena att även bli långt mäktigare än USA på den internationella penningmarknaden och det är här vi har anledningen till USA:s ökade intresse för EU och dess utvidgning. Man inser i USA att man har för få invånare för att kunna fortsätta det bländverk som man lyckats lura i en godtrogen värld i så många år och man måste på något vis utvidga befolkningsbasen och utvidga handeln. USA kan liknas vid en västernstad där man mot huvudgatan har pampiga fasader som döljer de fallfärdiga ruckel som ligger bakom. Har man varit i USA så vet man att bara några kvarter från de glittrande skyskraporna och fina gatorna döljer sig förfallna områden fulla med sopor i gränderna och en kriminalitet som trotsar beskrivning för oss svenskar.

 2. Givetvis är det vanlig BNP som är viktigast här. PPP mäter människors köpkraft, BNP mäter världsmarknadsmakt.

  • Ja, en intressant artikel av Paul Krugman som framträder som Keysian. Varför investerar man inte, dvs. ”skjuter sig själva i fötterna”. Kan det vara så att att man (banker, finansinstitut, miljardärer etc) – i stället – spekulerar i diverse derivat, ”warrants” etc. Och ökning av investeringarna fordrar ökning av konsumtion och köp. Inom BNP och nationalinkomsten har generellt löneandelen minskat. Köpkraften har minskat för betydande delar av befolkningen i USA och andra länder. USA har en stor och ökande statsskuld. Ska regeringen investera mer bör rimligen skatterna öka, vilket minskar köpkraften, och är mycket svårt i det politiska klimatet. Å andra sidan kan då arbetslösheten minska, vilket ger ett bidrag till köpkraften. Detta ska analyseras konkret. Det är inte regeringen utan kapitalet som främst har makten i USA – och inte minst inom ideologin och massmedia. De ledande monopol- och oligopolkapitalisterna har inget primärt intresse att hjälpa just sitt hemland USA. De har hela världen som verksamhetsområde, och kan och förmår regeringen att föra en politik som gynnar dem.

  • Obama anklagas förr att vara socialist. (!!) av galen ultrahöger och massmedia följer färg. Obama ska istället förnya sin kärnvapenarsenal. Han satsar enorma summor på sin drönarkampanj. Man är helt ointresserade av public spending. Tvärtom förberder man sig på att lägga enorma resurser på rangera in Kina innan denna maktfaktor blir för ohanterlig, och Hillary Clinton krigshetsar med alla övriga hökar för att indirekt/direkt anfalla Iran.

 3. Det er klart at dette kan beregnes på ulike måter. Kineserne insisterer sjøl på at deres økonomi ennå ikke har tatt igjen USA. Men det er ikke minst fordi de gjør så godt de kan for ”ikke å bli lagt merke til”, slik Deng Xiaoping instruerte dem om å gjøre. Da jeg møtte sjefen for den kinesiske plankommisjonen i 1998 innrømte han indirekte at Kinas (beskjedne) plan allerede da var å bli minst tre ganger så store som USA innen 2050. Og de er på god vei dit.

 4. Anders: Jo givetvis har finansbranschen inget som helst intresse av verklig produktion, det är ju själva poängen med den. Men problem med finanskapitalism har vi haft förr, inte minst USA under 20-talet. Men dess makt bröts på 30-talet. Det klarar USA inte av idag – och inte Europa heller; Europa är snarast ännu mer benäget att skjuta sig i fötterna än USA som ju ändå försöker att elda på ekonomin lite grann.

  Det hänger förstås samman med att utmanarna var starkare på 30-talet. USA hade en mycket militant arbetarrörelse, det fanns en systemutmanare i Sovjet, det fanns starka antikoloniala rörelser i Indien och Kina. Och, ska vi tillägga, att Sverige kunde framstå som ett mönster hängde ihop med att vi hade världens mest militanta arbetarrörelse under hela 20-talet. Det enda som återstår av detta hot är väl Kina. Följaktligen upplevs hotet som mindre av Nordatlantens härskande klass, och följaktligen finns mindre skäl för den att reformera sig.

  Hela sammanhanget reds ut på http://www.folkrorelser.org/bygg-landet-igen.html, om du ursäktar självpromoveringen.

  • Kommer inte in på länken som du hänvisar till. Dock vill jag passa på att varmt rekommendera den lilla boken ”Bygg landet – igen” på knappt hundra sidor – av Jan Wiklund.

 5. Matchen Kina mot USA finns bara på pappret. Och det pappret är det som dollarsedlarna är tryckta på. Den dag som dollarn faller som världsvaluta, den dagen kommer man att inse även bland ekonomer att USA bara blivit ett gigantiskt Ponsi-bedrägeri regiserat av FED. USA gör ju allt för att stämpla och misstänkliggöra alla länder som inte vill handla med dollar. Man vet att hoppar tillräckligt många av dollarkarusellen så synas bluffen och det betyder slutet på finanskapitalets makt i Washington och en sannolik utveckling blir att USA faller samman som union. Inte undra på att propagandan blir alltmer högljudd från Vita Huset, man inser att marken man står på är kvicksand.

 6. Kina fungerar främst som en monteringsfabrik; tar emot delar från Japan, Singapore, South Korea och Taiwan , som man inte tillverkar själva och monterar och exporterar och som sedan registreras som ”kinesisk export”. Kina med sin låglönemarknad och enorma och disciplinerade arbetsstyrka håller på att utveckla ett regionalt produktionssytem med sina mer avancerade grannar [Japan, Singapore, South Korea och Taiwan]. USA skickar också delar som monteras i outsourcade produktionskedjor, dessa produkter räknas som export, fast det aldrig lämnar den interna produktionskedjan.

  • Samtidigt visar blogginläggets uppgifter att Kina blir alltmer avancerat i sin industri. Många strejker sker i Kina,