Läkemedelsindustrins information fördyrar sjukvården


Dagens Medicin rapporterade 12/12 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat.” Den gången stod det högta aktade forskarnätverket Cochrane för granskningen. Studien diskuterades på denna blogg 18/12.

Analysen bygde på resultaten från 48 studier som publicerats mellan 1986 och 2010. Resultatet kunde inte förklaras av skillnader i exempelvis randomiseringsförfarande eller längden på uppföljningen mellan studier som var sponsrade av industrin eller inte. Forskarna tycker att man bör ta större hänsyn till den risken med industrisponsrad forskning och alltid informera om när en prövning gjorts med pengar från industrin.

Dagens Medicins nätupplaga presenterar 8/1 i år en studie sambandet mellan läkemedelsbolagens kontakter med läkare och utskrivning av mediciner. Artikeln i den högt rankade Journal of American Medical Association (JAMA) visade att läkare påverkas av sina kontakter med läkemedelsindustrin. En studie bland 3 500 amerikanska läkare med sju olika specialiteter visar att läkare som på olika sätt kommit i kontakt med läkemedelsindustrin, oftare än andra läkare skrev ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare generiska läkemedel på patienters begäran. (Generiska läkemedel innehåller samma substans, har samma effekt, är billigare och får säljas då patenttiden gått ut för ett läkemedel). Bland läkare som tagit emot läkemedelsprover skrev 40 procent ut originalläkemedel i stället för generika efter patienters önskemål, jämfört med 31 procent av dem som inte tagit emot prover.

Även läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige), skrev oftare ut originalläkemedel. De läkare som ibland/ofta träffade representanter från industrin skrev 40 procent ut originalläkemedel jämfört med 34 procent bland övriga läkare.

Detta är ett av flera exempel på hur kapitalismen indirekt påverkar evidensbaserad medicin, och möjligen ibland människors moral

Reklam är mycket vanligt inom läkemedelsindustrin Reklam är snarast motsatsen till saklig information.Fördelarna med den utannonserade produkten överdrivs, och nackdelarna nämns knappast. Företag försöker underhålla ett varumärke, vilket Naomi Klein så väl beskrev i boken No Logo för flera år sedan. Då kan man ta särskilt mycket betalt.

Andra exempel på kapitalismens negativa effekter på information och moral saknas verkligen inte.Vi har Telia som aktuellt exempel, där DN förra veckan skrev ”Telia anklagas för att bryta mot börsreglerna när man hemlighållit brottsmisstankarna mot två höga chefer” Vi har tidigare sett asfaltskartellen och den stora mutan i samband med Bofors Indienaffär för drygt 25 år sedan. Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är vanligt enligt ett chokerande, förbisett TV-program i våras. Ralph Nader rapporterade om detta i USA för decennier sedan. Genom att produkterna är kortlivade kan produktionen, försäljningen och BNP öka. Är inte detta ett slags lurendrejeri?

Som läkare ser jag detta varje vecka i Läkartidningen. I nr 38 fanns en recension av boken ”Golden Holocaust” kallade ”Döden på en pinne” av Olle Svensson, professor på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Han berättar inledningsvis att rökning dödade fler än 100 miljoner människor under 1900-talet och skriver sedan ”Redan tidigt visste läkemedelsbolagens forskare … att filter var verkningslösa, liksom att allt snack om milda ”light”-cigaretter var trams. Man förfinade cigarettdesignen för att maximera beroendeframkllandet.
Tobak.imagesCAQHIA2Q

Nu är tobaksindustrin ändå ett exempel på att vetenskaplig kunskap kan ha betydelse för politik och lagar – sent omsider och till priset av miljontals onödiga dödsfall. Men de stora tobaksföretagen tjänar fortfarande mycket pengar på sina dödliga procukter. Recensenten hade anledning att påminna om att ”EU:s öppna gränser begränsar möjligheterna till beskattning. Cigarettsmuggling är redan nu en lysande affär.”

En ordning där apoteken får kontroll över beslut gällande originalläkemedel och generiska läkemedel skulle minska läkemedels- och därmed sjukvårdskostnaderna.
Än bättre – Hur många miljarder skulle kunna sparas, t.ex. för lägre läkemedelspriser, om läkemedelsbolagen samordnade sin forskning?
Socialisera och samordna läkemedelsindustrin för effektivare forskning och billigare läkemedel!


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dagens Medicin 8/1 2013 JAMA, publicerat online 7/1DN 9/1 om Telia Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9 SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9 SvT 7/9 Sveriges Radio 7/9 DN 6/9 , Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 , Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv

  1 comment for “Läkemedelsindustrins information fördyrar sjukvården

  1. 17 januari, 2013 at 04:08

    Har för mig att läkemedelsindustrin lägger mer pengar på PR och reklam än på forskning om nya läkemedel.

Comments are closed.