Läkare kritiserar läkares ”mutresor”Aftonbladet hade 10/9 en stort uppslagen artikel över två sidor med titeln ”Lyxfestar för miljoner”.
Lena Melin skriver ”Läkarna smörjs av medicinfabrikörerna och landstingen inte bara godkänner det. De till och med stödjer det ekonomiskt. Stötande? Jajamensan.”

Av artikeln framgår att man år 2004 uppdagade flera fall av direkta mutresor från läkemedelsbranschen, vilket verkligen inte var någon överraskning för den vanlige läkaren. Följande år skedde en skärpning av reglerna i en överenskommelse mellan läkemedelsbranschens intresseorganisation LIF och Sveriges kommuner och landsting som innebar att landstingen står för 50 % av rese- och boendekostnaderna. Sedan hade detta enligt Aftonbladet tänjts till att innebära att arbetsgivaren betalar resa och boende till konferensen medan läkemedelsbolagen står för resten. I sin artikel skildrar Aftonbladet resor till Kapstaden, San Diego, Kyoto etc. Men det har också rapporterats förra sommaren att Astra ej längre arrangerar bjudresor.

Jag instämmer i kritiken, dels generellt och dels utifrån min egen fleråriga erfarenhet av att som praktiserande läkare (mest husläkare) få läkemedelsinformation från läkemedelsbolagen.
Informationen är definitivt vinklad, eftersom en given målsättning är att lyfta fram egna läkemedel. Detta inser nog så gott som alla läkare, men man vill sätta lit till sitt oberoende och till att man själv inte påverkas, vilket ju är osäkert. Dessutom finns det vid många hälsoproblem alternativ till farmakologisk behandling, alternativ som riskerar att hamna i skymundan.

I vissa möten kan information om den aktuella sjukdomen först ges av någon professor eller allmänt erkänd expert, sedan följer läkemedelsbolagens egen information om sitt preparat. Vid besök i primärvården, hos husläkare var mönstret ofta att representanten för läkemedelsbolaget bjöd på lunch, kanske bara en sallad och sedan presenterade sitt preparat.

Samtidigt finns det sedan mer än 40 år oberoende information, skriven av experter och utgiven av Socialstyrelsen, senare av Statens Beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och av sedan flera år återkommande ”Information från Läkemedelsverket”, samt i ”Läkemedelsboken”.

Som ung läkare förlitade jag mig på Socialstyrelsens vetenskapligt baserade faktabroschyrer. När jag för ett trettiotal år sedan arbetade som distriktsläkare i Olofström, helt dominerad av Volvo-verken, anmälde kollegan Bengt Järhult och jag en informatör från ett läkemedelsbolag för osaklig information, skrev om det i Läkartidningen. Vi lyckades få med oss kollegerna på att avstå från besök av konsulenter från läkemedelsbolag.

Bengt Järhult vill jag gärna lyfta fram. Ingen läkare har väl som han i upprepade, mycket välskrivna artiklar och insändare till Läkartidningen (www.lakartidningen.se/Arkiv) riktat kunnig kritik mot brister inte bara hos läkemedelsbolagen, tillämpningen av gällande bestämmelser och sjukvårdspolitik, privatiseringar. Se exempelvis artikeln ”Låt kostnaden för läkemedelskostnaderna i Läkartidningen gå till forskningsstiftelse” 2006, med repliken ”Ett orealistiskt förslag” av Läkarförbundets dåvarande ordförande. Kostnaderna för (generellt onödiga) läkemedelsannonser är mycket större än för bjudresor för läkare, och läggs på läkemedelspriserna.

Visst förstår man att det är lätt att ha trevligt på en sådan bjudresa (jag har aldrig varit på någon, tackade nej då jag blev inbjuden), men vem ska betala? Läkartidningen har faktiskt granskat problematiken under årens lopp, bland annat i artikeln ”Bjudresor tangerar gränsen för mutbrott” 1998.

Läkemedelsbolagens bjudresor bör förbjudas:
-De bekostas delvis av skattemedel;
-Liksom reklamutgifterna läggs kostnaderna på läkemedlens priser;
-Informationen är vinklad;
-De bidrar till en försämring av moralen inom läkarkåren och hos allmänheten.
-Detta är konsistent med de stora personalfester som SÄPO m.fl. haft på skattebetalarna pengar. (Se bl.a denna blogg 27/8 ”Låt oss festa om billigt”).


intressant.se, , , , , ,

Aftonbladet läkares bjudresor Aftonbladet II Expressen DN SvD Läkartidningen DN 27/8 SvD 27/8 Socialistiska läkare Gemensam Välfärd

  2 comments for “Läkare kritiserar läkares ”mutresor”

  1. 13 september, 2012 at 09:41

    Jag har inte så mkt erfarenhet av just läkemedelsbranchen men ser liknande hos device-industrin, dvs instrumenttillverkarna (av både enkel och avancerad medicinskteknisk utrustning) där kliniska rådgivare (verksamma inom det offentliga) knyts till de olika tillverkarna. Där ser jag rena konsultarvoden som betalning utöver bjudresor mm. Detta är ju kostnader (även miskat oberoende…) som förr eller senare hamnar hos oss ändå, samtidigt som jag förstår tillverkarnas behov av att involvera läkarna aktiva i den dagliga verksamheten för att kunna ta fram bättre produkter – jag menar bara att det är en svår frågeställning. Jag tror att detta är så oerhört utbrett och också en integrerad del av branchen att jag svårligen ser hur det skulle kunna ändras. Hur ser du på det?

  2. 13 september, 2012 at 10:13

    Visst går det att ändra. Faktiskt innebar de nya reglerna 2005 en viss skärpning. Nu fordras tydligare arbetsgivarens godkännande och stöd. Enligt husläkarkolleger kunde de inte efter 2004 som förr lätt ordna möten och samtidigt bli bjudna på lunch av läkemedelsbolag. Jag får alltså uppfattningen att en uppluckring skett och man kan notera att flera artiklar i Läkartidningen under årens lopp diskuterar om det inte rör sig om mutresor. Enligt massmedia upphörde Astra med åtminstone viss konsulentverksamhet förra året.Hoppas nu att socialistiska läkare engagerar sig i frågan!

Comments are closed.