Krigsmaskinen – vad är det?


Förra veckan, 26/10, var jag och min fru på en mycket trevlig release på Armémuseet av boken ”Krigsmaskinen” av Berndt Paulsson. Utmärkt presentation med frågestund lett av sonen Lennart, verkligen en proffsig moderator. Att det dessutom serverades snittar och vin skämde inte alls.

Berndt, som arbetat länge med boken, som kan ses som en uppföljare, uppdatering och utvidgning av förra boken ”En obekväm politisk sanning” 2013 är liksom jag bland annat med i Folke i Bild Kulturfront och brukar vara med och sälja tidningen vid Skanstull ibland.

Boken på drygt 900 sidor är närmast oumbärlig för den som vill ha en ingående beskrivning av USA:s krigsäventyr och sambandet med ekonomin. Den har en tilltalande personlig touche.
Kapitlen är: Ord på vägen, Samhället Förenta staterna, Våldsmaskinen, Vapenmakten (drygt 500 sidor med underkapitel), Valutamakten, Mediamakten, Konklusioner (58 sidor), Litteratur (drygt 50 sidor) och Appendix (knappt 60 sidor).

Förlagets och författarens presentation av boken.
Med våld, vapen och egen valuta skall världen erövras …
… men imperier förtvinar invärtes …

Berndt Alfred Paulsson

Krigsmaskinen

Den här boken, ”Krigsmaskinen”, utgör en mycket omfattande kritisk granskning av hur Förenta staterna använder sin egen valuta, sin överlägsna krigsmaskin och därmed sin maktställning till att säkra sitt världsherravälde med ursprung framförallt från rustningarna under andra världskriget och fram till dagens militära baser och missilinstallationer runt om i världen. Det blir en värdefull och ibland fasansfull historisk katalog över den nordamerikanska regeringens aktioner för att säkerställa inkomster för sina nära anslutna korporationer och företag, vars ledare i generationer haft nära samarbete med statsledningen. Den politiska ledningen i Förenta staterna är nära förbunden med militärmakten, bank- och företagseliten och en skiftning på president- och ministerposter betyder egentligen bara nya ansikten för media. Den förhärskande makt- och utrikespolitiken fortsätter, styrd av det megaindustriella militärkomplexet som här får namnet ”Krigsmaskinen”. Med lobby- och underrättelseverksamhet har makteliten tentakler in i Vita huset och Kongressen och ut över hela världen.

Inte minst får denna maktpolitik avgörande betydelse även för oss i det formellt alliansfria, men gentemot US/Nato underdåniga Sverige. Det senaste exemplet på denna högst diskutabla förbindelse är det värdlandsavtal som öppnar för utländska trupper och militära baser på svensk mark. Detta drevs igenom trots att en Sifo-undersökning 2016 visade att 70 procent av tillfrågade svenskar vill behålla eget styre över egen mark och eget vatten.
Berndt Paulsson
Författaren, Berndt Alfred Paulsson, har en filosofisk-politisk magisterexamen vid Stockholms Universitet med huvudämnet kulturgeografi. Han har en lång erfarenhet av skilda arbeten inom svenskt försvarsväsende och svensk utrikeshandel. Efter pensioneringen har han bl.a. skrivit fakta- och reseguider om Grekland och Brasilien och säger om ”Krigsmaskinen”: ”Den här boken skulle bara skrivas. Den är absolut nödvändig för att ge någon balans till den ständigt pågående propaganda som överöses oss av dominerande tidningar och TV i Sverige som påverkas av nordamerikansk militärapparat och tar intryck av angloamerikanska media. ”Krigsmaskinen” kommer att förändra ditt sätt att läsa nyheterna, din förståelse av politiken och sin syn på världen.”

(Den kan kanske kompetteras med boken/skriften ”USA som världspolis” i vissa avseenden, t.ex gällande begreppet imperialism och dess teorier).

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , ,
i, , , , , , , , , , ,


2 svar till “Krigsmaskinen – vad är det?”

  1. Noterar att denna tegelsten till bok finns att köpa hos bl.a. adlibris. Äntligen ett översiktsverk med svenska som originalspråk.

    • Det är en utmärkt insats, något som Berndt jobbat länge med. Meningsfull sysselsättning när man är 80 +.

      Och här ett annat mindre på knappt 100 sidor som kanske ändå kan komplettera. Skriften 13-247x350 (Se bloggsidan).