Kamraterna Obama och Reinfeldt fortsätter imperialistiskt krig i Afghanistan


Enligt regeringens proposition 2013/14:33 samt UD: s pressmeddelande 7 november planeras för fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan.I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2014, givet att det finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd

Regeringen förutser ett fortsatt svenskt militärt bidrag om ca 300 personer i Afghanistan t o m maj 2014, nu finns c:a 600 man. Därtill tillkommer – liksom tidigare – den svenska helikopterenheten, samt särskild personal för avveckling av baser och hemtransport av materiel, totalt c:a 200 man.

Det kan röra sig om en upptrappning eftersom det fanns 259 svenska militärer i Afghanistan i mitten av oktober. Inriktningen är att Sverige även efter maj 2014 ska bidra till det internationella samfundets stöd (Internationella samfundet=USA:s elit och deras allierade runtom i världen, inklusive i pressen) för utveckling av de afghanska säkerhetsstyrkorna. Därefter ska högst 50 personer finns för kommande utbildnings- och rådgivningsinsatsen, Resolute Support Mission (RSM) huvudsakligen i landets norra delar förusatt att det finns ett giltigt mandat från FN:s säkerhetsråd.

Enligt överenskommelse vid Natos försvarsministermöte i februari 2013 ska insatsen inte överskrida 12 000 personer. USA planerar även för någon form av fortsatt bilateral insats efter 2014 och förhandlingar sker med marionettregeringen i Kabul. En operationsplan (”Strategic Planning Assessment”) har godkänts vid Nato/ISAF:s försvarsministermöte den 23 oktober 2013. Fokus kommer att ligga på utbildning, rådgivning och stöd till de afghanska säkerhetsstyrkorna hög nivå.

Propositionen säger ”Under försämrade säkerhetsförhållanden är det viktigt att regeringen har möjlighet att tillfälligt förstärka de militära insatser som Sverige genomför, vilket kan omfatta såväl tillförsel av personal och materiel, förutsatt det sker i överensstämmelse med folkrätten. Mot denna bakgrund söker regeringen riksdagens medgivande att ställa en väpnad styrka om högst 600 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2014.

Enligt en petition ska President Obama uttryckligen begära kongressens godkännande före undertecknande av någon överenskommelse att behålla tusentals soldater i Afghanistan för obegränsad tid för en ny insats efter 2014. Inigtiativtagarna vill av få en kongressdebatt och omröstning om tusentals soldater skall vara kvar i Afghanistan. Kraven i petitionen synes modesta ”Kongressen tillät inte administrationen att bomba Syrien utan kongressens godkännande och bör inte tillåta administrationen att behålla tusentals soldater från USA i Afghanistan utan kongressens godkännande.”

Sveriges roll
Denna behandlas väl i broschyren ”Vägen in i Afghanistankriget” av Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i Afghanistan-Solidaritet. Sveriges kom gradvis med i kriget, i mycket i det fördolda och utan eller med ringa debatt. Detta har även poängterats av professor Wilhelm Agrell. 14/12 2011 beslöt riksdagen att förlänga avtalet på 3 år, en kall snöig kväll då jag liksom något hundratal tappra stod och huttrade på närbelägna Mynttorget och lyssnade på tal av bland andra Tage G Peterson, Anders Ferm och Göran Greider i ett protestmöte.

Från och med 2004 röstade vänsterpartister emot eller avstod från att rösta, medan Mp avstod 2007 och röstade emot 2008. SD röstade emot 2010 och la ned sina röster 2011. Bistånd har utgått men de militära kostnaderna är 5-10 gånger större.
* Enligt undersökningar vid Göteborgs universitet ville 32 % år 2007 att Sverige skulle ta hem trupperna från Afghanistan, medan siffran stigit till 49 % år 2010.

År 2011 avsatte riksdagen 8 500 000 000 kronor för militära insatser i Afghanistan. Samtidigt har Sveriges försvar rustats ned kraftigt och vi kan försvara oss i högst en vecka vid ett utländskt anfall. Sverige har prioriterat stöd åt supermakten USA:s imperialistiska och folkrättsvidriga krig framför försvaret av Sverige.

DN rapporterade 13 maj att hela den Natoledda ISAF-styrkan omfattade cirka 99 000 soldater och att Isafstyrkan krymper snabbt när land efter land drar tillbaka hela eller delar av sina trupper.
Karzai och Obama images

Ja, medan land efter land drar sig ur detta folkrättsvidriga imperialistiska krigsäventyr, i strid med FN-stadgan, som med sin brutalitet från USA & Co och den utbredda korruptionen medfört att talibanerna nu är mycket starkare än för några år, sedan ska Sverige vara kvar och möjligen utökas engagemanget.

I ett öppet brev 25/3 (se blogginlägg här) till utrikesminister Carl Bildt från politiker, kyrkoledare, kulturpersoner och företrädare för fredsorganisationerpersoner skriver dessa ”Om Sverige har kvar trupper till slutet av 2014 bidrar vi till att kriget går vidare och det vore ett förödande misstag. .. Det är hög tid att alla som vill fred enas bakom kravet på ett slut på kriget och ger sitt stöd till en förhandlingslösning . Afghanistan behöver skolor, sjukhus och återuppbyggnad av landet. Sverige skulle kunna spela en aktiv roll som medlare med tanke på vår tradition att verka för fredlig lösning av internationella konflikter. Förutsättningen för en sådan roll är naturligtvis att Sverige inte fortsätter vara krigförande.”

Kriget har slitit sönder det civila samhället, dödat tiotusentals och drivit hundratusentals på flykt. Som alltid i krig är kvinnorna och barnen de som drabbas hårdast. Även hjälpverksamheten påverkas av kriget. Ett grymt exempel är då ISAF-styrkor i februari attackerade och förstörde Svenska Afghanistankommitténs sjukhus i Wardakprovinsen.

Svenska Afghanistankommittén uppmärksammade förra året 30 år av hjälpleveranser till Afghanistan.
Vi vänder oss till regeringen och uppmanar: tag hem trupperna redan nu och avsluta omgående Sveriges deltagande i kriget. Kasta inte bort svenska skattepengar på ett fortsatt meningslöst krig. Använd istället all den goodwill som vårt land kan ha genom vårt långvariga biståndsarbete till att stödja en förhandlingslösning!”

Under sommaren kom ett nytt liknande pressmeddelande underskrivet av bland andra riksdagsledamöter från fyra partier, en f.d. talman i Riksdagen och en f.d. ärkebiskop, riktat sig till de åtta partiledarena som kommer till Almedalen.

Slutord. Förr var Sverige respekterat runtom i världen, inte minst i Tredje världen och i den alliansfria rörelsen för sitt stöd med bistånd, för demokrati och självständighet. Vår statsminister protesterade mot USA:s angrepp i Vietnam, besökte till och med Kuba, Sverige tog tidigt och kraftfullt ställning mot apartheid och för palestiniernas legitima rättigheter.
Nu är vi en i mängden som sluter upp bakom USA-imperialisternas krig mot befolkningen i Afghanistan, ett av världens fattigaste länder, strategiskt beläget och rikt på olja, gas och mineraler!

Tag hem de svenska trupperna nu!
Allt stöd till en fredlig lösning i Afghanistan!
Stöd till uppbyggnad av ett självständigt Afghanistan!
Pröva krigets ansvariga inför internationella domsolen ICC!

Afghanistanbok 6144720_omslaglit

Afghanistansolidaritet 14 maj ta-hem2


i Andra om: , , , ,, , , , , , , , ,

Nyhetsbanken 8/11 Petitionen Afghanistansolidaritet Helsingborgs Dagblad 25/6 DN 25/6 Björnbrum 19/6 DN 20/6 Föreningen Afghanistansolidaritet Svenska Dagbladet 14/5 Youtube från Afghanistansolidaritet Pierre Gilly DN 14/5 DN 13/5 Svenska Afghanistankommittén Svenska Dagbladet 14/5 DN 24/3 SvD 25/3 AB 24/3 Helsingborgs Dagblad Röda Berget Svenska Dagbladet 14/5 SvD Brännpunkt 8/1 SvD Brännpunkt 10/1SvD Brännpunkt 11/1 DN Debatt 12/1 Aftonbladet 13/1 SvT 10/1 Sven Hirdman DN Debatt 12/1 SKP-bloggen 22/1 SvD 11/1 DN 4/10 DN 1/10 Blodig attack mot NATO i Afghanistan DN 21/8 DN 1/10 Drönare från USA dödarDN om kvinnor i KabulFIB-K om AfghanistanveckanSvD 1/10Expressen 1/10
Aftonbladet
Sveriges Radio
DN:s huvudledare 19/8 AB Guillou 19/8 SvD SvT Expressen