Israels regim styr svenska medier


Titeln här är hämtad från Johannes Wahlströms artikel som nu lagts ut på Ordfront Magasins hemsida.

OM: Johannes Wahlström är medievetare och journalist, uppvuxen i Jaffa, Moskva och Stockholm. Efter avlagd magisterexamen i medievetenskap från JMK återvände Wahlström till sina barndomstrakter i Israel/Palestina, där han med hjälp av palestinska, israeliska och internationella krafter grundade nyhetsbyrån IMEMC (www.imemc.org).

Forskningen som Wahlström genomförde i och med IMEMC:s bildande, behandlar nyhetsförmedlingen av Mellanösternkonflikten och ligger till grund för denna artikel. I egenskap av israelisk medborgare har Wahlström förbjudits att fortsätta sitt arbete med IMEMC då den israeliska staten inte längre tillåter honom tillträde till kontoret i Betlehem.

En mycket läsvärd och tankeväckande artikel, rekommenderas!

[i] Artikeln i Ordfront Magasin


6 svar till “Israels regim styr svenska medier”

 1. Kan man inte läsa kommentarsreglerna innantill och förstå dem så blir det så här.. / Jinge

 2. Är själv Ordfront medlem sen nån månad tebax och artikeln är mycket intressant. Det är fantastiskt att ett litet ord (antisemitism) ger Israel sådan makt.

 3. Hej!
  Jag vill tipsa om boken Bad news from Israel vilken är skriven av medieprofessorn Greg Philo, vid Glasgows universitest mediaenhet, och Mike Berry. Den handlar om hur medierna – företrädesvis media i Storbritanien och USA – behandlar Israel-Palestina konflikten och hur det kommer sig att Israels röst dominerar i media. Utdrag ur boken finns på universitetse hemsida.
  http://www.gla.ac.uk/departments/sociology/units/media/israel.htm
  Den kan också beställas på exempelvis bokus.se.
  För att ta ett svenskt exempel på pro-israeliska påtryckningar blev tidningen Metros chefredaktör Sakari Pitkänen mejlbombad efter en krönika där Lina Makboul berättade hur palestinierna lever i missär p.g.a. Israels ockupation. När Metro senare censurerade en annan krönika av Lina Makboul, som handlade om Jimmy Carter, skrev Sakari Pitkänen ”Dina fiender kommer att äta mig och Metro levande om jag publicerar krönikan” i ett mejl till Lina Makboul.
  Likartat agerande förekommer även i Storbritanien och USA för att citera ur BNFI.
  ”The Observer also noted the organised nature of letter writing campaigns: For many years, pro-Israel organisations have organised letter-writing campaigns to protest against articles and programmes they dislike. With the development of email, this activity has grown enormously. Websites…target individual journalists and provide ready-written letters of complaint for subscribers to send out.” (The Observer, 17 juni 2001)
  ”Journalists spoke to us of the personal criticism and ‘flak’ which they had received. Lindsey Hilsum from Channel Four News commented on ’the number of emails that I receive saying that I’m anti-Semitic because I’ve written something they don’t like about Israel” (in Focus Group: Middle-class females, London)
  Dessutom har Israel till skillnad mot Palestinierna starka lobbygrupper. I Sverige har vi Svensk Israel Information och Samfundet Sverige-Israel. I USA finns The American Israel Public Affairs Committee som är en av USAs mest inflytelserika påtryckningsgrupper enligt tidskriften Fortune, vilket följande citat ur BNFI berättar om.
  ”AIPAC’s power has become the stuff of Washington legend. Fortune magazine consistently puts it in the top five special interest groups. No other foreign policy based lobby group gets into the top twenty-five.” (BBC Radio Four, 7 maj 2002)
  Om detta må ni berätta. ;-)
  mvh
  Magnus Berg