Måste inte apartheidstaten Israel upplösas för fred i Mellanöstern?


Den här artikeln av Lasse Björkblom publicerades 28/5 i Proletären. Apartheidstaten Israel måste upplösas/a>
Jag har nyligen publicerat en annan artikel som pläderar för en enstatslösning!
Enstatslösning Palestina-Israel bäst?

* Svärtningarna i artikeln är mina.

Artikeln.
Den 13 maj 1948 erövrades Jaffa av sionistiska trupper. Hela befolkningen på 50.000 människor fördrevs, många i små fiskebåtar till Gaza. Sionistiska soldater sköt över huvudet på dem för att skynda på flykten.

Veckorna innan dess hade de flesta byarna på landsbygden omkring Jaffa förstörts och invånarna fördrivits eller mördats. Jaffa var den sista staden som erövrades och tömdes och redan innan staten Israel utropades, innan de arabiska arméerna gjorde sin halvhjärtade insats i kriget, hade hälften av landets arabiska byar angripits och städerna i den del som skulle bli Israel fallit. Befolkningen fördrevs för att säkra en judisk majoritet i den nya staten och ge rum för fortsatt kolonisation.
Israel_Palestine_binational_one-state_buttonGemensam flagga?
De flesta som nu protesterar i Gaza mot kolonisationen och stölden av palestinsk mark är barn, barnbarn och barnbarns barn till dem som jagades bort från Jaffa och södra Palestina 1948. Samma månad, maj 1948, fick det rasistiska Nationalistpartiet regeringsmakten i Sydafrika. Det parti som utvecklade förtrycket av den afrikanska ursprungsbefolkningen till ett helgjutet system, apartheid.

Förbindelserna mellan sionismen, senare Israel, och Sydafrika är gamla. Sioniströrelsens grundare, Theodor Herzl, hade den europeiska kolonisationen av Sydafrika som förebild för sin judiska stat i Palestina. Den sydafrikanska ledaren Jan Smuts var en av männen bakom Balfourdeklarationen 1917 som gav sionisterna möjlighet att bygga staten i skydd av den brittiska ockupationsarmén.

Smuts försvarade sedan Balfourdeklarationen mot alla som ville ta mer hänsyn till Palestinas egen befolkning och han var också personlig vän med sioniströrelsens ledare, Ezer Weizmann (senare Israels president), som också besökte Sydafrika.

I kriget 1948 ställde Sydafrika upp med vapen, flygplan, pengar, piloter och så kallade frivilliga soldater. Samma mönster skulle upprepas i krigen 1956, 1967 och 1973. I en omvärld som blev alltmer fientlig mot kolonialism och apartheid gav Sydafrika och Israel varandra ekonomiskt, politiskt och militärt stöd.

Man hjälpte varandra att kringgå ekonomiska blockader. Israel gav Sydafrika militära rådgivare och elektroniska system för spaning och avspärrning mot folkmassor och gerillasoldater. Israeliska generaler (som Moshe Dayan) föreläste för sydafrikanska kollegor om upprorsbekämpning.

Inte undra på att Nelson Mandela och ANC å sin sida snart allierade sig med den palestinska befrielserörelsen. Men ANC såg också likheten mellan kolonisationen i Sydafrika och den i Palestina. För Mandela var också Israel en apartheidstat.
Mandela och Arafat
På 1990-talet föll apartheid i Sydafrika. I Palestina fortsätter kolonisationen, nu främst på Västbanken och runt Jerusalem. Hus sprängs, människor fördrivs, odlingar förstörs och judiska bosättare tar över alltmer mark. Allt motstånd slås ner brutalt och i Gaza har tusentals människor dödats i storskaliga angrepp – samtidigt som blockaden fortsätter.

Den senaste tidens händelser – morden på demonstranter i Gaza, USA:s flytt av ambassaden till Jerusalem och uppsägning av kärnenergiavtalet med Iran på uppmaning av Israel – är en påminnelse om att fred och frihet inte kan nås genom eftergifter och kompromisser med kolonialstaten Israel och den amerikanska imperialismen. Det kan, som i Vietnam och Sydafrika, bara ske genom folkets egen kamp – stödd av internationell solidaritet och bojkott av förtryckarna.

Efter 70 år av krig och förtryck finns bara en lösning som kan ge fred, trygghet och rättvisa åt alla människor i området. Som i Sydafrika måste också den israeliska kolonial- och apartheidstaten upplösas och ersättas av ett demokratiskt samhälle i hela Palestina. Ett samhälle med lika rättigheter för alla invånare, palestinier och israeler, och rätt för de palestinska flyktingarna att återvända.

i Andra om: , , , , , , , ,


9 svar till “Måste inte apartheidstaten Israel upplösas för fred i Mellanöstern?”

 1. Det verkar som om israelerna genom sin politik omöjliggjort en tvåstatslösning. En palestinsk stat skulle inte bli mer oberoende än ett sydafrikanskt ”bantustan” under apartheidtiden. Med andra ord inte alls oberoende, bara ett bihang till ett Israel som hela tiden dessutom försöker flytta sina gränser, flytta in sina egna och jaga bort de som redan bor där. Vi får väl se hur det går med det. ”Den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket.”

 2. Lösningen ligger förmodligen i ett nytt mer demokratiskt och militärt starkare FN, utan vetorätt, genom vilket varje demokratiskt vald stats representant har ett inflytande beroende på folkmängd i sin egen stat så att FN i alla de fall, där ledare eller stater bryter mot krigets lagar och resolutioner kan fällas för det, bli skadeståndsskyldiga och t.o.m. invaderas konventionellt av ett nytt FN om regimerna inte börjar följa FN:s gemensamt beslutade resolutioner.

  USA skulle ex. få 50 representanter med olika röstvikter i ett sådant FN och folket i varje stat i USA skulle bestämma sin egen representant.

  Många har tagit upp idén om ett nytt FN utan vetorätter. Jag tror t.o.m. att precis detta kan vara vägen framåt för nedrustning av kärnvapen, men kanske även att nationer då lättare kan utvecklas i fred utan yttre påverkan och olika former av invasioner.

 3. Alla stora fredsproblem i MÖ har en källa – terror enheten israel. Tar man hand om detta problem så löser man de stora fredsproblemen i MÖ och i världen. Att kräva en upplösning av regimen är en bra början. Isolera regimen via total bojkott. Västregeringar är sionisternas torpeder. Världens folk måste ta hand om denna avskyvärda sammanslutning av marktjuvar.

 4. Sionisternas viktigaste torped la sin veto i FNs säkerhetsrådet för att hindra en resolution som skulle säkrat skydd åt Palestinier. Häpnadsväckande nog säger sionist torpeden USA att ”resolutionen är ensidig” för att den fördömer israel. Ingen marktjuv har dött ens skadats då marktjuven begav sig på slakt av palestinier. Ändock säger sionist torpeden USA att ”resolutionen är ensidig”. Villebrådet är skyldig enligt åtlöjen USA som skryter om att den är ”the land of the free”.
  https://www.rt.com/news/428509-us-veto-unsc-palestine/

 5. Zioexit nu! Över 120 Palestinier dödade sedan 30 mars och ca 13,000 skadade. Bokslutet för den sionistiska terrorregimen på bara två månader. Och marktjuven verkar inte vara nöjd utan fortsätter med sitt mördande och lemlästande av försvarslösa Palestinska barn, kvinnor och civila. Vad gör ”världsledare”? De låtsas som det regnar!

  Zioexit nu!
  Zioexit nu!
  Zioexit nu!
  https://www.counterpunch.org/2018/06/01/palestine-and-the-world-community-whats-next/