Ja till en fredligare värld – nej till krigsorganisationen NATO


Svenska Dagbladet skriver idag under rubriken ”Regeringen öppnar för Natostyrka att ”Nato kan i framtiden få tillstånd att sätta in sin snabbinsatsstyrka i Sverige. Regeringen väntas godkänna ett avtal som gör det möjligt. Syftet med det så kallade värdlandsstödsavtalet är främst att Nato ska kunna genomföra övningar i Sverige, men styrkan ska också kunna användas i händelse av kriser. Styrkan, Nato Response Force (NRF), består av två delar: en reaktionsstyrka Immediate Response Force (IRF) med cirka 13 000 militärer och förstärkningsstyrkan Response Forces Pool (RFP), med kring 15 000 man och kvinnor som vid behov ska kunna sättas in. Sverige välkomnades av Nato i reservstyrkan i fjol, och Försvarsmakten lämnar årsvisa förslag till regeringen om vad Sverige ska bidra med.”
Svenska soldater 200px-Swedish_forces_in_Afghanistan

II. Vad är då NATO för slags organisation?
Beskrivningen nedan kommer delvis kommer från boken ”USA som världspolis” (Se bloggsidan).

NATO sattes upp som en försvarsorganisation 1949, närmast mot det påstådda hotet från Sovjetunionen som lidit och försvagats mycket mer än de senare NATO-länderna under andra världskriget. Då östblocket rämnade och Sovjet och Kina övergav sin socialism borde rollen för NATO vara över. Men i stället har både verksamhetsområdet och antalet medlemmar ökat. Nato framträder tydligt som en krigsorganisation ledd av USA:s styrande elit, USA-imperialismens ledare. USA lovade i början av 1990-talet ledarna för Ryssland att inte expandera österut. Man svek löftet och har rustat upp kring alltmer inringade Ryssland, en upprustning som Ryssland till slut reagerat mot i Krimfrågan.

Efter Sovjets sammanbrott 1991 har antalet medlemsländer mer än fördubblats till 28, varav 21 EU-stater. Vid NATO-toppmötet 2010 antogs den 7:e strategin ”NATO 2020”. Enligt denna ska NATO kunna ingripa mot ”instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika“. NATO ska slå tillbaka anfall mot ”vitala kommunikations-, transport- och transitvägar som internationell handel, energisäkerheten och välståndet är beroende av“ samt engagera sig i miljöfrågor.
(Nedan militäre NATO-chefen, USA-generalen Breedlove).
NATO-chefen Breedlove originalCA44Z371

NATO har visat sig vara en krigsorganisation i USA:s tjänst Bombningarna i Serbien och medhjälp i styckningen av Jugoslavien, kriget i Afghanistan, angreppet mot Libyen med tiotusentals dödade där NATO gick långt utöver FN-resolutionen. Andra delar av myntet USA-imperialismen är det övervaknings- och kontrollsamhälle som sedan länge byggts upp i USA, de hundratals militärbaserna i många länder, den spekulativa ekonomin med ökade arbetslöshet och ökade sociala klyftor.

I slutändan litar NATO till användning av kärnvapen. Notera att Sverige inte förenade sig med de 125 länder som gick samman i ett uttalande som kräver kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv vid en omröstning i FN. (Blogginlägg här 3/11 2013). Sverige gör ett avsteg från den nedrustningsinriktade kärnvapenpolicy som gjort vårt land så aktat internationellt, med företrädare som Inga Thorsson och Alva Myrdal (Nobelpristagare). Men vi har också en utriksminister som Carl Bildt, som av alltfler ses som en hyllare av och medhjälpare i USA:s esomoftast aggressiva utrikespolitik.
Vätebomb images

Enligt Obama’s SSM-plan för kärnvapen ska många miljarder dollar spenderas varje år i 15 år för att förlänga användningstiden för kärnvapen. Nato:s politik ökar risken för förödande storkrig. Nato är kontroversiell på andra ställen. Nyhetsbanken rapporterar att Storbritannien ska sätta in 10 000 poliser för att slå ned protester vid Natos toppmöte 4-5 september i Newport, Wales. Detta kommer att bli Storbritanniens största polisinsats efter OS 2012 och den största i Wales historia.

III. Sverige i knäet på NATO

* Sverige har deltagit i NATO:s jätteövning ”Cold Response”, med totalt omkring 1400 man, knappt 1/10 av de totalt 16 000 deltagarna totalt. Övningen omfattade krisscenarier inklusive massdemonstrationer och terrorhot och skedde nära Rysslands gränser i norr.

* Statliga Swedish Space Corporation (SCC), tidigare Rymdbolaget, hjälper USA med styrningssignalerna till drönarna i det olagliga drönarkriget över Mellanöstern. Med hjälp av SCC har USA:s senaste spionsatellit WGS4 kunnat placeras över Mellanöstern.
* I gästblogginlägg 22/6 beskrev Leif Öhman hur en svensk insatsstyrka ska vara beredd för strid 2015 tillsammans med Nato.

* Sverige deltar i NATO:s illegala krig i Afghanistan, och avser att stanna kvar, medan andra stater drar sig tillbaka.* På NATO:s hemsida: ” Relationerna mellan NATO och Sverige har en utgångspunkt i Sveriges anslutning till NATO:s program Partnership for Peace Sverige 1994. NATO och Sverige samarbetar aktivt i freds- och säkerhetsoperationer och har utvecklat samarbete på många andra områden. .

En av DN:s huvudledare hade i januari titeln ”Logiken talar för NATO”. Men jag hävdar att ”Arbetet för freden och mot övergrepp talar mot NATO”.

22/4 skriver Alliansens partiledare att man vill öka försvarsanslagen och idag framgår det att man än mer vill öka samarbetet med Nato, en destruktiv krigsorganisation i USA:s tjänst främst, en organisation som vilar på kärnvapen till syvende och sist.

IV. Debatt och protester.
Frågan om ett svenskt fullvärdigt medlemsskap i NATO är alltså tyvärr alltmer aktuell. Tre svenska toppdiplomater (Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman) skrev i januari på DN Debatt under rubriken ”Går Sverige med i Nato ökar Rysslands misstro mot väst” inledningsvis att NATO-medlemskap inte är ”i Sveriges intresse. Ett ryskt anfall där Sverige vore indraget framstår inte som tänkbart. Sverige skulle då också få svårt att trovärdigt verka för att kärnvapen avskaffas”.

DN-debattörerna skrev vidare ”Ett medlemskap i Nato vore en stor förändring av Sveriges politik, minst lika stor som beslutet att gå med i EU. Ett beslut om Nato kan inte tas utan folkomröstning och utan att alla regeringsfähiga partier är med på båten. Debatten och folkomröstningen riskerar att bli uppslitande i avsaknad av yttre hot mot Sveriges säkerhet. Det skulle inte göra Sverige till ett stabilare land. Man kan notera att av riksdagspartierna endast Folkpartiet driver frågan om svenskt Natomedlemskap, även om Moderaterna är positiva och sympatisörer finns hos Kristdemokraterna. En folkomröstning om svenskt Natomedlemskap torde med säkerhet ge ett nej”. I stället för att bli medlemmar av Nato bör vi ägna oss åt ett mer målinriktat arbete för säkerhetspolitisk avspänning och nedrustning i Europa.”

Nu (Nyheterna kl. 9 på radio P1) gläds jag av meddelandet att Miljöpartiets försvarspolitiske talesman motsätter sig avtalet. Han påtalar att avtalet inte är förankrat i riksdagen, och menar liksom t.ex. diplomaterna i DN Debatt-artikeln att detta skulle kunna öka i stället för minska spänningarna i Östersjöområdet. Verkar mycket troligt.

Protester mot NATO-samarbetet behandlas i kommande blogginlägg.

NATO untitled

Mot NATO – för en fredlig värld!
För ett värnpliktsbaserat försvar med förankring i Sverige!
Nej till stöd för imperialistiska krigsäventyr!

Folkomröstning!
DN-Debattörerna Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman hävdar att att svenskt medlemskap i Nato är omöjligt utan en folkomröstning.
Jag vill utvidga och vinkla frågan.
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i försvars- och kärnvapenfrågan – Vem tror inte att en stor majoritet står bakom ett krav på kraftigt militär nedrustning globalt och att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom att kärnvapen snabbt avvecklas i världen?


i Andra om: , , , , , , , , , , , , , al-Qaida, , , ,, , ,

SvD 27/8 Uppropet DN -svensk oenighet Al Jazeera Nyhetsbanken – Nato-medlemsskap förenligt med svensk lag? Nyhetsbaken om Nato-toppmöte Svensk insatsstyrka redo för strid 2015 Blogginlägg 22/6 DN 15/4DN 2/4DN Debatt 22/4 DN Debatt 25/1 Nyhetsbanken 2/4 SvD 2/4 Youtube om NATO-övning FIB-Kulturfront DN 26/9 Sydöstran 24/5 DN 30/5 Middle East Online DN 25/4 Björnbrum 23/5 Russia Today 14/5 om Syriens syn på fredsförhandlingar Gulf Today Nyhetsbanken Reuters om al NusraMiddle East Online 15/5 USA-bloggen 25/5 Israel förbereder nytt anfall mot Syrien 16/5 DN 15/5 Erik Helmerssons ledare Turkiet vill ha flygförbudszonNepal News DN 15/5 Protester i Turkiet 16/5 Aron Lunds rapport NY Times25/3

  1 comment for “Ja till en fredligare värld – nej till krigsorganisationen NATO

 1. Peter Grafström
  28 augusti, 2014 at 23:59

  Ukraina: Merkel ror tillbaka och media tiger
  26 augusti 2014
  av Jens Berger citerar här Merkels intervju i ARD
  Och vad vi säger och jag också som någon som har upplevt att Tyskland inte hade kunnat genomföra det tyska enandet i fred utan samtycke från grannarna, säger också, att det ukrainska folket måste ha möjlighet att välja sin väg. Och Europeiska unionen skulle aldrig, om Ukraina säger, vi går nu till den eurasiska unionen, låta det bli en storkonflikt, utan vi förlitar oss på det frivilliga beslutet. Jag är emellertid också för Ukrainas territoriella integritet och se till att alla ukrainare och ukrainare kommer att höras.
  – – –

  Vi har nu ett associeringsavtal. Vi har det med många länder, inklusive Turkiet, tex. Det är ett uttryck för en närmare grannrelation. Vi har kallat detta östliga partnerskapet. Och jag vill liksom många andra hitta ett sätt, som inte är till skada för Ryssland. Vi vill ha goda handelsförbindelser med Ryssland. Vi vill ha vettiga relationer med Ryssland.

  Ukraine: Merkel rudert zurück und die Medien schweigen
  26. August 2014
  Geschrieben von Jens Berger
  Und was wir nur sagen und ich auch als jemand, der erlebt hat, dass Deutschland die deutsche Einheit durchführen konnte in Frieden mit Einverständnis auch der Nachbarn, sage das auch, dass das ukrainische Volk die Möglichkeit haben muss, seinen Weg zu wählen. Und die Europäische Union würde niemals, wenn die Ukraine sagt, wir gehen jetzt zur eurasischen Union, daraus einen Riesenkonflikt machen, sondern wir setzen auf die freiwillige Entscheidung. Ich setze allerdings auch auf die territoriale Integrität der Ukraine und darauf, dass alle Ukrainerinnen und Ukrainer gehört werden.
  – – –

  Wir haben jetzt erst mal ein Assoziierungsabkommen. Das haben wir mit vielen Ländern, zum Beispiel auch mit der Türkei, um das mal zu sagen. Also das ist etwas, ein Status der engeren Nachbarschaft. Wir haben das östliche Partnerschaft genannt. Und ich will einen Weg finden, wie viele andere auch, der Russland dabei nicht beschädigt. Wir wollen auch mit Russland gute Handelsbeziehungen haben. Wir wollen mit Russland vernünftige Beziehungen haben.http://www.nachdenkseiten.de/?p=22961

Comments are closed.