Jimmy Dore, USA: Demokratin har stulits från dig – det är dags för revolution


Den här videon med Jimmy Dore reser den idiotiska/naiva/okunniga/djärva/helt befogade frågan om demokratin i USA ”Your democracy has been stolen its time for revolution.”
Läsare, vänligen välj epitet då du sett videon och läst artikeln nedan!

Den publicerades första gången för ett år sedan, men känns högst aktuellt nu när en färsk opinionsundersökning visar att 31 % i USA tror att det blir inbördeskrig där inom 5 år. Siffran för afroamerikaner var 44 %. Inbördeskrig i USA? Tror var tredje i USA, och nästan hälften av ”afro-amerikaner” 30/6

I ett inlägg i morse kunde jag rapportera om att en betydande opinion i USA är för socialism. Går USA åt vänster?!

Några år har gått sedan jag publicerade jag ett inlägg där USA:s expresident Jimmy Carter ifrågasatte att USA var demokratiskt.
Jimmy Carter untitled
Ja, Jimmíe Carter har faktiskt upprepade gånger påstått att USA inte längre är en demokrati, t.ex. i Oprah Winfreys program”Former President Jimmy Carter thinks the United States is no longer a democracy, calling the nation an ”oligarchy” during an interview with Oprah Winfrey.” Är han ute och cyklar, eller bakom flötet – eller insiktsfull?
http://mic.com/articles/125813/jimmy-carter-tells-oprah-america-is-no-longer-a-democracy-now-an-oligarchy#.q6Rpqab8q

Doktor om kapitalism

Om man kan dra en viktig lektion här är motståndskraften hos och ett utbrett intresse för en socialism med dess bas i jämlikhet. Socialismen har alltid varit en del av den amerikanska kulturen. Det skulle utan tvekan störa dagens Republikanska parti att vet att en av Lincolns politiska favoritförfattare var Karl Marx, då europeisk kolumnist för New York Tribune.”
Jimmy DoreJimmy Dore
Stark opinion för socialism i USA!

I en artikel nämns förslag på några punkter i en framtida demokratisk socialism Kamp mot kapitalism och för en demokratisk och rättvis socialistisk värld

Förslag på några punkter för demokratisk socialism (Anders).
Troligen måste en omvälvning ske i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.
De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Det är ju arbetarklassen i vid mening som arbetar ihop företagens vinster och jordens naturtillgångar bör vi väl alla ha tillgång till. Varför int? Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Ett stort demokratiskt framsteg jämfört med idag, då besluten fattas i styrelserum utan demokratisk insyn. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;

-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning som nu;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).
Socialismisforever

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld

Appendix.

Opinionsundersökningar från USA om inställningen till socialism och kapitalism. (Rapporterat tidigare också).
YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
Demokrati
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
Kapitalism is not working images
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

intressant.se, , , , , , ,, , , ,, , , , , , ,


7 svar till “Jimmy Dore, USA: Demokratin har stulits från dig – det är dags för revolution”

 1. Vi måste få rösta på sakfrågor. Det är den enda möjligheten att bryta elitens diktatur. Det partipolitiska käbblet är ovärdigt en alltmer upplyst allmänhet.
  Välståndet skulle omvandlas till välfärd för alla om folket fick bestämma. Sedan kan man kalla det vad man vill. Jag skulle kalla det rättvisa.

  • Sverige måste försöka rensa bland alla gamla kulturtraditioner. Först då blir en återsolidarisering möjlig på det planerade och förberedda mångkulturella samhällets grund. Då minskar polariseringen och inbördeskriget blir en omöjlighet. Omdaningen förutsätter dock att den traditionsburna befolkningens historia suddas ut. Därför först då blir de formbara. Som en lerklump i konstnärens händer. Sverige har berikats med många marxister inom både kultursfär, media och offentlig förvaltning så det är ingen omöjlighet.

   I mitt favvoställe Folkets Park har kommunen nu satt en lapp på dörren att ingen längre får gå in därför ”det elektriska systemet inte uppfyller kommunens kvalitetskrav”. Absolut inget underhåll görs och de gamla samt mycket vackra dessutom K-märkta byggnaderna står och förfaller. I väntan på vad? Platsen är centralt i staden men på något enskild plats utan för mycket bostäder i omedelbar närhet. Socialdemokraterna skänkte komplexet till kommunen för något tiotal år sedan. Kommunen är sedan lång tid tillbaka vänsterstyrd men det framgår nu att den styrande majoriteten, särskilt Socialdemokraterna börjar känna oro och det lindrigt sagt. Det kan bli stora förändringar i kommunens politiska sammansättning efter valet. Jag undrar vad som ska hända med den anrika lilla oasen från en svunnen tid som så många äldre har minnen av. Men än finns den mitt bland tillväxten om så ordentligt förseglad. Men park och byggnader går fortfarande att njuta av. Åtminstone utvändigt.

  • Inbordeskrig? Vem ska puckla pa vem har du taenkt dig? Har du varit i ett krig nan gang?

 2. Jag röstar på SD for att det är det enda partiet som vill gå ur det fascistiska, diktatoriska EU, plus att SD är emot medlemskap i NATO. EU har tagit bort de europeiska folkens frihet. Europe’erna som är företagsamma och arbetssamma används av EU-eliten som arbets- och skatteslavar. EU/globalisterna/Muslimska Brödraskapet tillsammans med media har fått europe’er att splittras. Jag kommer att rösta på SD och om de sviker så kommer jag aldrig mer att rösta.

  • Jag tror det nu bara är och konstatera att Sverigedemokraterna är på väg mot makten. Och de har gjort det på rekordtid. Det är helt unikt i svensk politik. Det är inte särdeles många år sedan det förkunnades att SD aldrig kunde hamna i riksdagen. Det var ”alla” överens om. Men det räckte med två allmänna val så var dom där och med en opinionskurva som överlag bara pekat uppåt. Samtidigt har migrationsinvandringskurvan pekat åt samma håll och de här företeelserna är intimt förknippade med varandra menar jag. Jag ser tydligt att för varje dag börjar min omgivning mer och mer likna Mellanöstern men även Afrika och då bor jag i en stad på landsorten. Men det är en tillväxtstad så politikerna har ändå varit försiktiga men som jag ser har de placerat här och där i kommunens olika fastigheter. Bland annat en nära mig men mer om det en annan gång. För mig är det som politikerna börjat rulla en liten snöboll i kramsnö och nedförsbacke och som bara blir större och större och inte går att stoppa. I kväll läste jag Sverigedemokraterna lämnat den lilla nationalistgruppen i EU parlamentet för att istället ingå i den större konservativa gruppen bildad av engelska Tories och med djupa kontakter med den konservativa rörelsen i USA. Som jag kan se det är det ett klart lyft för Sverigedemokraterna som kan tvinga de övriga partierna i Sverige till respekt.

   https://www.europaportalen.se/tema/partigrupper-i-eu-parlamentet

   Idag hade Sverigedemokraternas riksdagsledamot Paula Bieler en debatt med liberalernas ledare Jan Björklund. Bieler konstaterade att svensk politik kommer ersättas med tre block i stället för två som länge varit tradition. Det var något nytt för mig och jag tror henne faktiskt och det låter både rimligt och troligt. Det tre blocken blir då ett socialistiskt, ett liberalt samt ett konservativt. Moderaterna är ett tydligt bevis att det kommer bli så här. Därför Moderaterna är helt vilsna i nuläget och Kristoffersson mest svamlar hit och dit och liksom inte vet vilket ben han ska stå på och det är mest bara leendet som fungerar. Moderaterna är ett liberalt-konservativt parti och jag tror det är tveksamt de kommer överleva den sammansättningen. Det är flera partier som ligger väldigt dåligt till nu och somliga till och med där det krisar. Om det blir som jag tror kommer vi får se ett helt nytt politiskt landskap efter det kommande riksdagsvalet när de lugnat ned sig och hittat nya former. Och tänk då allt bara för den här migrationsinvandringens skull som eskalerat under de senaste åren. Men inte bara i Sverige. I princip hela EU skakar i sina grundvalar.

   Ett parti som jag tror kommer gå framåt i det här valet är Vänsterpartiet. Men det är på samma villkor som Sverigedemokraterna. Att inget oförutsedda faror kommer. Sitt still båten!

 3. De har demokrati i USA även om fulmedierna vilseleder folket. Medborgarna i USA vet ofta om det, precis såsom svenskarna vet om det. Likväl måste de slita sig från fulmedierna och likväl måste de organisera något bättre.

  För revolution i en demokrati är inte att föredra, men att människor talar med varandra och organiserar fredliga partier för mer inslag av direktdemokrati i viktiga frågor, partier SOM VALSAMVERKAR i en regnbågskoalition, en regnbågskoalition som hela tiden kan förnyas för att nå ut till människorna och göra dem aktiva.

  Jag undrar hur länge jag ska behöva repetera det här innan det går in. När inte ens SKP eller KP fattar detta så är det kanske för mycket begärt att USA:s röstskolkare ska förstå det?