Rusta för fred! Stockholms fredsseminarium blev lika bra som igår!


Picassos fredsduva

Kärnvapen 2 atombomb-736724

Stockholms fredsseminarium fick en utmärkt start igår! Det var fullsatt i Nockebysalen i Medborgarhuset i Alvik, en bit över hundra intresserade som stannade under det 4 timmar långa mötet.
Utmärkta föredrag av Maj-Britt Theorin, Jan Öberg, Pål Steigan och Pelle Sunvisson. Dessa kommer att återges här på bloggen inom kort. Och programmet idag var lika lockande.

* Idag söndag
kom ungefär lika många engagerade åhörare! Och föredragen var lika intressanta. Böcker och broschyrer, och bl.a. den nya Nato-tidningen (100 ex slutsålda snabbt) fanns att köpa.

Mötet antog ett uttalande om vikten att ej ge efter för USA:s påtryckningar då det bl.a. gäller kärnvapen och för att motverka ytterligare närmande till Nato.

Utdrag från gårdagens inlägg.
* Den socialdemokratiska nestorn och nedrustningskämpen Maj-Britt Theorin talade om ”Norden som fredsaktör” och inledde med ”Ni får förlåta mig men jag är förbannad och måste börja med detta. SKALL USA OCH NATO BESTÄMMA SVENSK SÄKERHETSPOLITIK?
När blev det acceptabelt att USA och NATO bestämmer över svensk säkerhets-politik? Det kan man fråga sig efter Svenska Dagbladets artikel om att den amerikanske försvarsministern i brev till Peter Hultqvist varnat Sverige för att ratifiera det kärnvapenavtal som arbetades fram i somras.”

* Fredsforskaren Jan Öberg berättade bland annat om sina erfarenheter från befrielsen av östra Aleppo, hur de omskrivna ”Vita hjälmarna” följde med terroristorganisationen al-Nusra och föreföll okänd bland imnvånare som Jan mötte och om hur fredligt det gick till efter befrielsen – fri lejd av terroristerna enligt avtal. Sist men inte minst om hur ingen av de kontaktade etablerade massmedia var intresserat av att höra om Jans unika erfarenheter. Tidningarna närmast beklagade Syriens seger över terroristerna. Han berättade också att antalet döda till följd av terrorism har ökat mer än 80 gånger sedan USA proklamerade ett ”Krig mot terrorismen”, från 400 döda år 2000 till drygt 32 000 döda förra året, enligt officiell statistik.
* Storbloggaren Pål Steigan gav sin exposé över världsläget. Det är tydligt att USA:s makt är på nedgång. Liksom vid romarrikets fall kan man se en desperation i USA:s handlande runtom i världen. Etablissemanget är medvetet om vad som sker, och en falang menar att man nu bör starta storkrig mot Ryssland & Kina, innan dessa blir ännu starkare. Han betonade att krigsivrande och russofobers viktigaste vapen inte var de militära, utan makten över våra sinne. Detta ger grund för optimism menade han.
* FIB:s ordförande Pelle Sunvisson berättade om den unika fredsövning som under namnet ”Åland 17” ska ske nästa helg med deltagande av bl.a svenska riksdagsmän och även ryssar. Man ska utföra flera planerade konkreta övningar

Läget i världen är eljest dystert för en fredsvän.
*Krig pågår på många håll. Bland annat i Afghanistan, Jemen, Irak,Syrien, Mali, Ukraina, Kongo, Libyen med USA som ledande aktör, ibland via allierade, som terroristerna i Syrien.
* USA som svarar för uppemot 40 % av världens militärutgifter, tio gånger mer än Ryssland och mer än de därefter sex stater som satsar mest, ökar militärutgifterna kraftigt, och pressar på för att lägga offensiva vapen vid fler baser runt Ryssland och Kina.
* En väldig upprustning sker av kärnvapen, främst av USA.
* Sanktioner används som en annat slags illegal krigföring
Aurora 17
* Sverige har satt sig i knäet på USA/Nato, via Värdlandsavtal och separata försvarsöverenskommelser med USA och Storbritannien. Därmed har risken ökat för att Sverige ska dras in i stort krig.
* I höst sker den största svenska försvarsövningen på 20 år, Aurora 17, i samarbete med Nato-länder, där USA bidrar med flest soldater. Att Sverige har försvarsövningar är bra – men då bör man ha det med Ryssland också. Då ökar Sveriges säkerhet, ty en potentiell angripare kan frukta bistånd av den andra stormakten. Ja ni förstår vad jag menar. Och neutraliteten blir mer av en realitet är en läpparnas bekännelse som nu. Ibland undrar man om var gränsen ska gå för att använda det starka ordet ”landsförrädare”.
* Man kunde 31/8 på Aktuellt höra hur försvarsminister Peter Hultqvist var mycket tveksam med att slutgiltigt ratificera FN-konventionen om kärnvapen, som Sverige röstade för i FN i juni. Han betonade vikten att inte bara upprätthålla utan utvidga samarbetet med USA/Nato, vilket innebär att Sverige i praktiken överger sin alliansfrihet och också ökar risken för att Sverige deras in i storkrig. Detta är förfärligt, och statsministern har aldrig invänt mot det hela.

Maj-Britt Theoron Stockholms fredsseminariumMaj-Britt Theorin
Fred och avspänning i Norden blir en allt mer angelägen och brännande fråga. På kort tid har det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde – Nordatlanten, Nordkalotten och Östersjön – skärpts betydligt.
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ökar behovet av ett fördjupat nordiskt samarbete. Men säkerheten i regionen är inte enbart – kanske inte ens i första hand – en fråga om militärt försvar. Det är en politisk fråga, som kräver diskussion och aktivitet inom breda skikt av folket i de nordiska länderna.

I 5 års tid ordnades varje sommar i augusti högklassiga Nordiska fredssamtal i Degerfors.

I år blir det i stället Stockholms fredsseminarium

Plats: Alviks Medborgarhus, Gustavslundsvägen 168 A. Kan nås med tunnelbana till Alvik, tar 13 minuter från T-centralen med Gröna linjen.

Aurora Pelle sPelle Sunvisson

Programmet för Stockholms fredsseminarium

Söndag 3 september 10:00-13:00 i Brommasalen 2 trappor.

10:00-10:30 Jan Myrdal – Folken tumlar inte ut i krig; de knuffas ut
10:30-11:00 Ola Tunander – Ubåtshotet – Den djupa staten på grunt vatten
11:00-11:30 Stefan Lindgren – Ryssland och Nato
Jan Öberg 170815
11:30-11:45 Paus
11:45-12:15 Tine Spang-Olsen – Danmark i NATO – Danmark ud af NATO
12:15-12:45 Henrik Hjelle – Norge och Natos krig, arbetet mot Nato
12:45-13:00 Staffan Ekbom– Varför mobilisera mot Aurora 17

Pål SteiganPål Steigan

Moderator: Agnes Käll

Arrangör: Folket i Bild/Kulturfront-Stockholmsavdelningen
Vi tar tacksamt emot bidrag/stöd till vårt plusgirokonto 51653-4.
Skriv Fredsseminarium vid betalningen.

Information om tidningen och föreningen Folket i Bild/Kulturfront.
* Folket i Bild/Kulturfront är en av de få tidningarna som inte tar emot mot presstöd. Tidningen lever på prenumeranter (knappt 2000), lösnummerförsäljning och ideellt arbete. Dock finns sedan ett par år en särskild fond för att kunna avlöna skribenter av inrikes reportage. Det vill inte vara någon”vänstertidning”, och vill nå ut brett.
* En startprenumeration på 4 nummer kostar bara 100 kr!!! (Postgiro 704588-3). Lösnummerpris är 49 kr.
* Tidningen har kommit ut sedan 1972 och ägs av föreningen med samma namn.
* § 1 i stadgarna säger ”Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.”
* ”Tidningen tar inte partipolitisk ställning. Kring parollerna kan människor ur olika partier och grupper enas. Varje medarbetare redovisar sina egna åsikter och tidningen bör inte innehålla osignerade artiklar.”
* En utmärkt hemsida med flera artiklar varje vecka och ofta intressant debatt.
* Tidningen finns sedan 1972 med denna plattform, men replierar på en tidigare tidning med samma namn.

Folkets kulturkonf-uppsala

i , , , , , , , , , , , , , ,


2 svar till “Rusta för fred! Stockholms fredsseminarium blev lika bra som igår!”

  1. SVT webb den 23 augusti: ”Inofficiellt åkte kungen på födelsedagsfest i Moskva.” Moderaternas försvarspolitiska tales person nämner i samma artikel: ”Man kan inte dundra och säga att det är ett farligt läge runt Östersjön, och ha det som motivering för att försvara försvarsministern, och nästa dag att det är fullt rimligt att skicka iväg Sveriges statschef till Moskva”.
    Har det svenska folket blivit förda bakom ljuset av regeringen och alliansen? Har de skapat en hotfull situation när det inte är finns ett hot mot Sverige – och mot hela världen? Så om det inte finns ett hot – i vilket syfte finns det då för att Sverige ska närma NATO? Man skickar ju inte en statschef till det landet som anses av den svenska försvarsministern och ÖB vara Sveriges fiende …
    Eller finns det en annan anledning för att kungen ska fira födelsedagen i Moskva? Han är kanske förtjust i Putin. Kanske är anledningen för detta inofficiella besök ett försök av europeiska monarker tillsammans med ryska konservativa politiker att återinföra monarkin i Ryssland.

  2. Margot Wallström gör bort sig igen…Nord-Korea ett hot mot världsfreden??? Under vilken sten har hon sovit under tiden USA startat mängder med krig och konflikter? Och världsfred har det väl aldrig varit under mänsklighetens historia! Men medlöparna till makthavarna i USA, som Wallströmskan förnekar sig aldrig med sin imbecilla retorik…man tar sig för pannan!