Jemen kallar!


På USA:s nationaldag 4 juli inbjöd som vanligt den Antiimperialistiska 4-julikommittén till:
Färgsprakande musikalisk appell på Stortorget, Gamla Stan i Stockholm kl 16-18.
Läs uppropet och programmet som bestod av korta tal och musik.Alla människors lika värde Alla folks lika rätt – Kom till Stortorget på USA:s nationaldag 4 juli

* Det var gott om folk på torget och många tog emot vårt flygblad.

4 juli 2018 Affisch (kopia 2)

Jag återger här talet av Roland Hedayat, ordförande i föreningen Jemensolidaritet.

Talet
Den 26 mars 2015 gick Saudiarabien och en ”koalition” av Gulfländer och andra saudiska klientstater till angrepp på Jemen med en 200 plans
flygarmada. Sedan dess har kriget malt på med bomber, blockad och markinvasion. USA, Storbritannien och sedermera också Frankrike har, utöver omfattande vapenleveranser till angriparna också direkt bistått dessa i krigsoperationerna: De har varit närvarande i krigets kontrollrum i Riyadh där man bistod med underrättelseinformation och utpekande av bombmål, samt med lufttankning av bombplan för att öka deras räckvidd och därmed destruktionskraft. Övriga EU-länder satt bredvid och sålde vapen i det tysta.

Trots den massiva övermakten och de medvetna angreppen på civilbefolkningen i en outsäglig grymhet har angriparna inte lyckats knäcka Jemens försvarare. För den jemenitiska civilbefolkningen, dessa Jordens Fördömda, blir situationen dock alltmer desperat.
Syrien gas Steigan 170406 IV. bombe-jemen
Sedan ett par år har hjälporganisationer och FN kallat Jemen för världens största humanitära katastrof. Denna katastrof är ett resultat av mänsklig ondska. Jemens akut nödställda civilbefolkning har oturen att ha Saudiarabien, en av världens mest primitiva, brutala och barbariska regimer som sin granne.

Jemen var redan innan det anfölls ett av världens fattigaste länder.
Resultatet är som man kan befara. Av en befolkning på 28 miljoner vet 8 miljoner inte var nästa måltid skall komma ifrån när en ny dag infinner sig. Denna siffra förväntas stiga till 18 miljoner vid årsskiftet om inte kriget stoppas. En generation av jemenitiska barn riskerar att dö av svält eller få livslånga skador till följd av undernäring.

Varför?

Angreppet var helt oprovocerat enligt en normal definition av ordet, då Jemen inte hade angripit eller hotat något annat land. Jemens ”provokation” bestod i att en för saudierna ”fel” fraktion tagit kontrollen över Jemens huvudstad Sanaa efter en period av inbördes stridigheter, och avsatt en illegitim ex-tillförordnad-interimspresident och saudisk marionett.
Saudiarabien, som i modern tid alltid sett Jemen som sin egen bakgård, höll på att tappa kontrollen över Jemen, något de inte kunde acceptera, varpå de gick till anfall i ett sällan skådat barbari, under förevändningen att ”återskapa stabilitet” i landet.

Jemendemo20160820Protester i Jemens huvudstad mot kriget sommaren 2016Angreppet på Jemen är ett brott mot Folkrätten, men Säkerhetsrådet sviker Jemen

Angreppet ägde rum utan mandat från FN:s säkerhetsråd som hade sammanträde om situationen i Jemen den 14 april 2015, tre veckor efter att bombkriget hade startat. Angreppet är sålunda ett brott mot FN-Stadgans våldsförbud i Kapitel 2(3) och 2(4):

1. Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt
rättvisa icke sätts i fara.

2. Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan
stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

Angreppet utgjorde också en kränkning av Jemens suveränitet, en av grundpelarna i FN-Stadgans Kapitel 2(1):

1. Organisationen grundar sig på principen om samtliga medlemmars suveräna likställdhet.

I stället för att tillämpa dessa grundläggande principer i Stadgan går säkerhetsrådet på angriparnas linje och antar en resolution baserad på ett förslag från Jordanien, en av medlemmarna i bombkoalitionen mot Jemen. Man vänder upp och ner på begreppen offer och angripare, och belägger de så kallade Houthi-rebellerna med embargo och reseförbud, medan man gör angriparen till offer. Den antagna
resolutionen om Jemen heter #2216, och är ett lågvattenmärke för Säkerhetsrådet.
Pressen från Västmakterna och Saudiarabiens, Qatars
och Arabemiraternas enorma oljeresurser ledde till att denna resolution kunde antas. Enbart Ryssland lade ner sin röst vid voteringen
om denna skammens resolution som i praktiken gav angriparna fria händer att fortsätta att våldföra sig mot Jemens civilbefolkning.

De ”etablerade medierna och den falska narrativen
Motiveringarna för det brutala och folkrättsvidriga angreppet på Jemen är så uppenbart kriminella att det har varit viktigt att skapa en
narrativ som förvanskar den bilden och bidrar till att skapa en förvirringens likgiltighet inför kriget och dess orsaker, så att
massakern kan fortsätta ostört. Här har de etablerade medierna varit oumbärliga då de likt dresserade papegojor vidareförmedlat
Saudiarabien & Co:s version av konflikten:

Den illegitime, ex-tillförordnade interimspresidenten, saudisk marionett som rymt till angriparna i Riyadh kallas för den
”internationellt erkände regeringen”

Jemens försvarsstyrkor kallas för ”Houthi-rebellerna” trots att dessa utgörs av många grupperingar som motsätter sig
landsförräderiet.

⁃ Konflikten målas ut som ett inbördeskrig drivet av en underliggande Sunni/Shia konflikt, en förklaringsmodell som Saudiarabien försöker
tillämpa på näst intill alla problem i deras värld. I den mån detta är korrekt beror det på Saudiarabiens aggressiva sponsring av Wahhabistiska koranskolor i Jemens norra delar. Religiös sekterism har varit främmande i Jemen.

Att Iran är en central aktör i kriget

Detta upprepas monotont, trots att ingen har lagt fram övertygande bevis för det. Att jämställa Irans verbala stöd för Jemens sak med
Saudi & Co:s folkmord i Jemen är groteskt.

Vem vinner på den falska narrativen? Det säger sig självt att om Västliga medier gör den saudiska propagandan til sin så går de Saudiarabiens ärende. I den mån man alls har rapporterat om kriget har dessa vandringshistorier och lögner upprepats till de har blivit sanning. På så vis kunde ”världens största humanitära katastrof” bli till en gäspning, och folkmordet i Jemen till ”det glömda kriget”.

Sveriges svek av Jemen och av sina principer och sin programdeklaration

Såhär säger bland annat Sverige i sin programdeklaration inför inträdet i FN:s Säkerhetsråd:

”…Sveriges kandidatur var baserad på kunskap om och engagemang i internationell fred och säkerhet, såväl som tro på dialog och
diplomati, och *respekt för internationell lag* som verktyg.

Fördjupade kontakter med många länder i världen har gett oss en bättre förståelse för dagens utmaningar och hur dessa uppfattas, medan det
också tillhandahåller en grund för vårt arbete som medlem i Säkerhetsrådet. Sverige kommer att lyssna på de det angår, försvara
de som behöver försvaras och stå upp för det vi tror på.”

Detta imponerar lite med tanke på Sveriges ovilja att kritisera Saudiarabien i alla sammanhang, inklusive i Säkerhetsrådet, och på den oavbrutna vapenexporten till Jemens bödlar. Sverige anser sig slå vakt om mänskliga rättigheter överallt i världen. En grundläggande mänsklig rättighet är att slippa vara föremål för en pågående massaker!

Stoppa omedelbart vapenexporten till alla som angriper Jemen!

Ta klart avstånd från folkmordet i Jemen!

Det skulle vara att ”försvara de som behöver försvaras och stå upp för det vi tror på”.

i Andra om: , , , , , , ,, , nationaldag, , ,


Ett svar till “Jemen kallar!”

  1. Konflikten i Jemen som tydligen pågått flera år har verkligen hamnat i mediaskugga. Kanske medvetet? Jag vet inte. Men vid en sökning på nätet så finns det ett antal tidningsartiklar i ämnet så det kanske är läge att försöka sätta sig in i vad konflikten handlar om. Det framgår en del i inlägget ovan men jag vill gärna söka uppgifter från lite olika håll för att i den mån det går få fram en enhetlig bild. Men det är bra du tar upp ämnet här. Konflikthärdar måste belysas.