Konferenser i Damaskus hjärta för fred och dialog


Mitt i Damaskus hjärta hölls söndagen den 23 september ”Konferensen för räddningen av Syrien” på initiativ av ”Nationella koordinationskommittéen för demokratisk förändring ”. På konferensen deltog ett tjugotal inhemska oppositionella partier som verkar öppet inne i Syrien. Partiernas benämningar tyder på att de tillhör olika ideologier: liberala, socialistiska, socialdemokratiska, kommunistiska, arabnationalistiska och olika etniska och religiösa riktningar. Konferensen kom till stånd med stöd av Ryska federationen, Folkrepubliken Kina och Iran. Syriska regeringen accepterade att den hölls och den av västliga massmedier påstått avhoppade vicepresidenten Farouq al-Sharaa välkomnande den å regeringens vägnar.
Denna rapport har jag fått av Hashim Al-Malki, som ursprungligen kommer från Irak och besökte Syrien i maj, där han bland annat träffade medlemmar i oppositionen i deras fina kontor i centrala Damaskus. Det känns viktigt att komplettera den vanliga massmediainformationen och -desinformationen med detta. Har ni sett rapporter i vanliga massmedia om dessa konferenser?

Här följer Hashim Al-Malkis text:

Ambassadörerna från Ryska federationens, Folkrepubliken Kina och Iran deltog. Ryska ambassadören, Azmatullah Kulmohammadov, framförde hälsningar från sin regering och särskilt från utrikesminister Lavrov.
Ambassadören framhöll följande:

Att konferensen skall sätta gränser för våldet omedelbart, en fredlig och politisk lösning för konflikten, fortsätta med öppna och offentliga dialoger, villkorslösa förhandlingar med syriska regeringen. Ryska federationen kommer att arbeta för att förena syriska oppositionen inom och utom Syrien på grundval av att förkasta våldet och den utländska inblandningen. Ambassadören tillade att Ryska federationen i FNs säkerhetsråd krävt att alla länder skall upphöra att finansiera, beväpna och härbärgera de beväpnade grupperna och de utländska legosoldaterna.
Han underströk att oppositionen måste samarbeta med och underlätta för FNs och Arabförbundets fredssändebud Lakhdar Brahimi. Vidare uppmanade han oppositionen att visa att den vill ha dialog med syriska regeringen.
(Anförandet av Rysslands ambassadör. http://www.youtube.com/watch?v=5O1yVPpZEn0)

Konferensen antog en resolution som väsentligen berörde fred och säkerhet:
Ett omedelbart eldupphör som skall övervakas av arabiska och internationella observatörer, bevarande av Syriens territoriella suveränitet och säkerhet och syriska folkets enighet, omedelbar frigivning av politiska fångar, och upprättandet, under Lakhdar Brahimis ledning, av en internationell konferens vars huvuduppgift skall vara en fredlig övergång till ett demokratiskt system.

Den politiska rådgivaren för den s.k. ”Fria syriska armén”, FSA, Bassam al-Dada pådyvlade i en telefonintervju med arabiska tv-kanalen al-Mayadeen att konferensens deltagare var ”den syriska regimens agenter”. Och han fortsatte ”Störtandet av den syriska regimen nås inte genom fredliga vägar och diplomatiska förlikningar, utan tvärtom genom militära tvångsmedel och intervention av omvärlden”.
Vidare framhöll han att FSA är mot Lakhdar Brahimis fredsuppdrag.

Onsdagen den 26 september hölls ”Konferensen för partier och krafter för fredlig och demokratisk förändring ” i Damaskus. Den bestod av trettio inhemska olika partier och koalitioner som också verkar öppet inne i Syrien.
Också ryska-, kinesiska- och iranska ambassadörer var inbjudna.
Både Feng Biao (Videoklipp, Folkrepubliken Kinas ambassadörs anförande;
http://english.cntv.cn/program/newshour/20120927/104223.shtml) och Azmatullah Kulmohammadov, Kinas respektive Rysslands ambassadörer, höll anföranden på arabiska.
Initiativtagare till konferensen var ”Alliansen för krafter för en fredlig förändring”. I denna ingår ”Folkfronten för förändring och befrielse ” som är representerad i syriska regeringen genom Qadri Jamil, biträdande premiärminister för ekonomiska angelägenheter jämte minister för departementet för skydd av konsumenter, och Ali Haidar, minister för Nationell dialog.

Konferensen antog en resolution:
* Avvisandet av anfallkrig mot Syrien och av utländska försök och inblandningar i utformandet av en regering i Syrien, som ska få välja sin regering. Upphävandet av sanktionerna mot Syrien.
* Avvisandet av våldshandlingar.
* Eliminera alla betingelser för inbördeskrig.
* Fredsförlikningar får inte användas som förevändning för militär intervention.
* Att bilda samlingsregering.
* Understödja syriska staten mot alla försök att demontera den.

Gemensamma punkter för dessa två konferensers resolutioner är:

* Avvisande av intervention och anfallskrig mot Syrien
* Fredlig förändring för att uppnå ett demokratiskt system, dialog och stopp för våldet.
* Försvarande av Syriens territoriella integritet och syriska folket enhet.

Arrangörerna för bda konferenserna lovade att inkalla fler konferenser för fortsatt dialog.
Kina och Ryssland har goda relationer både till den syriska regeringen och till den inhemska oppositionen och visade skiclig diplomati. Detta möjliggjort konferenserna och därmed bidragit till fred i regionen. Detta i motsats till vad USA och vissa länder inom EU gjort då de ensidigt fördömt regeringen och stött de utländskt finansierade väpnade grupperna och strävat efter en militär lösning enligt det ökända konceptet ”Humanitär intervention ”.

Faktaruta om organisationer i Syrien.
Nationella koordinationskommittéen för demokratisk förändring bildades år 2011 och består av 7 partier. Koordinationskommittéens ordförande är advokaten Hassan abd al-Azim (som också är ordförande för det Nasseristiska partiet Demokratiska Arabisksocialistiskaunionen).
Nationella Progressiva Fronten(NPF) grundades 1972 och utgör en allians mellan Arabiska Socialistiska Baathparti och 9 partiet, bland dem Syriens Kommunistparti, Förenade Syriens kommunistparti och nasseristiska partier.
NPF har inkallat till en annan nationell konferens för dialog och försoning 8 oktober.

Dessa två kommunistiska partier har goda relationer och samarbetar med systerpartier i andra länder.
Arabiska Socialistiska Baathparti utmärks inte endast av att det har varit statsbärande parti, utan också av att det är sekulärt och har ett panarabiskt ledarskap som är partiets högsta beslutande organ. Det består av ett representantskap, där representanter för partiets grenar i Syrien, Irak, Jemen, Libanon, Jordanien, Palestina, Bahrain, Saudiarabien, Sudan, Tunisien, Algeriet och Mauretanien ingår.

Kommunistiska arbetarpartiet ingår i Nationell Koordinationskommittéen för demokratisk förändring. Dess ordförande, Fateh Jamous, lämnade Nationella Koordinationskommittéen för att ansluta sig till ”Alliansen för fredlig förändring”. Under konferensen 26/9 föreslog han att det skall bildas en folklig motståndsrörelse mot terrorgrupperna.
Den nu försvunne Abd al-Aziz al-Khayer är en av grundare till Kommunistiska arbetarpartiet. Partiet grundades 1976. Abd al-Aziz berättade för mig i en intervju i Damaskus i maj i år att partiet är inspirerat av den s.k. ”The New Left ” och att partiet verkat och arbetat underjordiskt sedan det grundades fram till nu.

Muslimska brödraskapet i Syrien är en gren av det internationella Muslimska brödraskapet. Partiet är ett religiöst sunni-fundamentalistiskt parti som har goda relationer med dels kungadiktaturerna i Gulfen och Saudiarabien, dels med turkiska grenen av Muslimska brödraskapet, Ardogans regeringsparti. Muslimska brödraskapet dominerar det s.k. Syriska Nationella Rådet i Istanbul.

Den 23 februari 2012 stiftades ”Lagen om bildandet av partier ”. Den har möjliggjort bildandet av ett stort antal partier. I artikel nummer 8 i den gamla konstitutionen från 1973 stod att ”Arabiska Socialistiska Baathparti leder staten och samhället”. Denna artikel avskaffades 2011.


i Andra om: , , ,, , , , , , , , Kina ,

DN 12/10
Anförande av Rysslands ambassadör
FIB-Kulturfront konferensreportage Porelären om Syrien
Russia Today Dagens Arena 10/10 Syrien har inte bett om ursäkt DN 8/10 DN2 8/10 SvD 8/10Ab 8/10SvD 9/10Monthly Review DN 6/10 SvD 6/10 Aftonbladet 6/10Expressen 6/10 Sveriges RadioNya Zeeland Inlägg på Syriensolidaritets hemsida Konferensen i Damaskus DN 30/9DN Gunnar Jonssons ledare 28/9SvD 29/9Sveriges RadioSvTExpressenAftonbladetDN 26/9 SvD 26/9SvD 2 26/9Aftonbladet 26/9Expressen 26/9Sveriges Radio SvTAftonbladets ledare 21/9 Folkrättsbevakningens Syrienlathund DN 24/9 DN 20/9 SvD Expressen SvT 7/9 Expressen 17/9 Sunday Times 19/8 Sana 26/8 DN 19/8 SvD 19/8 Aftonbladet 19/8 Expressen 19/8 New York Times 3/8 DN 11/8
NY Times 4/8 SvT DN SvD Aftonbladet Expressen DN ledare 3/8 DN Croneman 31/7 DN 2/8 DN2 2/8 Skelton i the Guardian 12 juli DN 1/8 Aftonbladet 2/8 DN huvudledare 31/7 SvD 1/8 DN ledare 31/7 DN Joscha Fischers kolumn